× "

göçü önlemek için

" arama sonuçları

balaban ,niğde’den göçü önlemek için birlik olmalıyız!

  başkent niğde vakfı başkanı musa balaban, niğde’de göçü önlemek için birlik beraberlik çağrısında bulundu. başkent niğde vakfı başkanı musa balaban, niğde'nin il sınırları içinde akarsu olmasına rağmen susuzluk yaşadığını belirterek, bu durumunda vatandaşı göçe zorladığını söyledi.şeker pınarı ve ecemiş sularının niğde'ye kazandırılmasıyla göçün azalacağına dikkat çeken balaban; "birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedibaşkent niğde vakfı başkanı musa balaban yaptığı açıklamada; "niğde'nin göç vermesi ilçeleri, beldeleri, köyleri bile etkiliyor. &o...

erozyon nedir? erozyonun zararlari, erezyondan korunmak için nel

erozyon nedir?erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yokolmasıdır. arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.erozyon toplumsal sorunların artmasına da yol açmaktadır. yanlış arazi kullanımı, tarım alanlarının verimini azaltmaktadır. doğduğu ve büyüdüğü yerde geçim şansı ortadan kalkan insanların, kentlere göçmekten başka se...

kavimler göçü nasıl meydana geldi?

kavimler göçü nasıl meydana geldi?m.ö. ııı. yy. ile ıv. yy. arasında avrupa'yı istilâ eden akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı.miladın ilk yüzyıllarında roma imparatorluğu döneminde ren ve tuna nehirlerinin ötesinde germenler yani burgondlar franklar alamanlar vizigotlar ostrogotlar yaşıyordu. bunlar mükemmel savaşçı olduklarından kendilerinden korkulan kavimlerdi. kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa uğraşıyorlardı. açlığın dürtüsüyle yeni yeni otlaklar aramağa çıktılar ve ıı. yy.dan itibaren zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken roma imparatorluğu topraklarına zorla girmeğe başladılar.sınırlarda ve im...

göçler

göçlergöç: nüfusun bir yerden bir başka yere en az bir mevsim süresince kalıcı olmak kaydı ile yapmış olduğu hareketlere göç denir.başta iç ve dış göç olmak üzere mevsimlik göç, işçi göçü, beyin göçü, mübadele göçü gibi bir çok çeşidi vardır.iç göçler: iç göçün (köyden kente) sebepleri: 1. hızlı nüfus artışı, 2. tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması, 3. tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.). 4. eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, 5. k...

kavimler göçü

m.ö. ııı. yy. ile ıv. yy. arasında avrupa'yı istilâ eden, akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı. miladın ilk yüzyıllarında, roma imparatorluğu döneminde, ren ve tuna nehirlerinin ötesinde germenler yani, burgondlar, franklar, alamanlar, vizigotlar, ostrogotlar yaşıyordu. bunlar mükemmel savaşçı olduklarından kendilerinden korkulan kavimlerdi. kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa uğraşıyorlardı. açlığın dürtüsüyle, yeni yeni otlaklar aramağa çıktılar ve ıı. yy.dan itibaren, zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken roma imparatorluğu topraklarına zorla girmeğe başladılar. sınırlarda ve imparatorlukta miladın ilk yüzyı...

tarihte kavimler göçü

m.ö. ııı. yy. ile ıv. yy. arasında avrupa'yı istilâ eden akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı.miladın ilk yüzyıllarında roma imparatorluğu döneminde ren ve tuna nehirlerinin ötesinde germenler yani burgondlar franklar alamanlar vizigotlar ostrogotlar yaşıyordu. bunlar mükemmel savaşçı olduklarından kendilerinden korkulan kavimlerdi. kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa uğraşıyorlardı. açlığın dürtüsüyle yeni yeni otlaklar aramağa çıktılar ve ıı. yy.dan itibaren zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken roma imparatorluğu topraklarına zorla girmeğe başladılar.sınırlarda ve imparatorluktamiladın ilk yüzyıllarında avrupa'y...

kavimler göçü nedir?

bu olay ilk çağın sonu ortaçağın başlangıcıdır.kavimler göçü sonrası avrupalıların etnik yapısı değişti . bu günkü avrupa milletleri oluştu avrupaya yerleşen türkler avrupa hunlarını kurdukavimler göçü: aral gölü çewresinde toplana hun boylarının çin baskısı ve kuraklık nedeniyle bulundukları yerden başka diyarlara göç etmesi olayıdır.m.ö. ııı. yy. ile ıv. yy. arasında avrupa'yı istilâ eden, akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı. miladın ilk yüzyıllarında, roma imparatorluğu döneminde, ren ve tuna nehirlerinin ötesinde germenler yani, burgondlar, franklar, alamanlar, vizigotlar, ostrogotlar yaşıyordu. bunlar mükemmel savaşçı olduklarından kendil...

küresel ısınmayı önlemek için yapılması gerekenler

tehlike büyük bir hızla yaklaşıyor. ne yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? yapmamız gerekenleri bildiğimiz halde umursamayıp, kirletmeye, yok etmeye ara vermeksizin devam mı ediyoruz? okuyalım, öğrenelim, uygulayalım. yaklaşan tehlikeye karşı " biz ne yapabiliriz?"   devlet olarak küresel ısınmaya karşı yapılabilecekler : öncelikle türkiye'nin gerçekçi bir sera gazı değerlerini belirlemek hidrolik enerjiden en fazla yararlanmak. rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek. boş arazileri ağaçlandırmak. orman yangınlarını kontrol etmek. termik santrallerde, iyi yakma metotlarını geliştirmek ve kaliteli yakıt kullanmak. ısınma amaçlı yakıtları kontrol etmek. halkı bilinçlendirmek. tarım politik...

kavimler göçü « medeniyetler tarihi

m.ö. ııı. yy. ile ıv. yy. arasında avrupa'yı istilâ eden, akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı.miladın ilk yüzyıllarında, roma imparatorluğu döneminde, ren ve tuna nehirlerinin ötesinde germenler yani, burgondlar, franklar, alamanlar, vizigotlar, ostrogotlar yaşıyordu. bunlar mükemmel savaşçı olduklarından kendilerinden korkulan kavimlerdi. kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa uğraşıyorlardı. açlığın dürtüsüyle, yeni yeni otlaklar aramağa çıktılar ve ıı. yy.dan itibaren, zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken roma imparatorluğu topraklarına zorla girmeğe başladılar.sınırlarda ve imparatorluktamiladın ilk yüzyıllarında avrupa'ya korku salan ve kendilerine batılılarca barbarlar da denen (yunanca «yabancı» ...

kavimler göçü nedir?

bu olay ilk çağın sonu ortaçağın başlangıcıdır.kavimler göçü sonrası avrupalıların etnik yapısı değişti . bu günkü avrupa milletleri oluştu avrupaya yerleşen türkler avrupa hunlarını kurdukavimler göçü: aral gölü çewresinde toplana hun boylarının çin baskısı ve kuraklık nedeniyle bulundukları yerden başka diyarlara göç etmesi olayıdır.m.ö. ııı. yy. ile ıv. yy. arasında avrupa'yı istilâ eden, akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı. miladın ilk yüzyıllarında, roma imparatorluğu döneminde, ren ve tuna nehirlerinin ötesinde germenler yani, burgondlar, franklar, alamanlar, vizigotlar, ostrogotlar yaşıyordu. bunlar mükemmel savaşçı olduklarından kendilerinden korkulan kavimlerdi. kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa u...

elhamra sarayı__kavimler göçü (iki yazı bir arada)

    elhamra sarayı   ispanya'da araplar tarafından kurulan endülüs islam devleti'nin 13. yüzyıldan itibaren gerilemeye başlamasıyla birlikte muhammed ibn'ül ahmer adlı kumandan, devletin idare merkezini kurtuba'dan (cordoba) gırnata'ya (granada) nakletti ve 1232 yılında burada "beni ahmer devleti"ni kurdu. bu devlete "beni nasr devleti" de denir. bu devlet zamanında endülüs'te yapılan en güzel eser elhamra sarayı'dır. elhamra, gırnata'ya hakim bir tepe üzerindeki düzlükte, savunma kalesi ve saray olarak yapılmıştır. bu yüzden dışarıdan biraz hantal görünür. fakat hantal kale duvarlarının içinde eşsiz güzellikte bir sarayla karşılaşılır. duvarlarında kırmızı tuğla, damında kırmızı kiremit kullanıldığı için adına da elhamra, yani "kırmızı" den...

kavimler göçü

kavimler göçüdördüncü yüzyılın son çeyreğinde insanlık büyük bir nüfus hareketine tanık oldu. kavimler göçü dediğimiz bu olay ilk çağı değiştirebilecek sonuçlar doğurdu. balamir, uldız, rua ve karaton gibi liderlerin yönetiminde büyük hun kütleleri batıya hareket ettiler. bu yıllarda, karpat dağlarının kuzeyinde lombardlar, güney rusya`da ostrogotlar ve vizigotlar, macaristan`da vandallar ren ve elbe arasında angıllar ve saksonlar, yukarı ren boylarında franklar tuna ve ren`in kesiştiği mıntıkada ise almanlar yaşamakta idiler. hun baskısı karşısında bu saydığımız gruplar roma topraklarına girdiler. romalılar kendilerinden olmayan bu insanlara barbar diyorlardı. barbar akınları roma`da büyük bir yıkıma yol açtı. cebelitarık`tan tuna`ya kadar olan geniş olanda roma barışı (pax ...

kavimler göçü hakkında bilgi

kavimler göçüdördüncü yüzyılın son çeyreğinde insanlık büyük bir nüfus hareketine tanık oldu. kavimler göçü dediğimiz bu olay ilk çağı değiştirebilecek sonuçlar doğurdu. balamir, uldız, rua ve karaton gibi liderlerin yönetiminde büyük hun kütleleri batıya hareket ettiler. bu yıllarda, karpat dağlarının kuzeyinde lombardlar, güney rusya`da ostrogotlar ve vizigotlar, macaristan`da vandallar ren ve elbe arasında angıllar ve saksonlar, yukarı ren boylarında franklar tuna ve ren`in kesiştiği mıntıkada ise almanlar yaşamakta idiler. hun baskısı karşısında bu saydığımız gruplar roma topraklarına girdiler. romalılar kendilerinden olmayan bu insanlara barbar diyorlardı. barbar akınları roma`da büyük bir yıkıma yol açtı. cebelitarık`tan tuna`ya kadar olan geniş olanda roma barışı (pax romana) etkinl...

kavimler göçü hakkında bilgi

kavimler göçüdördüncü yüzyılın son çeyreğinde insanlık büyük bir nüfus hareketine tanık oldu. kavimler göçü dediğimiz bu olay ilk çağı değiştirebilecek sonuçlar doğurdu. balamir, uldız, rua ve karaton gibi liderlerin yönetiminde büyük hun kütleleri batıya hareket ettiler. bu yıllarda, karpat dağlarının kuzeyinde lombardlar, güney rusya`da ostrogotlar ve vizigotlar, macaristan`da vandallar ren ve elbe arasında angıllar ve saksonlar, yukarı ren boylarında franklar tuna ve ren`in kesiştiği mıntıkada ise almanlar yaşamakta idiler. hun baskısı karşısında bu saydığımız gruplar roma topraklarına girdiler. romalılar kendilerinden olmayan bu insanlara barbar diyorlardı. barbar akınları roma`da büyük bir yıkıma yol açtı. cebelitarık`tan tuna`ya kadar olan geniş olanda roma barışı (pax romana) etkinl...

kavimler göçü

kavimler göçü   m.ö. ııı. yy. ile ıv. yy. arasında avrupa'yı istilâ eden, akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı.miladın ilk yüzyıllarında, roma imparatorluğu döneminde, ren ve tuna nehirlerinin ötesinde germenler yani, burgondlar, franklar, alamanlar, vizigotlar, ostrogotlar yaşıyordu. bunlar mükemmel savaşçı olduklarından kendilerinden korkulan kavimlerdi. kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa uğraşıyorlardı. açlığın dürtüsüyle, yeni yeni otlaklar aramağa çıktılar ve ıı. yy.dan itibaren, zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken roma imparatorluğu topraklarına zorla girmeğe başladılar.sınırlarda ve imparatorluktamiladın ilk yüzyıllarında avrupa'ya korku salan ve kendilerine batılılarca barbarlar da de...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !