× "

göl çeşitleri

" arama sonuçları

oluşumlarına göre göl çeşitleri

a. doğal göller yeryüzünde iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle meydana gelen çukurluklarda biriken su kütlelerine doğal göller denir. doğal göller oluşumlarına göre çeşitli gruplara ayrılır: 1. tektonik göller: yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluþan çukurluklarda biriken su kütlelerinin oluşturduğu göllerdir. dünya’da başlıca tektonik göller; aral, hazar, baykal, lut ve afrika kıtasının doğusundaki bazı göllerdir. 2. karstik göller: kolay eriyebilen (kireç taþý, alçý taþý ve kaya tuzu gibi) karstik arazilerde sularýn polye ve obruk gibi erime çukurlarý içinde bi...

göller, göllerin oluşumu, göl çeşitleri, göllerin dağılışı (coğr

1. yerli kaya gölleri   a. tektonik göller: yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. dünya�nın en derin gölü olan baykal gölü (1741 m), lût gölü, hazar gölü ve çad gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.   ülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır:   marmara bölgesi�nde; sapanca, iznik, ulubat ve manyas gölleri,   ege bölgesi�nde; simav gölü,   göller yöresi�nde; beyşehir, eğirdir, acıgöl, burdur, ılgın (çavuşçu), akşehir, eber, suğla ve kovada g&...

göl nedir göllerin oluşumu ve çeşitleri

göl nedir   oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsüne göl denir. göller göl, karalar üzerindeki çanaklarda biriken, okyanuslarla bağlantısı olmayan durgun su birikintilerine denir.göllerin büyüklükleri,derinlikleri ve kimyasal özellikleri farklıdır. yeryüzündeki bütün göllerin alanı yaklaşık 2.5 milyon km²dir. bu alan karalar yüzölçümünün %1.8dir. dünya üzerinde en geniş göl hazar gölü olup,en derin göl ise baykal gölü’dür. deniz seviyesinden en aşağıda bulunan göl;lût, en y&uu...

göller, göllerin oluşumu, göl çeşitleri, göllerin dağılışı

göller, göllerin oluşumu, göl çeşitleri, göllerin dağılışı (coğrafya konu anlatım)   1. yerli kaya gölleri   a. tektonik göller: yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. dünya’nın en derin gölü olan baykal gölü (1741 m), lût gölü, hazar gölü ve çad gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.   ülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır:   marmara bölgesi’nde; sapanca, iznik, ulubat ve manyas gölleri,   ege bölgesi’nde; simav gölü,   ...

ekosistem ve çeşitleri

canlılarla (hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar) içinde bulundukları maddi ortamı birleştiren fonksiyonel (işlevsel) bütün.yeryüzünde canlı yaratıkların tümü, biyosfer denilen ince bir kabukta yaşar. biyosferin belirgin özelliği onu oluşturan hayvan ve bitki türlerinin çok çeşitliliği ve yapısındaki düzensizliktir. bu düzensizlik, canlı yaratıklarla fizik ortam öğelerinin eşitsizlik eşitsiz dağılımında açıkça görülür. ama bu çeşitliliğe karşın, canlıların biyosferdeki yerleşimi bir kargaşa şeklinde değildir. 1935 yılında ingiliz botanikçisi arthur c. tansley’in ekosistem adına verdiği birimler halindedir.belirli bir ortamda yaşayan canlıların tümüne biy...

göller ve oluşum özelliklerine göre göl çeşitleri ve dağılışı...

göller ve oluşum özelliklerine  göre göl çeşitleri ve dağılışı...karadaki çöküntü alanlarını dolduran tatlı ya da tuzlu, az çok derin ve geniş su örtüsüne göl denir. göller yeryüzünde 1 700 000 kilometre karelik bir alan kaplarlar.  göllerin özellikleri• gölün büyüklüğü: dünya üzerindeki göllerin büyüklükleri değişkendir. hazar gölü dünya’nın en büyük gölüdür. ( 424.000 km kare) • gölün beslenmesi: göller, yağış suları, akarsular ve kaynaklar tarafından beslenir. göllerin su seviyeleri beslenmeye bağlı olarak değişir. bazı göller fazla s...

göller ve oluşum özelliklerine göre göl çeşitleri ve dağılışı...

göller ve oluşum özelliklerine  göre göl çeşitleri ve dağılışı...karadaki çöküntü alanlarını dolduran tatlı ya da tuzlu, az çok derin ve geniş su örtüsüne göl denir. göller yeryüzünde 1 700 000 kilometre karelik bir alan kaplarlar.  göllerin özellikleri• gölün büyüklüğü: dünya üzerindeki göllerin büyüklükleri değişkendir. hazar gölü dünya’nın en büyük gölüdür. ( 424.000 km kare) • gölün beslenmesi: göller, yağış suları, akarsular ve kaynaklar tarafından beslenir. göllerin su seviyeleri beslenmeye bağlı olarak değişir. bazı göller fazla s...

göller ve oluşum özelliklerine göre göl çeşitleri ve dağılışı..

göller ve oluşum özelliklerine  göre göl çeşitleri ve dağılışı...karadaki çöküntü alanlarını dolduran tatlı ya da tuzlu, az çok derin ve geniş su örtüsüne göl denir. göller yeryüzünde 1 700 000 kilometre karelik bir alan kaplarlar.  göllerin özellikleri• gölün büyüklüğü: dünya üzerindeki göllerin büyüklükleri değişkendir. hazar gölü dünya’nın en büyük gölüdür. ( 424.000 km kare) • gölün beslenmesi: göller, yağış suları, akarsular ve kaynaklar tarafından beslenir. göllerin su seviyeleri beslenmeye bağlı olarak değişir. bazı göller fazla s...

göl nedir göl çeşitleri nelerdir göller nasıl oluşur türkiyenin

göllergöl : karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve belirli bir akıntısı olmayan durgun su kütlelerine göl denir.göller tek tek bulundukları gibi yan yana birden fazla da bulunabilirler. göllerin yan yana bulundukları bölgelere göller yöresi denir.göllerin özellikleri göllerin bulundukları bölgenin iklimi, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri;gölün büyüklüğü: dünya üzerindeki göllerin büyüklükleri değişkendir. peki dünyanın en büyük gölü hangisidir?hazar gölü  dünya’nın en büyük gölüdür. alanı 424.000 km2 dir.gölün beslenmesi : göller, yağış suları, aka...

göller ve oluşum özelliklerine göre göl çeşitleri ve dağılışı..

göller ve oluşum özelliklerine  göre göl çeşitleri ve dağılışı... karadaki çöküntü alanlarını dolduran tatlı ya da tuzlu, az çok derin ve geniş su örtüsüne göl denir.  göller yeryüzünde 1 700 000 kilometre karelik bir alan kaplarlar.   göllerin özellikleri • gölün büyüklüğü: dünya üzerindeki göllerin büyüklükleri değişkendir. hazar gölü dünya’nın en büyük gölüdür. ( 424.000 km kare) • gölün beslenmesi: göller, yağış suları, akarsular ve kaynaklar tarafından beslenir. göllerin su seviyeleri beslenmeye bağlı olarak değişir. bazı göller fazla sularını bir akarsu ile denize boşaltır. bu akarsulara göl ayağı ya da gideğen denir. göle su taşıyan akarsulara ise geleğen denir. örneğin manyas ve ulubat göllerli bir akarsu ile sularını marmara denizi’ne...

göller ve oluşum özelliklerine göre göl çeşitleri ve göllerin da

1. yerli kaya gölleri a. tektonik göller: yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. dünya’nın en derin gölü olan baykal gölü (1741 m), lût gölü, hazar gölü ve çad gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.                                                       lut gölü (tektonik) ülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır: marmara bölgesi’nde; sapanca, iznik, ulubat ve manyas gölleri, ege bölgesi’nde; simav gölü, göller yöresi&...

göller ve oluşum özelliklerine göre göl çeşitleri ve dağılışları

1. yerli kaya gölleri a. tektonik göller: yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. dünya’nın en derin gölü olan baykal gölü (1741 m), lût gölü, hazar gölü ve çad gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.                                                       lut gölü (tektonik) ülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır: marmara bölgesi’nde; sapanca, iznik, ulubat ve manyas gölleri, ege bölgesi’nde; simav gölü, göller yöresi&...

göller ve çeşitleri

göl : karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve belirli bir akıntısı olmayan durgun su kütlelerine göl denir.a.doğal b.yapay göl olmak üzere 2 ye ayrılır..doğal göl çeşitleria. tektonik göller: yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. dünyanın en derin gölü olan baykal gölü (1741 m), lût gölü, hazar gölü ve çad gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdirülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır:marmara bölgesinde; sapanca, iznik, ulubat ve manyas gölleri, ege bölgesinde; simav gölü, göller yöresinde; beyşehir, eğirdir, acıgöl, burdur, ılgın (çavuşçu), akşehir, eber, suğla ve kovada gölleri, iç anadolu bölgesinde; tuz, seyfe ve tuzla gölleri, doğu anadolu bölgesinde hazar, hozapin ve van gölleri. ...

doğada gördüğümüz canlı çeşitleri

doğada gördüğümüz canlı çeşitleri   doğada milyonlarca canlı türü vardır. bu canlıların bir bölümü karada bir bölümü deniz ve tatlı sularda yaşar. canlılar dünyası bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki büyük gruptan meydana gelmiştir. insanlar çevresindeki canlı varlıklardan yararlanabilmek için onları incelemek ve araştırmak gereği duymuştur. bu nedenle hayvanlar ve bitkiler dünyası insanlar için bir araştırma konusu olmuştur. televizyonlarda izlediğimiz bazı belgesel filmler ,  hayvanlar ve bitkiler dünyasıyla  ilgilidir.   hayvanlar çevremizde gördüğümüz canlıların en büyük grubunu hayvanlar oluşturur. hayvanların yaşadığı ortamlar ve dış görünüşleri birbirinden farklı bile olsa hücre yapıları aynıdır. koyun , keçi , kedi , köpek , at , eşek gibi hayvanlar&nb...

doğada gördüğümüz canlı çeşitleri

doğada gördüğümüz canlı çeşitleri   doğada milyonlarca canlı türü vardır. bu canlıların bir bölümü karada bir bölümü deniz ve tatlı sularda yaşar. canlılar dünyası bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki büyük gruptan meydana gelmiştir. insanlar çevresindeki canlı varlıklardan yararlanabilmek için onları incelemek ve araştırmak gereği duymuştur. bu nedenle hayvanlar ve bitkiler dünyası insanlar için bir araştırma konusu olmuştur. televizyonlarda izlediğimiz bazı belgesel filmler ,  hayvanlar ve bitkiler dünyasıyla  ilgilidir.   hayvanlar çevremizde gördüğümüz canlıların en büyük grubunu hayvanlar oluşturur. hayvanların yaşadığı ortamlar ve dış görünüşleri birbirinden farklı bile olsa hücre yapıları aynıdır. koyun , keçi , kedi , köpek , at , eşek gibi hayvanlar ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !