× "

gösteren gösterilen nedir

" arama sonuçları

harita bilgisi nedir - kesirler ve ölçek çeşitleri nelerdir?

harita bilgisi ve ölçeklerharita nedir?yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir.bir çizimin harita olabilmesi için mutlaka şu 3 özelliği taşıması gerekir: 1. kuşbakışı görünüş: haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. haritaların çiziminde tepeden görünüş sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine olan uzaklıklarında değişmeler olur.2. bir düzleme aktarılmış olması: dünya’nın kutuplardan basık, ekvator’dan şişkin kendine has bir şekli küresel vardır. küresel yüzeyi geometrik açıdan düzleme aktarmak imkansızdır. bu yüzden haritalar çizilirken kara ve denizlerin yerküre üzerindeki şekille...

harita nedir?

yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. •   yeryüzü şekillerinin, yerleşim yerlerinin, yolların, tepelerin, çeşmelerin v.b detayların yatay ve düşey konumları ile aralarındaki mesafeler ve bitki örtüsü hakkında bilgi sağlar. harita aynı zamanda arazi yapısındaki değişiklikleri ve doğal yeryüzü şekillerinin yüksekliklerini göstermektedir. •   doğal şekiller:    deniz, göl, akarsu, dağ; tepe, mağara, çukur ormanlık bölgeler v.b. • &n...

karne nedir, ne değildir?..

karne vakti geldi çattı. aylardır dişini tırnağına takan yavrularımız molayı haketti. ancak tatile girişten önce yaşanan önemli bir süreç var: karne! “karne nedir, ne değildir” konusunu uzmanlara sorduk. ve çocuğumuzun karnesinden bizim de almamız gereken dersler olduğunu öğrendik. çocukların pek çoğu için karne dönemleri gergin ve stresli geçiyor. karneyi beğenmeyen velilerle çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar ya da çocukların kaygı ve endişe yüklenmesi ile istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. uzmanlar, velilerin çocuklarını suçlamak yerine çözüm aramaları gerektiğini söylüyor ve karnenin sadece çocukl...

iletişim nedir vikipedi

iletişim nedir vikipedi   iletişim   iletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. iletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar. belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması süreci. örneğin bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla (örn. türkçe) kodladığı belirli kelimeleri (mesaj/ileti) ses dalgaları ve hava yoluyla (kanal) dinleyiciye/alımlayıc...

iletişim nedir vikipedi

iletişim iletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. iletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar. belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması süreci. örneğin bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla (örn. türkçe) kodladığı belirli kelimeleri (mesaj/ileti) ses dalgaları ve hava yoluyla (kanal) dinleyiciye/alımlayıcı (hedef) aktarır. bu süreçte geribildirim hedef...

alerji - alerji nedir - alerji belirtileri

alerji nedir? alerji vücudumuza dışarıdan giren çeşitli maddelere karşı gösterilen anormal bir tepki olarak tanımlanabilir. burada esas amaç vücudu yabancı olduğu farkedilen bu maddeye karşı korumaktır. aslında yabancı olduğu halde vücudumuza hiçbir zararı dokunmayacak hatta yararları olabilecek bu madde adeta bir düşman işlemi görmekte ve düşmana gösterilen bu aşırı tepki vücutta birtakım hasarlara ve zararlara yol açmakta ve alerjik bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. örneğin yumurtaya alerjisi olan bir kişiyi ele alalım. yumurta normal insanlar için içerdiği protein vitamin.. gibi yapı taşları ile çok yararlı bir besin maddesidir. yumurtaya alerjisi olan kişi yumurtayı kendine yabancı hatta düşman gibi görür. bu kişi yumurta yediğinde bağışıklık sisteminin alarm zilleri çalmaya b...

harita bilgisi nedir - kesirler ve ölçek çeşitleri nelerdir?

harita bilgisi ve ölçekler harita nedir? yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. bir çizimin harita olabilmesi için mutlaka şu 3 özelliği taşıması gerekir: 1. kuşbakışı görünüş: haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. haritaların çiziminde tepeden görünüş sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine olan uzaklıklarında değişmeler olur. 2. bir düzleme aktarılmış olması: d&...

dr ahmet maranki ms hastalığı.nedir cözümü nelerdir

ms hastalığımultipl skleroz nedir?beyin ve omuriliğin (merkezi sinir sisteminin) bir hastalığıdır.ms beynin görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonlar üzerindeki kontrol kabiliyetini bozar.“multipl” denmesinin nedeni:• beyin ve omuriliğin bir çok farklı alanı etkilenir.• belirtileri hafif ya da ağır olabilir. aniden ortaya çıkabilir ya da kaybolabilir.“skleroz” denmesinin nedeni:• hastalık beyin ve omuriliğin hasarlı alanlarında sklerozan plaklar, yani sertleşmiş dokular oluşturur.• bir akıl hastalığı değildir.• bulaşıcı değildir.• henüz önlenebilir ya da tamamen tedavi edilebilir değildir.multipl skleroz hakkında bilinmesi gereken en önemli şey nedir?merkezi sinir sisteminin gençler...

güneş enerjisi nedir - güneş enerjisinin özellikleri nelerdir

güneş enerjisi kaynağı füzyon değilgüneş enerjisi kaynağı, güneşin çekirdeğinin içerisindeki nükleer füzyon reaktörü olarak düşünülmüştür. güneş, füzyon (eriyip kaynaşma) reaksiyonu tarafından değil; galaktik merkezden gelen manyetik alanlar tarafından ısıtılmaktadır.. güneş enerjisi kaynağı nükleer füzyon değil; galaksinin merkezinden gelen manyetik alanlardır. güneş enerjiyi kütleye dönüştürür, kütleyi enerjiye değil.özetgüneş enerjisi kaynağı, güneşin çekirdeğinin içerisindeki nükleer füzyon reaktörü olarak düşünülmüştür. güneş, füzyon (eriyip kaynaşma) reaksiyonu tar...

kat mülkiyeti kanunu nedir

kanun numarası : 634kabul tarihi : 23/6/19651.bölüm : genel hükümlera) kat mülkiyeti ve kat irtifakı:ı-genel kural:madde 1 - tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan,mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının,birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak haklar...

kat mülkiyeti kanunu nedir

kanun numarası : 634kabul tarihi : 23/6/19651.bölüm : genel hükümlera) kat mülkiyeti ve kat irtifakı:ı-genel kural:madde 1 - tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan,mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının,birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak haklar...

direnç nedir - direnç türleri ve kullanım alanları

direnç: elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. genel olarak "r" harfi ile sembollendirilir. bi- rimi ise "w" ohm' dur.aşağıdaki gibi çeşitli sembollerle gösterilir. ohm kanunu kapalı bir elektrik devresinde direnç ; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir, kapalı bir elektrik devresinde gerilim; devre direnci ile devreden geçen akımın çarpımına eşittir, kapalı bir elektrik devresinde akım; devre gerilimi ile devre direncinin bölümüne eşittir,gibi üç şe- kilde ifade edilebilir. yeri gelmişken gerilim ve akımıda tanımlayalım: gerilim:bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki potansiyel farka gerilim denir.gerilim genellikle "u" harfi ile sembollendi...

direnç nedir ? direnç türleri ve kullanım alanları

direnç: elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. genel olarak "r" harfi ile sembollendirilir. bi- rimi ise "w" ohm' dur.aşağıdaki gibi çeşitli sembollerle gösterilir. ohm kanunu kapalı bir elektrik devresinde direnç ; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir, kapalı bir elektrik devresinde gerilim; devre direnci ile devreden geçen akımın çarpımına eşittir, kapalı bir elektrik devresinde akım; devre gerilimi ile devre direncinin bölümüne eşittir,gibi üç şe- kilde ifade edilebilir. yeri gelmişken gerilim ve akımıda tanımlayalım: gerilim:bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki potansiyel farka gerilim denir.gerilim genellikle "u" harfi ile sembollendirilir,fakat bazı kaynaklarda "e" olarak da gösterilebilir.birim...

dis ticaret ıslemleri nedir, kullanilan belgeler nelerdir ? 10

- tam ciroda, poliçeyi ciro eden ciro edeceği kimsenin adını, soyadını ve ödeyiniz ibaresini yazarak altını imzalar. - beyaz ciroda ise, ciro eden yalnızca ödeyiniz ibaresini yazarak ya da hiçbirşey yazmaksızın imzalar. poliçenin düzenlenmesi belirli kanuni şartlara göre belirtilmiştir. bu kanuni şartlardan birinin bile eksik olması halinde belge, poliçe niteliğini kaybeder. poliçedeki şekil şartları şu şekildedir : - düzenlendiği dilde poliçe kelimesini içermesi , - şartsız ödeme ibaresi (pay) , - ihracatçıyı (keşideciyi) belirtmesi (adı, soyadı, ünvanı, imzası) , - kime ödeneceğinin belirlenmesi , - ithalatçının (keşideli) belirlenmesi ...

ınternet nedir?

324bölüm 8ınternet8.1. giris8.1.1. ınternet nedir?bilgisayar teknolojisi her alanda oldugu gibi egitim alaninda da büyük gelismelerin olusmasina etkenolmustur. özellikle ınternet sayesinde egitimde hem içerik açisindan, hem de ögrenme-ögretme ortamlariaçisindan büyük gelismeler yasanmistir.egitim ortamlarini bu denli degistiren ınternet nedir? ınternet dünyanin en büyük bilgisayar agidir.tcp/ıp denen ınternet protokolü ile dünya üzerindeki bütün bilgisayarlar birbirine baglanabilmektedir.ınternet, dünya üzerinde mevcut milyonlarca agin birbiriyle ortak bir protokol çerçevesinde iletisimkurmasini ve birbirlerinin kaynaklarini paylasmasini saglayan iki ya da daha fazla yerel ya da genis alan agiarasinda kurulan kaynak kümesidir (meb 1999, 291).ınternet herhangi bir kisi ya da kuruma ait olma...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !