× "

günümüz türk edebiyatı

" arama sonuçları

batı etkisinde gelişen türk edebiyatı ve temsilcileri

  osmanlı devleti, 18. yüzyıldan başlayarak yönetim, siyaset, eğitim ve askerlik alanlarında hızla gerilemeye başlamıştır. bu çöküşü önlemek için 19. yüzyıldan itibaren zaman zaman birtakım düzenlemeler (ıslâhat) yapılmıştır. eğitim, ordu, maliye gibi kurumlarda yapılan bu düzenlemeler yeterli olamamıştır.   ı. abdülmecit (hüküm. 1839-1861) devrinde hariciye nazırlığına (dışişleri bakanlığı) getirilen mustafa raşit paşa, devletin bütünlüğünü ve gücünü koruyabilmesi için içinde yaşanan devrin ihtiyaçlarına uygun batı esasları doğrultusunda yeniden yapılanması gerektiğini dile getirmiştir. bunun için yapılması gereken yen...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 2

türk şiir bilgisiredif:mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir.redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız)akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir.susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lereince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir.içlerinde seni göremiyorumelimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiilbir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir.görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!kafiye ( uyak ) çeşitlerikafiye ( uyak ) :mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan se...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 2

türk şiir bilgisiredif:mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir.redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız)akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir.susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lereince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir.içlerinde seni göremiyorumelimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiilbir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir.görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!kafiye ( uyak ) çeşitlerikafiye ( uyak ) :mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan se...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 2

türk şiir bilgisiredif:mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir.redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız)akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir.susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lereince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir.içlerinde seni göremiyorumelimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiilbir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir.görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!kafiye ( uyak ) çeşitlerikafiye ( uyak ) :mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan se...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 2

türk şiir bilgisiredif:mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir.redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız)akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir.susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lereince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir.içlerinde seni göremiyorumelimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiilbir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir.görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!kafiye ( uyak ) çeşitlerikafiye ( uyak ) :mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan se...

türk edebiyatı ders notları

ı. ünite   güzel sanatlar ve edebiyat güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri     güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.güzel sanatlar için yapı> en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapı> sınıflandırmadır.bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayrılır.sesle  yapı> sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapı> sanatlara ise plastik sanatlar denir.güzel sanatların genelinde plastik malzeme kullanılırken edebiyat ve müzik ise sese dayalı bir sanattır.     edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir gü...

9. sınıf türk edebiyatı dersi türk edebiyatının devirleri, islam

türk edebiyatının devirleri1) islamiyetten önceki türk edebiyatıa) sözlü edebiyatb) yazılı edebiyat2) islamiyetin kabulünden sonraki türk edebiyatıa) divan edebiyatıb) halk edebiyatı anonim türk halk edebiyatı dini –tasavvufi türk halk edebiyatı âşık tarzı türk halk edebiyatı3 ) batı tesirindeki türk edebiyatıa. tanzimat edebiyatıb. servet-i fünun edebiyatıc. fecr-i ati edebiyatıd. milli edebiyate. cumhuriyet dönemi türk edebiyatıf. beş hececilerg. yedi meşalecilerh. garipçiler( birinci yeniciler)i. maviciler j. ikinci yenicilerk. günümüz türk edebiyatı1 ) islamiyet öncesi türk edebiyatıbilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabul&uu...

9. sınıf türk edebiyatı dersi türk edebiyatının devirleri, islam

türk edebiyatının devirleri1) islamiyetten önceki türk edebiyatıa) sözlü edebiyatb) yazılı edebiyat2) islamiyetin kabulünden sonraki türk edebiyatıa) divan edebiyatıb) halk edebiyatı anonim türk halk edebiyatı dini –tasavvufi türk halk edebiyatı âşık tarzı türk halk edebiyatı3 ) batı tesirindeki türk edebiyatıa. tanzimat edebiyatıb. servet-i fünun edebiyatıc. fecr-i ati edebiyatıd. milli edebiyate. cumhuriyet dönemi türk edebiyatıf. beş hececilerg. yedi meşalecilerh. garipçiler( birinci yeniciler)i. maviciler j. ikinci yenicilerk. günümüz türk edebiyatı1 ) islamiyet öncesi türk edebiyatıbilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabul&uu...

9. sınıf türk edebiyatı dersi türk edebiyatının devirleri, islam

türk edebiyatının devirleri1) islamiyetten önceki türk edebiyatıa) sözlü edebiyatb) yazılı edebiyat2) islamiyetin kabulünden sonraki türk edebiyatıa) divan edebiyatıb) halk edebiyatı anonim türk halk edebiyatı dini –tasavvufi türk halk edebiyatı âşık tarzı türk halk edebiyatı3 ) batı tesirindeki türk edebiyatıa. tanzimat edebiyatıb. servet-i fünun edebiyatıc. fecr-i ati edebiyatıd. milli edebiyate. cumhuriyet dönemi türk edebiyatıf. beş hececilerg. yedi meşalecilerh. garipçiler( birinci yeniciler)i. maviciler j. ikinci yenicilerk. günümüz türk edebiyatı1 ) islamiyet öncesi türk edebiyatıbilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabul&uu...

eski türk edebiyatı dönemleri

turk 111 osmanlıca ı arap alfabesinin tanıtılması; sözcük düzeyinde okuma ve yazma alıştırmalarının yapılması; türkçe, arapça ve farsça sözcüklere ilişkin yazım kuralları hakkında bilgi verildikten sonra yazı türleri ve el yazısı örnekleri hakkında bilgi verilmesi; türkçe'yi arap alfabesiyle yazma kuralları üzerinde yoğunlaşılması ve basit metinlerden zor metinlere giden bir yol izlenerek metin okuma alıştırmalarının yapılması. turk 112 osmanlıca ıı 'osmanlıca ı' dersinde kazanılan okuma yeteneğinin geliştirilmesi için alıştırmalar yapılması; osmanlıca'ya girmiş olan arapça ve farsça sözcük ve kuralların tanıtılmaya başlanması ve bu ögelerin tümce içinde kullanılışl...

türk edebiyatı devirleri

türk edebiyatının devirleri1) islamiyetten önceki türk edebiyatıa) sözlü edebiyatb) yazılı edebiyat2) islamiyetin kabulünden sonraki türk edebiyatıa) divan edebiyatıb) halk edebiyatı* anonim türk halk edebiyatı* dini –tasavvufi türk halk edebiyatı* âşık tarzı türk halk edebiyatı3 ) batı tesirindeki türk edebiyatıa. tanzimat edebiyatıb. servet-i fünun edebiyatıc. fecr-i ati edebiyatıd. milli edebiyate. cumhuriyet dönemi türk edebiyatıf. beş hececilerg. yedi meşalecilerh. garipçiler( birinci yeniciler)i. maviciler j. ikinci yenicilerk. günümüz türk edebiyatı1 ) islamiyet öncesi türk edebiyatıbilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabulüne kadar devam ede...

islami devir türk edebiyatı (11-19. yy.)

ıı. islâm&ıcirc; devir türk edebiyatı (11-19. yy.) 8. yy.dan itibaren yerleşik hayata geçen, müslümanlıkla tanışan türkler, 10. yy.ın ilk yarısında (920) karahanlı devleti hükümdarı satuk buğra han’ın müslümanlığı kabul etmesiyle başlayan süreçte müslümanlıkla türklüğü birleştirip bir sentez ortaya çıkarmışlar, hayat tarzlarını buna göre belirlemişler, bu sayede birlik sağlamışlar ve islâm dininin, farsların ve arapların etkisiyle yeni bir edebiyat oluşturmaya başlamışlardır. bu edebiyatta sözlü eserlerin yanı sıra yazılı eserler de çoğalmıştır. ilmî eserler ve kur’an-ı kerim aracılığı ile arapçadan; edebî eserler aracılığıyla da fars&c...

yeni türk edebiyatı meselemiz

osman aytekin“divan edebiyatı kendi benliğimize, sesimizi veren, en özlü ve halis şiirimizdir. imanımız, hikmetimiz, tarihimiz, rıza ve tevekkülümüz, aşkımız, saadetimiz, hicranımız, ıstırabımız, duygusallığımız, yaşama sevincimiz, kahramanlığımız, nadide mücevherler gibi parıldayan eşsiz divanlarımızdandır. yeni türk edebiyatında bunu bulamazsınız!”prof. dr.birol emil, yukarıdaki görüşlerini günümüz türk edebiyatı üzerine serdetmektedir. yaşayan türk edebiyatı her açıdan tam gelişmemiş kısır bir döngü içinde kalmış gibidir. sayın prof. dr.emil haksız da sayılmaz; “çağdaş türk edebiyatı, 19.asır türk edebiyatı, yeni türk edebiyatı, yenileşme devri t&uum...

islamiyetten sonraki türk edebiyatı

islamiyetten sonraki türk edebiyatı a. anadolu dışında verilen ilk ürünler kutadgu bilig: yusuf has hacip tarafından yazılmıştır. eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir. didaktik bir eserdir. eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır. divan ü lügati’t türk: kaşgarlı mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılmış bir sözlüktür. türkçe sözcüklerin arapça karşılığı açıklanmıştır. atatbetü’l hakayık: 12. yüzyılda edip ahmet yükneki tarafından hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. gerçeklerin eşiği anlamına gelir. divan-ı hikmet: ahmet yesevi tarafından yazılmıştır. bu yapıtın, anadolu’daki tasavvufi halk edebiyatına etkisi çok büyüktür. muhakemetü’l lügateyn: 15. yüzyılda ali şir nevai türkçenin zenginliğini kanıtlamak amacıyla yazılmıştır. şeçere-i türki: ebulgazi b...

islamiyet öncesi türk edebiyatı (?-11. yy.)

islamiyet öncesi türk edebiyatı (?-11. yy.) a) sözlü dönemb) yazılı dönem          islâmiyet'ten önceki türk edebiyatı, türklerin orta asya'da yaşadıkları devirlerde bütün türk boyları arasında müşterek ve büyük bölümü sözlü olan edebiyattır. islâm öncesi türk edebiyatı ulusal bir edebiyattır; nazım şekil ve türleriyle kullanılan ölçü tamamen millîdir. bu dönem edebiyatı, islâmiyet'in kabul edilmesinden sonra oluşmaya başlayan yeni edebiyat anlayışına kadar devam etmiş, hatta etkisi daha sonraki dönemde de görülmüştür. a) sözlü dönem ( ?-8. yy.)          türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdir. yani başlangıçtan 8. yüzyıla kadar olan dönemdir. bu dönem ürünleri tamamen sözlüdür ve gene...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !