× "

günümüz türk edebiyatı

" arama sonuçları

2013 2014 10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 155

10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 155     okuduğunuz ve incelediğiniz halk edebiyatı şiirlerinden yararlanarak anonim şiirleri gruplandırınız. tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.   mani, türkü                                    testonline.blogcu.com anlama, yorumlama 1.   kitabınızdaki örnek metinlerden hareketle anonim halk şiirinin oluşmasını sağlayan zihniyet hakkında kısa bir konuşma yapınız. anonim halk şiirini oluşturan zihniyet çoğunlukla toplumsal olaylar ve bireyin bu olaylar karşısındaki duygu ve duy...

2013 2014 10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 135

10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 135   neşatî'nin şiirinde dile getirilen duygu ve düşüncenin günümüz şairlerinden  faruk nafiz çamlıbel'in eserinde nasıl ele alındığını belirtiniz. testonline.blogcu.com neşati’nin ağır, süslü ve imgelerle örülü bir dille anlattığı aşk duygusu faruk nafiz çamlıbel’in şiirinde daha sade ve anlaşılır bir söyleyişle karşımıza çıkmaktadır.   6.   a. şiirdeki "aklını yitirmek" söz grubunda bulunan "yitirmek" kelimesi "sağlığını kaybetmek" anlamıyla kullanılmıştır. yani kelime yan anlamıyla kullanılmıştır. b.  şiirden yan anlamıyla kullan...

2013 2014 11.sınıf türk edebiyatı yıldırım cevapları sayfa 103

11.sınıf türk edebiyatı ders kitabı cevapları yıldırım yayınevi sayfa 103 cevaplar yükleniyor bizi takip etmeye devam edin. •  elhân-ı şitâ şiirinde tasvir edilen doğal çevre ile şiir arasında bir ilgi kurulup kurulamayacağını belirleyiniz ve sınıfa getirdiğiniz testonline.blogcu.comresimlerden yola çıkarak şiirin bir tablo hâlinde gösterilip gösterilemeyeceğini tartışınız. elde ettiğiniz sonucu sebepleriyle birlikte sözlü olarak ifade ediniz. •  bu sonuçtan hareketle şiirde parnasizm ve sembolizme ait özellikleri belirleyip doğal çevrenin anlatılmasında nelere dikkat edildiğini defterinize yazınız. 9. a. elhan-ı şitâ şiirinde ahengin hangi ögeler...

2013 2014 10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 112

  türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 112 cevaplar hazır. anlama, yorumlama. 1.      okuduğunuz metinlerden hareketle xııı-xıv. yüzyıla ait eserlerin oluşmasını sağlayan zihniyet hakkında bilgi veriniz. zihniyetin temelinde islam düşüncesi, gaza, fetih, tasavvuf, islam tarihi, menkıbeler ve dini düşünceler vardır. testonline.blogcu.com 2.      battal gazi ile oğuz kağan destanı'ndaki oğuz kağan'ı kişilikleri ve olağanüstü özellikleri yönünden karşılaştırınız. iki kahramanın benzerlik ve farklılıklarını sıralayınız. battal gazi, türk islam kültürünün değerlerini yansıtan bir kişiliktir. cesur ve güçl&u...

2013 2014 10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 111

türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 111 a.   mevlânâ'nın yaşadığıdönem hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. mevlana tasavvuf düşüncesinin hakim olduğu bir çağda yaşamıştır.estonline.blogcu.com o çağda anadolu halkı bitmek bilmeyen savaşlardan dolayı yorgun ve bitkin bir durumdaydı, çeşitli acılar çekmişti böyle bir sosyal ortamda mevlana anadolu halkına ve tüm insanlığa huzuru ve saadeti iç dünyalarında aramaları için tasavvuftan yararlanarak yol gösterici olmuştur. b.  metnin temasınısöyleyiniz. metnin teması "ilahi aşk"tır. allah'a duyulan aşk ve bağlılık teması vardır. c.  metnin teması ile kaleme alındığ...

2013 2014 11.sınıf türk edebiyatı yıldırım cevapları sayfa 54

türk edebiyatı yıldırım cevapları sayfa 54   etkinlik 1.   • okuduğunuz hikâyenin bütününden hareketle hikâye kahramanlarının olay örgüsündeki işlevlerini belirterek; a.       en belirgin özelliklerini, b.      olaylar karşısında nasıl bir tavır takındıklarını, c. sosyal ortam ve çevreden nasıl etkilendiklerini, ç. metnin yazıldığı dönemde ve günümüz de bu kahramanlarla karşılaşılıp karşılaşılamayacağı nı tartışınız. ulaştığınız sonucu belirtiniz. • ulaştığınız sonuçlardan hareketle metindeki kişilerin karakter mi tip mi olduklarını belirleyip tahtaya yazınız.   yılan: hika...

2013 2014 12.sınıf türk edebiyatı lider yayınevi sayfa 76-77

türk edebiyatı lider yayınevi sayfa 76-77 cevapları 1- şiirin ölçüsü: hece ölçüsü, b) uyak- aabb/ccdd c)nazım birimidörtlük 2-birimler memlekte özlemi teması etrafında birleşir. 3-tema günlük yaşamla ilgilidir. memlekt sevgisinin herkes kendi içinde hisedebilir. 4-memleket özlemi milli edebiyattan başlanarak işlenen bir temadır 5-anadolu motifler: bir sevgilinin bekleyişi,at arabası yolculuğu,yolcunun köye kavuşma heyecanı 6-halkın konuşma diline yakın.öyküleyici bir anlatım özelliğide taşımakta. şari kendi duygularını bir yolcunun dili ile dile getirmektedir 7. söz sanatları: söz sanatları metnin anlam ve söyleyişine estetik bir değer ...

türk edebiyatı 10.sınıf lise 2 - sayfa 102 cevapları

  sayfa 102: olayın oluşum aşamaları: ødanişment gazi’nin zile’yi fethetmek için hazırlık yapmaları økafirlerin gece baskını yapıp yüz kişiyi şehit etmeleri ve kaleye çekilmeleri ømelik gazi’nin askerleriyle kaleye hücum etmeleri øabdurrahman gazinin mancınık almak için tokat’a gitmesi ve gümeneklilerin isyan ettiğini görmesi økafirlerin islam askerlerine saldırmaları ,bazılarını esir alıp kaleye çekilmeleri ømelik’in üzgün şekilde geri dönmesi ømelik’in otağında bir papaz görmesi ve onun kaleye giriş yolunu bildirilmesi için gönderildiğini söylemesi ømelik gazinin papazın g&oum...

islamiyet öncesi türk edebiyatı

  bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet'in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir. a) sözlü edebiyat şaman, kam, baksı, ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar "kopuz"adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir. *hece ölçüsü kullanılmıştır. *aşk, doğa, ölüm konuları sık işlenmiştir. *anomin özellik taşımaktadır. * yarım kafiye kullanılmıştır. *ko...

türkçe-edebiyat ödevi islamiyet öncesi türk edebiyatı

islamiyet öncesi türk edebiyatı   bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir. a)  sözlü edebiyat şaman , kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir. ü      hece ölçüsü kullanılmıştır. ü      aşk doğa ölüm konuları sık işlenmiştir. ü      anomin özellik taşımaktadır. ü      yarım kafiye kullanılmıştır. ü&nb...

türkçe-edebiyat ödevi islamiyet öncesi türk edebiyatı, koşuk ,

islamiyet öncesi türk edebiyatı   bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir. a)  sözlü edebiyat şaman , kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir. ü      hece ölçüsü kullanılmıştır. ü      aşk doğa ölüm konuları sık işlenmiştir. ü      anomin özellik taşımaktadır. ü      yarım kafiye kullanılmıştır. ü &nb...

10. sınıf türk edebiyatı kitabı etkinlik çalışmaları cevapları l

100. sayfa1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanması.b.tema:melik danişmend'in kahramanlıkları.4.etkinlik1)a.danişmendname'deki kahramanlık tema...

türkçe-edebiyat ödevi islamiyet öncesi türk edebiyatı, koşuk , s

islamiyet öncesi türk edebiyatı bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir.a)  sözlü edebiyatşaman , kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir.ü      hece ölçüsü kullanılmıştır.ü      aşk doğa ölüm konuları...

10. sınıf türk edebiyatı kitabı etkinlik çalışmaları cevapları l

100. sayfa1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanması.b.tema:melik danişmend'in kahramanlıkları.4.etkinlik1)a.danişmendname'deki kahramanlık tema...

türkçe-edebiyat ödevi islamiyet öncesi türk edebiyatı, koşuk ,

islamiyet öncesi türk edebiyatı bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir.a)  sözlü edebiyatşaman , kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir.ü      hece ölçüsü kullanılmıştır.ü      aşk doğa ölüm konuları...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !