× "

günümüz türk edebiyatı

" arama sonuçları

2013 2014 10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 202

10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 202   a.  metinden alınan bölümde güldürünün hangi ögelerle sağlandığını belirleyiniz. b.  metinde halkın konuşma dilinin kullanıldığını görüyoruz. ancak bazı kelimelere cinas, telmih, nükte yoluyla yeni anlamlar yüklenmektedir. bu tür kelimelere metinden örnekler bulunuz. c.  yaptığınız incelemeden hareketle orta oyunu metninin dil özelliklerini aşağıya sıralayınız. 1.      metnin hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz. 2.      orta oyununun yazıya geçirilerek metin hâline getirilmesinin amacını açıklayınız. 3.  &nbs...

2013 2014 10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 196

10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 196   1.      okuduğunuz metindeki taklitlerin güldürüde nasıl bir önemi olduğunu belirtiniz. metindeki güldürü ögelerini sıralayınız. 2.      bilgi birikiminizden ve okuduğunuz metinden yararlanarak "ali askar ağa'nın bursa seyahati" adlı metnin, geleneği nasıl yansıttığını açıklayınız. 3.      meddah, bir konuda doğaçlama olarak oynanmaktadır. bu oyunların yazıya geçirilmesi, geleneğin devamı açısından nasıl bir yarar sağlamıştır? açıklayınız. 4.      okuduğunuz metin; konu, yapı ve gelenek yönünden nasıl bir b&u...

2013 2014 11.sınıf türk edebiyatı yıldırım cevap sayfa 192

11.sınıf türk edebiyatı yıldırım cevapları sayfa 192   1.aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "d", yanlış ise "y" yazınız. ( d  ) millî edebiyat döneminde şairler aruz ölçüsüyle de şiirler yazmışlardır.testonline.blogcu.com (  y ) millî edebiyat dönemi şiirlerinde sadece halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. ( d  ) millî edebiyat dönemi, günümüz şiir anlayışının oluşmasında etkili olmuştur.   2.aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz. •yahya kemal beyatlı ve ahmet haşim, milli edebiyat döneminde şiirlerini saf şiir anlayışı çevresinde ortaya koymuşlardır. ...

2013 2014 11.sınıf türk edebiyatı yıldırım cevap sayfa 172

11.sınıf türk edebiyatı yıldırım cevapları sayfa 172   1. etkinlik •araştırma sonuçlarından yola çıkarak 1911-1923 yılları arasında şiirin "ses ve söyleyiş", "yapı", "tema", "dil ve anlatım" özellikleri bakımından dört grupta ifade edilmesinin hangi nedenlerden kaynaklandığını tartışınız. elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 1911-1923 yılları arasında şiirin "ses söyleyiş" yapı, tema, dil ve anlatım özellikleri bakımından dört grupta ifade edilmesinin sebebi sanatçıların  farklı fikir ve sanat akımlarını benimsemelerinden kaynaklanmaktadır ; fakat milli edebiyat sanatçılarını birleştiren ortak payda devletin...

2013 2014 11.sınıf türk edebiyatı yıldırım cevap sayfa 161

11.sınıf türk edebiyatı yıldırım cevapları sayfa 161   1.   yayla adlı metnin hangi amaçla yazıldığını belirleyip dönemin siyasi, sosyal ve kültürel hayatından hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirleyip defterinize yazınız. yayla adlı metin bilgilendirmek için yazılmıştır. testonline.blogcu.com   2.   yayla adlı metnin iletisini belirleyip metinde anlam birliğine sahip kümelerin bu ileti etrafında nasıl birleştiğini bir şema üzerinde gösteriniz ve defterinize yazınız. metnin iletisi "yayla türk'ün kendisidir,türk insanının karakterinden izler taşır"dır.metnin birimleri olan paragraflar metnin iletisini anlatmak, okuyucuya akta...

2013 2014 10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 155

10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 155     okuduğunuz ve incelediğiniz halk edebiyatı şiirlerinden yararlanarak anonim şiirleri gruplandırınız. tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.   mani, türkü                                    testonline.blogcu.com anlama, yorumlama 1.   kitabınızdaki örnek metinlerden hareketle anonim halk şiirinin oluşmasını sağlayan zihniyet hakkında kısa bir konuşma yapınız. anonim halk şiirini oluşturan zihniyet çoğunlukla toplumsal olaylar ve bireyin bu olaylar karşısındaki duygu ve duy...

2013 2014 10. sınıf türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 112

  türk edebiyatı biryay cevapları sayfa 112 cevaplar hazır. anlama, yorumlama. 1.      okuduğunuz metinlerden hareketle xııı-xıv. yüzyıla ait eserlerin oluşmasını sağlayan zihniyet hakkında bilgi veriniz. zihniyetin temelinde islam düşüncesi, gaza, fetih, tasavvuf, islam tarihi, menkıbeler ve dini düşünceler vardır. testonline.blogcu.com 2.      battal gazi ile oğuz kağan destanı'ndaki oğuz kağan'ı kişilikleri ve olağanüstü özellikleri yönünden karşılaştırınız. iki kahramanın benzerlik ve farklılıklarını sıralayınız. battal gazi, türk islam kültürünün değerlerini yansıtan bir kişiliktir. cesur ve güçl&u...

türk edebiyatı 10.sınıf lise 2 - sayfa 102 cevapları

  sayfa 102: olayın oluşum aşamaları: ødanişment gazi’nin zile’yi fethetmek için hazırlık yapmaları økafirlerin gece baskını yapıp yüz kişiyi şehit etmeleri ve kaleye çekilmeleri ømelik gazi’nin askerleriyle kaleye hücum etmeleri øabdurrahman gazinin mancınık almak için tokat’a gitmesi ve gümeneklilerin isyan ettiğini görmesi økafirlerin islam askerlerine saldırmaları ,bazılarını esir alıp kaleye çekilmeleri ømelik’in üzgün şekilde geri dönmesi ømelik’in otağında bir papaz görmesi ve onun kaleye giriş yolunu bildirilmesi için gönderildiğini söylemesi ømelik gazinin papazın g&oum...

islamiyet öncesi türk edebiyatı

  bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet'in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir. a) sözlü edebiyat şaman, kam, baksı, ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar "kopuz"adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir. *hece ölçüsü kullanılmıştır. *aşk, doğa, ölüm konuları sık işlenmiştir. *anomin özellik taşımaktadır. * yarım kafiye kullanılmıştır. *ko...

türkçe-edebiyat ödevi islamiyet öncesi türk edebiyatı

islamiyet öncesi türk edebiyatı   bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir. a)  sözlü edebiyat şaman , kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir. ü      hece ölçüsü kullanılmıştır. ü      aşk doğa ölüm konuları sık işlenmiştir. ü      anomin özellik taşımaktadır. ü      yarım kafiye kullanılmıştır. ü&nb...

türkçe-edebiyat ödevi islamiyet öncesi türk edebiyatı, koşuk ,

islamiyet öncesi türk edebiyatı   bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir. a)  sözlü edebiyat şaman , kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir. ü      hece ölçüsü kullanılmıştır. ü      aşk doğa ölüm konuları sık işlenmiştir. ü      anomin özellik taşımaktadır. ü      yarım kafiye kullanılmıştır. ü &nb...

10. sınıf türk edebiyatı kitabı etkinlik çalışmaları cevapları l

100. sayfa1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanması.b.tema:melik danişmend'in kahramanlıkları.4.etkinlik1)a.danişmendname'deki kahramanlık tema...

türkçe-edebiyat ödevi islamiyet öncesi türk edebiyatı, koşuk , s

islamiyet öncesi türk edebiyatı bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir.a)  sözlü edebiyatşaman , kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir.ü      hece ölçüsü kullanılmıştır.ü      aşk doğa ölüm konuları...

10. sınıf türk edebiyatı kitabı etkinlik çalışmaları cevapları l

100. sayfa1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanması.b.tema:melik danişmend'in kahramanlıkları.4.etkinlik1)a.danişmendname'deki kahramanlık tema...

türkçe-edebiyat ödevi islamiyet öncesi türk edebiyatı, koşuk ,

islamiyet öncesi türk edebiyatı bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. islamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. iki koldan gelişmiştir.a)  sözlü edebiyatşaman , kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. doğuşu her ne kadar dini törenlere dayansa da zamanla din dışı konular da gelişmiştir.ü      hece ölçüsü kullanılmıştır.ü      aşk doğa ölüm konuları...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !