× "

gantt şeması

" arama sonuçları

altı sigma bitirme tezi -6

  sebep-sonuç diyagramı (cause-effect diagram)   bir olayın ortaya çıkmasına neden olan durumlar (sebep) ile ilgilenilen olayın (sonuç) şekilsel gösterimi sebep-sonuç diyagramı denen ve görünümleri nedeniyle balık kılçığı (fishbone) da denen diyagramlardır. belirlenen sonuç kalınca çizilen yatay bir okun ucuna yazılır ve onu yaratacağı düşünülen temel nedenler de ince oklarla buna birleştirilerek sebep-sonuç diyagramı oluşturulur.   sonuç olarak belirlenen olay olumlu ya da olumsuz olabilir. olumlu olması durumunda arkasındaki nedenler açığa çıkarılabilecek, olumsuz ise düzeltici eylemlerin başlatılması gereği ortaya çıkacaktır. h...

proje ve proje yönetimi nedir

  1. proje ve proje yönetimi kavramları bir proje, belirli kaynaklarla belirli bir zaman içerisinde tamamlanması gereken ve tekrarlanmayan özel faaliyetler topluluğu olarak tanımlanabilir. bir proje genellikle 3 yıldan az süreli olur. çeşitli projelerin incelenmesi bazı temel özelliklerin hemen tümünde ortak olduğunu gösterecektir yönetim açısından önem taşıyan ortak özellikler şunlardır: projeler karmaşık ve özgün çabalardır. proje belirli bir sonuç yaratma sürecidir. her projenin belirli bir başlangıç, bitiş ve bu ikisi arasında geçen bir yaşam devresi vardır. yaşam döneminin her aşamasında projen...

prje yönetimi nedir 2

5.projenin yapılandırılması proje yönetimi tek seferlik özel bir hedef için bir dizi bütçe ve kaynaklarla çalışmayı gerektirir. şirketler bu işin tek bir kişi tarafından yürütülemeyecek denli kapsamlı olmasından dolayı değişik tipte proje organizasyonları kullanırlar. proje yönetiminin temeli planlama işin katılan birimlere dağıtılmasını ve bu birimler tarafından üretilecek çıktıların icra safhasında sürekli olarak birleştirilmesini, entegrasyonunu içerir. katılan birimlerin görevlerini gerçekleştirmeleri için koordine edilmeleri ,ve işin tam zamanında ve bütçe içinde tamamlanması bir bilim olduğu kadar bir sanat olarak da düşünülebilir (www.projeyone...

üretim sistemlerinde çizelgeleme gantt şeması- erp mrp mps mpc

planlamacılar tarafından kullanılan yaygın bir metod saat, gün, hafta gibi zaman periyodlarında işlerin kaynaklara yerleştirildiği basit bir planlama tablosudur. bu dinamik bir problemle başa çıkmaya çalışan statik bir karar destek sistemidir. acil sipariş, tekrar çalışma gerekliliği, operatör yokluğu/yetersizliği, makina arızası, tahminin siparişle uyuşmaması ve buna benzer aksaklıklar üretim planında bir delik açacaktır. çizelgeleyici söz verilen siparişi zamanında yetiştirmek için işlerin tekrar yüklenmesi, önceliklerin değiştirilmesi, alternatif üretim rotalarının incelenmesi için sonsuz zaman harcayacaktır. her ne kadar, çalıştığı sistemi iyi tanıyan tecrübeli planlamacılar bu soru...

proje yönetimi

ödevin özetiproje yönetimi içindekiler önsöz i içindekiler iii tablo listesi iv şekil listesi iv bölüm 1 1 ı. proje ve proje yönetimi 1 1.1. projenin tanımı 1 1.2. proje yönetimi 3 1.2.1. proje yönetimi bilgi alanları 5 1.2.2. proje yöneticisi 7 1.2.3. proje yönetim aşamaları 9 1.2.3.1. proje planlama 10 1.2.3.1.1. proje çevresini kavrama 11 1.2.3.1.2. projenin tanımlanması 11 1.2.3.1.3. proje organizasyonu 13 1.2.3.1.4. kaynaklar ve bütçe 15 1.2.3.1.5. iş parçalama yapısı 16 1.2.3.2. proje kontrol 17 bölüm 2 21 ıı. proje programlama 21 2.1.proje yönetim teknikleri 22 2.1.1. proje yönetimi tekniklerinin tarihçesi 22 2.1.2. proje yönetim tekniklerinin incelenme...

inşaat şirketlerinde iş programlama

inşaat  sektöründe  yapılan  işler  yüksek  maliyetlidir. bu  yüzden  inşaat  sektörü bir çok ülkenin önde gelen sektörlerinden biridir. bu durum bizim ülkemiz için de geçerlidir. inşaat sektörünün bünyesinde 300’e yakın alt sektörü barındırdığı gerçeği düşünülürse  sektörün  büyüklüğü  daha  iyi  anlaşılacaktır inşaat sektörünün büyüklüğü, bu  sektör içinde  iş  yapan insanlara büyük  karlar  sağlıyordu. ama  yapıyı  meydana  getirmek  hem pahalı oluyordu  hem de ortaya ziyan edilen birçok malzeme  çıkıyordu zamanla birçok kurum, şirket ve  müteahhit bu sektörde çoğalınca, doğal olarak karlarda azaldı. bunun sonucunda iş yapan kurumlar, şi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !