× "

gariplerin kitabı özet

" arama sonuçları

fiytan’dan uzak yahudi kesimi kültürü insanının karakteris

  önce israil oğullarının iman ve güzel ameller konusunda ki kültürel mizaçları nasıldır? öncelikle isyanları ve muannit tavırları (asi, sert enseli) nedeni ile allah’tan gelen baş-göz üstüne demezler. çok azı müstesna böyle bir mizaca sahiptirler. bunun için sınırsız özgürlüğü benimsediklerinden, dünyayı tercih etmişlerdir. hak dinin esası olan hakikate uygun ve ilmi olanın emredilmesinden ve münkerin yasaklanmasından nefret ederler. çünkü serbest yerci ve serbest piyasacıdırlar. bu ırki değil, kültürel bir eğilimdir. zaten kuran bunun sebeplerini açıkladığı gibi, bazan “israil oğulları”, bazen de “yahudi” ismini kullanı...

lemezÂt-ı hulviyye yazar : m. cemaleddin el-hulvi

lemezÂt-ı hulviyye yazar : m. cemaleddin el-hulvi yayınevi : ifav ( m. ü. ilahiyat fakültesi vakfı ) baskı : istanbul / 1993 / 656 shf.   lemazat’ın telifine 1018h. (1609) da başlanmış ve eser 1030h. (1621) de tamamlanmıştır. tertib bakımından da bir “mukaddime”, 23 “lemza” ve her lemza üçer “zaika”ya ayrılmıştır. bir de “hatime”den terekküb eden eserin “mukaddimesi”sinde ilk dört halife ve dört mezheb imamları, oniki imam; lemzalarda ise, halvetiliğin isnad halkasını teşkil eden büyük şeyhleri; zaikalarda ise bunların halifelerinin menkıbeleri, doğup vefat ettikleri yerler, yaşadıkları devrin hükümdarları ve bazı siyasi olaylar da kaydedilmiştir. mü’minlerin emiri hz. ebu bekri’s sıddık (...

tasavvufun tarihi gelişimi (özet)

  tasavvufun kısaca tarihÎ gelişimi      hz. peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dönemlerinde dindar müslümanların yaşadıkları hayat yukarıda tasvir edilen mânevî bir atmosferde cereyan etti. bu üç neslin dindarları dünyaya nazaran âhirete öncelik veriyor, bütün davranışlarda allah'ın rızâsını gözetiyorlardı. bu tür hayat kur'an'ın istediği bir hayattı. bunun en güzel örneği de hz. peygamber'di (el-ahzâb 33/21).     hz. peygamber zamanında çeşitli eğilimlere sahip olan sahâbeler vardı. bunlardan bir kısmı ilim öğrenmeye, bir kısmı dini tebliğe, bir kısmı cihada, bir kısmı yöneticiliğe daha fazla ilgi duyarken bir kısmı ibadete daha çok önem veriyor, uhrevî kurtuluş üzerinde yoğunlaşıyorlardı. başta ilk dört hali...

memmed ismail hakkında bir nice söz*

  memmed ismail hakkında bir nice söz* dr. ersin özarslan** özet memmed ismail azerbaycan türk şiirinin önde gelen isimlerindendir. bu metin onun şiiri hakkında verilmiş bir tebliğ metnidir. tebliğde mehmet ismail’in sahsî ve ferdî temalı şiirleri üzerinde durulmuş ve şairin sanatı hakkında bazı değerlendirmeler yapılmıştır. şair memmed ismail, bizim tanımadığımız, yabancısı olduğumuz bir ses değil. sıcaklığını duymadığımız, buğusunu tanımadığımız bir nefes hiç değil. ezelden âşina olduğumuz bir ses, sözünde, sohbetinde hararetini duyduğumuz bir nefes. o bağımızın güllerinden, bahçemizin bülbüllerinden biri. bizi terennüm etmiş, bizi şakımış. sesinden, nağmesinden belli. kendisini ilk gördüğümde, gariptir, yozgatlı bir yüksek bürokrat zannetmiştim. tü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !