× "

garipname tercümesi

" arama sonuçları

divan şiiri

 divan şiiri  divan şiirinin genel özellikleri:      1. nazım birimi genel olarak beyittir ancak dörtlükler ve bentler de kullanılmıştır.      2. anlam beyitte tamamlanır. beyitler arasında anlam ve konu birliği taşıyan şiirler oldukça azdır.      3. ölçü, aruz ölçüsüdür.      4. göz kafiyesi anlayışına bağlı kalınmış ve genellikle tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.      5. türkçe sözcükler aruz veznine kolay uymadığından arapça ve farsça sözcükler, tamlamalar çok fazla kullanılmıştır.      6. anlatım sanatl...

türk dilinin tarihi gelişimi

türk dilinin tarihi gelişimi ve dönemleri türk dilinin ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. türkçenin, bilinen yazılı metinlerinden önceki dönemleri "karanlık" dönem olarak kabul edilmektedir. türkçenin yazılı metinlerle takip edilebilen vıı. yüzyıldan xııı. yüzyıla katlar olan dönemine "eski türkçe" denir. bu dönemin bilinen ilk metinleri göktürk (orhun) yazıtları'tur. göktürk yazıtları'nda göktürk alfabesi kullanılmıştır. türk sözcüğü devlet adında ilk defa göktürk devleti'nde kullanılmış ve türk sözcüğü ilk defa göktürk yazıtları'nda kullanılmışt...

türkçenin tarihi gelişimi

  türk dilinin ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinememektedir. türkçenin. bilinen yazılı metinlerinden önceki dönemleri "karanlık dönem" olarak kabul edilmektedir.   türkçenin yazılı ürünlerle takip edilebilen vıı. yüzyıldan xııı. yüzyıla kadar olan dönemine "eski türkçe' denir. türkçe yaklaşık altı asır boyunca; ses, biçim ve söz varlığı bakımından son derece durudur, dönem türkcesinin özellikleri göktürk, uygur ve karahanlı metinlerinde görülmektedir (göktürk metinle bilge kağan yazıtı, kültigin yazıtı. tonyukuk yazıtı; uygur metinleri: altun yaruk. sekiz yükmek. ırk bitig;kara...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !