× "

gayri resmi ortaklık sözleşmesi

" arama sonuçları

franchising odevi

1. franchising nedir? 1.1. franchising tanımı bir dağıtım ve pazarlama sistemi olan franchising, iki  taraf arasında süreklilik gösteren ve ticari ilişkiye dayanan bir anlaşmadır. franchising, bir işletme sistemi çerçevesinde yapılan satış etkinliklerinde denenmiş, kendini ispat etmiş bir markanın desteği ve güvencesi altında iş yapan, birbirinin kopyası firmaların mal ve hizmet dağılımına yönelik olarak belli bir bedel karşılığında söz konusu marka ve sistemin sahibi olan firma ( franchisor) ile girmiş oldukları bağımsız bir ticari ilişki türüdür. franchising bir işletme sisteminin ürünlerinin ve hizmetlerinin sunulduğu bir ekonomik paylaşım türüdür.1 franchising, “tekel durumundaki bir &...

kambiyo mevzuati

kambiyo mevzuatı “kambiyo” ifadesi genel olarak bir ülkenin milli parasının ve yabancı paraların ülke içindeki ve ülke dışındaki hareketlerinin kontrol edilmesine yarayan bir sistemi gösterir. bugün dünyadaki her ülkenin gerek kendi parası ile gerekse yabancı paralarla yapmış olduğu ithalatlar ve ihracatlar sonrası o ülkeye girmesi veya çıkması gereken milli para ve dövizlerin takibi ile ilgili olarak yapılmış olan hukuki düzenlemeler o ülkenin kambiyo rejimini oluşturur. ülkemizde kambiyo rejiminin temelini 25 şubat 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1567 sayılı “türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun” – (tpkk) 1567 sayılı “türk parasını...

bankacılık birimleri ve sözlüğü

bankacılık terimleri (bankacılık sözlüğü) a a tipi yatırım fonu hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. portföy değerinin en az yüzde 25'ini devamlı olarak türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur. açık bütçe gideri gelirini aşan bütçedir. açık pazar serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir. açık piyasa işlemi merkez bankası’nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. piyasaya hazine bonosu ya da tahvil satarak para hacmini daraltabilir veya alım yaparak genişletebilir.     adat faiz hesaplamalarında k...

borsada bazı kavramlar (k,l,m,n,o,ö,p,r,s,t,u,ü,v,y,z)

  kaçış seviyesi: önemli bir destek seviyesinin bir kaç kez test edilerek belirginleşmesinden sonra, bu seviyenin altına düşülmesi durumunda fiyatların bir alt seviyedeki destek seviyesine kadar düşebileceği kabul edilen seviyedir. kaldıraç oranı: bu oran aktiflerin ne kadar yabancı kaynaklarla (borçlarla) finanse edildiğini gösterir. (borçlar toplamı/aktif toplamı) kaldırmak: bir hisse senedinin satış kademesinin tek kalemde alınması. kambiyo: madeni ve kağıt para şeklindeki tüm yabancı ülke paraları ve bu paralarla ödeme yapabilen her tür hesap, belge, bono,poliçe, çek vb. parasal araçların tümüne kambiyo denir. kam...

açıköğretim ticari işletme hukuku konu anlatımı ve ders notları,

ticari işletme hukukuticari işletme tanımı ticaret kanunu “ticari işletme" esasına dayanmaktadır. bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir. sadece kanunun 11.maddesinin 1.fıkrasında "ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır.” denilmektedir. kanunun 12. maddesinin 1.fıkrasında ticarethane sayılacak müesseseleri sıralanarak aynı maddenin 2.fıkrasında "hammadde veya diğer malların makine veyahut sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesi " fabrikacılık olarak tanımlanmıştır. 13. maddede ise ticari şekilde işletilen diğer müesseselerden söz edilerek bunların hangi hallerde ticari işletme sayılacağına ilişkin dolaylı da olsa bir takı...

rika kullanım sözleşmesi

sözleşmede reklamizlekazan.com kısaca rika olarak anılacaktır.  rika'nın internet sitesinden istifade edebilmek için lütfen size sunulan kullanım sözleşmesini ve üyelik sözleşmesini dikkatlice okuyunuzkullanım sözleşmesinin ve üyelik sözleşmesinin alt tarafındaki kutucuğu işaretleyerek onayladıktan sonra sitemize resmi olarak üye olmuş sayılırsınız. 'rika kullanım sözleşmesi, rika üyelik sözleşmesi ve eklerini okudum kabul ediyorum' yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyip onaylamanız sözleşmenin altına imza atmanızla aynı sonuçları doğuracaktır.sözleşmelerin kabul edilip resmi üye olunmasından sonra sitede yapacağınız gerek gayri resmi, gerekse üçüncü kişilere zarar veren h...

bankacılık terimleri (bankacılık sözlüğü)

aa tipi yatırım fonuhisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. portföy değerinin en az yüzde 25'ini devamlı olarak türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur.açık bütçegideri gelirini aşan bütçedir.açık pazarserbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir.açık piyasa işlemimerkez bankası'nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. piyasaya hazine bonosu ya da tahvil satarak para hacmini daraltabilir veya alım yaparak genişletebilir.      adatfaiz hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. faize esas olan anapara ile paranın kullanıldığı gün sayısının çarpımından olu...

hukuk sözlüğü...

abes:akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız abesle iştigal etmek:boş şeylerle uğraşmak abideler ve asar-ı atika:anıt ve abideler abluka:bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek acar:atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli acele itiraz:verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir. acenta:ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir b&ou...

bankacılık terimleri (bankacılık sözlüğü)

bankacılık terimleri (bankacılık sözlüğü) a a tipi yatırım fonu hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. portföy değerinin en az yüzde 25'ini devamlı olarak türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur. açık bütçe gideri gelirini aşan bütçedir. açık pazar serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir. açık piyasa işlemi merkez bankası’nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. piyasaya hazine bonosu ya da tahvil satarak para hacmini daraltabilir veya alım yaparak genişletebilir. adat faiz hesaplamalarında kullanılan bir te...

finansal terimler

açık piyasa işlemi: merkez bankası’nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. piyasaya hazine bonosu yada tahvil satarak para hacmini daraltabilir veya alım yaparak genişletebilir.arbitraj: kısa dönemli fonların yatırıldığı alandan alınıp başka bir alana kaydırılmasıdır.atıl para: para piyasasının dışına çıkarak kullanılmayan paradır.bilanço: bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladıkları (31 mart, 30 haziran, 30 eylül ve 31 aralık) ve yayınladıkları tablolardır. şirketin portresini çizen bu tablolar muhasebe dilinde “t tablosu” olarak adlandırılır.borsa: sermaye borsaları, menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. bir piyasadır, ç&uum...

gayrimenkul hakkında merak ettikleriniz

gayrimenkul terimleri hakkında merak ettikleriniz emlakçılık ne demektir? borçlar kanunun 404. maddesine göre tarifi şudur: "tellallık, bir akittir ki, onunla tellal, ücret mukabilinde bir aktin yapılması imkanını hazırlamağa veya aktin icrasına tavassut etmeyememur edilir. tellallık umumi surette vekalet hükümleri caridir. gayrimenkul tellallığı akti yazılı yapılmadıkça muteber olmaz" kısacası emlakçılık bir aracılık hizmetidir. herkes emlakçılık yapabilir mi? maalesef ülkemizde halen emlak komisyonculuğu veya emlak müşavirliği hakkında bir yasa olmadığından dileyen herkes emlakçılık yapabilir. emlakçıya komisyon vermek zorunlu mudur? eğer aranızda yazılı bir sözleşme varsa ve emlakçı size gere...

açıköğretim ticari işletme hukuku konu anlatımı ve ders notları

ticari işletme hukukuticari işletme tanımı ticaret kanunu “ticari işletme" esasına dayanmaktadır. bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir. sadece kanunun 11.maddesinin 1.fıkrasında "ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır.” denilmektedir. kanunun 12. maddesinin 1.fıkrasında ticarethane sayılacak müesseseleri sıralanarak aynı maddenin 2.fıkrasında "hammadde veya diğer malların makine veyahut sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesi " fabrikacılık olarak tanımlanmıştır. 13. maddede ise ticari şekilde işletilen diğer müesseselerden söz edilerek bunların hangi hallerde ticari işletme sayılacağına ilişkin dolaylı da olsa bir takı...

ekonomi sözlüğü

aaçık piyasa işlemi: merkez bankası’nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. piyasaya hazine bonosu ya da tahvil satarak para hacmini daraltabilir veya alım yaparak genişletebilir. arbitraj: kısa dönemli fonların yatırıldığı alandan alınıp başka bir alana kaydırılmasıdır. atıl para: para piyasasının dışına çıkarak kullanılmayan paradır.bbilanço: bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladıkları (31 mart, 30 haziran, 30 eylül ve 31 aralık) ve yayınladıkları tablolardır. şirketin portresini çizen bu tablolar muhasebe dilinde “t tablosu” olarak adlandırılır. borsa: sermaye borsaları, menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. bir piyasadır, &ccedi...

yazı

militarizm ve kadına yönelik şiddet  militarizm ve kadına yönelik şiddet-l.marshall ulkedeozgurgundem.com "askeri eğitim çoğunlukla kadına yönelik düşmanlığı ve kadınları aşağılamayı teşvik eder. toplumsal cinsiyete dair hakaretleri kullanmak, erkekleri hem kendi kültürlerindeki kadınlara karşı hem de "öteki" kültürün kadınlarına karşı saldırgan davranma yönünde motive ediyor. pornografi ve fuhuş her zaman için askerlerin gayri resmi bir şekilde onaylanmış eğlence biçimleridir." lucinda marshall-(kadının dilinden) korkunç bir şekilde hatalı yönlendirilen ve hasar yaratan "teröre karşı savaş"ın bir türlü sonunun gelmemesiyle birlikte savaşın kadınlar üzerindeki etkisinin farkına varmanın aciliyeti gidere...

ekonomi sözlüğü

a tipi yatırım fonu ortaklığı: fon içtüzüklerinde/esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtmek kaydıyla, portföy değerinin en az %25’ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar/ortaklıklar a tipi fon/ortaklık olarak adlandırılır.acenta:acentalık sözleşmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri mahalde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir.açýða satýþ:sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.ağırlıklı ortalama fiyat :ortalama fiyat bir sonraki seansa ait ba...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !