× "

gaz madde

" arama sonuçları

madde ve özellikleri

madde ve özellikleri • madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi herşey maddedir. maddeler tabiatta katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. element tek cins dan oluşmuş saf maddeye element denir. mağnezyum (mg), hidrojen (h2) gibi. elementler homojendirler (özellikleri heryerde aynıdır.) belirli erime ve kaynama noktaları vardır. yapı taşı dur. kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçaya ayrılamazlar. bileşik birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kend...

madde ve maddenin fiziksel hali nedir?

madde ve maddenin fiziksel hali nedir?

  hedef kitle: 6- 8. sınıf sınıf mevcudu: 25 kullanılan öğretim yöntem ve teknikler: sunuş yoluyla öğretim,araştırma yoluyla öğretim    hedefler   1. maddenin ne olduğunu bilme   2. madde hallerinin ne olduğunun öğrenilmesi   3. maddenin katı,sıvı,gaz hallerinin ne olduğunun öğrenilmesi   4. madde hallerinin(erime,donma,buharlaşma) öğrenilmesi   5. madde özelliklerinin öğrenilmesi   madde nedir? madde nedir1: madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. madde nedir2: uzayda yer kaplayan (hacim), kütlesi olan tanecikli yapılara denir.   maddelerin fiziksel halleri   1.katı: maddelerin belli ...

madde

madde: evrende yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde olarak tanımlanır. daha iyi bir tanım yapılması gerekirse, madde bir algı yada algılar bütünün sonucu olarak beyinde oluşan elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır. madde doğada gaz, sıvı yada katı halde bulanabilir. maddenin genel özellikleri: maddeden maddeye farklılık göstermeyen sadece madde miktarı ile değişen özelliklere maddenin genel özellikleri denir. kütle: cismin barındırdığı madde miktarı olarak tanımlanabilir. eşit kollu terazi ile ölçülür. bu ölçümde kilogram adı verilen bir birim referans olarak kullanılır. ölçmede esas olan karşılaştırma olduğu için herhangi bir cismin kütl...

madde ve özellikleri

  madde: evrende yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde olarak tanımlanır. daha iyi bir tanım yapılması gerekirse, madde bir algı yada algılar bütünün sonucu olarak beyinde oluşan elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır. madde doğada gaz, sıvı yada katı halde bulanabilir.  maddenin genel özellikleri: maddeden maddeye farklılık göstermeyen sadece madde miktarı ile değişen özelliklere maddenin genel özellikleri denir.  kütle: cismin barındırdığı madde miktarı olarak tanımlanabilir. eşit kollu terazi ile ölçülür. bu ölçümde kilogram adı verilen bir birim referans olarak kullanılır. ölçmede esas olan karşılaştırma old...

madde ile ilgili etkinlik-2

arcim ilköğretim okulu 4-f sınıfı fen ve tekn. dersi etkinlikleri  adı soyadı:.................................                                                        a)     aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (d) ,yanlış olanlara (y) yazınız. 1- ağaç ,demir ve kömür ham maddedir.              (    ) 2- ışık geçiren maddelere opak maddeler denir.  (   &n...

gaz nedir ve gazların kütlesi nasıl ölçülür ?

gaz nedir ve gazların kütlesi nasıl ölçülür ? serdar yıldırım’dan aldığım son konu olan gazların kütle ölçümü konusunu sizlerle paylaşmak istedim.. serdar yıldırım’dan artık alıntı konu yapmayacağımızı buradan bildirmek istedik ve serdar yıldırım arkadaşıma da ayrıca teşekkürlerimi bir borç bilirim.. gazların kütle ölçümü gazlar sıvılar ve katılar gibi elle tutulamaz fakat ölçme işlemi sıvılar ile aynı şekilde olur.yani gaz maddelerin kütleleri de sıvı maddelerin kütleleri gibi ölçülür.sıvıların ölçüsünde olduğu gibi önce gaz maddelerinin konulacağı kabın darası ölçülür. daha sonra gaz...

:: madde ve özellikleri ::

madde madde:madde kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir.maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi  vardır.maddenin üç fiziksel hali vardır:   1)katı:maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. örnek:demir,tahta,buz birer katı örneğidir. 2)sıvı:sıvı maddenin belirli bir hacmi vardır,ancak belirli bir şekli yoktur.sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur.örnek: su.benzin,alkol 3)gaz: maddenin sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur.bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir.gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir.hava,karbondioksit,oksijen birer gazdır.   maddenin ortak özellikleri:   kütle:madde miktarı ...

madde ve özellikleri

madde: evrende yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde olarak tanımlanır. daha iyi bir tanım yapılması gerekirse, madde bir algı yada algılar bütünün sonucu olarak beyinde oluşan elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır. madde doğada gaz, sıvı yada katı halde bulanabilir. maddenin genel özellikleri: maddeden maddeye farklılık göstermeyen sadece madde miktarı ile değişen özelliklere maddenin genel özellikleri denir. kütle: cismin barındırdığı madde miktarı olarak tanımlanabilir. eşit kollu terazi ile ölçülür. bu ölçümde kilogram adı verilen bir birim referans olarak kullanılır. ölçmede esas olan karşılaştırma olduğu için herhangi bir cismin kü...

maddenin gaz hali

maddenin üç halinden biridir. bu haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı ise son derece fazladır. gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur.katı bir madde ısıtıldığı zaman, katı halden sıvı, sıvı halden de gaz haline geçer. bu duruma faz (safha) değişikliği denir. sıvıyı meydana getiren tanecikler (atom veya moleküller) birbirlerini çeker. sıvı ısıtıldığı zaman, tanecikler arasındaki çekim kuvveti yenilir ve tanecikler sıvı fazdan (ortamdan) ayrılarak gaz haline dönüşürler. gazı meydana getiren tanecikler her yönde hareket edebilir ve bulundukları kabın halini alırllarmıya ***. gazlar birbiriyle her oranda karışabilir.gazların birbiri ile oluşturdukları karışımlar homojendir. hacimleri, dolayısıyl...

madde ve özkütle

madde madde:madde kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir.maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır.maddenin üç fiziksel hali vardır: 1)katı:maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. örnekemir,tahta,buz birer katı örneğidir. 2)sıvı:sıvı maddenin belirli bir hacmi vardır,ancak belirli bir şekli yoktur.sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur.örnek: su.benzin,alkol 3)gaz: maddenin sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur.bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir.gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir.hava,karbondioksit,oks ijen birer gazdır. maddenin ortak özellikleri: kütle:madde miktarı ile büyüklüktür.kütlenin sı’daki birimini kilogram(kg) dır.ancak kg’ın binde biri olan gram (g)’da...

madde ve özellikleri

madde: evrende yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde olarak tanımlanır. daha iyi bir tanım yapılması gerekirse, madde bir algı yada algılar bütünün sonucu olarak beyinde oluşan elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır. madde doğada gaz, sıvı yada katı halde bulanabilir. maddenin genel özellikleri:maddeden maddeye farklılık göstermeyen sadece madde miktarı ile değişen özelliklere maddenin genel özellikleri denir. kütle: cismin barındırdığı madde miktarı olarak tanımlanabilir. eşit kollu terazi ile ölçülür. bu ölçümde kilogram adı verilen bir birim referans olarak kullanılır. ölçmede esas olan karşılaştırma olduğu için herhangi bir cismin kütle değeri evrenin he...

maddenin halleri (katı - sıvı - gaz)

maddenin halleri, katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört tanedir. gündelik hayatta maddeler genel olarak katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur, ancak dünya dışında, evrendeki maddenin %99'u plazma (iyonlaşmış gaz) halindedir. madde, istenildiğinde ortam şartları elverişli hale getirilerek bir halden diğerine dönüştürülebilir.katıana madde: katı maddenin katı hali belirli bir şekle ve hacme sahiptir. katı maddeyi oluşturan atom ve moleküller yok denecek kadar azdır. atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır.atomlar titreşim hareketi yaparlar.maddenin en düzenli halidir.sıvı ana madde: sıvı maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. sıvı halde atom ...

madde

 maddemadde:madde kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir.maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi  vardır.maddenin üç fiziksel hali vardır: 1)katı:maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. örnek:demir,tahta,buz birer katı örneğidir.2)sıvı:sıvı maddenin belirli bir hacmi vardır,ancak belirli bir şekli yoktur.sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur.örnek: su.benzin,alkol 3)gaz: maddenin sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur.bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir.gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir.hava,karbondioksit,oksijen birer gazdır. maddenin ortak özellikleri: kütle:madde miktarı ile büyüklüktür.kü...

madde yapısı ve atom

maddenin tanecikli yapısı madde ve yapıtaşları çevremizdeki varlıklar arasında kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan herşeye madde denir.(defter, masa, hava, su, taş, demir, kolonya, süt vb)bu maddelerin bazılarını gözümüzle rahatça görebiliriz.ancak hava, oksijen, karbondioksit gibi bazı gazlar gözle görülmediği halde boşlukta yer kapladıkları ve ağırlıkları olduğu için maddedir.ancak ses, ışık, ateş madde değildir. maddelerin genel olarak iki çeşit özelliği vardır. 1. ortak özellikler : - kütle - hacim - eylemsizliktir. 2. ayırt edici özellikler: - erime noktası - kaynama noktası - çözünürlük - öz kütle (yoğunluk) dir. ...

madde ve özellikleri

                             madde madde:madde kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir.maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi  vardır.maddenin üç fiziksel hali vardır:   1)katı:maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. örnek:demir,tahta,buz birer katı örneğidir. 2)sıvı:sıvı maddenin belirli bir hacmi vardır,ancak belirli bir şekli yoktur.sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur.örnek: su.benzin,alkol 3)gaz: maddenin sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur.bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir.gazların hacimleri basın&cce...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !