× "

gazların yayılması

" arama sonuçları

ısının yayılması

ısının yayılma yolları-6.sınıf   bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. masa, insan, ateş, buz, su kendisinden daha soğuk bir ortamda bulunduğunda çevresine ısı aktarır, yayar. ısı enerjisi, maddelerde çeşitli yollarla yayılır. ısı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır. 1- ısı enerjisinin iletim yoluyla yayılması (iletim) (taneciklerin çarpışmasıyla ısının yayılması) : maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. ısı enerjisinin iletim yoluyla yayılması bütün maddeler taneciklerden oluştuğu için katı, sıv...

gazların kinetik kuramı

 gaz molekülleri ortalama bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın duvarlarıyla çarpışırlar. bu çarpışmalarda taneciklerin hızı ve doğrultusu değişebilir. gaz taneciklerinin sıcaklık değişimi ile hızları değişeceğinden ortalama kinetik enerjileri de değişir. sıcaklıkları aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilir.           gaz moleküllerinin aralarında çok büyük boşluklar bulunması, büyük oranda sıkıştırılabilmesini sağlar. gaz moleküllerinin yere düşmeden havada asılı kalmaları onların birbirleri ile devamlı çarpışma halinde olma...

katı,sıvı ve gazların özellikleri

katı,sıvı ve gazların özellikleri sıvılar ve katılar gazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu...

katı,sıvı ve gazların özellikleri

sıvılar ve katılargazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkile...

buzullar

bilim adamları, grönland`daki buzulların, daha önce sanılandan çok daha hızlı erdiğini açıkladı. araştırmacılara göre, küresel ısınmanın önü alınmazsa grönland`daki buzulların erimesi yaklaşık bin yıl sürecek. ancak son bulgular bu sürenin tahmin edilenden daha kısa olacağını gösteriyor. nasa ve kansas üniversitesi`nin raporuna göre, bu durum deniz seviyelerinin yükselmesinde de katalizör etkisi gösterecek. grönland buzullarının tamamı erirse deniz seviyesi yaklaşık 7 metre yükselecek. yükselme hızı üçe katlandı analizlere göre grönland`dan atlas okyanusu`na akan buzul miktarı son beş yıl içinde iki katına çıktı. bu da grönland`ın deniz sevi...

ısı ve ısının yayılması-ısının yayılma yolları

bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır yayar. masa insan ateş buz su kendisinden daha soğuk bir ortamda bulunduğunda çevresine ısı aktarır yayar. ısı enerjisi maddelerde çeşitli yollarla yayılır. ısı enerjisi iletim konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır. 1- ısı enerjisinin iletim yoluyla yayılması (iletim) (taneciklerin çarpışmasıyla ısının yayılması) : maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. ısı enerjisinin iletim yoluyla yayılması bütün maddeler taneciklerden oluştuğu için katı sıvı ve gazlarda görülür. fakat ısının iletim yoluyla yayılması katı...

gazlar - gaz kanunları - gaz basıncı - gazların özellikleri nedi

az, maddenin üç halinden biridir. bu haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı ise son derece fazladır. gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur. katı bir madde ısıtıldığı zaman, katı halden sıvı, sıvı halden de gaz haline geçer. bu duruma faz (safha) değişikliği denir. sıvıyı meydana getiren tanecikler (atom veya moleküller) birbirlerini çeker. sıvı ısıtıldığı zaman, tanecikler arasındaki çekim kuvveti yenilir ve tanecikler sıvı fazdan (ortamdan) ayrılarak gaz haline dönüşürler. gazı meydana getiren tanecikler her yönde hareket edebilir ve bulundukları kabın halini alırlar. mesela hava bir gaz karışımıdır ve azot, oksijen, çok az miktarda asal gazlar ve karbondioksitten meydana gelmiştir. ga...

küresel ısınmada alternatifler nelerdir

alternatifler nelerdir?yakın tarihli bir enea (yeni enerji kaynaklarını araştıran italyan kurulu) araştırmasına göre:“…emisyonu ciddi ölçüde azaltmanın ve iklim değişikliklerinin negatif etkisini asgariye indirmenin tek gerçekçi yolu, insanoğlunu neredeyse yalnız fosil yakıt ve büyük çapta doğal kaynak kullanımına dayalı bugünkü sosyo-ekonomik sistemden, fosil yakıt ve doğal kaynak kullanımından bağımsız (veya hemen hemen bağımsız) bir sosyo-ekonomik ve gelişim sistemine geçirecek bir enerji “devrimi”ni gerçekleştirmek üzere, ulusal ve uluslararası ölçekte büyük bir ortak bilimsel, teknolojik ve mekanik araştırma ve geliştirme çabası olacaktır.“ulusl...

gazlar

01.  gazların özellikleri:   gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir. gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket ederler. aralarındaki çekim kuvveti ancak ve sadece london çekim kuvvetidir. büyük basınç ve düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. gaz molekülleri bulundukları yeri her tarafına eşit oranda yayılarak doldururlar. sonsuz oranda genişleyebilirler. basınç altında yüksek oranda sıkıştırılabilirler. yüksek basınçtan alçak basınca doğru çabucak akarlar. sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır. düşük yoğunlukları vardır. gazların fiziksel davranışlarını dört özellik belirler. bunlar; basınç (p), sıcaklık (t) ve hacim (v) gazların durumunu değiştirebilen etkenlerdir. gazlar genellikle kokusuz ve renksizdirler. bazılarının kokusu, rengi ...

yangın etkenleri ve yangınların yayılması

yangın etkenleri: (1) bacalar(2) sigara kibrit(3) kıvılcım(4) elektrik (5) benzin(6) likit petrol gazı(7) hayvanlar(8) yıldırım(9) güneş(1) bacalar:yapılarda ısı elde etmek amacıyla yakılan ateşten oluşan, duman ve gazları dışarı atmak için kullanılan kısımlara baca denilmektedir. bacalar inşaat bakımdan genel olarak iki grupta yapılırlar.(a) bir veya birkaç ocağa ait tek çıkış yolu olarak yapılan bacalar(b) bir veya bir grup ocağa ait ayrı ayrı çıkış yolları olarak yapılan bacalarbacaların içlerinin sıvanmaması, yeterince geniş ve dik olmaması, gerekli temizliklerinin yapılmaması nedeniyle kurumların birikmesine neden olurlar. biriken bu kurumların tutuşması sonucu yangına sebebiyet verirler. birinci tipte yapılan bacalar inşaat açıdan mahsurlu olup mevzuatlarda aykırıdırlar. bu tarz bac...

6. sınıf 6. ünite konu anlatımı 2

  konu2) ısının yayılması   anahtar kelimeler: konveksiyon,ışıma,iletim,enerji,yansıtıcı yüzey, …konveksiyon: parçacıkların birbirlerine hareket halinde iken çarparak(yer değiştirerek) enerjinin taşınması.(örn: kaloriferin evi ısıtması)ışıma: parçacıkların hareketi olmadan ısının yayılması.(örn:güneş ışınlarının dünyayı ısıtması)iletim: ısı enerjisinin metallerde yayılması ,parçacıktan parçacığa enerji geçişi ile olur.(örn:sıcak çorbaya atılan demir kaşığın sapının ısınması)enerji:ısı bir enerji türüdür.enerji iş yapabilme yeteneği olarak bilinir. yansıtıcı y...

gazlar

doğadaki maddeler gaz,sıvı veya katı halde bulunurlar.gaz ve sıvı haldeki maddeler akışkan olduğu halde gaz maddeler akışkan değildir.bulunduğu hacmi dolduran ve bastırarak hacmi değişetirilebilen akışkanlara gaz denir.belli bir şekli olmayan,ancak belli bir hacmi olan ve hacmi küçültülemeyen ,kabın şeklini alan akışkanlara sıvı denir.         gaz tanecikleri arasındaki çekme kuvvetleri sıvı ve katılara göre çok küçüktür.basınç ve sıcaklığa bağlı olarak tanecikler arası itme-çekme kuvvetleri değişir.gazların özelliklerini kısaca açıklarsak:     * maddenin en düzensiz halidir.     * en yüksek enerjili haldir.     * belli bir şekli ve hacmi vardır.     * öz hacimleri kapladıkları alan yanında ...

gazların yayılması

gazların yayılması : çok küçük yarıçaplı bir delik veya porözlü bir duvardan gazın daha yüksek basınçlı bir yerden daha düşük basınçlı bir yere hareketi diffüzyon olarak adlandırılır. eğer gazın hareketi bir delik veya gözenekli bir yerden geçmek yerine gazın kendi içerisinde meydana geliyorsa olay effüzyon olarak adlandırılır. gazın yayılma hızı karakteristik özelliklerine bağımlıdır. 1829 yılında thomas graham bir grup gaz ile deneylerde gazların yayılma hızlarının oranlarını karşılaştırdı. sabit sıcaklık ve basınçta çeşitli gazlarla yaptığı deneylerde gazların yayılma hızının gazların yoğunluklarının karekökleri ile ters orantılı olarak değiştiğini gösterdi. alternatif ve sık olarak kullanılan diğer bir ilişki gazların molar kütlesi ile yayılma hızları arasındaki ilişk...

katı,sıvı ve gazların özellikleri

katı,sıvı ve gazların özellikleri sıvılar ve katılar gazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkileştiklerinden yine basitleştirilmiştir. ancak sıvılarla ilgili ...

buzullar

bilim adamları, grönland`daki buzulların, daha önce sanılandan çok daha hızlı erdiğini açıkladı. araştırmacılara göre, küresel ısınmanın önü alınmazsa grönland`daki buzulların erimesi yaklaşık bin yıl sürecek. ancak son bulgular bu sürenin tahmin edilenden daha kısa olacağını gösteriyor. nasa ve kansas üniversitesi`nin raporuna göre, bu durum deniz seviyelerinin yükselmesinde de katalizör etkisi gösterecek. grönland buzullarının tamamı erirse deniz seviyesi yaklaşık 7 metre yükselecek. yükselme hızı üçe katlandıanalizlere göre grönland`dan atlas okyanusu`na akan buzul miktarı son beş yıl içinde iki katına çıktı. bu da grönland`ın deniz seviyelerinin yükselme hızına etkisini, 1996`da yapılan tahminlerin üç katına çıkardı. nasa bilim adamı eric rignot, "daha önce deniz seviyesi yükselme hızı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !