× "

gelirlerin giderlere eşit olduğu bütçeye ne denir

" arama sonuçları

bütçe terimleri sözlüğü -1

bütçe terimleri sözlüğü abs : ( bkz. analitik bütçe sınıflandırması) a cetveli: bütçe kanunlarının birinci maddesi ile verilen ödeneğin bütçe kod yapısı dahilinde hizmetlere dağılımını gösteren “harcama ve borç vermenin” yani giderin cetvelidir. açık bütçe politikası: devletin, ekonomik durgunluğu ve işsizliği önlemek gibi bir takım ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla bütçe açığını bir ekonomi politikası aracı olarak kullanmasıdır. açıklık ilkesi: bütçe tahminleri ile uygulama sonuçları, gerek milletvekilleri tarafından gerekse mükellefler tarafından yani bütçeyi incelemek isteyenler tarafından kolayc...

bütçenin temel ilkeleri

  geleneksel bütçe ilkelerinin değerlendirilmesi ve türkiye uygulamasında bütçeleme ilkelerinden sapmalar : bütçenin temel ilkeleri     genellik ilkesi: türkiye uygulamasında sapmalar a-döner sermayeli işletme bütçeleri b-katma bütçeler c-fon uygulamaları   birlik ilkesi: türkiye uygulamasında sapmalar a-döner sermayeli işletme bütçeleri b-katma bütçeler c-özerk bütçeler   1-kamu iktisadi teşebbüs bütçeleri teşebbüsler müesseseler bağlı ortaklıklar iştirakler ...

açıköğretim iktisat 3. sınıf devlet bütçesi dersi tüm konularını

ünite 1 devlet bütçesi 1-7bütçe: devlet ve müesseselerin bir yıllık gelir ve giderlerini gösteren ve bunların uygulanma ve yürütmesine izin veren bir kanundur, not: siyasal rejimler en yaygın olan demokrasilerin gelişmesinde bütçeler etkili olmuştur. not: ilk bütçe deyimi osmanlıda 1873 de kullanılmıştır… seçmen yatırımı(seçmene selam): kaynakların kendi seçim bölgelerine yönetilmesi mantığına denir. mali şizofreni: parlamenterlerin hem kamusal hem de özel çıkarlara yönetilmesini, bu farkla kişiliklerini ve tutumları ifade etmeye mali şizofreni denir. mali hukuk: mali araçların (giderler, gelirler, borçlar)ortaya çıkışını, biçimini i&cc...

açıköğretim iktisat 3. sınıf devlet bütçesi dersi tüm konularını

ünite 1 devlet bütçesi 1-7bütçe: devlet ve müesseselerin bir yıllık gelir ve giderlerini gösteren ve bunların uygulanma ve yürütmesine izin veren bir kanundur, not: siyasal rejimler en yaygın olan demokrasilerin gelişmesinde bütçeler etkili olmuştur. not: ilk bütçe deyimi osmanlıda 1873 de kullanılmıştır… seçmen yatırımı(seçmene selam): kaynakların kendi seçim bölgelerine yönetilmesi mantığına denir. mali şizofreni: parlamenterlerin hem kamusal hem de özel çıkarlara yönetilmesini, bu farkla kişiliklerini ve tutumları ifade etmeye mali şizofreni denir. mali hukuk: mali araçların (giderler, gelirler, borçlar)ortaya çıkışını, biçimini i&cc...

bütçe çeşitleri

1) türk bütçe sistemi 1.1. bütçenin ortaya çıkışı a-bütçe kavramı ‘bütçe’ kelimesi, latince kökenlidir ve ‘çanta’ veya ‘torba’ anlamına gelen ‘bulga’ kelimesinden türemiştir. bu kelime, devlet bütçesi anlamında ilk olarak 17. yüzyılda ingiltere’de kullanılmıştır ve ingilizce ‘budget’ olarak ifade edilmiştir. ingilizce’deki ‘budget’ kelimesi, fransızca’da ‘bütçe’ olarak telaffuz edilir ve bu telaffuzla türk diline girmiş bulunmaktadır. ingiltere’de bütçe görüşmelerinin başlayacağı gün, maliye bakanı, içinde devletin yıllık gelir ve giderlerinin yazılı olduğu belgelerin bulunduğu çanta ile parlamentoya gelirdi ve bu belgelerin parlamento üyelerine sunulmak üzere çantanın ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !