× "

genelleme örnekleri

" arama sonuçları

tuz çözeltilerine örnekler - çözelti örnekleri

heryerinde aynı özelliği gösteren karışımlara çözelti(homojen karışımlar) denir. su-tuz karışımı, şeker-su karışımı, alkol-su, karışımı, gazoz hava gibi bazı karışımlar buna örnektir.    cevaplayan: bilim  çözeltiye örnek,  katı-sıvı: tuzlu su sıvı-gaz: gazoz  sıvı-sıvı: alkol-su (rakı) gaz-gaz: hava katı-katı: alaşım (çelik)    çözelti  fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. örneğin; su içerisinde nacl tuzu çözülmesiyle oluşan çözel...

genelleme nedir - genelleme örnek cümleleri

genelleme kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifade. örnek:   testesteron erkek beyninin nesnelere, eylemlere ve rekabete daha meraklı, yön duygusu, üç boyutlu görme ve matematik konusunda daha iyi olmasını sağlar. gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha uzundur.   kaynak:soruvecevap.blogcu.com  ...

matematik öğretim yöntemleri

öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. öğretmen merkezli yöntemde aktif olan öğretmendir. öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalışır. öğrenci pasiftir ve alıcıdurumdadır. öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez. bu durumda ders yine öğretmen merkezli bir derstir. düzanlatım yöntemi, soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir. öğrenci merkezli yöntemlerde ise öğrenciler hazı...

genelleme nedir? genelleme yapmak ne kadar doğrudur?

genellemenin dayanılmaz hafifliğingünlük hayatta genellemeye sık başvururuz. genelleme aralarında ortak özellik bulunan şeyleri tasnif etmemize, anlatmamıza, algılamamıza ve öğrenmemize yardım eder. bir şeyi tarif etmek için genelleme yaparız. zihnin özel durumları ayıklayarak genel bir kurala ulaşması öğrenme ve öğretme kolaylığı sağlar. ancak genellemenin ayrıksı durumları dışarıda bıraktığı gözden uzak tutulmamalıdır.n�nsokrat öğrencilerine ders verirken “insan iki ayaklı tüysüz bir yaratıktır.” diye tarif eder. öğrenciler teneffüste tüyü yolunmuş bir tavuk bulur getirirler ve “işte bu senin insanındır.” derler. hayattaki nesneler ve olaylar değişkenlik ve özgünlük gösterdiğinden genellemelerin yanlış tarafları ortaya çıkar. bunun için olsa gerek. f.nietzsche “bu dâhil bütün genellemele...

öğrenme yöntemini kılavuzlayan ilkeler........

  temel kavramlar önceleri, bir öğretici tarafından öğrenenlere bilgi aktarılması öğretme olarak tanımlanırken,  günümüzde; “öğrenenin anlam çıkarmasını kolaylaştırma süreci” veya “öğrenmeyi kılavuzlama ve  sağlama faaliyeti “şeklinde tanımlanmaktadır. belli bir plan çerçevesinde uygulanan öğrenme  öğretme etkinlikleri ile bireyin davranışlarında istendik değişmeler oluşturulması amaçlanır.  bireyde ortaya çıkan bu niteliklere, bilgi, tutum, beceri denir. bu nitelikleri kazandıran kişi olarak  tanımlanan öğretmenin, öğrenme öğretme süreçlerini düzenleme yeterlikleriyle ilgili iki f...

iman ve ameller hakkında uydurdukları rivayet örnekleri

iman ve ameller hakkında uydurdukları rivayet örnekleri kur’an öğretisine göre, cennetlik olabilmek için, iman edip,yararlı amel işlemek şarttır. bunda da başarılı olabilmek için, iman ve salih amel kavramlarının net bir şekilde bilinmesine ihtiyaç vardır. islam dininde, iman ve salih amel iki ayrı kavram olmalarına rağmen, birinin yokluğu halinde diğeri de geçersiz olur. örneğin: kişi iman etmiş olmasına rağmen iyi amelleri yoksa ahrette kurtuluşa eremeyeceği gibi. iyi amelleri olmasına rağmen iman etmemişse, iyi amelleri geçersiz olup yine kurtuluşa eremez. kur’an’dan mealen: - onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya rabb’inin gelmesini yahut rabb’inin bazı alâmetl...

namaz konusunda uydurmuş oldukları rivayet örnekleri

namaz konusunda uydurmuş oldukları rivayet örnekleri kısaltmalar şunları gösterir: k.s. : kütüb-i sitte prof. dr. ibrahim canan akçağ yayınları. ötüken : ötüken neşriyat a.ş: buhari : sahih-i buhâri ve tercemesi, mütercim mehmet sofuoğlu ötüken neşriyat a.ş: ebû dâvûd : sünen-i ebû dâvûd terceme ve şerhi, hazırlayanlar; necati yeniel, hüseyin kayapınar. şamil yayınevi. müslim : sahih-i müslim terceme, ahmed davudoğlu sönmez neşriyat a.ş. sönmez neşriyat : sönmez neşriyat a.ş. h. : hadis c. : cilt r. : rivayet s. : sayfa  iddialarının en başta geleni, eğer ki rivayetler olmamış olsaydı, mü...

matematik öğretim yöntemleri

  öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğ- retmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. öğretmen mer- kezli yöntemde aktif olan öğretmendir. öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalışır. öğrenci pasiftir ve alıcıdurumdadır. öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması onlardan aldığı cevapları topar- layıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez. bu durumda ders yine öğretmen merkezli bir derstir. düzanlatım yöntemi, soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yönteml...

öğrenme

       a. öğrenmenin tanımı         psikolojinin amacı, insan davranışlarını anlamak ve açıklamaktır. insan davranışlarının çok az bir kısmı doğuştan gelmektedir. yeni doğan bir bebek, emmekten ve ağlamaktan başka hiçbir davranış göstermez. insanın kendi basma yaşayabilmesi için uzun yıllar yetişkinler tarafından bakılması gerekmektedir. işte bu süre içinde insan, yaşamını sürdürebilmek için neler yapması gerektiğini öğrenir. o halde, öğrenmenin insan için yaşamsal önemi vardır. bu amaçla, hayatta kalmak için nasıl besleneceğini, kendini tehlikelerden nasıl koruyacağını öğrenir. diğer insanlarla nasıl iletişi...

merrill

component dısplay theory (m.d. merrill) öğe gösterim teorisi     öğe gösterim teorisi nedir..? öğrencilerin, öğrenme düzeylerini arttırmak için çeşitli öğretim yaklaşımları geliştirilmiştir. öğe gösterim teorisi (component display theory) (ögt) de, öğrencilerin öğrenme kapasitelerinin yükseltilmesi için merrill (1983) tarafından geliştirilen bir öğretim teorisidir. ögt, bir kavramı, ilkeyi veya işlemi öğretmek için özel öğretim stratejileri ve taktikleri geliştirmiştir.   ögt, sadece öğretimin bilişsel alanı ve mikro düzey stratejileriyle (kavram, ilke vs. öğretimi) ilgilenmektedir.   &oum...

görüşme örnekleri

ç) görüşmeyi düzenleyen kişi, görüşme başında nazik bir ifadeyle konuya giriş yapmalıdır. örnek : "sizi / sizleri, buraya kadar yorduğum, mülakat ( görüşme ) herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmaları yansıtan yazı türüne denir. toplumun.işgörüşmesirehberi.com - her çeşit görüşmede karşılaşılabilecek örnek sorular ve ipuçları : neden bu pozisyon için başvurdunuz?biz de görüşme tekniğini ele almaya başladık bu hafta. hocamız bizden örnek bir görüşme yapmamızı istedi. verdiğin görüşme örnekleri oldukça işime görüşmelerde örnek hatırlayın, genelleme yapmadan spesifik konulardan bahsedin. burada görüşmede sorabileceğiniz sorulara bazı örnekleri göreceksiniz. ...

safsata örnekleri - safsata çeşitleri

 alev alatlı   meraklısına: ( ing: fallacy) {osm; kıyası-ı batıl) bir düşünceyi ortaya koyarken ya da anlamaya çalışırken yapılan yanlış çıkarsamaların tamamına safsata denir. safsatalar, ilk anda geçerli ve ikna edici gibi gözüken ancak yakından bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır. günümüz türkçe’sinde safsata kelimesi kusurlu akıl yürütme anlamını kaybetmiş, yanlış inanç manasında kullanılır olmuştur. oysa, safsata, insanın muhakeme yetisinin yanlış yönde kullanımıdır ve çoğu kez önyargı, eksik bilgi, batıl inançlar, duygusallık, yersiz göndermeler, acelecilik, özensizlik, genelleme, duygu sömürüsü, tü...

matematik öğretim yöntemleri

matematiköğretimyöntemleriöğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğ-retmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. öğretmen mer-kezli yöntemde aktif olan öğretmendir. öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler veöğrenmeye çalışır. öğrenci pasiftir ve alıcıdurumdadır. öğretmenin derste çok sorusorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması onlardan aldığı cevapları topar-layıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez. bu durumdaders yine öğretmen merkezli bir derstir. düzanlatım yöntemi, soru cevap yöntemiöğretmen merkezli yöntemlerdir.öğrenci merkezli yönte...

kadınların erkeklerde değiştiremedikleri alışkanlıklar

kadınların erkeklerde değiştiremediği 10 alışkanlık       erkekler farklı özelliklerinin yanı sıra bazı alışkanlıklara da sahipler. hoş olmayan bazı alışkanlıklarını da doğal olarak kadınlar değiştirmek isteyebiliyor. bunu bazıları başarıyor bazıları başaramıyor. işte kadınların erkeklerde değiştiremediği 10 alışkanlık!   koltuk alışkanlığı       erkeklerin hayatları boyunca vazgeçemeyecekleri eşyalar vardır. hatta bu eşyalar onlar için bazen o kaadar önemlidir ki; erkek sevgilisiyle buluşmak yerine o eşyayla kalmayı bile tercih edebilir. bunların en başında rahat bir koltuk gelmektedir. herkes rahat bir koltukta oturmaktan ya da uzanmaktan hoşlanır ama erkeklerle koltuklar arasında farklı bir bağ vardır.   &nb...

kavram haritesı nasıl hazırlanır?

                              özel öğretim yöntemleri-ı dersi  ödev 5: ‘‘kavram haritaları’’ içindekilerkavramlar ve kavram haritaları…………………………………………...…2kavram öğrenme……………………………………………………………………..4kavram geliştirme süreçleri……………&helli...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !