× "

germanyum taşının faydaları

" arama sonuçları
<b>germanyum</b> nedir ve özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır?

germanyum nedir ve özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır?

germanyum, kimya biliminde yer alan bir element olmakla birlikte doğada oldukça az bulunmaktadır. bu elementin atom numarası 32’dir. kaynama derecesi ise, 937,4 derecedir. periyodik tabloda “ge” simgesiyle ifade edilmektedir.   germanyum elementi, gümüş grisi bir renge sahiptir ve metalik bir görünüme sahiptir. bu elementin en önemli özelliklerinden birisi ise, oldukça ciddi derecede elektriksel özelliklere sahip olmasıdır. germanyum elementi, periyodik cetvelin 4. grubunda yer almaktadır. bu element, kalay ve de silisyumun özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. bu elementin kristalleşme durumu, elmasın kristalleşme durumuna benzemektedir.   germanyum elementi, tarihsel süre&cc...

yarı iletkenler

yarı iletkenler

yarı iletkenler :   yarı iletken madde, elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelerdir. normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki ve ya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler. uygulanan bu dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında ise yalıtkan duruma geri dönerler. bu özellik elektronik alanında yoğun olarak kullanılmalarını sağlamıştır. yarı iletkenlerin değerlik yörüngelerinde dört elektron bulunur. bu yüzden yarı iletkenler iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer almaktadır. elektronik elemanlarda en yaygın olarak kullanılan yarı iletkenler germanyum ve silisyum elementlerid...

quadractiv bileklik

vision quadractiv bilekliği, içindekiler bilgi: ...

saf germanyumun ve silikonun kristal yapısı, kovalant bağları

germanyum ve silikon yarı iletkenleri, kristal yapılarının kazandırdığı bir takım iletken özelliğine sahiptir. germanyum ve silikon, elektroniğin ana elemanları olan, diyotların, transistörlerin ve entegre devrelerin üretiminde kullanılmaktadır. bu nedenle, elektronik devre elemanları hakkındaki temel bilgilerin edinilebilmesi bakımından bu iki yarı iletkenin yapılarının iyi bilinmesi gerekir. her iki yarı iletken de tabiattan elde edilmekte ve saflaştırılarak monokristal haline getirildikten sonra devre elemanların üretiminde kullanılmaktadır. germanyumun elde edilişi: germanyum başlıca iki kaynaktan sağlanır: 1. bazı cins maden kömürünün baca tozlarından, 2. çinko rafine endüstrisi yan ürünlerinden ...

saf olmayan (katkı maddeli) germanyum ve silikonun kristal yapıs

saf olmayan (katkı maddeli) germanyum ve silikonun kristal yapısı diyotlar, transistörler, entegre devreler v.b. gibi aktif devre elemanlarının yapımında kullanılan germanyum ve silikon yarı iletken kristallerinin önce n ve p tipi kristaller haline dönüştürülmeleri gerekmektedir. n veya p tipi kristal yapısını elde edebilmek için. şekil 2.6 'da görüldüğü gibi bir pota içerisine konulan germanyum veya silikon monokristali eritilir, belirli oranlarda katkı maddesi karıştırılır. sonrada özel olarak hazırlanmış monokristal çekirdek, eriyiğe daldırılıp döndürülerek çekilir. konulan katkı maddesinin cinsine gö...

saf germanyumun ve silikonun kristal yapısı, kovalant bağları

saf germanyumun ve silikonun kristal yapısı, kovalant bağları germanyum ve silikon yarı iletkenleri, kristal yapılarının kazandırdığı bir takım iletken özelliğine sahiptir. germanyum ve silikon, elektroniğin ana elemanları olan, diyotların, transistörlerin ve entegre devrelerin üretiminde kullanılmaktadır. bu nedenle, elektronik devre elemanları hakkındaki temel bilgilerin edinilebilmesi bakımından bu iki yarı iletkenin yapılarının iyi bilinmesi gerekir. her iki yarı iletken de tabiattan elde edilmekte ve saflaştırılarak monokristal haline getirildikten sonra devre elemanların üretiminde kullanılmaktadır. germanyumun elde edilişi: germanyum başlıca iki kaynaktan sağlanır: 1....

sarımsağın faydaları, sarımsak faydaları, sarımsak ne işe yarar

sarımsak (allium sativum), alliaceae (zambakgiller) familyasına dahli, allium cinsinden bir soğanlı bitki türüdür. 25-100 cm yüksekliğe kadar boy atar. yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu bir yağ bulunur. sarımsak yıllık bir bitkidir. soğan, yabani soğan, zambak ve pırasa ile akraba olan sarımsak doğada yabani ortamda yetişmez. tarih boyunca bir kültür bitkisi olduğu, olasılıkla güneybatı asya’da doğada yetişen allium longicuspis türünden türetilmiş olduğu düşünülmektedir. sıklıkla “sarmısak” olarak da anılan sarımsağın en iyi kaliteye sahip olanı, germanyum ve selenyum bakımından zengin topraklarda yetişir. türkiye’de sarımsak üretiminin en yoğun yapıldığı yer kast...

sarmısağın faydaları

hakkında dünya kongresi düzenlenen tek besin olan sarmısak, 50 üniversite ve enstitüde de araştırmalara konu edilmiş. sonuç: kansere düşman, kalbe dost. eğer kokusundan rahatsız oluyorsanız hapları da sağlıklı yaşamın hizmetindeçok uzun zamandır, halk arasında bir ilaç olarak kabul edilen sarmısağın, yalnızca bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve soğuk algınlığını geçirmeye yardımcı olduğu düşünülüyordu. ama son zamanlarda üst üste yapılan bilimsel araştırmalar, artık sarmısağın, kanseri engellemede kanıtlanmış etkisi ve alternatif kanser terapisinde, çok değerli bir yardımcı faktör olduğunun altını çiziyor. aslında, bu yıllar geçtikte daha da genişleyen araştırmanın ilk...

plastikten yarı iletken yapıldı

amerikalı bilim adamları, pozitif ve negatif yükü iletebilen organik polimer yarı iletken geliştirdi.washington üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni geliştirilen ve elektriği ileten bir plastikten ürettikleri plastik devrenin, daha ucuz ve ince olduğunu, ayrıca esneyebildiğini belirtti.araştırmaya başkanlık eden samson jenekhe, son 20 yılda geliştirilen organik yarı iletkenlerin, elektronları iletmekte karşılaştıkları güçlüklerden dolayı dezavantajlı olduğunu belirterek, kendi geliştirdikleri polimer yarı iletkenin hem pozitif, hem de negatif yükü iletebildiğini, bunun da elektronikte önemli gelişme sağlayacağını söyledi. çalışma, advanced material bilimsel dergisinde yayımlanacak.haber3.com...

sarımsağın faydaları sarımsak hakkında detaylı bilgi

sarımsak (allium sativum), alliaceae (zambakgiller) familyasına dahli, allium cinsinden bir soğanlı bitki türüdür. 25-100 cm yüksekliğe kadar boy atar. yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu bir yağ bulunur.sarımsak yıllık bir bitkidir. soğan, yabani soğan, zambak ve pırasa ile akraba olan sarımsak doğada yabani ortamda yetişmez. tarih boyunca bir kültür bitkisi olduğu, olasılıkla güneybatı asya’da doğada yetişen allium longicuspis türünden türetilmiş olduğu düşünülmektedir.sıklıkla “sarmısak” olarak da anılan sarımsağın en iyi kaliteye sahip olanı, germanyum ve selenyum bakımından zengin topraklarda yetişir.türkiye’de sarımsak üretiminin en yoğun yapıldığı yer kastam...

iletken, yarı iletken ve yalıtkanlar

iletken, yarı iletken ve yalıtkanlaryeryüzündeki bütün maddeler, atom 'lar dan oluşmuştur.atom ise ortada bir çekirdek ve bunun etrafındaki değişik yörüngelerde hareket eden elektronlardan oluşmaktadır.elektronlar, negatif elektrik yüküne sahiptirler.bir etkime yolu ile atomdan ayrılan elektronların bir devre içerisindeki hareketi, elektrik akımını oluşturur.elektronların her madde içerisindeki hareketi aynı değildir.elektron hareketine göre maddeler üçe ayrılır:• iletkenler • yalıtkanlar • yarı iletkenler iletkenler : bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır. bu son yörüngeye "valans yörünge" üzerinde bulunan elektronlara da "valans elektron" denir. valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlı...

elektrik nasıl üretilir

elektrik nasıl üretilir       elektrik bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. elektrik jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletken tellerin bulunduğu ve bu tellerin mıknatıs içinde dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinedir. evlerimizde, işyerlerimizde, endüstride gereksinim duyduğumuz büyük miktarlardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallerine ihtiyaç duyarız.          çoğu güç santrali, jeneratörü döndürmek için ısı üretiminde bulunurlar.fosil yakıt santralleri ısı üretimi için doğalgaz kömür ve petrol yakarlar nükleer santrallerde uranyum yakıtını parçalayarak ısı üretirler. ancak bütün bu değişik tip sa...

11-02

ingilizce otobiyografi, gatt, trafik nedir, takvim nedir, cemile özeti, gatt, de morgan, gelir kalemleri, çelik proje, edebiyat sosyoloji ilişkisi, adc, atatürkün güzel sanatla düşünceleri, redüktor, perçinleme, askerliğin önemi, iskeletimiz, 20.yy osmanlý, tekstilin yeri ve önemi, tekstilin yeri ve önemi, cant, üçkaðýtçý, veteriner, geometrik olarak petekler, algılama yönetimi, son icatlar, cahit sitki, sindirim nedir, sindirim nedir, balkanlar, ýf clouse, www.aofburo.anadolu.edu.tr, sarı göl, visual system, de******ion, ekoteks nedir, 6p, mevlana resimleri, fiziksel olaylar, sataizim v, belediyeler, calý, firdevs-i sehname, milletvekilleri, batı cepesi, nabız ve soluk alıp verme, postmodern, doktor nedir, 1. sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterler, dongusu, oku...

elektrik nasıl üretilir

    elektrik nasıl üretilir         elektrik bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. elektrik jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletken tellerin bulunduğu ve bu tellerin mıknatıs içinde dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinedir. evlerimizde, işyerlerimizde, endüstride gereksinim duyduğumuz büyük miktarlardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallerine ihtiyaç duyarız.          çoğu güç santrali, jeneratörü döndürmek için ısı üretiminde bulunurlar.fosil yakıt santralleri ısı üretimi için doğalgaz kömür ve petrol yakarlar nükleer santrallerde uranyum yakıtını parçalayarak ısı üretirler. ancak...

ıbm yongalara 3. boyutu ekliyor

ıbm, yeni bir üretim teknolojisi bularak, bilgisayar yongalarının 3 boyutlu üretilebilmesini mümkün kıldı. ıbm'in new york'taki yarıiletkenler araştırma laboratuvarı'nda bulunan üretim teknolojisi, bilginin yonga üzerinde kat ettiği mesafeyi 1000 kat kısaltırken, veri akışı için 100 kat daha fazla kanalın eklenmesine olanak sağlıyor. böylece, her 18 ayda bir, yonga üzerine yerleştirilebilecek bileşen sayısının 2 katına çıkacağını öngören moore kanunu'na 3. boyut eklenmiş oluyor.   geleneksel bir yonga üzerinde kullanılan silikon temelli bileşenler, yatay düzlemde 2 boyutlu olarak yan yana sıralanırken, ıbm'in yeni keşfiyle üst üste yerleştirilebiliyor. farklı bileşenlerin bir sandviç mantığında birbirlerine daha yakın konumlandırılması, yongaların çok daha küçük ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !