× "

gezegenlerin büyüklük sıralaması

" arama sonuçları
bursa ulucami

bursa ulucami

1395-1399 yılları arasında yıldırım bayezid tarafından bursa'da yaptırılan cami, bursa'daki mimari eserlerin en büyüğüdür. cami kapısının üzerinde ivaz paşa'nın adı bulunmaktadır. paye ve sütunlu olan düz çatı ile örülen selçuklu camii'lerinin kubbeli düzene çevrilmiş ilk örneklerindendir. 56x68 m boyutlarındadır. 12 paye ile, 5 nefe bölünmüştür. 20 kubbesi vardır. üzeri açık kubbenin altında bir şadırvan vardır. şadırvanın çevresinde kur'an okumak için ayrılmış sofalar vardır. üzeri kabartma kıvrık dallarla süslenmiş ve ceviz ağacından yapılmış sekiz köşeli küçük çerçevelerin birleşt...

bursa ulu camii

bursa ulu camii

bursa ulucamii tarihçesi  evliya çelebi’nin ifadesiyle bursa ’ nın ayasofya’sıdır. ulu camiyi gezenler 3tane kapısı olduğunu çok iyi bilirler. somuncu baba caminin yapıldığı sıra buraya gelir işçilere hayrına somun dağıtırmış. somuncu baba bir gün gene orda ekmek dağıtırken (çok büyük zat) hızır a.s orda olduğu fark etmiş kolundan tutup sen hızırsın anladım demiş. buraya gelip her gün namaz kılacağına dair söz vermezsen buradaki herkese senin hızır olduğunu söylerim demiş. hızır a.s her gün geleceğine dair söz vermiş ama oda bir istekte bulunmuş. hangi vakit geleceğimi bana kalsın demiş. bunun üzerine hızır a.s ulucamideki vav harfinin önünde her gün gelip hangi v...

.: bursa ulu camii minberindeki sırlar :

.: bursa ulu camii minberindeki sırlar :602 yıllık bir minber.... tarihi minber üzerinde güneş ve galaksi sistemleri var. iddiaya göre, gezegenlerin büyüklük oranları ve yörüngeleri gerçek oranlarla örtüşüyor....1402 tarihinde (hicri 804) inşa edilen bursa’nın tarihisembollerinden ulu caminin minberinin doğu yakasında(mihraba bakan yüz) güneş sistemi, batı yakasında ise galaksi sistemi yer alırken evrenin kül olarak tasvir edildiği ileri sürüldü. 602 yıllık tarihi minberdeki şekillerin bu tespiti doğruladığı iddia ediliyor. minberin her ikiyüzünde de şaşırtıcı şekilde birer evren krokisi var. bu sadece bir tesadüf mü, yoksa bu minberin banisigerçekten bir astronomi h...

yaratılışçı savlar

yaşam anlık bir yaratmayla mı ortaya çıktı?dinsel bağnazlığı yansıtan yaratılışçı akım “bilimsellik” görünümü altında bilime karşı bir harekettir. başlıca savları incelendiğinde, hedefin belli bir olayı ya da olgular kümesini açıklamaktan çok, evrim düşüncesini yıpratmak, yıkmak olduğu görülür. yaratılışçıların son yirmi yıldır kullandıkları taktik, evrim kuramına ilişkin eleştirileri yaratılışçı görüşü doğrulayan kanıtlar olarak göstermektir. böyle bir manevraya başvurmaları aslında kendi savlarım bilimsel anlamda kanıtlayamadıkları demektir.yaratılışçılığın özünde yer alan şu iki temel savı alalım, örneğin:yaşam uzun bir sürecin değil...

bursa ulu camii

   bursa ulucami  minberindeki                     sırlar! 602 yıllk bir minber.... tarihi minber üzerinde güneş ve galaksi sistemleri var. iddiaya göre, gezegenlerin büyüklük oranları ve yörüngeleri gerçek oranlarla örtüşüyor....   1402 tarihinde (hicri 804) inşa edilen bursa’nın tarihi sembollerinden ulu caminin minberinin doğu yakasında (mihraba bakan yüz) güneş sistemi, batı yakasında ise galaksi sistemi yer alırken evrenin kül olarak tasvir edildiği ileri sürüldü. 602 yıllık tarihi minberdeki şekillerin bu tespiti doğruladığı iddia ediliyor. minberin her iki yüzünde de şaşırtıcı şekilde birer evren krokisi var. bu sadece bir tesa...

bursa ulucami minberindeki sırlar!

bursa ulucami minberindeki sırlar! 602 yıllk bir minber.... tarihi minber üzerinde güneş ve galaksi sistemleri var. iddiaya göre, gezegenlerin büyüklük oranları ve yörüngeleri gerçek oranlarla örtüşüyor....   1402 tarihinde (hicri 804) inşa edilen bursa’nın tarihi sembollerinden ulu caminin minberinin doğu yakasında (mihraba bakan yüz) güneş sistemi, batı yakasında ise galaksi sistemi yer alırken evrenin kül olarak tasvir edildiği ileri sürüldü. 602 yıllık tarihi minberdeki şekillerin bu tespiti doğruladığı iddia ediliyor. minberin her iki yüzünde de şaşırtıcı şekilde birer evren krokisi var. bu sadece bir tesadüf mü, yoksa bu minberin banisi gerçekten bir astronomi hayranı mıydı?   ilginç şekillerle ilgili idiayı ortaya atan araştırmacı fevzi ülgü al...

bursa ulu camii

        bursa ulucamii türk tarihinin en büyük camisi evet başlıkta doğru yazıyor. ulucami kapalı namaz kılma alanı bakımından türk tarihinde yapılan en büyük camidir. hemen aklınıza süleymaniye, sultan ahmet gelebilir. fakat o camilerin büyüklüğü duvarlarla çevrili avlu alanlarıyla birliktedir. ayrıca o camiler tek ve çok yüksek bir kubbe ile örtülü olduğundan çok geniş bir bir alanı varmış izlenimi verir. bursa ulucam...

bursa ulucami minberindeki sırlar!

bursa ulucami minberindeki sırlar! 602 yıllk bir minber.... tarihi minber üzerinde güneş ve galaksi sistemleri var. iddiaya göre, gezegenlerin büyüklük oranları ve yörüngeleri gerçek oranlarla örtüşüyor....   1402 tarihinde (hicri 804) inşa edilen bursa’nın tarihi sembollerinden ulu caminin minberinin doğu yakasında (mihraba bakan yüz) güneş sistemi, batı yakasında ise galaksi sistemi yer alırken evrenin kül olarak tasvir edildiği ileri sürüldü. 602 yıllık tarihi minberdeki şekillerin bu tespiti doğruladığı iddia ediliyor. minberin her iki yüzünde de şaşırtıcı şekilde birer evren krokisi var. bu sadece bir tesadüf mü, yoksa bu minberin banisi gerçekten bir astronomi hayranı mıydı?   ilginç şekillerle ilgili idiayı ortaya atan araştırmacı fevzi ülgü al...

sözler-3

 dinin zaruriyatı ki, içtihat ona giremez.” sh: 442 (yeni asya).şu anda bütün gayretimizi dinin usulünün ihyasına vermek lazım. yani iman hakikatlerinin. sh:443·üstâd hazretleri içtihâd imamlarının yorumları için şu tabiri kullanıyor. “ selefin içtihad-ı sâfiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları” sh:443·20. asrın sosyal hayatında en fazla teşhir edilen ve pazarlanan metalar; siyaset, derd-i maişet, felsefi görüşler. sh:443·asr-ı saadet insanının nazarı ahirete müteveccihti. dünyaya tebei bakıyordu. şimdi ise dünya birinci plandadır. ahiret ise sisli bir halde ikinci planda kalıyor. sh:443·"şu zamanda medeniyet-i avrupa’nın tahakkümüyle felsefe-i tabiiyyenin tasallutuyla, şerâit-i hayatı dünyeviyyenin ağırlaşmasıyla efkar ve kulub dağılmış himmet...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !