× "

gidersem ağlama anne şiiri sözleri

" arama sonuçları

alemlerin rabbini müşahede

alemlerin rabbini müşâhede  alemlerin rabbini müşahede e?zü billâhi mineş-şeytànir-racîm. bismillâhir-rahmânir-rahîm. elhamdü lillâhi hakka hamdihî ves-salâtü ves-selâmü alâ hayra halkıhî seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn. emmâ ba'd: a. gecelerin hayırlısı aziz ve sevgili ve değerli kardeşlerim! bu akşam bir çok mutluluklar bir arada bulunacak. receb'in 26'sını 27'sine bağlayan akşam olduğu için mi'rac kandilidir, kandil gecesidir, mübarektir. perşembeyi cumaya bağlayan gece olduğu için, zaten her hafta mübarektir. perşembeyi cumaya bağlayan gece i&c...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !