× "

giritin fethi

" arama sonuçları

evliya çelebi'nin düşündürdükleri****

evliya çelebi'nin seyahatnamelerini tekrar okurken;malum evliya batı türkçesinin,düzyazı(nesir)alanındaki zirvesidir.16.17.yy osmanlıcasının,yani dilbilim yönünden batı türkçesi dediğimiz,bu gün konuştuğumuz türkiye türkçesinin en güzel yazılı örneklerinden başta geleni..tabiki günümüz türkçesine göre kullanılmayan veya bu günün gençlerinin anlamadığı kavram ve kelimeler var mutlaka ama genel içinde baktığımızda anlaşılır bir dil.ama benim üzerinde durmak istediğim evliya çelebinin türkçesi değil,anlatıkları çağdan gönümüze tutacağımız bir projektör bir perspektif.malum evliyanın yaşadığı çağ o...

girit'in fethi

  girit'in fethi sultan ibrahim zamanında başlayan osmanlı -venedik savaşı aradan uzun yıllar geçmesine rağmen neticelendirilememişti. girit serdarı deli hüseyin paşa, adadaki mücadelesini devam ettiriyor,çok güç şatlar altında bile kandiye kalesini ablukada tutmaktan vazgeçmiyordu.osmanlı imparatorluğu meseleye gereken önemi verebilse, şübhesiz girit' zapt edebilirdi. fakat köprülü mehmed paşa'nın sadaretini istanbul daimi kargaşalıklar içinde çalklandığı, anadolu'daki celali isyanları birbirini kovaladığı ve memleket iktisadi buhranlarla iyice sarsıldığı için, bir türlü kat'i darbeyi indirme fırsatı bulanamamıştı. öte yand...

girit'in fethi

  girit'in fethi sultan ibrahim zamanında başlayan osmanlı -venedik savaşı aradan uzun yıllar geçmesine rağmen neticelendirilememişti. girit serdarı deli hüseyin paşa, adadaki mücadelesini devam ettiriyor,çok güç şatlar altında bile kandiye kalesini ablukada tutmaktan vazgeçmiyordu.osmanlı imparatorluğu meseleye gereken önemi verebilse, şübhesiz girit' zapt edebilirdi. fakat köprülü mehmed paşa'nın sadaretini istanbul daimi kargaşalıklar içinde çalklandığı, anadolu'daki celali isyanları birbirini kovaladığı ve memleket iktisadi buhranlarla iyice sarsıldığı için, bir türlü kat'i darbeyi indirme fırsatı bulanamamıştı. öte yand...

girit'in fethi

    girit'in fethi sultan ibrahim zamanında başlayan osmanlı -venedik savaşı aradan uzun yıllar geçmesine rağmen neticelendirilememişti. girit serdarı deli hüseyin paşa, adadaki mücadelesini devam ettiriyor,çok güç şatlar altında bile kandiye kalesini ablukada tutmaktan vazgeçmiyordu.osmanlı imparatorluğu meseleye gereken önemi verebilse, şübhesiz girit' zapt edebilirdi. fakat köprülü mehmed paşa'nın sadaretini istanbul daimi kargaşalıklar içinde çalklandığı, anadolu'daki celali isyanları birbirini kovaladığı ve memleket iktisadi buhranlarla iyice sarsıldığı için, bir türlü kat'i darbeyi indirme fırsatı bulanamamıştı. &o...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !