× "

glikoliz evresi

" arama sonuçları

canlılarda oksijenli ve oksijensiz solunum nedir?

oksijenli solunum o2’li solunum, ökaryot hücrelerde mitokondrideki ets ile, prokaryot hücrelerde ise hücre zarında, mezozomda ya da stoplazmada bulunan ets ile gerçekleşir.bu yüzden o2’li solunum tapan tüm hücrelerde mitokondri bulunur genellemesi yanlıştır.aslında o2'li solunum yapan tüm hücrelerde bulunması gereken şey solunum enzimleri yani ets elemanlarıdır.prokaryot hücrelerde de o2‘li solunum reaksiyonları mitokondrisi olan hücrelerdeki gibidir. • mitokondrinin yapısı: mitokondrinin iç zarı içeriye doğru girinti yaparak kristaları oluşturur. kristalar mitokondrilerinin iç yüzeylerini arttırarak birim zamanda sentezlenen atp miktarını arttırmı...

solunum 2

solunum canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir. bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri co2 ve h2o'ya kadar yıkabilirler. oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yıkabilir. pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hala enerji vardır. bu yüzden pürivata kadar yıkabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde ed...

lise 4 biyoloji konu anlatımı biyoloji dersi notları

metabolizma nedir :hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. a-anabolizma nedir  dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.protein,rna,fotosentez,kemosentez vb. b-katabolizma nedir dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdır.hücre içi ve dışı sindirim,o2 li ve o2 siz solunum atp(adenozintrifosfat): yapısı: 1-adenin nucleotid 2-riboz 3- 3(üç) fosforik asit özellikleri nelerdir: 1-yapısında iki yüksek enerjili fosfat bağları bulunur 2-canlının tüm yaşamsal olaylarında kullandığı enerji kaynağıdır 3-kolayca başka enerji formların...

lise 4 biyoloji konu anlatımı biyoloji dersi notları 12. sınıf c

metabolizma nedir :hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. a-anabolizma nedir  dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.protein,rna,fotosentez,kemosentez vb. b-katabolizma nedir dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdır.hücre içi ve dışı sindirim,o2 li ve o2 siz solunum atp(adenozintrifosfat): yapısı: 1-adenin nucleotid 2-riboz 3- 3(üç) fosforik asit özellikleri nelerdir: 1-yapısında iki y&uu...

solunum nedir - solunum çeşitleri - solunumun özellikleri

canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir.bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri co2 ve h2o'ya kadar yıkabilirler. oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yıkabilir. pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hala enerji vardır. bu yüzden pürivata kadar yıkabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde edebilirler. buradan çıkan s...

solunum nedir?

solunum canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir.bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri co2 ve h2o'ya kadar yıkabilirler. oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yıkabilir. pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hala enerji vardır. bu yüzden pürivata kadar yıkabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde edebilirler. buradan &ccedi...

hücresel solunum

solunum canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir. bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri co2 ve h2o'ya kadar yıkabilirler. oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yıkabilir. pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hala enerji vardır. bu yüzden pürivata kadar yıkabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde edebilirler. buradan &cced...

lise 4 biyoloji konu anlatımı

metabolizma nedir :hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. a-anabolizma nedir dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.protein,rna,fotosentez,kemosentez vb. b-katabolizma nedir dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdır.hücre içi ve dışı sindirim,o2 li ve o2 siz solunum atp(adenozintrifosfat): yapısı: 1-adenin nucleotid 2-riboz 3- 3(üç) fosforik asit özellikleri nelerdir: 1-yapısında iki yü...

lise 4 biyoloji konu anlatımı biyoloji dersi notları 12. sınıf c

metabolizma nedir :hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. a-anabolizma nedir  dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.protein,rna,fotosentez,kemosentez vb. b-katabolizma nedir dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdır.hücre içi ve dışı sindirim,o2 li ve o2 siz solunum atp(adenozintrifosfat): yapısı: 1-adenin nucleotid 2-riboz 3- 3(üç) fosforik asit özellikleri nelerdir: 1-yapısında iki y&uu...

solunum

canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir. bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri co2 ve h2o’ya kadar yıkabilirler. oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yıkabilir. pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hala enerji vardır. bu yüzden pürivata kadar yıkabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde edebilirler. buradan ç...

fotosentez ve kemosentez

fotosentez yeşil bitkilerin havadan aldıkları co2 yi topraktan aldıkları su ile birleştirip glikoz yapmaları ve oksijen vermeleri olayına fotosentez denir. olay sadece klorofilli hücrelerde ve ışıklı ortamlarda gerçekleşir. a. fotosentez reaksiyonları bu reaksiyonlar iki kademeden oluşur. birinci kademede ışık kullanılarak, ikinci kademe için gerekli olan atp ve nadph2 ler üretilir. 1. ışıklı devre reaksiyonları bu devre kloroplastın zar katmanları içinde yani granalar’da gerçekleşir. ışık mutlaka gereklidir ve iki şekilde meydana gelir. devirli fotofosforilasyonda; sadece 2 atp sentezlenir. herhangi bir madde tüketimi görülmez. elektronlar aynı klorofile geri döner. devirsiz fotofosforilasyonda; hem klorofil-a hem de klorofil-b görev yapar. h2o parçalanır (fotoliz olayı)....

canlıların enerji dönüşümleri

canlıların enerji dönüşümleri

  canlılarda enerji dönüşümleri metabolizma:hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür. a-anabolizmaış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.protein,rna,fotosentez,kemosentez vb. b-katabolizmaış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdır.hücre içi ve dışı sindirim,o2 li ve o2 siz solunum atp(adenozintrifosfat): yapısı: 1-adenin nucleotid 2-riboz 3- 3(üç) fosforik asit özellikleri: 1-yapısında iki yüksek enerjili fosfat bağları bulunur 2-canlının tüm yaşamsal olaylarında kullandığı enerji kaynağıdır 3-kolayca başka enerji forml...

hücresel solunum

hücresel solunum solunum canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir. bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri co2 ve h2o'ya kadar yıkabilirler. oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yıkabilir. pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hala enerji vardır. bu yüzden pürivata kadar yıkabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde edebilirler. buradan çıkan sonuç şudur. bazı canlılar besinlerin yıkılmasında okasijen kullanırlar; y...

solunum

solunumcanlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir.bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri co2 ve h2o'ya kadar yıkabilirler. oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yıkabilir. pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hala enerji vardır. bu yüzden pürivata kadar yıkabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde edebilirler. buradan çıkan sonuç şudur. bazı canlılar besinlerin yıkılmasında okasijen kullanırlar; yani oksijenli sol...

solunum

solunumcanlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder. canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir.bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri co2 ve h2o'ya kadar yıkabilirler. oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yıkabilir. pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hala enerji vardır. bu yüzden pürivata kadar yıkabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde edebilirler. buradan çıkan sonuç şudur. bazı canlılar besinlerin yıkılmasında okasijen kullanırlar; yani oksijenli solun...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !