× "

grade 1 hidronefroz nedir

" arama sonuçları

böbrek enfeksiyonları pyelonefrit nedir?

böbrek ağrısı belirtileri böbrek enfeksiyonu belirtileri pyelonefrit belirtileri ivp nedir   böbrek enfeksiyonları pyelonefrit akut pyelonefrit böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. en sık etkenler e. coli, proteus ve klebsiella türleridir. en sık asandan, nadiren hematojen yolla böbreğe ulaşırlar. lenfojen ve direkt yayılımlar çok enderdir. böbrek büyük, ödemlidir. subkapsüler ve kortikal minik abse odakları vardır. toplayıcı sistem mukozası eksüda ile kaplanmıştır. akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür. predispozan faktörler arasında üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar, üriner sistem taşları, diabet ve...

üroloji

andropoz -------------------------------------------------------------------------------- hazırlayan : prof. dr. hakan şatıroğlu gerçekte erkeklerde bu dönemde belirgin bir hormonal değişim olmaz, ancak 50‘li yaşlardan itibaren yaşa bağlı değişimler ve buna bağlı performans azalmaları ortaya çıkar. yaşa bağlı değişimler şunlardır; testislerde küçülme ve sertleşme ( testosteron azalmaz ) ereksiyonda güçlük, olduğunda uzama yavaş ve güçsüz meni çıkarma bu değişimleri etkileyen en önemli faktörler ise şöyle sıralanabilir ; vücut değişimleri, kas gücünde azalma, çabuk yorulma kalp-damar hastalıkları solunum sistemi hastalıkları şeker hastalığ...

akut pyelonefrit nedir

böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. en sık etkenler e. coli, proteus ve klebsiella türleridir. en sık asandan, nadiren hematojen yolla böbreğe ulaşırlar. lenfojen ve direkt yayılımlar çok enderdir. böbrek büyük, ödemlidir. subkapsüler ve kortikal minik abse odakları vardır. toplayıcı sistem mukozası eksüda ile kaplanmıştır. akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür. predispozan faktörler arasında üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar, üriner sistem taşları, diabet ve hiperürisemi gibi :-):-):-):-)bolik bozukluklar, gebelik, ağrı kesici ilaç alışkanlığı ve üriner sistemdeki yabancı cisimler (kateter, stent gibi) sayılabil...

üreteropelvik ( up ) darlık

üreteropelvik ( up ) darlık   üreteropelvik darlık nedir ? böbreklerde üretilen idrar önce pelvis denilen böbrek havuzcuğuna oradanda üreter denilen idrarı mesaneye taşıyan borucuklara atılır. üreteropelvik darlık böbrek havuzcuğu ile üreter arasında geçişte darlık olması durumudur. bu darlık sebebiyle idrar böbrek havuzcuğundan üreterlere atılmakta zorlanır veya hiç atılamaz. dolayısıyla önce pelvis, sonrada böbrek şişer. böbreklerde ileri derecede fonksiyon kayıpları gelişebilir.üreteropelvik darlık üst üriner sistem tıkanma hastalıklarının en sık nedenlerinden biridir. sebebi tekrarlayan enfeksiyonlar, yetersiz kanlanmaya bağlı bağ dokusu oluşumu, vezikoüreteral refl&...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !