× "

gruplara örnek veriniz

" arama sonuçları

5.sınıf yazılı örneği

     1.      (     )  bireylerin rolleri içinde bulundukları guruplara göre farklılaşır. 2.      (    )   ağabeylik bir roldür ama sınıf başkanlığı bir rol değildir. 3.            (    )   sağlığını korumak bireyin kendine olan sorumluluklarından biridir. 4.            (    )   sağlık ve eğitim bir çocuğun temel hakları arasındadır. 5.                    (   &nb...

testlerimiz

  2012-2013 eğitim-öğretim yılı fen ve teknoloji kuvvet ve hareket test soruları 1   1-bir grup arkadaş kuvvet ve hareket ile ilgili bazı bilgiler vermiştir:  kuvvet hareketli bir cismi durdurur.       melike  cisimlerde şekil değişikliği yaratır.                  mislina  kuvvet hareket gerektirmez.           sena kuvvet sadece cansız cisimlerde uygulanabilir.           ezgi yukarıdaki kişilerin hangisi ya da hangileri doğru bilgi vermiştir? a)mislina ve ezgi b)mislina ve melike c)sena ve ezgi d)sena v...

internet etiği

         internet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. aynı zamanda, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama / paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. internetin günümüzde yaygın bir iletişim aracı olarak kullanılması, beraberinde dikkat     edilmesi gereken bazı kuralları da getirmektedir. internet üzerinde kabul edilebilir ya da edilemez davranışları tanımlayan kurallar " internet etiği " olarak adlandırılır. internet etiği olarak adlandırılan bu kurallar, internet k...

evde ve okulda hiperaktif çocuklar

1. hıperaktıvıte tanımı ergenliğe kadar uzanan çocukluk çağının tümünde gelip geçici veya uzun süreli bir özellik olarak aşırı hareketlilik görülebilir. hiperaktivite veya hiperkinezi de denen bu uyum sorunu içinde organik kaynaklı mb.d (minimal brain dysfunction) özel ve önemli bir yer tutar (aydoğmuş. 1984. s.514). minimal brain dysfunction kelimelerinin baş harflerinden oluşan mbd. doğuştan hafif motor koordinasyon kusuru olan ya da hareke! sistemi koordinasyonu erken yaşlarda gecikerek olgunlaşan çocukları ifade ederken kullanılmaktadır. zeka problemi olmayan bu çocuklar, sarsak, beceriksiz, aşırı hareketli, dikkati zayıf çocuklardır (madi. 1989. s.51). özellikle okul çağma gelince dah...

10. sınıf yazılı

2008-2009 eğitim öğretim yılı özel malatya koleji 10. sınıflar biyoloji dersi 1.dönem 1. yazılı sınav soruları ad:                                                                        soyad:                                       ...

çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri türkçe öğretimi çağdaş öğret

çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri(türkçe öğretimi)(2. bölüm)3.3. rol yapma rol yapma, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğretme tekniğidir. öğrencinin iyi rol yapabilmesi için yaratıcı düşünce önemlidir. rol yapma, sosyodrama olarak da adlandırılır. diğer bir tanımla sosyodrama, öğrencilere, insan ilişkileri konusunda daha çok bilgi, beceri ve anlayış kazandırmayı öngören ve oyun (drama) tekniklerinden yararlanma temeline dayalı deneysel bir eğitim tekniğidir (oğuzkan, 1974:172). bu tekniğin uygulanmasında, öğrencilere rol dağıtırken dikkatli olunmalı, özellikle ilk uygulama için gönüll&uum...

türkçe öğretiminde amaç ve ilkeler türkçe öğretimi türkçe öğreti

türkçe öğretiminde amaç ve ilkeler(türkçe öğretimi)1. giriş eğitimde hedef kavramı çok tartışmalı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. hedef karşılığında amaç, gaye, maksat, erek, niyet gibi farklı anlamları olan, ancak hedefin eşanlamlısı olarak algılanan sözcükler kullanılmaktadır, özellikle de hedefamaç ayrımı tam olarak yapılamamaktadır. genel anlamda hedef, ulaşılmak istenen nokta, amaç ise bu noktaya ulaşma isteği olarak belirtilmektedir. eğitim açısından hedef, yetiştirdiğimiz insanda bulunmasını uygun gördüğümüz, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikte istendik özelliklerdir (ertürk, 1972: 24). daha kısa bir tanımla, kişide geliştirmek istediğimiz &o...

türkçe öğretiminde amaç ve ilkeler

türkçe öğretiminde amaç ve ilkeler(türkçe öğretimi) 1. giriş eğitimde hedef kavramı çok tartışmalı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. hedef karşılığında amaç, gaye, maksat, erek, niyet gibi farklı anlamları olan, ancak hedefin eşanlamlısı olarak algılanan sözcükler kullanılmaktadır, özellikle de hedefamaç ayrımı tam olarak yapılamamaktadır. genel anlamda hedef, ulaşılmak istenen nokta, amaç ise bu noktaya ulaşma isteği olarak belirtilmektedir. eğitim açısından hedef, yetiştirdiğimiz insanda bulunmasını uygun gördüğümüz, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikte istendik özelliklerdir (ertürk, 1972: 24). daha kısa bir tanımla, kişide geliştirmek istediğimiz özelliklerdir. hedef ifadeleri eğitim programlarının başında yer alarak belirleyici olma niteliğine sahiptir. bu nedenle, prog...

edebi sanatlar

                              edebi sanatlar   akis, akrostiş, cinas ,hüsn-i tÂlil,ÎhÂm, iktibas, irsÂl-i mesel, istiÂre, istifhÂm, iştikak, kat ‘, kinÂye ,       leb değmez, mecaz ve mecÂz-ı mürsel , muamma-lügaz, mübÂlağa, nidÂ, rücÛ,  sehl-i mümtenÎ, sihr-i halÂl, tecÂhül-i Ârif, telmÎh, tenÂsüb, teşbÎh, teşhis ve intak, tevriye, tezÂd,   akis : bir zekâ buluşu olan akis sanatı, bir mısraın ya da mısradaki kelimelerin yerlerini değiştirerek -tersinden okuyarak- aynı mânâyı veren ve birincisinin yansımasından ibaret olan yeni bir mısra yapmaktır. zihinde cinasla aynı tesiri yapan bu sanat,...

hiperaktif çocukla neler yapılmalı (ayrıntılı bir yazı)

    hiperaktif çocularla neler yapılabileceği konusunda ayrıntılı bilgiler içeren bir yazı. 1. hıperaktıvıte tanımı ergenliğe kadar uzanan çocukluk çağının tümünde gelip geçici veya uzun süreli bir özellik olarak aşırı hareketlilik görülebilir. hiperaktivite veya hiperkinezi de denen bu uyum sorunu içinde organik kaynaklı mb.d (minimal brain dys********) özel ve önemli bir yer tutar (aydoğmuş. 1984. s.514). minimal brain dys******** kelimelerinin baş harflerinden oluşan mbd. doğuştan hafif motor koordinasyon kusuru olan ya da hareke! sistemi koordinasyonu erken yaşlarda gecikerek olgunlaşan çocukları ifade ederken kullanılmaktadır. zeka problemi olmayan bu çocuklar, sarsak, beceriksiz, aşırı hareketli, dikkati zayıf çocuklardır (madi. 1989. s.51). özellikle okul çağma geli...

noktalama işaretleri

noktalama işaretleri nokta (.) 1- cümle sonlarında kullanılır. belli bir duraklama yapılacağını gösterir.(cümle yazdırıldı.) 2- şiir, kitap, gazete, dergi, yazı başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. bölüm başlıklarından sonra da kullanılmaz. büyük nutuk gün eksilmesin penceremden giriş v. bölüm başlıklardan sonra satır başı yapılmamış, söze açıklamayla devam edilmişse nokta kullanılır. (zamir çeşitleri: kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri) 3- kurum ve kuruluş isimlerinden sonra nokta kullanılmaz. sait çiftçi dispanseri müdür yıldız sineması) 4- sık geçen kısaltmalarda nokta kullanılır. (prof. dr. t.c.) ancak kimi kısaltmalarda nokta kullanılmaz. tbmm aet nato tdk cm kg l fe 5- sıra bildirmek için sayılardan sonra konur. ıı. mehmet ııı. selim 5. cadde xx. yüzyıl sıra bildiren sayılar...

kalbi hastalıklardan arınmak - ömer karaarslan

kalbi hastalıklardan arınmak   kalplerin paslanmasından bahseden kuran kalbi hastalıklara birçok örnekle dikkat çeker. aşağıda kısa kısa belli başlı hastalıkların tanımı, sebepleri ve arınma yollarına dair tavsiyeler demetini okuyabilirsiniz. rabbimiz bizi kalpleri pak insanlardan eylesin. 1. bencillik/cimrilik tanımı:paylaşma konusunda gösterilen kalbe yerleşmiş bir hastalık sebepleri: aşırı mal sevgisi(tutkuyla bağlanmak)sahip olduğunu kaybetme korkusu. bu da bir değerlendirme hatasından kaynaklanıyor, çünkü paylaştığı zaman ‘kaybetmez’. ilacı: paylaşmanın yüce bir değer olduğuna dair bilinç yerleştirmekmodel/örnek olmak bu konularda     2. haset sebepleri: kin ve düşma...

noktalama işaretleri

noktalama işaretleri   nokta (.) 1- cümle sonlarında kullanılır. belli bir duraklama yapılacağını gösterir.(cümle yazdırıldı.) 2- şiir, kitap, gazete, dergi, yazı başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. bölüm başlıklarından sonra da kullanılmaz. büyük nutuk gün eksilmesin penceremden giriş v. bölüm başlıklardan sonra satır başı yapılmamış, söze açıklamayla devam edilmişse nokta kullanılır. (zamir çeşitleri: kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri) 3- kurum ve kuruluş isimlerinden sonra nokta kullanılmaz. sait çiftçi dispanseri müdür yıldız sineması) 4- sık geçen kısaltmalarda nokta kullanılır. (prof. dr. t.c.) ancak kimi kısaltmalarda nokta kullanılmaz. tbmm aet nato tdk cm kg l fe 5- sıra bildirmek için sayılardan sonra konur. ıı. mehmet ııı. selim 5. ...

kım patron

kuralların belirlenmesi     sınıf kurallarının   belirlenmesine ilişkin   öneriler 1 okul kurallarını biliniz ve sınıf kurallarının okul kuralları ile tutarlı olmasına özen gösteriniz. 2 sınıf kurallarının belirlenmesi sürecine öğrencileri de katınız. 3 uygun davranışları belirleyip bu davranışları sınıf kuralların, dönüştürünüz. 4 önemli davranışlar üzerinde odaklanınız. 5 kural sayısını 5-8 arasında tutunuz. 6 kuralları olumlu şekilde belirtiniz. 7 her kuralı basit ve kısa olarak belirtiniz. 8 kuralların gözlenebilir davranışları hedeflemesini sağlayınız. 9 uygulanabilecek kurallar belirleyiniz. 10 farklı öğretim ortamları için farklı kurallar oluşturunuz. (örneği büyük grup, küçük grup, ...

noktalama işaretleri

türk dil kurumunun imla kılavuzu'na göre türkçede kullanılması gerekli noktalama işaretleri. nokta (.)1- cümle sonlarında kullanılır. belli bir duraklama yapılacağım gösterir.(cümle yazdırıldı.)2- şiir, kitap, gazete, dergi, yazı başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. bölüm başlıklarından sonra da kullanılmaz.büyük nutuk gün eksilmesin penceremden giriş v. bölümbaşlıklardan sonra satır başı yapılmamış, söze açıklamayla devam edilmişse nokta kullanılır. (zamir çeşitleri: kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri)3- kurum ve kuruluş isimlerinden sonra nokta kullanılmaz. sait çiftçi dispanseri müdür yıldız sineması)                        4- sık geçen kısaltmalarda nokta kul...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !