× "

guslün vacipleri

" arama sonuçları

hamile olan kadın oruç tutarken kusarsa orucu bozulur mu?

kabe’de namaz kılarken kabe’ye mi yoksa secde mahaline mi bakılmalıdır? kabede namaz kılarken kâbe’ye mi bakılır? secdede türkçe dua edilebilir mi? farz namazlarda duanın ölçüsü nedir? yüzük hangi parmağa takılmalıdır öşür ve devir ne ile sabittir? namazda fatiha’dan sonra amin demenin hükmü nedir? namazda tekbir aalırken elleri nereye kadar kaldırılır? birden fazla yapılan yemin için bir keffaret yeter mi? namazda secde anında dua peygamberimiz namazlarda hangi sureleri okurdu? rahmet melekleri dua ile alakalı seferi miyim ? bid’at ehline karşi ehl-i sünnet’in tutumu sünnete uym...

temizlik bahsi

 temizlik bahsi ibadet nedir? 252 önce "abd" kelimesi üzerinde duralım. lugat manası; itaât etmek, boyun eğmek, tavazuû göstermek, daha açık bir ifade ile kişinin; bir kimseye ona isyan etmeden ve ondan yüz çevirmeksizin itaat etmesidir.islâmi ıstılâhta,"-hevâsına muhalefet edip, allahü teâla'ya (cc) teslim olan mükellefin fiillerine ibadet denilir".(1) "abd kelimesinin masdarı olan ubûdiyet (kulluk etmek) insanın sıfatıdır."(2) insanın varlık hikmetinin allahû teâla (cc)'ya kulluk olduğu kat'î nass'larla sabittir. kur'ân-ı kerîm'de: "cinleri ve insanları, bana ibâdet etmeleri için yaratt...

ibadetlerle ilgili soru ve cevaplar

ibadetle ilgili sorular ve cevaplar: soru 1 : allah (c.c)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir? cevap : mükellef denir. soru 2 : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. "efal-i mükellefin" de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap : a- farz b- vacip c- sünnet d- müstehap e- mübah f- haram g- mekruh h- müfsit soru 3 : kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, allah (c.c)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz. cevap : farz denir. (...

islam esaslarına uyacak kimse: mükellef

islam  esaslarına  uyacak kimse: mükellef bir kimsenin, ıslam esaslarına uymasi için mükellef olması gerekmektedir. mükellef, sorumlu olan demektir. bu sorumluluk müslüman olmak yani şahadeti söylemek, akıllı olmak ve bülug çağına ermekle gerçekleşir. müslüman olmayan kimse ıslamın esaslarıyla mükellef değildir. o ebedi azab yurdu olan cehenneme doğru yoluna devam etmektedir. yüce allah'ın akıl nimetini alarak iyiyi kötüden ayırma yetenegi vermediği kişiler de (deliler ve akıl hastaları) mükellef değildirler. büluğ çağına ermek de kişinin kendi cinsiyetini ve şahsiyetini anlaması, dolayısıyla, düzgün hareket etmesi demektir. bu, erkeklerde oniki ile o...

3. bölüm: temizlik bahsi

3. bölüm: temizlik bahsi ibadet nedir? 252 önce "abd" kelimesi üzerinde duralım. lugat manası; itaât etmek, boyun eğmek, tavazuû göstermek, daha açık bir ifade ile kişinin; bir kimseye ona isyan etmeden ve ondan yüz çevirmeksizin itaat etmesidir.islâmi ıstılâhta,"-hevâsına muhalefet edip, allahü teâla'ya (cc) teslim olan mükellefin fiillerine ibadet denilir".(1) "abd kelimesinin masdarı olan ubûdiyet (kulluk etmek) insanın sıfatıdır."(2) insanın varlık hikmetinin allahû teâla (cc)'ya kulluk olduğu kat'î nass'larla sabittir. kur'ân-ı kerîm'de: "cinleri ve insanları, bana ibâdet etmeleri için yarattım"(3) hükmü beyan buyurulmuştur. bu â...

99 islam'i temel soruya kısa ve öz cevaplar

bismillahirrahmanirrahim.......         hamd alemlerin rabbi olan, insanları yoktan var eden, insanlara doğru yolu göstermeleri için elçiler gönderen allah’a mahsustur. salat ve selam alemlere rahmet olarak yaratılan, risalet görevini hakkıyla yerine getiren, hatemul embiya  hz. muhammed (s.a.v)‘in, o’nun ailesinin, ashabının, onların yollarını sürdürenlerin, canı karşılığında cenneti satın alan şehidlerin, yine canı karşılığında cenneti satın almak için söz veripte bekleyenlerin ve yine başlarına bir musibet geldiğinde; „inne lillah ve inne ileyhi raciun.“ diyerek imanlarında sebat edenlerin üzerine olsun...elinizdeki bu kitapcık, „99 serisi“nin bi...

abdestin farzlari ve sünnetleri..

abdestin ve guslün vacipleri yoktur. metin'de abdestin  farz ve sünneti olduğu beyan edilmiştir. şimdi bunları zikretmeye gayret edelim. niyet: niyet bir şeyi yapmaya kalbin azim ve irade etmesidir. kalbten niyet etmeden, yalnız dil ile niyeti söylemek kâfi değildir. imam-ı merginani: "abdest alan kimse için tahareti niyet etmesi müstehaptır. o halde abdeste niyyet bize göre (hanefi fûkahası) sünnettir. imam-ı şafiî (rha) katında ise farzdır" buyurmaktadır. zira safiî fukahası; başlı-başına bir ibadet kabul etmiştir. bu sebeble niyetsiz olması mümkün değildir. hanefi fûkahası; abdest'i, namaz için bir anahtar olarak ele almıştır. niyetin vakti yüzün yıkandığı zamandır.abdeste niyyet sünn...

ibadet

ibadet   soru 1 : allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir? cevap : mükellef denir. soru 2 : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. efal-i mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap : a- farz, b- vacip, c- sünnet, d- müstehap, e- mübah, f- haram, g- mekruh, h- müfsit. soru 3 : kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, allah (c.c.)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz. cevap : farz denir. (beş vakit namaz, zekat, oruç, hac vb.) soru 4 : farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür. farzlar iki çeşittir. farzı ayın ve far...

ibadet

ibadet   soru 1 : allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir? cevap : mükellef denir. soru 2 : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. efal-i mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap : a- farz, b- vacip, c- sünnet, d- müstehap, e- mübah, f- haram, g- mekruh, h- müfsit. soru 3 : kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, allah (c.c.)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz. cevap : farz denir. (beş vakit namaz, zekat, oruç, hac vb.) soru 4 : farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür. farzlar iki çeşittir. farzı ayın ve...

islam esaslarına uyacak

islam esaslarına uyacak kimse: mükellef bir kimsenin, ıslam esaslarına uymasi için mükellef olması gerekmektedir. mükellef, sorumlu olan demektir. bu sorumluluk müslüman olmak yani şahadeti söylemek, akıllı olmak ve bülug çağına ermekle gerçekleşir. müslüman olmayan kimse ıslamın esaslarıyla mükellef değildir. o ebedi azab yurdu olan cehenneme doğru yoluna devam etmektedir. yüce allah'ın akıl nimetini alarak iyiyi kötüden ayırma yetenegi vermediği kişiler de (deliler ve akıl hastaları) mükellef değildirler. büluğ çağına ermek de kişinin kendi cinsiyetini ve şahsiyetini anlaması, dolayısıyla, düzgün hareket etm...

islam esasları

islam esaslarına uyacak kimse: mükellef bir kimsenin, ıslam esaslarına uymasi için mükellef olması gerekmektedir. mükellef, sorumlu olan demektir. bu sorumluluk müslüman olmak yani şahadeti söylemek, akıllı olmak ve bülug çağına ermekle gerçekleşir. müslüman olmayan kimse ıslamın esaslarıyla mükellef değildir. o ebedi azab yurdu olan cehenneme doğru yoluna devam etmektedir. yüce allah'ın akıl nimetini alarak iyiyi kötüden ayırma yetenegi vermediği kişiler de (deliler ve akıl hastaları) mükellef değildirler. büluğ çağına ermek de kişinin kendi cinsiyetini ve şahsiyetini anlaması, dolayısıyla, düzgün hareket...

allaha yol

allah’a yolun esası, allah’u teala'nın emirlerini tutmak, yasaklarından sakınmak, imtihanlara sabır etmek, takata göre nafile ibadetler yapmak ve kişinin kuvvet ve mertebesine göre usûl çerçevesinde herkesi allah’a davet ederek allah’u teala ya kulluk etmektir. kulluk görevini hakkıyla yapabilmek için önem sırasına göre aşağıda zikredeceğim 24 temel esası bilmek ve tatbik etmek gerekir.1. ilimehli sünnet itikadını öğrenmek.işlenmesi ve terki farz ve müstehap olan şeyleri öğrenmek. bunların en önemlileri islam’ın, imanın, abdestin, guslün, teyemmümüm, namazın şartlarını, erkanlarını, müfsidlerini ve müstehaplarını öğrenmektir.b. zekat farz olunca zekatın, ramazan orucu farz olunca ramazan’ın ve orucun, hac farz olunca haccın şartlarını, erka...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !