× "

guslün farzı 3 müdür dinle

" arama sonuçları

guslün sünnetleri

guslün başlıca sünnetleri şunlardır:          1) gusle niyet ederek, besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak. bu niyet guslün sıhhatı için şart değildir, sevabı vardır. temizliğin bir ibadet sayılması için bir sebebdir.          (malikî ve şafiîlere göre, gusülde niyet farzdır. hanbelîlere göre de, bu niyet guslün sıhhatının şartıdır. durum böyle olunca, ihtilâfdan kurtulmak için guslederken abdestsizliği gidermeyi ve namaz gibi bir ibadetin yerine getirilmesini hatırlamalıdır.)          2) gusülde önce elleri, sonra oyluk yerlerini yıkamak. eğer bede...

guslün farzları

sual: dört mezhebe göre, guslün farzları nelerdir? cevap hanefî’de: 1- ağzın içini yıkamak, 2- burnun içini yıkamak, 3- bedenin her yerini yıkamak. [göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. gözleri ve kapalı küpe deliğini yıkamak gerekmez.] mâlikî’de: 1- niyet, 2- bedenin her yerini yıkamak, 3- delk, 4- müvalat, 5- saçları hilâllemek. şâfiî’de: 1- niyet, 2- bedenin her yerini yıkamak. [bazı kitaplarda, şafii’de guslün farzı üçtür deniyor. bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. beden yıkanınca, necaset de temizlenmiş olacağı için, gusl&uu...

guslün sünnetleri

guslün sünnetleri nelerdir? isimli yazı mumsema guslün sünnetleri nelerdir? forum alev guslün sünnetleri nelerdir? guslün başlıca sünnetleri şunlardır: 1 sünnet üzere gusül. soru: guslün sünnetleri nelerdir? cevap: abdestin ve guslün vâcibi yoktur. guslün sünnetlerinden bazıları şöyledir: 1- elleri yıkamak. ...

guslün farzları

guslün farzları sual: dört mezhebe göre, guslün farzları nelerdir? cevap hanefi mezhebinde: 1- ağzın içini yıkamak, 2- burnun içini yıkamak, 3- bedenin her yerini yıkamak. [göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. gözleri ve kapalı küpe deliğini yıkamak gerekmez.] maliki mezhebinde ise: 1- niyet, 2- bedenin her yerini yıkamak, 3- delk, 4- muvalat, 5- saçları hilâllemek. şafii mezhebinde ise: 1- niyet, 2- bedenin her yerini yıkamak. [bazı kitaplarda, şafiide guslün farzı üçtür deniyor, bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. beden yıkanınca, necaset de temizlenmiş olacağı için, gus...

guslün farzları

[bazı kitaplarda, şafiide guslün farzı üçtür deniyor, bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. beden yıkanınca, necaset de temizlenmiş olacağı için, guslün farzları : 1. ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak. 2. burna su çekip yıkamak. 3. bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak. 7- kadınların ön ve arkadan muayene olması ve fitil kullanması guslü gerektirmez . doktora muayene olurken lezzet duyarsa gusleder. guslün farzları 5 kas 2009 guslün farzları üçtür: 1- niyyet getirmek. 2- vücut üzerinde varsa necaseti gidermek. 3- vücudun bütün kıllarını ve derisini su ile yıkamak. guslün farzları , ağzı, burnu ve bütün vücudu birer kez yıkamak üzre üçtür. bu farzlar, aşağıda bildirileceği şekilde yapılır: ...

guslün sünnetleri nelerdir?

  guslün sünnetleri nelerdir?     guslün başlıca sünnetleri şunlardır:   1 - gusle besmele ile başlamak. 2 - kalb ve dil ile gusle niyet etmek. * mâlikîler ile şâfiîlerde niyet farzdır. hanbelîlere göre ise, niyet guslün sıhhat şartıdır. 3 - gusle, abdestte olduğu gibi misvak kullanarak, yani dişleri temizleyerek başlamak. 4 - gerek "besmele"yi, gerekse niyeti, gusle başlamadan önce yapmak. 5 - gusülde evvelâ elleri, sonra avret yerlerini yıkamak. bedende veya avret mahallinde meni veya benzeri...

guslün sahih olmasının şartları nelerdir?

  guslün sahih olmasının şartları nelerdir?     guslün sahih olabilmesi için, kadınlarda hayız ve nifas kanının tamamen durmasını; erkeklerde ise, kendilerinden gelen meninin arkasının kesilmesini beklemek şarttır. erkeğin, kendinden gelen meninin kesilmesini te`min için inzalden, yani, meninin akmasından sonra, ya uyuması veya bir müddet yürüyüp gezinmesi veyahut da birkaç damla da olsa idrar çıkarması gerekir. bu hususlardan birine riayet ederek gusleden kimseden, yıkandıktan sonra meni gelse bile, bu meni guslü bozmaz. yeniden yıkanmayı gerektirmez. fakat bu hususlara riayet edilmeden hemen yıkanılır yıkand...

guslün hikmetleri ve faydaları:

  guslün hikmetleri ve faydaları:   gusül, âkıl-bâliğ olan her müslümana, kendisinde guslü gerektiren bir hal meydana geldiği takdirde farzdır. gusül temizliğinde, mânevî ve uhrevî birçok faydalar yanısıra, pek çok maddî fayda ve güzellikler de bulunmaktadır. bu sebeble islâmiyet, gusle büyük ehemmiyet vermiştir. insan bu vecibeyi yerine getirmekle, hem allah`ın muhabbetini kendine celbetmekte ve rızasına nâil olmakta; hem de maddeten sıhhat ve âfiyet kazanmaktadır. gusül, aynı zamanda küçük günahlara da keffârettir. peygamber efendimiz, enes bin m&ac...

guslün farzları

sual: dört mezhebe göre, guslün farzları nelerdir? cevap hanefi mezhebinde: 1- ağzın içini yıkamak, 2- burnun içini yıkamak, 3- bedenin her yerini yıkamak. [göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. gözleri ve kapalı küpe deliğini yıkamak gerekmez.] maliki mezhebinde: 1- niyet, 2- bedenin her yerini yıkamak, 3- delk, 4- muvalat, 5- saçları hilâllemek. şafii mezhebinde: 1- niyet, 2- bedenin her yerini yıkamak. [bazı kitaplarda, şafiide guslün farzı üçtür deniyor, bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. beden yıkanınca, necaset de temizlenmiş olacağı için, guslün farzına iki denmesinin ...

guslün sünnetleri

guslün sünnetleri                       195- guslün başlıca sünnetleri şunlardır:  1) gusle niyet ederek, besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak. bu niyet guslün sıhhati için şart değildir. sevabı vardır. temizliğin bir ibadet sayılması için bir sebebdir.  (maliki ve şafiî'lere göre, gusülde niyet farzdır. hanbelîlere göre de, bu niyet guslün sıhhatinin şartıdır. durum böyle olunca, ihtilafdan kurtulmak için guslederken abdestsizliği gidermeyi ve namaz gibi bir ibadetin yerine getirilmesini hatırlamalıdır.)  2) gusülde önce elleri, sonra oyluk yer...

guslün rükünleri, yani farzları nelerdir?

guslün rükünleri, yani farzları nelerdir?guslün farzları üçtür:  1 - bir kere ağza dolu dolu su vermek, 2 - bir kere burna sertçe su çekmek, 3 - bir kere de bütün vücudu yıkayıp, temizlemek. ağzı, burnu ve bütün bedeni en az bir kere yıkamak farzdır. bu yıkamayı üç`e çıkaran kimse ise, farzı yerine getirmekle beraber, sünnet sevabını da kazanır.guslün farzlarını îfa ederken bilhassa şu hususlara dikkat etmelidir: * ağza bolca su alarak, ağzın içini iyice ıslatmalı, dişler arasında, suyun dişlere temasını önleyecek yemek artıkları varsa, onları temizlemelidir. * burna ise sertçe su çekerek, burun içinde kuru yer kalmamasına ihtimam gösterm...

guslün Âdâbı (müstehabları) nelerdir?

guslün âdâbı (müstehabları) nelerdir?  abdestin âdabları, aynı zamanda guslün de âdâblarıdır. ancak abdestte kıbleye karşı dönmek ve duaları okumak âdâbdan sayılır iken, gusülde bunlar yapılmaz. avret yeri açık olabileceği için, kıbleye dönmek mekruh görülmüştür. guslün en mühim âdâbı; yıkanırken avret yerlerini örtülü bulundurmaktır.bütün peygamberler, utanmanın insanın en büyük meziyeti ve vasfı olduğunda ittifak etmişlerdir. utanan insan, bedenini, bilhassa avret yerlerini başkalarına teşhir edip baktırmaktan hoşlanmaz. terbiye ve edebi buna mâni olur. beşeriyete örnek olan din büyüklerinden bir ...

guslün sünnetleri nelerdir?

guslün sünnetleri nelerdir?guslün başlıca sünnetleri şunlardır:  1 - gusle besmele ile başlamak. 2 - kalb ve dil ile gusle niyet etmek. * mâlikîler ile şâfiîlerde niyet farzdır. hanbelîlere göre ise, niyet guslün sıhhat şartıdır. 3 - gusle, abdestte olduğu gibi misvak kullanarak, yani dişleri temizleyerek başlamak. 4 - gerek "besmele"yi, gerekse niyeti, gusle başlamadan önce yapmak. 5 - gusülde evvelâ elleri, sonra avret yerlerini yıkamak. bedende veya avret mahallinde meni veya benzeri bir pislik varsa, onları gidermek. 6 - bundan sonra âdâb ve erkânına riayet ederek abdest almak. eğer ayakları altında kullanılmış su birikiyorsa, abdestte ayakların yıkanması işini, guslün sonuna bırakma...

guslün sahih olmasının şartları nelerdir?

guslün sahih olmasının şartları nelerdir?guslün sahih olabilmesi için, kadınlarda hayız ve nifas kanının tamamen durmasını; erkeklerde ise, kendilerinden gelen meninin arkasının kesilmesini beklemek şarttır. erkeğin, kendinden gelen meninin kesilmesini te`min için inzalden, yani, meninin akmasından sonra, ya uyuması veya bir müddet yürüyüp gezinmesi veyahut da birkaç damla da olsa idrar çıkarması gerekir. bu hususlardan birine riayet ederek gusleden kimseden, yıkandıktan sonra meni gelse bile, bu meni guslü bozmaz. yeniden yıkanmayı gerektirmez. fakat bu hususlara riayet edilmeden hemen yıkanılır yıkandıktan sonra da meni gelirse, guslü sahih değildir. tekrar yıkanmak gerekir. guslün sıhhatinin ikinci şartı da; bedend...

guslün hikmetleri ve faydaları:

guslün hikmetleri ve faydaları:gusül, âkıl-bâliğ olan her müslümana, kendisinde guslü gerektiren bir hal meydana geldiği takdirde farzdır. gusül temizliğinde, mânevî ve uhrevî birçok faydalar yanısıra, pek çok maddî fayda ve güzellikler de bulunmaktadır. bu sebeble islâmiyet, gusle büyük ehemmiyet vermiştir. insan bu vecibeyi yerine getirmekle, hem allah`ın muhabbetini kendine celbetmekte ve rızasına nâil olmakta; hem de maddeten sıhhat ve âfiyet kazanmaktadır. gusül, aynı zamanda küçük günahlara da keffârettir. peygamber efendimiz, enes bin mâlik hazretlerine hitâben: "ey enes! guslederken mübalâğa et. böylece yıkanma...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !