× "

hücrelerde yanma sonucu oluşan su ve karbondioksit ne olur

" arama sonuçları

kan dolaşımı

  kan dolaşımı                                                                                                  alperen gürbüzer           anne karnında dolaşımla ilgili ilk emareler daha 19 günlükken oluşmaya başlar.  hatta cenin ...

çevre kirliliğinin insanlara ve hayvanlara etkileri

coğrafya yorum yapındünyadaki nüfus artışı, hızlı kentleşme, teknolojinin hızla ilerlemesi doğal kaynaklarımızı tehdit etmekte ve çevre kirlenmesine neden olmaktadır. insanların çevrelerinde yarattığı zararlı ve rahatsız edici bu tür olumsuz etkilerin tümü çevre kirliliğini oluşturur, insanların köylerden kasaba ve şehirlere göç etmesi; şehirlerde nüfusun hızla artmasına, yerleşim alanlarının daralmasına ve sonuçta da çevrenin kirlenmesine neden olur. çevre kirlenmesine neden olan maddelere atık maddeler; kullanımı sonucunda artık madde oluşturan ürünlere kirletici; atıkların bırakıldığı ortama alıcı ortam denir.20 inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı tehdit eden probl...

çevre kirliliği ve sonuçları

çevre kirliliği ve sonuçları...(alıntı: http://www.infobilgi.com/cevre-kirliligi-ve-sonuclari.html dünyadaki nüfus artışı, hızlı kentleşme, teknolojinin hızla ilerlemesi doğal kaynaklarımızı tehdit etmekte ve çevre kirlenmesine neden olmaktadır. insanların çevrelerinde yarattığı zararlı ve rahatsız edici bu tür olumsuz etkilerin tümü çevre kirliliğini oluşturur, insanların köylerden kasaba ve şehirlere göç etmesi; şehirlerde nüfusun hızla artmasına, yerleşim alanlarının daralmasına ve sonuçta da çevrenin kirlenmesine neden olur. çevre kirlenmesine neden olan maddelere atık maddeler; kullanımı sonucunda artık madde oluşturan ürünlere kirletici; atıkların bırakıldığı ort...

solunum

solunum sistemleri oksijen havadan alınıp hücrelere kadar taşınması;yanma sonucu oluşan co2’nin vücuttan atılması olayına solunum denir. bu görevi gerçekleştiren solunum sistemleri denir. genel anlamda solunum canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. hücrelerin besinleri oksijenle yanarak enerji elde etmesi sırasında yan ürün olarak co2 çıkar.hücre içi solunumkarbonhidrat,yağ,gibi bileşiklerin kimyasal bağlarındaki enerjisiyle atp sentezleşmesine denir.hücre dışı solunumcanlıların dış ortamdan oksijen alıp dış ortama karbondioksit vermelerine yani soluk alıp vermelerine denir. hücre dışı solunum hayvanlarda kanın temizlenmesini sağlar.hayvanlarda solunum sistemlerihayvanlar aleminde yaşayan canlıların çeşitli solunum şekilleri vardır. solunum yüzeyinin alanı canl...

6.sınıf fen bilgisi

6.sınıf fen bilgisi

6. sınıf ünite ı: canlının iç yapısına yolculuk   a. en küçük olanından en büyük olanına kadar tüm canlıların yapısını oluşturan birim: hücre 1. bitki hücresinde neler var?     2. hayvan hücresini tanıyalım     b. çok hücreli canlılarda görülen görevleri ile uyumlu yapıdaki farklı hücre grupları: dokular 1. bitki yapısında farklı görevleri yüklenmiş hücre grupları: bitkisel dokular c. bitkilerin hücre, doku ve organlardan oluşan düzenli yapısı 1. bitkinin toprakla ilişkisini kuran kök 2. bitkilerde farklı gövde yapıları 3. doğanın enerji dönüşümü ve besin kaynağı harikası yaprak   4. doğaya güzellik katan çiçek 5. bitkilerin geleceği meyve ve tohum 6. doğada çi...

solunum

solunum, nabız sayıldıktan sonra sayılır. hasta oturur veya yatarken solunum sayılabilir. solunum saymadan önce hasta sakin ve dinlenmiş olmalıdır. solunumun sayıldığı hastaya hissettirilmez. hastanın nabzı sayılıyormuş gibi intiba verilir. fakat solunum sayılır.solunum normalde 30 saniye sayılır. tesbit edilen rakam iki ile çarpılarak solunum sayısı bulunur.solunum düzensiz ise 1 dakika sayılmalıdır.solunum sayma tekniği şöyledir.solunum saymak için tepsi içinde saniyeli bir saat, siyah kalem ve not defterine ihtiyaç vardır.• oturan veya yatan hastanın ön kolu göğsün üzerine konur.• bir el bilekteki radial arterin üzerine nabız sayacakmış gibi yerleştirilir.• hastanın solunumu sayılır. bir nefes almak ve bir nefes vermek bir solunum olarak kabul edilir.• 30 san...

biyoloji

1) ilaç nedir? 2)dna--rna 3)çevre kirliligi 4)yararlı bakteriler 1)ilaç nedir? insanlara yada hayvanlara bir hastalığın tedavisi , önlenmesi yada teşhisi amcıyla verililen maddeleri belirten genel terimdir.ilaçlar , ağrıları yada başka rahatsız edici durumları dindirmek , zihin ve bedenin normal dışı durumlarını düzeltmek ve denetim altında tutmak için kullanılırlar.reçeteyle verilen bir ilacın hekim yada diş hekimi tarafından özel olarak yazılması gerekir.reçetesiz verilen ilacın alınması ve kullanılması içise , meslekten bir kişinin onayı gerekmez. ilaç üretim yerleri eczane sanayi eczanede ilaç ; eczacı tarafından üretilir , ambalajlanır , kontrol edilir.gmp eczacının bilgi ve tecrubesine bağlıdır.üretim çok küçük olduğu için kontrol kolaydır. sanayide ilaç ; (ar...

ilk yardım

ilkyardım tanımı : ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye ilkyardım denir. ilkyardımda amaçlar : 1- hayat kurtarmak 2- durumunu korumak 3- sakatlıkları önlemek ilkyardımda 6 safha : 1- tedbir (ilkyardımcının kendisinin ve kazazedenin güvenliğinin sağlanması) 2- teşhis 3- tedavi 4- telekomünikasyon (haberleşme) 5- triaj (öncelikli kazazedenin belirlenmesi) 6- taşıma ilkyardımcı’ da bulunması gereken özellikler : 1- her zaman tedbirli olmalıdır 2- soğukkanlılığını korumalıdır 3- cesaret gösterilerinden ve emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır ilkyardım’ da haberleşebilecek telefon numaraları : 110 itfaiye 112 ambulans 114 zehir danışma merkezi (sağlık bakanlığı) 154 ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !