× "

hükümdarlık sembolleri

" arama sonuçları

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık tarih konu anlatımı

    ilk türk devletinde kültür ve uygarlık tarih kitabı konu anlatımı 1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan ...

11. sınıf tarih 1. ünite konu anlatımı ilk türk devletlerinde de

  11. sınıf tarih 1. ünite konu anlatımı, 11. sınıf tarih dersi 1. ünite konu özetleri ve ders notları a. ilk türk devletlerinde devlet teşkilatı nasıldır 1. ilk türk devletlerinde devlet anlayışı türklerde devlete il (el) adı verilirdi. il aynı zamanda barış anlamında kullanılmıştır. devleti yöneten hükümdar yönetme yetkisini gök tanrı dan alır ve yaptığı tüm işlerden de gök tanrı ya karşı sorumludur. ancak hükümdar devleti keyfi yönetemez, hükümdarın yetkilerini töre ve gök tanrı dini kısıtlardı. türkler devlete baba, vatana (ülke) ana demişlerdir. türk cihan hâkimiyeti anlayışı: tür...

türk kültürü

türk adı “türk” adının anlamı ile ilgili olarak çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. adları “türk” sözcüğüne benzediği iddia edilen bazı toplulukların “türk” milleti ile herhangi bir ilişkisi olmadığı bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. bu çalışmalara göre, “türk” sözcüğü; “güç, kuvvet, güçlü, kuvvetli, cesur, türeli (kanun ve nizam sahibi) ve türeyen, çoğalan” anlamlarına gelmektedir. tarihte “türk” adıyla adlandırılan ilk devlet “gök-türk devleti” olmuştur. coğrafî ad olarak “türkiye” kavramı, tarihte...

türk adının anlamı ve kökeni

  türk adının anlamı ve kökeni   türk adının anlamı: güçlü, kuvvetli, kudretli, doğan, türeyen, çoğalan, artan anlamlarına gelmektedir.           türk” kelimesi ilk defa siyasi ad olarak, göktürk devleti tarafından kullanılmıştır. daha sonra türk soyuna ait olan bütün toplulukları ifade eden milli bir ad olmuştur. coğrafi bir ad olarak, ilk defa bizans kaynaklarında orta asya için kullanılmıştır. anadolu ise xıı yüzyıldan itibaren avrupalılarca türkiye olarak anılmıştır türklerin anayurdu  türklerin ana yurdu orta asya'dır. orta asya; altay-sayan dağları’nın kuzeybatısı...

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık, devlet yönetimi

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta geçirmesi.ekber ve erşed sistemi: en yaşlı ve olgun olanın başa geçmesi. bu yöntem, ııı. ahmet zamanından itibaren sadece osmanlı devleti’nde uygulanmıştır.ha...

kurultaydan meclise - sosyal bilgiler 7

islamiyet öncesi türk devlet yönetimidevletin basında han, hakan, kagan, sanyu, tanhu, yabgu ünvanlı hükümdar bulunurdu.* otag (çadır), örgin (taht), tug (sancak), kotuz (sorguç), davul, unvan alma, hükümdarlık alametleridir.* halkı korumak, doyurmak, giydirmek, adaleti saglamak hükümdarın baslıca görevleridir.* ülke hanedanın ortak malı anlayısı geçerlidir.* kut anlayısı hakim (yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildigine inanılır.)- babadan ogla geçer- halkın hükümdara olan baglılıgını artırır* devlet isleri kurultay’da (toy-kenges) görüsülür. (toy, ziyafet anlamında da kullanılmaktadır)- yılda iki kez toplanır- hükümdar, hanedan üyeleri,...

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık, devlet yönetimi [bu yazı

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta ge&c...

kurultaydan meclise - sosyal bilgiler 7

islamiyet öncesi türk devlet yönetimidevletin basında han, hakan, kagan, sanyu, tanhu, yabgu ünvanlı hükümdar bulunurdu.* otag (çadır), örgin (taht), tug (sancak), kotuz (sorguç), davul, unvan alma, hükümdarlık alametleridir.* halkı korumak, doyurmak, giydirmek, adaleti saglamak hükümdarın baslıca görevleridir.* ülke hanedanın ortak malı anlayısı geçerlidir.* kut anlayısı hakim (yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildigine inanılır.)- babadan ogla geçer- halkın hükümdara olan baglılıgını artırır* devlet isleri kurultay’da (toy-kenges) görüsülür. (toy, ziyafet anlamında da kullanılmaktadır)- yılda iki kez toplanır- hükümdar, hanedan üyeleri,...

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık, devlet yönetimi

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta ge&c...

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık, devlet yönetimi

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta ge&c...

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık, devlet yönetimi

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta ge&c...

osmanlı kültür ve uygarlığı

osmanlı devlet anlayışı1-eski türk gelenekleri2-islam dininin devlet anlayışı3-hakim olunan topraklardaki toplumların devlet anlayışlarıdır.osmanlı devleti’nde toplum1-askeri (yönetenler)2-reaya (yönetilenler)olmak üzere iki kısma ayrılırdı.devlet (merkez) yönetimi*osmanlı devleti’nde yönetim mutlak monarşi ve teokratik bir özelliğe sahipti. padişahlar yavuz sultan selim’den itibaren halife unvanını aldılar.*fatih sultan mehmet çıkardığı kanunname ile padişah olan kişiye, rakip olan kardeşlerini öldürme yetkisi vermiştir. böylece yönetimde eski veraset sistemi ( devletin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması) geleneği kaldırılmıştır.*ı.ahmet çıkardığı bir kanunla osmanlı hanedanının ekber ve ...

türk devletlerinde tarihinde hükümdar ne anlama gelmektedir?

osmanlı öncesi dönemi gayriislami devir olan başlıca asya hunları, avrupa hunları, tabgaçlar, asya avarları, göktürkler, uygurlar ve karahanlılar ile islami selçuklu devri devletleri başlıca gazneliler, büyük selçuklular, ırak selçukluları, türkiye selçukluları, harizmşahlar ile genellikle osmanlılar ile çağdaş anadolu beyliklerini ihtiva eder.türk hükümdarıeski türk toplumunun sosyopolitik yapısı üzerinde çalışanlar; aile,soy,sop şeklindeki örgütlenmelerin ailevi; boy, uz, il şeklindeki örgütlenmelerin siyasi olduğunu ileri sürmüşlerdir.eski türklerde siyasi nitelikteki oymak,siyasi-idari otoriteyi elinde tutan bir beyin otoritesi altında örgütlenmiş ve oymakların birleşmeleriyle de boy(ulus) oluşmuştur.her boyun bir boy beyi bulunmaktadır.boyların birleşmeleri ile il (devlet) örgütlenmiş...

ilk türk devletlerinde kültür ve medeniyet

ilk türk devletlerinde kültür ve medeniyet l- devlet yönetimi devlet yapısı islamiyetten önce türk toplumunda siyasî teşkilatlanmanın en üst kademesinde "il" denilen devlet bulunmaktaydı. il, boyların ve budunların birleşmesiyle meydana gelen, bir devlet başkanının sorumluluğu ve yönetimi altında, siyasî bir iş birliğinden oluşuyordu. türk il'i (devleti) toprak, halk, töre (ortak hukukî ve idarî düzen) unsurlarının birleşik yapısı içinde, vatanı koruyan, milleti huzur ve barış içinde yaşatan siyasî bir kuruluştur. not : tarih boyunca, yıkılan bir türk devletinin yerine tekrar yeni bir devletin kurulmasıyla türk devletlerinin devamlılığının sağlanmasında, devlet yapısındaki özelliklerin ve türklerin devlet kurma yeteneklerinin önemli rolü olmuştur. islamiyetten önceki ...

türklerin tarih sahnesine çıkışı

1.konu: türklerin tarih sahnesine çıkışı türklerin ana yurdu arkeolojik kazılar sonunda ortaya çıkan bulgular, türk tarihinin günümüzden 4000 yıl öncesine uzandığını göstermektedir. son yapılan araştırmalar türklerin ilk ana yurdu altay-sayan dağlarının kuzey batısı, tanrı dağlarının kuzeyi, hazar denizi’nin doğusu, sibirya steplerinin güneyi olarak belirlenmiştir. orta asya, karasal bir iklime sahiptir. türklerin yaşadıkları bu coğrafya, onların göçebe bir hayat tarzını benimsemelerine ve mücadeleci bir karaktere sahip olmalarına neden olmuştur. anayurtta kurulan ilk uygarlıklar 1-anav kültürü ( m.ö. 4500-m.ö. 1000) anav kültürü, bugünkü türkmenistan’ın başkenti aşkabat yakınlarındaki anav bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. yapı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !