× "

hükümet tabipliği

" arama sonuçları
pamukova

pamukova

pamukova sakarya tarih ve pamukova : bugünkü pamukova halkının ilk insanları; orta asya'nın navarein bölgesinden göç eden türk boylarından tüm yurda yayılan kınık ve kayı soyundandır. türk boylarından olan ilk türkmenlerin de ıı. yy sonlarında çevremize geldikleri bilinmektedir. selçuklular’ın yöreye hakim olmasından önceki tarihi durumu incelendiğinde, pamukova’ da çok çeşitli uygarlıkların yaşamış olduğu görülür.   1-ilk çağlarda hitit ve bitinyalılar. 2-mö vı. yy. da merkezi passinüş (afyonkarahisar) olan frigyalılar. 3-çok kısa zaman ilk çağ içinde megaralılar. 4-traklar (tretler) mö vı. yy. 5-persler (i...

köy enstitüsünün bilinmiyen tarafları,öncesi ve sonrası 9

bölüm 9   bakanlığa son yazdığım  dilekçeye  cevap çabuk gelmişti. kışın ilk aylarında yağmayan kar son aylarında halk değimiyle şiddeti şita şeklinde artarak devam ediyordu. atama emriyle birlikte gelen  harcırahın  düyuna  kalmaması   için  marttan  önce almam gerekiyordu.mali yılın başı mart başı idi.   havanın  biraz açılmasını  bekliyordum.     şubat  yirmi dokuz  çekiyor. o yolu yalnız gitmem olası değildi. hava poyrazdan esiyordu. hava bir açıyor bir kapıyordu.dayımın oğlu ile birlikte gidecektik. mevsim dolaysıyla,ilçeye çok yakın olan esas  gidilen yol  geçit vermiyordu, mecburen&nb...

köy enstitüsünün bilinmiyen tarafları,öncesi ve sonrası 8

bölüm 8   köydeki hasta olan çocukların tamamı gezilmişti.analar’ın,  hasta çocuklarına  bakışlarındaki manzara   biri birini aratmayacak şekilde  aynı idi;     negatif yönde fazlası var  eksiği yoktu. birinci hasta sahibine söylenenler  bütün hasta sahiplerinede tekrarlanmıştı.   bu da köyün tamamının   yaşantılarının  bir göstergesiydi. temizliğin yerine  kirliliği koymuşlardı. kizirle birlikte,  konuklarının  ağırlandığı   odalarına gelmiştik. odalarının,  kirliliği   çocukların  evlerinden aşağı kalır tarafı yoktu. duvarlar kirlilikten renk değiştirmişti. zemin,...

kanlı darbenin ilk şehidi-erhan afyoncu

27 mayıs darbesi'nden sonra 1961 eylül'ünde asılan üç demokrasi şehidinden 16 ay önce şüpheli bir biçimde ölen içişleri bakanı namık gedik kanlı darbenin ilk şehididir.     birkaç gün önce hürriyet gazetesi'nin eski genel müdürlerinden arda gedik'i kaybettik. rahmetli arda gedik, 27 mayıs darbesi'nden sonra nasıl öldüğü hâlâ tam olarak açığa çıkmamış olan içişleri bakanı namık gedik'in oğluydu. iki defa birlikte program yaptığım rahmetli arda gedik hayatımda rastladığım en koyu chp ve ismet paşa muhaliflerinden biriydi. ayrıca muazzam ve akıcı bir türkçe konuşan münevverdi. doktorluktan i&cce...

türkiye cumhuriyetinde sağlık hizmetleri

  türkiye’deki sağlık hizmetlerinin gelişimi üç dönem içinde incelenebilir. 1.dönem; türkiye büyük millet meclisi’nin kuruluşundan ikinci dünya savaşı’nın başlamasına kadar olan süre, ikinci dönem; 27 mayıs 1960 tarihine kadar olan süre. son dönem de, bu tarihten günümüze kadar olan süre olarak kabul edilebilir. 1920 – 1937 dönemi             sağlık bakanlığı türkiye büyük millet meclisi (tbmm) tarafından 3 mayıs 1920 tarihinde kurulmuştur. o zamanki adı sıhhat ve içtima-i muavenat vekaleti  (sağlık ve sosyal yardım bakanlığı) idi. bu bakanlık içinde yer al...

kadiköy belediyesi nikah işlemleri

kadıköy nikah dairesi hakkında. evlilik işlemi için gerekli olan belgeler; hükümet tabibliği, sağlık ocağı veya kadıköy belediye başkanlığı sağlık nikah işlemleri için gerekli evraklar hükümet tabipliği sağlık ocağı veya kadıköy belediye başkanlığı sağlık işleri müdürlüğü'nden alınmış sağlık raporu istanbul kadıköy evlendirme dairesi ve nikah salonu hakkında herşeyi burada bulabilirsiniz.Ø evliligim Ø hukuksal konular Ø belediye / nikah işlemleri sağlık ocağı veya kadıköy belediye başkanlığı sağlık işleri müdürlüğü'nden onaylanmış nikah günleri sorgulama kadıköy belediye başkanı selami öztürk, bahçeşehir üniversitesi hükümet liderlik okulu'nun siyaset okulu'nda ders verdi. ...

tekirdağ'da sağlık hizmetleri

tekirdağ ilinde sağlık hizmetleri; ağırlıklı olarak sağlık bakanlığı’na bağlı kuruluşlar (sağlık grup başkanlıkları, devlet hastaneleri, verem savaş dispanserleri, ana ve çocuk sağlığı merkezleri, halk sağlığı laboratuarları, sağlık ocakları) ve  özel sağlık kuruluşları (özel hastaneler,özel tıp merkezi,özel poliklinikler,özel dal merkezi) aracılığıyla sunulmaktadır. il sağlık müdürlüğü, 1923 yılında sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti taşra teşkilatı müdürlüğü olarak geçici binada çalışmalarına başlamış, daha sonra ismi sağlık ve sosyal yardım müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 1989 yılında ise,  sağlık ve sosyal yardım müdürl&...

osmanlı imparatorluğunda sağlık hizmetleri

osmanlı imparatorluğu’nda sağlık örgütlenmesi 1826’dan önce ve sonra olarak incelenir. 1826’dan önce genel yönetimin merkez ve eyalet örgütleri vardı. merkezi örgüt divan-ı hümeyundur.(bakanlar kuruluna eşdeğer) eyalet örgütleri, anadolu ve rumeli eyaletleri olarak ikiye ayrılmıştır. eyaletten sonra gelenler sancaklar ve kazalar (ilçeler)’ dır. osmalı’da sağlık örgütlenmesi 1826’dan sonra başlamıştır. ilk tıp mektebi (mekteb-i tıbbiye nezareti) 1827’de açılmış ve1839 da faaliyete geçmiştir. ilk kolera salgınına 1817’de bengal’de rastlanmıştır. salgın asya’dan (hindistan ve pakistan’da) rusya, iran ve anadolu’ya, oradan da batı &u...

tekirdağ ilinde sağlık hizmetleri tekirdağ ilinde sağlık hizmetl

tekirdağ ilinde sağlık hizmetleritekirdağ ilinde sağlık hizmetleri; ağırlıklı olarak sağlık bakanlığı’na bağlı kuruluşlar (sağlık grup başkanlıkları, devlet hastaneleri, verem savaş dispanserleri, ana ve çocuk sağlığı merkezleri, halk sağlığı laboratuarları, sağlık ocakları) ve özel sağlık kuruluşları (özel hastaneler,özel tıp merkezi,özel poliklinikler,özel dal merkezi) aracılığıyla sunulmaktadır. il sağlık müdürlüğü, 1923 yılında sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti taşra teşkilatı müdürlüğü olarak geçici binada çalışmalarına başlamış, daha sonra ismi sağlık ve sosyal yardım müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 1989 yılında ise, sağlık ve sosyal yar...

tekirdağ – sağlık tekirdağ – sağlık tekirdağ

tekirdağ – sağlık  tekirdağ’da sağlık hizmetleri                       tekirdağ ilinde sağlık hizmetleri; ağırlıklı olarak sağlık bakanlığı’na bağlı kuruluşlar (sağlık grup başkanlıkları, devlet hastaneleri, verem savaş dispanserleri, ana ve çocuk sağlığı merkezleri, halk sağlığı laboratuarları, sağlık ocakları) ve  özel sağlık kuruluşları (özel hastaneler,özel tıp merkezi,özel poliklinikler,özel dal merkezi) aracılığıyla sunulmaktadır. il sağlık müdürlüğü, 1923 yılında sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti taşra teşkilatı müdürlüğü olarak geçici binada çalışmalarına ba...

ısparta - sağlık

ısparta - sağlık cumhuriyet öncesi cumhuriyet öncesi yılların ihmal ve bakımsızlıkları, sağlık personeli ve araç-gerecinin yetersizliği ve özellikle ardı arkası kesilmeyen savaş ve isyanların doğurduğu yoksulluk ve sefalet hali karşısında sağlık hizmetleri yeterli düzeyde yürütülememiştir. ısparta’nın ilk sağlık teşkilatı, ısparta belediye tabipliği olarak 1869 yılında kurulmuştur. 1895 yılında ise böcüzade süleyman sami efendi’nin belediye başkanlığı zamanında bir belediye eczanesi açılmıştır. bu yıllarda türk hekim ve eczacısı bulunmadığı için hizmetler rum ve ermeni doktor ve eczacılar tarafından yürütülmüştür. böcüzade süleyman sami efendi, 1908 yılında mebus seçildikten sonra damadı hüseyin hüsnü bey’i eczacı, akrabası z...

tekirdağ – sağlık

tekirdağ – sağlık  tekirdağ’da sağlık hizmetleri                       tekirdağ ilinde sağlık hizmetleri; ağırlıklı olarak sağlık bakanlığı’na bağlı kuruluşlar (sağlık grup başkanlıkları, devlet hastaneleri, verem savaş dispanserleri, ana ve çocuk sağlığı merkezleri, halk sağlığı laboratuarları, sağlık ocakları) ve  özel sağlık kuruluşları (özel hastaneler,özel tıp merkezi,özel poliklinikler,özel dal merkezi) aracılığıyla sunulmaktadır. il sağlık müdürlüğü, 1923 yılında sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti taşra teşkilatı müdürlüğü olarak geçici binada çalışmalarına başlamış, daha sonra ismi sağlık ve sosyal yardım müdürlüğüne dönüştürülm...

antrenör yetiştirme kurslarına katılma şartları ve istenen belge

antrenör yetiştirme kursuna katılacaklarda aranılan şartlara. en az lise ve dengi okul mezunu olmak. (bütün kademeler için geçerli olup, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.) b. görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak, c. taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecelik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçların...

ısparta - sağlık

ısparta - sağlık cumhuriyet öncesi cumhuriyet öncesi yılların ihmal ve bakımsızlıkları, sağlık personeli ve araç-gerecinin yetersizliği ve özellikle ardı arkası kesilmeyen savaş ve isyanların doğurduğu yoksulluk ve sefalet hali karşısında sağlık hizmetleri yeterli düzeyde yürütülememiştir. ısparta’nın ilk sağlık teşkilatı, ısparta belediye tabipliği olarak 1869 yılında kurulmuştur. 1895 yılında ise böcüzade süleyman sami efendi’nin belediye başkanlığı zamanında bir belediye eczanesi açılmıştır. bu yıllarda türk hekim ve eczacısı bulunmadığı için hizmetler rum ve ermeni doktor ve eczacılar tarafından yürütülmüştür. böcüzade süleyman sami efendi, 1908 yılında mebus seçildikten sonra damadı hüseyin hüsnü bey’i eczacı, akrabası ziya bey’i de d...

tekirdağ – sağlık

tekirdağ – sağlık   tekirdağ’da sağlık hizmetleri                       tekirdağ ilinde sağlık hizmetleri; ağırlıklı olarak sağlık bakanlığı’na bağlı kuruluşlar (sağlık grup başkanlıkları, devlet hastaneleri, verem savaş dispanserleri, ana ve çocuk sağlığı merkezleri, halk sağlığı laboratuarları, sağlık ocakları) ve  özel sağlık kuruluşları (özel hastaneler,özel tıp merkezi,özel poliklinikler,özel dal merkezi) aracılığıyla sunulmaktadır. il sağlık müdürlüğü, 1923 yılında sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti taşra teşkilatı müdürlüğü olarak geçici binada çalışmalarına başlamış, daha sonra ismi sağlık ve sosyal yard...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !