× "

hırsızlıkla ilgili ayetler

" arama sonuçları

temizlik ile ilgili ayet ve hadisi şerifler

temizlik bedenin ve ruhun maddî manevî pisliklerden uzak tutulması. islâm müslümanları bazı görevleri yerine getirmekle mükellef tutmuştur. bu görevlerden bir kısmı müslümanın ruhi yönünü bir kısmı da maddî yönünü ilgilendirir. dinin kesinlikle yerine getirilmesini istediği bedenî görevlerin aksatılması vücudun çeşitli rahatsızlıklara yakalanması ve dinî-ahlakî görevlerin yapılabilme güçlüğünü ortaya çıkarır. bunun için bedenî görevleri titizlikle yerine getirmek, sağlıklı ve her an her türlü görevleri eksiksiz yapabilecek bir beden yapısına sahip olmak, ahlakî bir yüküml&u...

kur'an ilimleri

    kur'an ilimleri kur'an ve vahiy   kur'an'ın isimleri ve bu isimlerin türetildiği kökler allah teâlâ vahyine, gerek bir bütün ve gerek parça parça olarak, arabların sözlerine verdikleri isimlerden farklı isimler seçmiş [1] ve bu isimlerde, kelimelerin ihtiva eîiği sırtarla kök manalarını gözetmiştir. bun­lar arasında ise kitab ve kur'an isimleri şöhret bulmuştur. vahyin kitab ile isimlendirilmesinde, onun yazılarak bir araya getirile­ceğine işaret vardır. çünkü yazı, harfleri bir araya getirmek  'afizlan ya­zıya dökmektir. nitekim kur'an ile isimlendirilmesinde de, göğüslerde mu­hafa...

maide.1den120kadar

     bütün insanlar, yaradılış ve zahiri görünüş itibariyle güzel sûrette ve müşterek vasıflara sahip olarak yaratılmışlardır. fakat ahsenitakvirri üzere yaratılan insan, ancak yaradana inanıp ve emirlerine boyun eğmekle faziletli ve üstün varlıkdır.    maide suresi giriş adı: bu sure adını, içinde maide kelimesinin geçtiği 112. ayetten alır. daha başka pek çok surenin adı gibi, bu surenin adının da konusuyla özel bir bağlantısı yoktur. yalnızca onu diğer surelerden ayırıcı bir sembol olarak kulanılmıştır. nüzul zamanı: konusunun gösterdiği ve rivayetlerin de desteklediği üzere, bu sure hudeybi...

nisa suresi tefsiri 104

  104- o düşmanlarınızın peşini bırakmayınız, onları ısrarla kovalamaktan geri durmayınız. çünkü eğer siz acı çekiyorsanız bilin ki, onlar da sizin gibi acı çekiyorlar. oysa siz allah'tan onların beklemediğini bekliyorsunuz. hiç kuşkusuz allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. bu bir kaç kelime, kesin çizgiler belirliyor. çarpışan iki cephe arasındaki büyük mesafeyi ve farkı ortaya koyuyor. kuşkusuz müminler, savaşta birtakım acılar ve yaralara katlanırlar. fakat bunca sıkıntıyı sadece kendileri çekmiyor. aynı şekilde düşmanları da acı çekiyorlar. birtakım yaralar ve ızdıraplara düçar oluyorlar. fakat şunlarla onlar bir mi? müminler cihad etmekle alla...

maide

      5 maide suresi giriş adı: bu sure adını, içinde maide kelimesinin geçtiği 112. ayetten alır. daha başka pek çok surenin adı gibi, bu surenin adının da konusuyla özel bir bağlantısı yoktur. yalnızca onu diğer surelerden ayırıcı bir sembol olarak kulanılmıştır. nüzul zamanı: konusunun gösterdiği ve rivayetlerin de desteklediği üzere, bu sure hudeybiye anlaşmasından sonra, hicret'in 6. yılında veya 7. yılın başlarında vahyolunmuştur. bu nedenle, bu anlaşmadan doğan sorunları ele almaktadır. hz. peygamber (s.a) h. 6. yılın zilkade ayında umre yapmak için 1400 müslümanla birlikte mekke'ye...

maide suresi mevdudi tefsiri 1.sayfa

  5 maide suresi giriş adı: bu sure adını, içinde maide kelimesinin geçtiği 112. ayetten alır. daha başka pek çok surenin adı gibi, bu surenin adının da konusuyla özel bir bağlantısı yoktur. yalnızca onu diğer surelerden ayırıcı bir sembol olarak kulanılmıştır. nüzul zamanı: konusunun gösterdiği ve rivayetlerin de desteklediği üzere, bu sure hudeybiye anlaşmasından sonra, hicret'in 6. yılında veya 7. yılın başlarında vahyolunmuştur. bu nedenle, bu anlaşmadan doğan sorunları ele almaktadır. hz. peygamber (s.a) h. 6. yılın zilkade ayında umre yapmak için 1400 müslümanla birlikte mekke'ye gitti. fakat, düşmanlığa bürünen kureyş, arabistan'ın tüm eski dinî geleneklerine a...

nisa suresi mevdudi tefsiri 4.sayfa

86 bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin.114 şüphesiz, allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır. açıklama 112. bu kritik dönemde her yönden çeşitli söylentiler geliyordu. bazen medine ve çevresinde alarma geçilmesine neden olan asılsız ve abartılmış haberler de geliyordu. bazen de müslümanların gevşeyip tetikde durmaktan vazgeçmeleri için düşman kampının çok sakin olduğu haberi yayılıyordu. bu tür söylentileri sadece heyecan ve macerayı seven kişiler ciddiye alıyordu. böyle kimseler islâm ve küfür arasındaki çatışmayı önemli bir mesele olarak kabul etmiyorlar ve bu tür asılsız s&oum...

kur'an ve vahiy 2

kur'an ve vahiy 2. sayfa«rasulüllah'ın din olarak söylediklerine uymanın gerekliliği ve bu­nun dışında dünyevî maişetle ilgili olarak içtihadıyla söylediklerine uyma­nın gerekli olmadığı» [71].müslim'in diğer bir rivayeti ise şu sözlerle bitmektedir: «dünya işleri­nizi siz daha iyi bilirsiniz.» [72] peygamber (s.a.v.) beşerî bir ihtimal ola­rak ileri sürdüğü zanna dayalı dünyevî tecrübeleriyle, kesin olan nebevî dînî tecrübesinin arasını kesin olarak ayırmıştır. ayrıca dünyevî tecrübele­rinden dolayı sahabesinin kendisini muahaze etmemelerini dilerken dînî tecrübelerini almalarını ve allah namına her ne s&ou...

hakk'ın önemi!

kur'an > sure bakara> ayet 26şüphesiz allah, bir sivrisineği olsun, ondan üstün olanını olsun (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez.(28) böylece iman edenler, kuşkusuz bunun rablerinden hak olduğunu bilirler; küfredenler ise, "allah, bu örnekle neyi amaçlamıştır?" derler.(29) (oysa allah,) bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete ulaştırır. o bununla ancak fasıkları saptırır.(30)28. 23. ayetten itibaren ele alınan kur'an'ın sahih ve güvinilir bir kaynaktan geldiği konusunun devamı niteliğinde, burada bir itiraza cevap veriliyor. (burada adı geçmeyen) itiraz şudur: eğer kur'an allah'ın kitabı olsaydı, sivrisinek, örümcek, karınca, sinek, arı vs. gibi basit şeyleri misâl olarak al...

temizlik ile ilgili ayeti kerimeler

             temizlik  ile  ilgili  ayeti kerimeler         temizliği; beden temizliği, yiyecek-giyecek temizliği ve çevre temizliği olarak ele almak gerekir. kur'ân-ı kerîm'de de bu üç çeşit temizliğe işaret eden ayetler vardır.a- beden temizliği:allah teâlâ belli durumlarda müslümanlara abdest ve boy abdesti almalarını emretmiş ve şöyle buyurmuştur:"ey iman edenler! namaza durmak istediğiniz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. eğer cünüp iseniz tam temizlenin" (el-mâide, 5/16).peygamber (s.a.s)'in de hiç...

müslümanlık sınavı 3

müslümanlık sınavıbölüm 3tanrı kavramıyla ilgili bazı sorular  islam şeriatının, kendine özgü bir tanrı anlayışı vardır ki, muhammed’in günlük yaşamının gereksinimlerine göre tanımlanmıştır. bu tanım, akılcı düşünce insanlarını “müslümanlık sınavı” nda başarısız kılmaya yeterli nitelikte bir tanımdır. konuyu diğer yayınlarımızda, özellikle kur’an’ın eleştirisi ve muhammed’e göre muhammed adlı kitaplarımızda ele aldığımız için burada birkaç örnekle yetineceğiz. soru: “siz hiç tanrı’nın, uygunsuz bir dil kullanarak insanlara hitap ettiğini, örneğin ‘alçak zorbalar’, ‘soysuzlar’, ‘kahrolasılar’, ‘sapıklar’, ‘yabani eşekler’, ‘susamış develer’, ‘dilini sarkıtıp...

yûsuf suresi - tefsir

islâmı oluşumun adımları ve aşamaları her zaman birdir. cahiliyeden islâma geçiş, bir gün olsun kolay ve rahat olmamıştır. islâm toplumu ve islâm düzeni kurulduğu gün kullanıma hazır olsun diye hiçbir zaman fıkhi hükümlerin boşlukta düzenlenmesi ile işe başlanmamıştır. hazır hale getirilmiş ve boşlukta oluşturulmuş bu ayrıntılı hükümlerin varlığı kesinlikle cahiliyeden islâma geçişin başlangıç noktası değildir. şu cahiliye toplumlarının müslüman toplumlara dönüşmesini engelleyen unsur "hazır" fıkhi hükümlerin bulunmayışı değildir. cahiliyeden islâma dönüşümün zorluğu şu anda elde bulunan islâm fıkhının hükümlerinin gelişmiş toplumların ihtiyaçlarına cevap vermek için yetersiz oluşundan kaynaklanmıyor... kimilerinin aldanmasına, kimilerinin de aldatılmasına neden olan daha bir ...

nisâ

100- kim allah yolunda göç ederse bir çok barınak ve elverişli geçim imkanları bulur. kim allah ve peygamber uğruna evini-barkını bırakıp göç ederse de sonra bu yolda ölüme yakalanırsa onun mükafatı allah'ın güvencesi altındadır. hiç şüphesiz allah affedici ve merhametlidir. kur'an'ın ilahî metodu, hicretin doğurduğu tehlikelerle yüzyüze gelen ruhun çeşitli korkularını gidermektedir. o şartlarda ortaya çıktıkları gibi her zaman için ya bizzat ya da benzeri şekillerde ortaya çıkan korkuları... kur'an insan ruhunu gayet açık ve net bir şekilde ele almaktadır. korkuyu hiç gizlemiyor. -aralarında ölüm tehlikesi de olmak üzere- hiçbir tehlike konusunda yanıltmıyor. aksine başka gerçekleri söyleyip yüce allah'ın garantisiyle güven duygusunu yerleştiriyor. bir ker...

fedakar olanlar

104-nisa o düşmanlarınızın peşini bırakmayınız, onları ısrarla kovalamaktan geri durmayınız. çünkü eğer siz acı çekiyorsanız bilin ki, onlar da sizin gibi acı çekiyorlar. oysa siz allah'tan onların beklemediğini bekliyorsunuz. hiç kuşkusuz allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. bu bir kaç kelime, kesin çizgiler belirliyor. çarpışan iki cephe arasındaki büyük mesafeyi ve farkı ortaya koyuyor. kuşkusuz müminler, savaşta birtakım acılar ve yaralara katlanırlar. fakat bunca sıkıntıyı sadece kendileri çekmiyor. aynı şekilde düşmanları da acı çekiyorlar. birtakım yaralar ve ızdıraplara düçar oluyorlar. fakat şunlarla onlar bir mi? müminler cihad etmekle allah'a yönelirler, mükafatlarını da o'nun katından beklerler. kâfirlere gelince, onlar hepten kaybetmişler, allah'a yön...

rızık yalnızca allah'ın elindedir

 rızık yalnızca allah'ın elindedir rızk mülkiyetten başkadır. çünkü rızk, vermek demektir. kelimesi anlamına yani "verdi" anlamına gelmektedir. mülkiyet ise, şeriatın cevaz verdiği sınırlar çerçevesinde bir mala, bir şeye sahip olmak demektir. halbuki rızk helal de olabilir haram da. bunların hepsine de rızk denilir. kumar oynayan kişinin başkasından kumar yoluyla elde ettiği mal bir rızktır. çünkü kumar oynayan kimse, rızkın elde ediliş şekillerinden biri ile rızkı elde etmeye kalkışmakta, kumar oynayanlardan birisinden allah'ın verdiği bir malı almaktadır. insanlarda kendi kendilerini rızıklandırdıkları şeklinde bir zan vardır. servete yani mala veya menfaata ulaştıkları durumları rızkın sebebi saymaktadırlar. her ne kadar rızıklandıranın allah olduğunu dilleriyle söylüy...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !