× "

haber bildirme kipleri

" arama sonuçları

fiil çekim kipleri

fiil çekim ekleri kip ekleri haber (bildirme) kipleri öğrenilen (duyulan) geçmiş zaman: -miş ==> çalışmış görülen (bilinen) geçmiş zaman: -di ==> çalıştı şimdiki zaman: -yor ==> çalışıyor gelecek zaman: -acak -ecek ==> çalışacak geniş zaman: -r –ar -er ==> çalışır dilek (tasarlama) kipleri   gereklilik kipi: -malı -meli ==> okumalı istek kipi: -a -e ==> okuyalım şart kipi: -sa -se ==> okusa emir kipi: eksiz ==> oku, okusun ...

fiiller hakkında herşey

sözcük türleri c – fiiller fiil (eylem) fiiller, kalıcı kavram ya da varlıkları karşılamaz. bunlar hareketleri, oluşları, durumları karşılar. mastar halinde bir hareketin adı olurlar: “yürümek, olmak, düşünmek vs.”   fiil çekimi fiillerin kip ve şahıs bildirecek biçimde düzenlenmesine denir. bir çekimde kip mutlaka bulunur, ancak şahıs bazen bulunmayabilir. çekimin daha iyi anlaşılabilmesi için “kip, zaman, şahıs” kavramlarının bilinmesi gerekir.   fillerde kip eylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir...

6.sınıf türkçe fiiller zaman haber dilek fiil kipleri

   6.sınıf türkçe 6.ünite fiiller fiillerde kişiler fiillerde zaman bildirme haber kipleri fiil dilek kipleri konu anlatımı alıştırmalar sorular cevaplar   sözcükleri cümlede farklı görevlerde (isim, sıfat, zarf vb.) kullanma fiiller ve fiillerde kişiler fiil ve isim arasındaki temel farklar konuşmasındaki dil yanlşlarını belirleme fiillerde zaman (fiil kipleri) bildirme (haber) kipleri dilek kipleri     cevap anahtarı     sözlük ...

a- haber (bildirme) kipleri

a- haber (bildirme) kiplerifiilin zamanını bildiren kiplere haber kipleri denir.1- görünen (bilinen) geçmiş zaman: (-di, -dı, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü)öznenin bizzat gördüğü veya yaşadığı fiilleri bildirir.gel-di-m,gel-di-n,gel-di,gel-di-kgel-di-nizgel-di-ler2- duyulan (öğrenilen) geçmiş zaman: (-mış, -miş, -muş, -müş)öznenin görmediği, yaşamadığı, ancak başkasından duyarak anlattığı fiilleri bildirir.gel-miş-imgel-miş-singel-mişgel-miş-izgel-miş-sinizgel-miş-ler3- şimdiki zaman: (-( )yor)içinde bulunulan zamandır. fiilin, içinde bulunulan zamanda gerçekleştiğini ya da gerçekleştirildiğini anlatır.gel-i-yor-umgel-i-yor-sungel-i-yorgel-i-yor-uzgel-i-yor-sunuzgel-i-yor-lar4- gelecek zaman: (-ecek, -acak)fiilin, içinde yaşanılan zamandan sonra gerçekleşeceğini, şimdilik tasarı höe2linde...

türkçede kip ekleri haber ve dilek kipleri

kip bir dilbilgisi terimidir. fiil kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. türkçe'de bütün fiiller iki büyük kipte toplanır. bunlar: haber (bildirme) kipleri dilek kipleridir. haber (bildirme) kipleri  bir fiilin (eylemin) yapıldığını yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. bunlara zaman kipleri de denir. ekleri: -di -miş -yor -r(-ar) -acak olan zaman kipleri beşe ayrılır: görülen geçmiş zaman (gir-di-m) (di) öğrenilen geçmiş zaman (al-mış-sın) (miş) şimdiki zaman (gez-i-yor-l...

fiilde kip (kip ekleri nelerdir)

kipler bir çok çeşide ayrılır onlardna bazıları sunlardır. haber kipleri, dilek kipleri,i gereklilik kipleri, istek kipleri vs. vs. kolay gelsin konu anlaıtmı aşağıdadır. ı. basit zamanlı çekimler fiillerin basit zamanlı çekimleri sadece bir tek kip eki içerir.  yapılışı şöyledir: fiil + kip eki + şahıs eki (gel-di-k vb.)  kipler, kip ekleri ve çekim örnekleri aşağıda verilmiştir:  1. haber (bildirme) kipleri zaman kavramı taşıyan kiplerdir, yani zaman ekleriyle yapılırlar. taşıdıkları bu zaman eklerine göre beşe ayrılır:  a. bilinen (görülen,bilinen,di'li) geçmiş zaman kipi fiile (kök veya gövde) "-dı/di/-du/-dü ; -tı/-ti/-tu/-t...

türkçede kip ekleri - haber ve dilek kipleri

kip, bir dilbilgisi terimidir. fiil kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. türkçe'de bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır. bunlar: haber (bildirme) kipleri, dilek kipleridir. haber (bildirme) kipleri  bir fiilin (eylemin) yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. bunlara zaman kipleri de denir. ekleri: -di, -miş, -yor, -r(-ar), -acak olan zaman kipleri beşe ayrılır: görülen geçmiş zaman (gir-di-m), (di) öğrenilen geçmiş zaman (al-mış-sın), (miş) şimdiki zaman (gez-i-yor-lar), (yor) geniş zaman (tıka-r-...

fiilerde şahıs

fiilerde, fiilerde şahıs, haber kipleri, dilek kipleri,   fiilerde şahıs             fiillerin belirttiği iş, oluş veya hareket bir şahsa bağlıdır. bunu fiilin aldığı ekten ve fiile yönelttiğimiz sorudan anlarız.   __ geldim __ kim geldi? __ ben (ı. tekil şahıs)   gel fiil kökü - di zaman eki - m şahıs eki __ geldim   aşağıda "gelmek" fiilinin şahıslara göre ...

fiiller ( eylemler )

fiiller(eylemler)varlıkların yaptıkları veya etkilendikleri işleri, hareketleri, oluşları, kılışları, durumları zamana ve kişiye bağlı olarak anlatmada kullanılan kelimelere fiil denir.  fiiller dilin temel kelimeleridir.  fiiller mastarları ile isimlendirilirler. mastar fiil kök veya gövdesinin “-mek, -me, iş” eklerini almış hâlidir. bu ekler atıldığında geriye sadece fiil kalır. bu fiiller artık zamana ve şahsa göre çekimlenmeye hazırdır.  fiil kök ve gövdelerinin, kısaca fiillerin zamana ve şahsa göre yargı bildirecek hâle getirilmesine de fiil çekimi denir.  geldim, okumuş, yazıyor, düşünmez, biliriz, sormalısın, dinle, konuşalım... fiile çekimleri ikiye ayrılır: basit (ya...

türkçe

ders yardımı olarak kipleri koyuyorum çok zorlarr:(fiilde kipfiiller, zaman ve anlam özelliklerine göre türlü ekler alarak değişik biçimlerde kullanılırlar. bu kullanılış biçimlerinin her birine kip denir. kip, fiillerin zaman, şahıs, tekillik ve çoğulluk bildiren şekilleridir. bunların yanında olumsuzluk ve soru biçimleri de vardır, ama bu ikisi zaten var olan kiplerin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şeklinde kullanımlarıdır, o kadar. fiiller kip yönünden ikiye ayrılır: haber (bildirme) kipleri ve istek kipleri ı. basit zamanlı çekimlerfiillerin basit zamanlı çekimleri sadece bir tek kip eki içerir. yapılışı şöyledir: fiil + kip eki + şahıs eki (gel-di-k vb.) ki...

dilek kipleri :

 dilek kipleri : a)      istek kipi : eylem kök ya da gövdelerine “-a, -e” eki getirilerek yapılır. anlamı : ü       getirildiği eyleme istek anlamı verir. örnek : akşama ben de size geleyim. ü       isteğin yanı sıra öğüt ve gereklilik anlamı verir. örnek : kimsesizlere yardım edelim. (öğüt) derslerimize düzenli çalışalım. (gereklilik) istek kipinin kişilere göre çekimi şöyledir : kişi tekil çoğul ı. alayım alalım ıı. alasın alasınız ııı. ala alalar b)      dilek – şart kipi : e...

haber (bildirme) kipleri :

haber (bildirme) kipleri : a)      görülen (di’li) geçmiş zaman :  eylem kök ya da gövdelerine “-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü) eklerinden biri getirilerek yapılır. anlamı :  geçmişte yapılan bitmiş eylemleri kesinliğe bağlayarak anlatır. görülen geçmiş zamanda aşağıdaki anlam özellikleri görülür : ü       görülen ve yaşanan bir olayın anlatımında bu kip kullanılır. örnek :        öğrenciler son sınavlarına geçen hafta girdiler.        çocukluğumda ciddi bir hastalık geçirdim. ü     &nb...

türkçe-fiilde kip

fiilde kip fiiller, zaman ve anlam özelliklerine göre türlü ekler alarak değişik biçimlerde kullanılırlar. bu kullanılış biçimlerinin her birine kip denir. kip, fiillerin zaman, şahıs, tekillik ve çoğulluk bildiren şekilleridir. bunların yanında olumsuzluk ve soru biçimleri de vardır, ama bu ikisi zaten var olan kiplerin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şeklinde kullanımlarıdır, o kadar.  fiiller kip yönünden ikiye ayrılır:  haber (bildirme) kipleri ve istek kipleri  ı. basit zamanlı çekimler fiillerin basit zamanlı çekimleri sadece bir tek kip eki içerir.  yapılışı şöyledir: fiil + kip eki + şahıs eki (gel-di-k vb.)  kipler, kip ekleri ve çekim örnekleri aşağıda verilmiştir:  1. haber (bildirme) kipleri zaman kavramı taşıyan kiplerdir, ya...

eylem ve eylemsi, fiil (eylem), fiil çekimi, fiillerde kip, habe

fiil (eylem)isimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. mastar hâlinde bir hareketin adı olurlar: "yürümek, olmak, düşünmek vs." fiil çekimi fiillerin kip ve şahıs bildirecek biçimde düzenlenmesine fiil çekimi denir. fiil çekiminde kip mutlaka bulunur, ancak şahıs bazen bulunmayabilir. fiil çekiminin daha iyi anlaşılabilmesi için kip ve kişi kavramları üzerinde durmak gerekir. fiillerde kip eylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir durum anlatılır. buna fiilin kipi denir. türkçe'de kipler iki grupta incelenir. bunla...

fiiler(eylemler)

fiiller(eylemler)             bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir. pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma  olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini kullanırız.eğer bir kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek  mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir.getiremiyorsak o kelime isim soylu bir kelimedir.   *geldi--------- gelmedi ,gelmek *oturmuş------ oturmamış, oturmak *söylüyorum---------- söylemiyorum, söylemek                görüldüğü gibi  yukarıdaki kelimelere –ma,-me  ve –mak,-mek  getirebilmekt...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !