× "

hacca gidene ne denir

" arama sonuçları
islami hayat nedir..?..nasıl yaşanır...1

islami hayat nedir..?..nasıl yaşanır...1

     islâm, iman ve yaşantı bütünlüğünü gerektirir. müslümanlığı sadece bir kimlik, bir etiket olarak taşımak, islâm’ın insan üzerindeki gayesini gerçekleştirmeye yetmez. hz. peygamber s.a.v., “iman temenni ve süs değil, kalbe yerleşmiş ve yapıp edilenlerle doğrulanmış olandır.” buyuruyor. müslümanın imanını ispat eden yaşama biçimine “islâmî hayat” denilir. islâmî hayat herkesin kendi düşünce ve yorumuna göre şekillenen soyut, anlaşılması ve uygulanması uzmanlık isteyen bir tarz değildir. aksine son derece net, açık ve kolaydır. çünkü islâm din-i mübin&rs...

hazara türkleri...

hazaralar’ın tarihi ve etnolojik yapısı hazaralar’ın tarihi ve etnolojik yapısı abdullah mumammadi ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü felsefe ve din bilimleri ana bilim dalında doktora öğrencisi, 10. türk kurultayına sunmuş olduğum tebliğ. 1. hazaralar’ın tarihi sayın başkan değerli delegeler ve sevgili misafirler afganistan halkı adına sizleri sevgiyle selamlıyorum bilindiği gibi afganistan’da yaşayan ve nüfusları %35’e varan türkler hakkında maalesef türk dünyası yeterli bilgiye sahip değildir. afganistan’da yaşayan en büyük türk grubu olan hazaralar’ın tarihi ve etnolojik yapısıyla ilgili çalışmaların türkçe olmaması ise ayrı bi...

islami hayat nedir..?..nasıl yaşanır...1

islami hayat nedir..?..nasıl yaşanır...1

     islâm, iman ve yaşantı bütünlüğünü gerektirir. müslümanlığı sadece bir kimlik, bir etiket olarak taşımak, islâm’ın insan üzerindeki gayesini gerçekleştirmeye yetmez. hz. peygamber s.a.v., “iman temenni ve süs değil, kalbe yerleşmiş ve yapıp edilenlerle doğrulanmış olandır.” buyuruyor. müslümanın imanını ispat eden yaşama biçimine “islâmî hayat” denilir. islâmî hayat herkesin kendi düşünce ve yorumuna göre şekillenen soyut, anlaşılması ve uygulanması uzmanlık isteyen bir tarz değildir. aksine son derece net, açık ve kolaydır. çünkü islâm din-i mübin&rs...

ibadet yerine hayır yapmak

  sual: bazı kimseler, (namaz kılmak yerine, birkaç yetimi doyurmak yeter. hacca gidene kadar bir talebe okutmak, daha çok sevabdır. oruç tutmak yerine, birkaç fakiri doyurmak kâfi gelir) diyorlar. o zaman zenginler bu işi parayla yaparsa, fakirler ne yapsın? cevap böyle söylemek dini değiştirmek ve dini yıkmak olur, yani büyük sapıklıktır. dinin kanunlarını şahıslar mı belirliyor? dinin sahibi ne bildirmişse, o emre ve yasağa riayet etmek gerekir. bir kimse dünyadaki bütün yetimleri, fakirleri doyursa, hepsine birer ev verse, bir vakit kazaya bıraktığı namazının günahını ödeyemez, tutmayıp bir gün kazaya bıraktığı orucun günahını karşılamaz. dünyanın bütü...

ibadet yerine hayir yapmak

  ibadet yerine hayır yapmak   sual: bazı kimseler, (namaz kılmak yerine, birkaç yetimi doyurmak yeter. hacca gidene kadar bir talebe okutmak, daha çok sevabdır. oruç tutmak yerine, birkaç fakiri doyurmak kâfi gelir) diyorlar. o zaman zenginler bu işi parayla yaparsa, fakirler ne yapsın? cevap böyle söylemek dini değiştirmek ve dini yıkmak olur, yani büyük sapıklıktır. dinin kanunlarını şahıslar mı belirliyor? dinin sahibi ne bildirmişse, o emre ve yasağa riayet etmek gerekir. bir kimse dünyadaki bütün yetimleri, fakirleri doyursa, hepsine birer ev verse, bir vakit kazaya bıraktığı namazının günahını &...

islÂmın beş temel esasından birisi

hac, islâmın beş temel esasından birisi hac, ömürde bir defa yapılması gereken bir ibadet olup, islâm'ın rükunlarından beş temel esasından birisi ve mühim bir kulluk vazifesidir. islâm'ın rükünlerinin tamamlanması ve kemale ermesi hac ile olmuştur. veda haccında, cuma günü ikindiden sonra resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimiz arafat meydanında devesinin üzerindeyken: "bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak islâm'ı beğendim."(1) ayet–i kerimesi nazil olmuştur. bu sebeple kişi farz haccını yapmadıkça, dinini kemale erdirmiş olamaz. hac, ne büyük ibadettir ki, eda e...

hac ile ilgili herşey

  hacı nedir? zamanında ve usûlüne uygun olarak kâbe'yi ziyaret eden kimseye 'hacı' denir. çoğulu hüccac'tır. hac ne zaman farz kılınmıştır? hac, peygamberimizin mekke'den medine'ye hicret etmesinden 9 yıl sonra farz kılınmıştır. bu yıl peygamberimiz hz. ebu bekir'i 'hac emiri' tayin  etmiş, kendileri de bir yıl sonra yani hicretin onuncu yılında haccetmişlerdir. bu, peygamberimizin ilk haccı olduğu gibi buna "veda haccı" denir. çünkü peygamberimiz bundan sonra -vefat ettikleri  için- haccetmemiştir. haccın diğer ibadetlerden farkı nedir? haccın diğ...

hac ile ilgili herşey

  hacı nedir? zamanında ve usûlüne uygun olarak kâbe'yi ziyaret eden kimseye 'hacı' denir. çoğulu hüccac'tır. hac ne zaman farz kılınmıştır? hac, peygamberimizin mekke'den medine'ye hicret etmesinden 9 yıl sonra farz kılınmıştır. bu yıl peygamberimiz hz. ebu bekir'i 'hac emiri' tayin  etmiş, kendileri de bir yıl sonra yani hicretin onuncu yılında haccetmişlerdir. bu, peygamberimizin ilk haccı olduğu gibi buna "veda haccı" denir. çünkü peygamberimiz bundan sonra -vefat ettikleri  için- haccetmemiştir. haccın diğer ibadetlerden farkı nedir? haccın diğ...

abdülvÂhid bin zeyd

meşhûr hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden. tebe-i tâbiînden olup, basra'da yaşamıştır. künyesi ebû beşr el-basrî'dir. doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. 793 (h. 177) veya 802 (h. 186)'de, bir rivayete göre de 805 (h. 189) senesinde vefât etmiştir.abdülvâhid bin zeyd hazretleri, tâbiîn devrinde meşhûr hadîs ve fıkıh âlimleri olan, ebû ishâk, a'meş, hasan-ı basrî, âsım'ül-ahval, sâlih bin han, amr bin meymûn, ebû ishak şeybânî gibi âlimlerin sohbetlerinde bulundu. onlardan hadîs ve fıkıh öğrenerek bu ilimlerde söz sâhibi oldu. tebe-i tâbiî...

evliyalarımız abdülvÂhid bin zeyd

abdülvÂhid bin zeyd meşhûr hadîs, fıkıh alimi ve evliyanın büyüklerinden. tebe-i tabiînden olup, basra'da yaşamıştır. künyesi ebû beşr el-basrî'dir. doğum ve vefat tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. 793 (h. 177) veya 802 (h. 186)'de, bir rivayete göre de 805 (h. 189) senesinde vefat etmiştir. abdülvahid bin zeyd hazretleri, tabiîn devrinde meşhûr hadîs ve fıkıh alimleri olan, ebû ishak, a'meş, hasan-ı basrî, Âsım'ül-ahval, salih bin han, amr bin meymûn, ebû ishak şeybanî gibi alimlerin sohbetlerinde bulundu. onlardan hadîs ve fıkıh öğrenerek bu ilimlerde söz sahibi oldu. tebe-i tabiîn devrinde basra'da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh alimlerinin ileri gelenleri arasında yer aldı. zamanını ilim öğrenmekle ve ibadet yapmakla geçirdi. senelerce sabah namazını yatsı namazı abdestiyle kı...

islÂmın beş temel esasından birisi

hac, islâmın beş temel esasından birisihac, ömürde bir defa yapılması gereken bir ibadet olup, islâm'ın rükunlarından beş temel esasından birisi ve mühim bir kulluk vazifesidir. islâm'ın rükünlerinin tamamlanması ve kemale ermesi hac ile olmuştur. veda haccında, cuma günü ikindiden sonra resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimiz arafat meydanında devesinin üzerindeyken:"bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak islâm'ı beğendim."(1) ayet–i kerimesi nazil olmuştur.bu sebeple kişi farz haccını yapmadıkça, dinini kemale erdirmiş olamaz. hac, ne büyük ibadettir ki, eda edilmezse din kemâlini kaybediyor.haccın mahiye...

dinimizi tanıyalım

islamı tanıyalım rabbimizin rahman ve rahim sıfatları gereği peygamberler vasıtasıyla gönderdiği din „ıslamdır“ . ıslam haktır, gerçektir, ve kıyamete kadarda geçerlidir.ılk insan hz. adem (a.s) ve ondan sonra gelen bütün peygamberler aynı gerçeği, yani tevhid inancını ve hakkı tebliğ etmişlerdir.hakk her zaman, her yerde her şartta degişmeyen mutlak doğrudur. ” allah indinde din islamdır.”al imran suresi: 19böylece dünya ve ahiret saadetinin reçetesi insanlara sunulmaktadır. ıslam da1. itikad ( amentü´de belirtilen esaslara, iman esaslarına doğru ve samimi bir şekilde iman)2. amel-i salih( imandan sonra cenabı hakkın bizlerden istediği ibadet ve muamelatı ihlas ve samimiyetle ifa)ış...

abdülvÂhid bin zeyd

abdülvÂhid bin zeydmeşhûr hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden. tebe-i tâbiînden olup, basra'da yaşamıştır. künyesi ebû beşr el-basrî'dir. doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. 793 (h. 177) veya 802 (h. 186)'de, bir rivayete göre de 805 (h. 189) senesinde vefât etmiştir.abdülvâhid bin zeyd hazretleri, tâbiîn devrinde meşhûr hadîs ve fıkıh âlimleri olan, ebû ishâk, a'meş, hasan-ı basrî, Âsım'ül-ahval, sâlih bin han, amr bin meymûn, ebû ishak şeybânî gibi âlimlerin sohbetlerinde bulundu. onlardan hadîs ve fıkıh öğrenerek bu ilimlerde söz sâhibi oldu. tebe-i tâbiîn devrinde basra'da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinin ileri gelenleri arasında yer aldı. zamânını ilim öğrenmekle ve ibâdet yapmakla geçirdi. senelerce sabah namazını yatsı na...

riya

    riya   sual: ihlas ve riya ne demektir?cevapihlas, gerek beden ile, gerek mal ile yapılan farz veya nafile bütün ibadetleri, allah rızası için yapmaktır. mal, mevki, saygı, şöhret kazanmak için yapılan ibadette ihlas olmaz, riya olur. böyle ibadete sevap verilmez. günah olur, azaba layık olur. haram işleyenlerle, bid’at ehli ile, kâfirlerle, arkadaşlık, komşuluk edenlerin ihlasları kalmaz. imam-ı rabbani hazretleri buyuruyor ki:ibadet yaparken, allahü teâlâ emrettiği ve beğendiği için yapmaya niyet etmelidir. bütün işlerin, iyiliklerin hep ihlas ile yapılması lazımdır. kiminde, ihlas, kendini zorlayarak hasıl olur ve kısa bir zaman devam eder. sonra kalbe nefsin arzuları gelir. devamlı ihlas sahiplerine muhlas denir. zahmet çekerek elde edilen, devamsız ihlas...

abdülvÂhid bin zeyd

abdülvÂhid bin zeyd meşhûr hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden. tebe-i tâbiînden olup, basra'da yaşamıştır. künyesi ebû beşr el-basrî'dir. doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. 793 (h. 177) veya 802 (h. 186)'de, bir rivayete göre de 805 (h. 189) senesinde vefât etmiştir.abdülvâhid bin zeyd hazretleri, tâbiîn devrinde meşhûr hadîs ve fıkıh âlimleri olan, ebû ishâk, a'meş, hasan-ı basrî, Âsım'ül-ahval, sâlih bin han, amr bin meymûn, ebû ishak şeybânî gibi âlimlerin sohbetlerinde bulundu. onlardan hadîs ve fıkıh öğrenerek bu ilimlerde söz sâhibi oldu. tebe-i tâbiîn devrinde basra'da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinin ileri gelenleri arasında yer aldı. zamânını ilim öğrenmekle ve ibâdet yapmakla geçirdi. senelerce sabah ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !