× "

hacet duası

" arama sonuçları

hacet duası

hacet duası büyük allah’tır, her türlü hamd ü senâ o yüceler yücesi’nin hakkıdır ve sabah-akşam tesbîh ile anılmaya layık yalnız o’dur. âlemlerin rabbi yüce allah’a sonsuz hamd ve şükür, kâinatın medar-ı fahri efendimiz (aleyhisselam)’a, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun. hüznümü ve kederimi başkasına değil, yalnızca sana şikâyet ediyorum. rabbim! yegâne ilah sensin, senden başka hakiki ma’bud yoktur. sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. affını bekliyorum allah’ım! ya rab! bana ciddî bir zarar dokundu, sen merh...

? dilek ve hacet duası notları ?

http://www.tarot-fali.com/dilek-ve-hacet-dualari-konulari/12218-dilek-ve-hacet-duasi-notlari.html ...

hacet duası

peygamber aleyhisselam'in soyle buyurdugu rivayet edilir;12 rekatlik bir namaz vardir,gece veya gunduz bunu kim her rekatinda bir fatiha ve bir de sure okursa her 2 rekatta bir tesehhude oturup selam verirse ve son 2 rekatta selam vermeden once tesehhude otururken, yediser defa fatiha ile ayetel kursiyi okur sonrada 10 kez la ilahe ilallahu vahdehu la serikelehu lehul mulku velehul-hamdu ve huve ala kulli seyin kadir.ellahumme inni eseluke bi makadil-izzi min arsike ve munteharrahmeti min kitabike ve bismikel-a'zami ve ceddikel-a'la ve kelimatikettammeti en takdiya haceti .......okursa ve hacetini dilerse ve basini kaldirip saga sola selam verirse,allah onun hacetini verir ve sonra peygamberimiz soyle buyurudular;bunu art dusunceli beyinsizlere ogretmeyin,cunku bu mustecab olan bi...

hacet duası

peygamber aleyhisselam'in soyle buyurdugu rivayet edilir; 12 rekatlik bir namaz vardir,gece veya gunduz bunu kim her rekatinda bir fatiha ve bir de sure okursa her 2 rekatta bir tesehhude oturup selam verirse ve son 2 rekatta selam vermeden once tesehhude otururken, yediser defa fatiha ile ayetel kursiyi okur sonrada 10 kez la ilahe ilallahu vahdehu la serikelehu lehul mulku velehul-hamdu ve huve ala kulli seyin kadir. ellahumme inni eseluke bi makadil-izzi min arsike ve munteharrahmeti min kitabike ve bismikel-a'zami ve ceddikel-a'la ve kelimatikettammeti en takdiya haceti ....... okursa ve hacetini dilerse ve basini kaldirip saga sola selam verirse,allah onun hacetini verir ve sonra peygamberimiz soyle buyurudular; bunu art dusunceli beyinsizlere ogretme...

hacet duası

  hazreti ömer (r.a.) diyor ki: “bir kimsenin görülmesini istediği mühim bir işi ve bir dileği varsa, o kimse haftanın çarşamba, perşembe ve cuma günlerini oruçla geçirsin.cuma namazı kılınan camiye doğru yola çıkar.yolda bir yoksula karnını doyuracak kadar sadaka verir.daha sonra doğruca camiye girer.cuma namazını kılar ve arkasından da aşağıdaki duayı okursa, cenabı hakk o kimsenin dileğini mutlaka yerine getirir.” o dua şudur:   allahümme inni es’elüke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa hu* alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanir rahıym* ve es’elüke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa hüvel hayyül ...

büyük hacet duası

okunuşu: anlamı   “allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun. ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin rabbi sensin. kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmiyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar rahimsin.   allah’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. allâh’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün z...

salatı tefriciyye hacet duası-4444

efendimiz muhammed a.s bir hadisinde kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse üzerime çok selavatı şerife getirsin.çünki allah üzerime getirilen selavatı şerife sebebiyle onun sıkıntılarını kederlerini giderir rızkını çoğaltır.allahın izni ile muradına nail olur . buyurmuşlardır. bu duayı 4444 defa okumak adet olmuştur.kimileri der ki bu sayı bir kilidin dişlileri gibidir ne eksik ne fazla olmamalıdır. kimileri de der ki sen bir kere okursun allah kabul eder ben 1000 kere okurum allah kabul eder/etmez.     allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tanhallü bi-hil-ukadu ve tenfiricü bihi-l kürebü ve tukda bihi-...

büyük hacet duası

allah'ım ! kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor,hakir hale düştüğümü görüyorsun. ya erhamerrahimin, zayıf görülüp ezilenlerin rabbi sensin. kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmeyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar  rahimsin. allah'ım, bana karşı gazablı değilsen çektiğim eziyet ve belâlara karşı hiç aldırış etmem. ancak şu var ki; koruma sahan bunları çektirmeyecek kadar geniştir. allah'ım , gazabına maruz kalmaktan yahut rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, ...

salat-ı tefriciye (hacet duası)

  salat-ı tefriciye (hacet duası) imamı kurtubî hazretleri, şöyle buyurmuştur: "bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için "salât-i tefriciye"yi (4444) defa okuyup, bu mübarek salât-ü selâm ile yüce peygamberimiz'i vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, yüce allah, okulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir." okunuşu "allâhumme salli sal&acir...

kaza-yı hacet duası

kaza-yı hacet duası 1828 - hz. enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "resülullah (aleyhissalâtu vesselam) kazâyı hâcet için helâya girdiği zaman şu duayı okurdu: "allahümme inni eüzu bike mine'lhubsi ve'l-habais. (allahım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırm." buhâri, vudü 9, da'avât 15; müslim, hayz 122, (375); tirmizi, tahâret 4, (5); ebü dâvud tahâret 3, (4,5); nesâi, tahâret 18, (1, 20). 1829 - hz. Âişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) helâdan çıkınca: "gufrâneke (affını taleb ediyorum) derdi." ebu dâvud, tahâret 17, (30); tirmizi, tahâret 5, (7); ibnu mâce, tahâret 10, (300). tirmizi'nin hz. ali'den kaydettiği diğer bir rivâyette şöyle denir: "resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "helâya girdiği zaman in...

kaza-yı hacet duası

kaza-yı hacet duası 1828 - hz. enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "resülullah (aleyhissalâtu vesselam) kazâyı hâcet için helâya girdiği zaman şu duayı okurdu: "allahümme inni eüzu bike mine'lhubsi ve'l-habais. (allahım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırm." buhâri, vudü 9, da'avât 15; müslim, hayz 122, (375); tirmizi, tahâret 4, (5); ebü dâvud tahâret 3, (4,5); nesâi, tahâret 18, (1, 20). 1829 - hz. Âişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) helâdan çıkınca: "gufrâneke (affını taleb ediyorum) derdi." ebu dâvud, tahâret 17, (30); tirmizi, tahâret 5, (7); ibnu mâce, tahâret 10, (300). tirmizi'nin hz. ali'den kaydettiği diğer bir rivâyette şöyle denir: "resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "helâya girdiği zaman in...

büyük hacet duası

okunuşu:allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; yâ erhamerrahimiyn, ente rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. in lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.   anlamı"allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk naza...

büyük hacet duası

büyük hâcet duası “allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; yâ erhamerrahimiyn, ente rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. in lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.”"allahım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, ça...

kaza-yı hacet duası

hadis no : 1842 ravi: enes tanım: resulullah (sav) kaza-yı hacet için helaya girdiği zaman şu duayı okurdu: "allahümme inni euzu bike mine'lhubsi ve'l-habais. (allahım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırım." kaynak: buhari, vudu 9, da'avat 15; müslim, hayz 122, (375); tirmizi, taharet 4, (5); ebu davud, taharet 3, hadis no : 1843 ravi: aişe tanım: resulullah (sav) heladan çıkınca: "gufraneke (affını taleb ediyorum)" derdi. (tirmizi'nin hz. ali'den kaydettiği diğer bir rivayette şöyle denir: "resulullah (sav) buyurdular ki: "helaya girdiği zaman insanoğlunun avretleri ile cinnilerin gözleri arasındaki perde, kişinin "bismillah" demesidir.") kaynak: ebu davud, taharet 17, (30); tirmizi, taharet 6, (7...

kaza-yı hacet duası

kaza-yı hacet duası 1828 - hz. enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "resülullah (aleyhissalâtu vesselam) kazâyı hâcet için helâya girdiği zaman şu duayı okurdu: "allahümme inni eüzu bike mine'lhubsi ve'l-habais. (allahım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırm." buhâri, vudü 9, da'avât 15; müslim, hayz 122, (375); tirmizi, tahâret 4, (5); ebü dâvud tahâret 3, (4,5); nesâi, tahâret 18, (1, 20). 1829 - hz. Âişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) helâdan çıkınca: "gufrâneke (affını taleb ediyorum) derdi." ebu dâvud, tahâret 17, (30); tirmizi, tahâret 5, (7); ibnu mâce, tahâret 10, (300). tirmizi'nin hz. ali'den kaydettiği diğer bir rivâyette şöyle denir: "resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "hel...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !