× "

hakimiyeti milliye gazetesi hakkında bilgi

" arama sonuçları
cumhuriyetin ilk yıllarında muhalif basın

cumhuriyetin ilk yıllarında muhalif basın

  dr. sezer kılıç tarafından yazılan ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki basının durumu, bsında muhalif sesler, istiklal mahkemelerinin basına karşı tutumu gibi konuların araştırıldığı ciddi bir araştırma yazısını sitemize alıyoruz. satır aralarında daha önce duymadığımız bir çok ayrıntı var; lozan konferansı başladığında istanbul henüz işgal altındaydı, ancak milli mücadele döneminde itilaf devletlerince basına uygulanan baskı artık kalkmıştı. ankara hükümetinin, istanbul basınına karşı başlangıçta etkisi söz konusu değildi. istanbul basını, milli mücadele yıllarında ve milli mücadele kazanıldıktan ve istanbul işgal kuvvetleri tarafından boşaltıldıktan sonra baskı ve denetimden uzak olarak yayın yapma imkanı bu...

atatürk'ün ordu ilini ziyareti

     mustafa kemal atatürk, cumhuriyet kurulduktan hemen sonra, uzun yılar süren savaşlar nedeniyle harap ve yorgun düşmüş olan milletin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve onların geleceğe yönelik ümitlerini güçlendirmek amacıyla, 1924 yılında yurt gezilerine başlamıştı.      bu amaçlarla gerçekleştirdiği yurt gezilerinin karadeniz bölümü kapsamında, hamidiye adlı kruvazör gemisiyle 15-17 eylülde trabzon’u, 17-18 eylülde rize’yi ve 19 eylül öğleden önce ise giresun’u ziyaret etmişti. geziler planlanandan daha kısa tutulmaktaydı. çünkü 13 eylülde erzurum’da bir depr...

ulusun kurtarıcısı hain çerkesler

tuncay özkan'ın “milli istihbarat teşkilatı- mit, dünden bugüne gizli dünyanın bilinmeyenleri” kitabından alıntıladığım bilgiler ışığında günümüzde çerkes kökenli kişiler üzerinden tüm çerkesler aleyhine yazılıp çizilen konulara açıklık getirmeye çalışalım.kitaptaki bilgilerin doğruluğu, elde edilen kaynakların güvenilirliğine bağlıdır ve bu konuda şahsım adına kafamda soru işaretleri yok denecek kadar azdır.bu çerkes kökenli kişiler (ulusun kurtarıcısı ilan edilen ethem bey gibi…) çerkesler adına ne bir örgüt veya parti kurmuş ne de bunun propagandasını yapmışlardır. onları ermeni, rum gibi milletlerden ayıran özellik budur. ingiliz ve fransız kışk...

atatürk; gizli celseler-2

ayın 25. nci günü mihalıççık’ta da dıştan gelen kuvvetlerin etkisiyle, ayaklanma belirtisi görülüyor. aynı gün geyve’nin batısında bulunan taraklı’yı telgrafla ayaklanmaya kışkırtıyorlar. safranbolu’da hassaslık görülüyor. gerede’nin doğusunda mecidiye ayaklanıyor. özet olarak, ayın 13’ünden bugüne kadar, 19 gün içerisinde, düzce’de patlayan bir ateş doğuya ve güneye yayılıyor. genel olarak belli yerlerden idare edildiği anlaşılıyor. önlemlerimizi uygulamaya devam ediyoruz. alınan önlemler sonucunda kastamonu’dan safranbolu yönüne bir kuvvet yola çıkardık. safranbolu’ya egemen olan bu kuvvet, olayların doğuya ge&cce...

anadolu ajansının kuruluşu amaçları ve çalışmaları, kurtuluş sav

kuruluşundan bugüne anadolu ajansı girişanadolu ajansı’nın tarihi, türkiye cumhuriyeti’nin tarihi ile adeta özdeştir. öyle ki, türkiye büyük millet meclisi açılmadan 17 gün önce 6 nisan 1920’de kurulan anadolu ajansı, devleti kuran bu kurumun çıkardığı ilk yasaları duyurdu; milli mücadelenin ve kurtuluş savaşı’nın her aşamasına, cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti. anadolu ajansı, atatürk adı ile de adeta özdeştir. anadolu ajansı muhabirleri, kurucusu mustafa kemal atatürk’ün her çalışmasında yanında oldular; yurt gezilerini izlediler, halka seslenişini, gösterdiği hedefleri, en iyi biçimde duyurdular; haberleriyle atatürk’ün gerçe...

sivas ilinin tarihçesi

 sivas'ın bugünkü sınırları içerisinde yer alan hafik gölü, pılır höyüğü, zara tödürge gölü kıyısındaki tepecik höyüğü ile kangal ilçesi çukur tarla ve kavak nahiyesi höyük değirmeninde prehistorik buluntular elde edilmiştir. yıldızeli argaz höyük ve çevresinde kalkolitik çağ (maden taş devri m.ö. 5000-3500) ile tunç devri (m.ö. 3000-1500) buluntuları elde edilmiştir. sivas'ın yazılı tarihi m.ö. 2000 yılı başlarında hititlerle başlamakta olup merkez tatlıcak köyü ile uzuntepe köyündeki höyükler, divriği maltepe köyünde bulunan höyük ve gürün şuğul vadisindeki hititçe ya...

sivas ilinin tarihçesi

sivas ilinin tarihçesisivas'ın bugünkü sınırları içerisinde yer alan hafik gölü, pılır höyüğü, zara tödürge gölü kıyısındaki tepecik höyüğü ile kangal ilçesi çukur tarla ve kavak nahiyesi höyük değirmeninde prehistorik buluntular elde edilmiştir. yıldızeli argaz höyük ve çevresinde kalkolitik çağ (maden taş devri m.ö. 5000-3500) ile tunç devri (m.ö. 3000-1500) buluntuları elde edilmiştir.sivas'ın yazılı tarihi m.ö. 2000 yılı başlarında hititlerle başlamakta olup merkez tatlıcak köyü ile uzuntepe köyündeki höyükler, divriği maltepe köyünde bulunan höyük ve gürün şuğul vadisindeki hititçe yazılar başlıca hitit yerleşim alanlarıdır. balkanlar üzerinden anadolu'ya gelen frig’lerin hititleri ortadan kaldırmaları sonucu sivas'ta frig egemenliğine girmiştir. frig yerleşimi h...

atatürk'ün gazetesi hakimiyet-i milliye

 kaynak;zekeriya sertel-hatırladıklarımm.kemal’in gazetesi hakimiyeti milliye… o zamanlar ankara’da iki gazete çıkıyordu. biri atatürk'ün gazetesi olan «hâkimiyeti milliye», ötekisi yunus nadi'nin yayınladığı «yeni gün». her ikisi de çok fakir, çok zavallı, birer vilâyet gazetesi hâlinde çıkıyor, derme çatma matbaalarda, gelişi güzel basılıyorlardı. fakat millî kurtuluş savaşı boyunca büyük hizmetleri olmuştu. bugünkü durumlarıyla okuyucuyu çekecek niteliklerden yoksundular. onun için satışları az, halk arasındaki etkileri sınırlıydı. gerçek anlamıyla basın, hâlâ istanbul'daydı ve genellikle ankara'ya k...

atatürk:gizli celseler-3

fransızlarla ilgisi olduğu için küçük bir olayı da anlatayım. istanbul hükümeti tarafından zonguldak bağımsız liva (sancak) yapılmak istenmiş. daha önce tarafımızca idari olarak liva yapılmış ve vekil kaymakam atanmıştı. kendisine istanbul'dan bir liva yöneticisi gelirse engel olunuz. diye emir verilmişti. son aldığımız bilgiye göre istanbul dan kadir bey adında biri gelmiş ve doğrudan fransız karargahına giderek orada liva yönetimini üslenmiş. biz zonguldak ın ele geçirilmesine (işgaline) engel olmak istiyoruz.  doğu trakya da fransız mandası isteyelim, başarılı olur mu? diye düşünenler vardı. fransız mandasına girmenin sonucu, yunanlılara verilmek olacaktı. edirne’de iki yü...

sivas'ın tarihi ve tarihsel gelişimi,sivasın tarihi önemi -

sivas'ın bugünkü sınırları içerisinde yer alan hafik gölü pılır höyüğü zara tödürge gölü kıyısındaki tepecik höyüğü ile kangal ilçesi çukur tarla ve kavak nahiyesi höyük değirmeninde prehistorik buluntular elde edilmiştir. yıldızeli argaz höyük ve çevresinde kalkolitik çağ (maden taş devri m.ö. 5000-3500) ile tunç devri (m.ö. 3000-1500) buluntuları elde edilmiştir.sivas'ın yazılı tarihi m.ö. 2000 yılı başlarında hititlerle başlamakta olup merkez tatlıcak köyü ile uzuntepe köyündeki höyükler divriği maltepe köyünde bulunan höyük ve gürün şuğul vadisindeki hititçe yazılar başlıca hitit yerleşim alanlarıdır. balkanlar üzerinden anadolu'ya gelen frig’lerin hititleri ortadan kaldırmaları sonucu sivas'ta frig egemenliğine girmiştir. frig yerleşimi hitit yerleşim alanlarının...

sivas kongresi

sivas kongresi sivas kongresi sivas kongresi niçin toplandı? kasım 1914'de girdiğimiz birinci dünya savaşı'ndan yenik çıktık. savaş sona erdiğinde milyonlarca kilometrekare toprağı ve yüzbinlerce insanımızı kaybetmiş olarak anadolu topraklarına çekildik. türkleri, anadolu'dan da atma projesi devreye sokuldu. mondros ateşkesinin uygulamaya konulması sonucu musul, istanbul, boğazlar, doğu trakya, iskenderun, maraş, urfa, antep, batum, adana, antalya, kuşadası ..vd. anlaşma( itilaf) devletleri'nin işgaline uğradı. anadolu içlerine ve kıyılarına askerî birlikler çıkardılar. ermeni ve rum azınlık, işgal ordularını çoşku ile karşıladıkları gibi ülkenin çeşitli yörelerinde taşkınlıklarını, katliamlarını sürdürdü. paris barış konferansı kararı ...

cumhuriyetin temelleri burada atildi

                                      sivas kongresisivas kongresi niçin toplandı?kasım 1914'de girdiğimiz birinci dünya savaşı'ndan yenik çıktık. savaş sona erdiğinde milyonlarca kilometrekare toprağı ve yüzbinlerce insanımızı kaybetmiş olarak anadolu topraklarına çekildik. türkleri, anadolu'dan da atma projesi devreye sokuldu. mondros ateşkesinin uygulamaya konulması sonucu musul, istanbul, boğazlar, doğu trakya, iskenderun, maraş, urfa, antep, batum, adana, antalya, kuşadası ..vd. anlaşma( itilaf) devletleri'nin işgaline uğradı. anadolu içlerine ve kıyılarına askerî birlikler çıkardılar....

sivas tarih casi

sivas'ın bugünkü sınırları içerisinde yer alan hafik gölü pılır höyüğü zara tödürge gölü kıyısındaki tepecik höyüğü ile kangal ilçesi çukur tarla ve kavak nahiyesi höyük değirmeninde prehistorik buluntular elde edilmiştir. yıldızeli argaz höyük ve çevresinde kalkolitik çağ (maden taş devri m.ö. 5000-3500) ile tunç devri (m.ö. 3000-1500) buluntuları elde edilmiştir.sivas'ın yazılı tarihi m.ö. 2000 yılı başlarında hititlerle başlamakta olup merkez tatlıcak köyü ile uzuntepe köyündeki höyükler divriği maltepe köyünde bulunan höyük ve gürün şuğul vadisindeki hititçe yazılar başlıca hitit yerleşim alanlarıdır. balkanlar üzerinden anadolu'ya gelen frig’lerin hititleri ortadan kaldırmaları sonucu sivas'ta frig egemenliğine girmiştir. frig yerleşimi hitit yerleşim alanlarının...

unutulan soykırım : batı anadolu'da yunan mezalimi

ayrıca bakınız : balkanlar'da yunan mezÂlimihttp://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/yunan3/yunan3.htmosmanlı devleti'nin 30 ekim 1918 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı mondros mütarekesi'ni takip eden günlerde rumlar, başta istanbul olmak üzere ege, rumeli ve doğu karadeniz'deki taşkınlıklar yaparak türkleri taciz etmekteydiler. 13 kasım 1918'de aralarında yunanlıların ünlü zırhlısı averof'un da bulunduğu itilâf devletleri filosunun istanbul'a gelmesi, rumları sevinçten çılgına çevirmiş, istanbullu ermenilerin de katıldıkları büyük taşkınlıklar bütün şehirde ve adalarda sabahlara kadar sürmüştü.bu arada mondros mütarekesinin 7. maddesi, itilaf devletlerine "güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi, asker çıkararak iş...

türk büyükelçisine suikast

bağdat'ta ünal çeviköz'ün bulunduğu konvoya makineli tüfek ateşi açıldı büyükelçiye suikast 3 araçlık konvoya, çatılara yerleşen 15-20 kişilik bir grup ateş açtı. çeviköz'ü taşıyan zırhlı araca 4, korumaların bulunduğu diğer iki araca 10 kurşun isabet etti. dışişleri bakanlığı, saldırının ''profesyonelce düzenlendiğine'' dikkat çekti. dış haberler servisi - ırak'ın başkenti bağdat'ta türk büyükelçisi ünal çeviköz 'ün bulunduğu konvoya makineli tüfekle ateş açıldı. saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. büyükelçilik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bağdat'ın batısındaki um el kura camiinden büyükelçiliğe dönen üç araçlık konvoya, çatılara yerleşen 15-20 kişilik bir grup tarafından ağır makineli tüfekle ateş açıldı. bir ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !