× "

halk hekimliği nedir halk hekimliğinin oluşum nedenleri

" arama sonuçları
türk <b>halk</b> edebiyatı

türk halk edebiyatı

  halk edebiyatı, esas olarak halkın, halktan kişilerin oluşturduğu bir edebiyattır. nasıl ki divan edebiyatı, servet-i fünun, fecr-i ati gibi edebi topluluklar aydın kişilerce idame ettiriliyorsa, halk edebiyatı da halk tarafından, hatta belki de hiç eğitim almamış kişilerce idame ettirilir. halk edebiyatı, sanatçısı belli olmayan ve sanatçısı belli olan eserlere göre ikiye ayrılır.sanatçısı belli olmayan eserlerin oluşturduğu edebiyata ortak halk edebiyatı veya anonimhalk edebiyatı, sanatçısı belli olanlara ise sanatçısı belli halk edebiyatı veya anonim olmayan halk edebiyatı denir. anonim ...

halk edebiyatı

halk edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. dil., biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. halk edebiyatının genel özellikleri islamiyet'ten önceki edebiyatımızın islam uygarlığı içindeki biçimidir. bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz. halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür. şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır. nazım birimi dörtlüktür. ölçü, hece ö...

halk hikayeleri ve destanların arasındaki farklar nelerdir?

halk hikayeleri ve destanlar arasındaki farklar, halk hikayeleri ve destanlarının arasındaki farklar  destan halk hikâyesi ve masal arasındaki ilişkiler ve bu unsurların destanlara yansıması ilk olarak toplumlar, mitik bir dönem yaşamıştır bu mitik dönemin en önemli özellikleri, insanoğlunun henüz çözemediği olayların sebeplerini esrarlı bir kutsallık ile açıklaması ve vardığı sonucu da bir kural olarak kabul etmesidir böylece kendisinin de içinde yer aldığı ilkel bir tanrılar dünyası yaratılmıştır tarih sahnesine çıkınca düşünce tarzında değişmeler olmaya başlamış ve epik düşünce dediğimiz yeni bir döneme geçilmiştir bu dönemde mitik dönemdeki esrare...

ozanlık(aşıklık)geleneği ve halk ozanı kimdir

halk ozan’ı kimdir, aşık kimdir ozan kimliğine sahip çıkamadığımızdan kendini ozan sanan halk düşmanları ve düzenin ayakçıları kendilerini ozan göstererek, halka mal olmuş ozan yürekli insanları aşağılayıcı şeyler yazarak kendilerini, halk ozanı olarak dayatırlar, böylesine ozan kılığına giren halk canavarlarından ozan adını temizleyebilmenin yolu böylesine kalıcı bir çalışmayla mümkün olacağına inanıyorum....... en azından ben halk ozanıyım diyerek insanlara ulumayı, öğretenlere, ozam kimliğini teslim edemeyiz... korkularına teslim olmuş halkları, ozanlar kendi, kavgasını vererek kendi elleriyle, kurtuluşlarının mümkün olacağını, imgesel bir dil ile anlatarak korkularına teşlim olmak yerine...

halk hikayeleri tanımı özellikleri nelerdir halk hikayeleri ile

halk hikayeleri tanımı: hikaye türünün en eski örnekleri olan ve destandan modern hikayeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. başka bir tanım yapacak olursak; türk edebiyatı verimleri içinde 16.asırdan itibaren görülmeye başlanan, genellikle aşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile intikal eden, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir. (albayrak abdullah, 1993) genel özellikleri: türk edebiyatında bu özelliğe sahip ilk örnek dede korkut hikayeleridir. genellikle aşk konusunun işlendiği halk hikayelerinde zaman zaman kahramanlık konularıyla dini konuların işlendiği de görülmüştür. nazım- nesir karışık olarak anlatılan bu hikayelerin gelişip yayılmasında saz şairlerinin önemli bir fonksiyonu vardır. pertev na...

halk türküleri nasıl bir mesaj veriyor?* - gonca akyar

arşiv 10/4/2011: cumhuriyet dönemi romanlarında resmî ideoloji - kemal kök 10/4/2011: halk türküleri nasıl bir mesaj veriyor?* - gonca akyar 10/4/2011: yoz, kozmopolit kültür, sanat ve gençlik - tuncay şur 10/4/2011: âşık ruhsatî - irfan ünal 22/3/2011: başlangıcından bugüne türk romanı zamandizini 6 (1970- 1979) 8/2/2011: tarihe geçen davalar / alev coşkun 1/2/2011: içinden istanbul geçen filmler 1/2/2011: okuduğum kitaplar / metin celal 1/2/2011: kastamonulu aşık kemali 1/2/2011: tek kitaplıdan korkulur!.. oktay akbal 8/9/2010: “yetmez ama evet…” ya da omurgasız “aydın”lar! 6/9/2010: “büyük romancı”...

halk tv canlı yayını - canlı tv izle

halkın ekranı halk televizyonu halktv canlı yayın. iletişim. ana sayfa. yayın akışı. canlı yayın. programlar. yazarlar. iletişim ... halk için sağlık. haberler. diplomaside görünüm. hikmet çetinkaya'nın ... www.halktv.com.tr/ halktv canlı yayın www.halktv.com.tr/canli_yayin.html canlı halk tv izle'menin en pratik yolu ! online olarak halk tv televizyon kanalını canlı bir şekilde sitemizden izle'yebilirsiniz. - ecanlitv.com " televizyon kanalları " halk tv izle www.ecanlitv.com/halk-tv.html halk tv canlı yayını - canlı tv izle halk tv izle, halk tv...

abaza halk destanları ve nartlar

abaza halk destanları ve nartlar   kuzey kafkasya'nın diğer halklarında olduğu gibi abaza halkının folklorunda de nart destanları yaşar. bu destanlardaki olaylarda, insanüstü gücü olan iri yapılı nart kahramanlarının kafkasya'nın ilk sahipleri oldukları, bunların arkasından gelen binlerce yüzyıl sonra normal insan kuşaklarının ortaya çıktığı anlatılmak istenmiştir. destanlar kuşaktan kuşağa aktarılarak ve zenginleşerek yasaya gelmiştir.   abaza halk eposu bilinen tarih çağlarından beri, -o çağların yaşam biçimi, toplum düzeni anaerkil aile düzeninden (matriarkal düzen) başlayarak- yaşamaktadır. matriarkal (anaerkil) çağdan patriarkal (babaerkil) düzen çağına dek ve da...

destan,halk hikayesi ve masal arasındaki ilişkiler

destan, halk hikâyesi ve masal arasındaki ilişkiler ve bu unsurların destanlara yansıması ilk olarak toplumlar, mitik bir dönem yaşamıştır. bu mitik dönemin en önemli özellikleri, insanoğlunun henüz çözemediği olayların sebeplerini esrarlı bir kutsallık ile açıklaması ve vardığı sonucu da bir kural olarak kabul etmesidir. böylece kendisinin de içinde yer aldığı ilkel bir tanrılar dünyası yaratılmıştır. tarih sahnesine çıkınca düşünce tarzında değişmeler olmaya başlamış ve epik düşünce dediğimiz yeni bir döneme geçilmiştir. bu dönemde mitik dönemdeki esrarengiz görünen âlemin bazı sırları çözülmüş, bilinmezlik ortadan kal...

halk edebiyatı

  halk edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. dil., biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. halk edebiyatının genel özellikleri islamiyet'ten önceki edebiyatımızın islam uygarlığı içindeki biçimidir. bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz. halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür. şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır. nazım birimi dörtlüktür. ölç&u...

halk edebiyatı

  halk edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. dil., biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. halk edebiyatının genel özellikleri islamiyet'ten önceki edebiyatımızın islam uygarlığı içindeki biçimidir. bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz. halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür. şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır. nazım birimi dörtlükt&u...

halk edebiyatı

  halk edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. dil., biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. halk edebiyatının genel özellikleri islamiyet'ten önceki edebiyatımızın islam uygarlığı içindeki biçimidir. bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz. halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür. şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır. nazım birimi dörtlüktür. ölçü,...

halk hikayeleri tanımı özellikleri nelerdir halk hikayeleri ile

halk hikayeleri tanımı: hikaye türünün en eski örnekleri olan ve destandan modern hikayeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. başka bir tanım yapacak olursak; türk edebiyatı verimleri içinde 16.asırdan itibaren görülmeye başlanan, genellikle aşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile intikal eden, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir. (albayrak abdullah, 1993) genel özellikleri: türk edebiyatında bu özelliğe sahip ilk örnek dede korkut hikayeleridir. genellikle aşk konusunun işlendiği halk hikayelerinde zaman zaman kahramanlık konularıyla dini konuların işlendiği de görülmüştür. nazım- nesir karışık olarak...

bozkır halk inanışları

       yurdumuzun diğer yörelerinde olduğu gibi, bozkır ilçesi ile bağlı kasaba ve köylerindeki halk inançlarıkonusunda tespiti yapılabilen hususlar aşağıda sunulmuştur: doğumla ilgili halk inançları insan doğumla hayata ilk adımını atar. bu olay çok önemli olduğundan gerek doğumdan önce gerekse doğumdan sonra bir takım işlemlerin yapıldığı tespit edilmiştir. 1- doğum öncesi halk inançları l- doğacak çocukla ilgili halk inançları:çocuk allah'ın insana bahşettiği bir nimet, paha biçilmeyecek kadar kıymetli ve değerli bir emanettir. bu emanete sahip çıkmak onu hem en iyi şekilde değer vermekle ve hem de milli, manevi ve dini değerlere bağlı yetiştirmekle koruyabiliriz.çocuklar geleceğin umudu, neslimizin sürmesi için bir teminattır. çocuklarını çeşitli t...

halk için anayasayı tartışıyoruz

haklar ve özgürlükler cephesi, bilgi üniversitesi dolapdere kampüsü'nde 'halk için anayasayı tartışıyoruz' konulu bir forum düzenledi. 27 ekim günü gerçekleşen foruma prof. dr. mehmet bekaroğlu, siyasetçi yazar mihri belli, çhd adına selçuk kozağaçlı, av. rasim öz, av. bahri bayram belen, divriği kültür derneği adına mehpare çolak, emep adına mustafa yalçın, ödp adına görkem doğan, tkp adına bilgitay hakkı durna, bilgesu erenus, gazeteci ayşe düzkan, gazeteci nuray mert, kesk şubeler platforrmu adına ibrahim sönmez ve höc adına münire demirel katıldı. forumu yöneten tekin tangün neden biraraya gelindiğini anlatarak forumun akp'nin çıkarmayı düşündüğü anayasa ile höc'ün yayınladığı halk anayasası taslağı olmak üzere iki bölümden oluşacağını hatırlatarak foruma katılanlar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !