× "

halvetiye tekkesi arnavutluk

" arama sonuçları
arnavutluk-halvetiye tekkesi

arnavutluk-halvetiye tekkesi

halvetiye tekkesi 1691 yılında yapıldı. tekke binası dört asırdır eski şeklini korumaktadır. tekke binası ve semahane arasında şadırvanı vardır ve suyu özel olarak kırpınar’dan getirilmiştir. semahaneye bitişik şeyh ailesinin barındığı harem binası bulunur. bu ev tekkenin kuruluş tarihine denktir. tekkeyi şeyh necati yönetmektedir. şehir merkezinde, theranda oteli tekkenin arazisinde kurulmuştur. ...

niyazi-i mısri...yaşadığı asra genel bakış

niyâz&ıcirc;-i mısr&ıcirc; kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin yaşadığı asra genel bakış [1]   a-siyasî ve ekonomik durum niyâzî-i mısrî kaddese’lâhü sırrahu’l azîzin yaşadığı dönem (1027/1618 -1105/1694) osmanlı devletinin siyasî yönden gerilemeye başladığı devreye rastlar. yedi osmanlı hükümdarının hüküm sürdüğü bir dönemde yaşamıştır. bu osmanlı padişahlarının saltanat süreleri sırasıyla; sultan osman ıı.(1618-1622), sultan mustafa ı. (ikinci defa olarak, 1622-1623), sultan murad ıv.( 1623-1640), sultan ibrahim (1640-1648), sultan mehmed ıv.(1648-1687), sultan süleyman ıı.(1687-1691)...

türkiye dışındaki osmanlı eserleri ( resimli )

arnavutluk - belgrad bekarlar camii mangalem mahallesi halvetiye tekkesi mangalem mahallesi   arnavutluk- ergiri palorto mahallesi arnavutluk - iskodra kir nehri üzerinde köprü arnavutluk - tiran ethem bey camii   bosna - hersek (bosnia- herzegovina) bosna hersek- banya luka yeni camii bosna hersek - mostar köprü evler   saray bosna (sarajevo) gaz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !