× "

hangi namaz kaç rekat kñlñnñr

" arama sonuçları

namaz oruç kurban

namaz abdest  1. saç boyası, kına, ruj, oje, jöle gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle mani midir?      abdest alırken, yıkanması gereken uzuvlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest sahih olmaz. gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerinin yıkanması gerekir.     bu itibarla, abdest veya gusül alacak kimsenin, yıkanması gereken uzuvlarında, suyun altına ulaşmasına engel olacak bir tabaka bulunmamalıdır. oje gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup da suyun bedene ulaşmasına mani olanlar abdest ve gusle manidir. abdest veya gusülden önce bunların çıkarılması gerekir. buna karşılık, tabaka oluşturmayan saç boyası, kına gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle mani değil...

namaz ile ilgili bilgiler [full] !!

resimlerle namazın kılınışı örnek olarak sabah namazının iki rek'at farzının kılınışı resimlerle anlatılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. iki rek'atli bir namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark olmadığından onların resimlerle anlatılmasına gerek duyulmamıştır. sabah namazının farzının kılınışı birinci rek'at: 1) ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür. 2) ikamet getirilir. (erkekler için) niyet: 3) "niyet ettim allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. iftitah tekbiri: 4) "allahü ekber" diyerek iftitah tekbi...

abdülehad nÛrÎ

istanbul'da yetişen büyük velîlerden. ismi abdülehad nûrî bin muslîhuddîn mustafa safâî bin ismâil bin ebü'l-berekât, künyesi ebü'l-mekârim'dir. 1594 (h.1003) veya 1604 (h.1013) senesinde sivas'ta doğdu. annesi şemseddîn-i sivâsî'nin büyük kardeşi muharrem efendinin kızı safâ hâtundur. abdülehad nûrî efendi ilim tahsîline sivas'ta başladı. istanbul'da tamamlayıp zâhirî ve bâtınî ilimlerde yüksek derecelere ulaştı. 1651 (h.1061) senesi safer ayının ilk cumâ günü ikindi vaktine yakın vefât etti. cenâze namazı azîzzâde şeyh abdülbâkî efendi tarafından kıldır...

namaz

·  ezan ve kamet nedir?·  kaza namazlarinda ezan ve kamet gerekir mi?·  hoparlörle ezan okumak caiz midir?·  ezan arapça disinda baska dillerde okunabilir mi?·  kaç vakit namaz vardir?·  kutuplar gibi vakitlerin tesekkül etmedigi yerlerde namaz nasil kilinir?·  namazlar cem’ edilmek (birlestirilmek) suretiyle kilinabilir mi?·  vaktinde kilinamayan namazlar kaza edilebilir mi?·  yolculukta kilinamayan namazlar nasil kaza edilir?·  hangi vakitlerde kaza ve nafile kilinamaz?·  hangi vakitlerde nafile namaz kilinamaz?·  kaza namazi borcu olan nafile kilabilir mi?&...

namaz nedir ? namazın bilgileri 5 vakit namaz kılınışı

namaz    namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. yüce allah'a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. erginlik çağına gelen, akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır.    namaz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren yüce allah'a karşı bir kulluk görevimizdir.    namaz kılanlar, allah'ın emrini yerine getirmiş, kulluk borçlarını ödemiş ve allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş olurlar.     namaz nedir?    namazın çeşitleri    namazın farz, vacib ve nafile çeşitleri vardır.1. farz namazlar: beş vakit n...

namaz nedir ? namaz bilgileri ?

  namaz     namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. yüce allah'a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. erginlik çağına gelen, akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır.     namaz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren yüce allah'a karşı bir kulluk görevimizdir.     namaz kılanlar, allah'ın emrini yerine getirmiş, kulluk borçlarını ödemiş ve allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş olurlar.       namaz nedir?     namazın çeşitleri     namazın farz, vacib ve nafil...

nÂfile

nâfile bağış, hibe, ganimet malı, zorunlu olmaksızın yapılan iş. farz veya vacib namazlar dışında kalan ve resûlullah (s.a.s)'ın kıldığına dair rivayet bulunan namazlar demektir. bunlar da sünnet olan nâfileler ve mendup olan nafileler olmak üzere ikiye ayrılır. sünnet olan nâfile, allah elçisinin yapmağa devam ettiği ve ancak nâdir olarak yapmadığı kuvvetli işlerdir. kimi zaman bu işleri yapmamasının sebebi insanlara farz olmadığını göstermektir. mendup olan nâfile ise, hz. peygamber'in bazan yapıp, bazan yapmadığı, kuvvetli olmayan sünnetlerdir. menduba müstehap da denir.fıkıh usûlünde nâfile, sünnet, tatavvu, müstehap ve ihsan terimleri "mendup"la eş anlamda kullanılır....

tÂc-ül-ÂrifÎn (ebü'l-vefâ)

tÂc-ül-ÂrifÎn (ebü'l-vefâ)evliyânın büyüklerinden olup seyyiddir. künyesi ebü'l-vefâ, ismi muhammed, lakabı tâc-ül-Ârifîn'dir. kakis diye de anılır. seyyid ebü'l-vefâ 1026 (h.417) senesi receb ayının on ikinci günü ırak'ın kusende denilen mevkiinde dünyâya geldi. seyyid ebü'l-vefâ, kerâmet ve hârikada asrının reîsiydi. zamânın birçok âlimleri ondan istifâde etti ve feyz aldı. binlerce talebesi vardı. 1107 (h.501) senesi rebî'ülâhir ayının yirminci günü, seksen dört yaşında iken bağdat'ta vefât etti. cenâzesini adiyy binmüsâfir yıkadı, kefenledi ve defnetti.seyyid ebü'l-vefâ hazretlerinin babasının ismi, seyyid muhammed arîzî olup, zamânının büyük velîlerinden idi. yaşadığı beldenin hâkimi, seyyidlere çok eziyet vermeye başlayınca, orayı terk ederek benî-...

buhÂrÎ

buhÂrÎhadîs-i şerîf âlimlerinin en büyüklerinden ve velîlerden. ismi muhammed bin ismâil bin ibrâhim bin mugîre el-ca'fî künyesi ebû abdullah'dır. 810 (h.194) senesi şevval ayının yirmi yedinci cumâ günü buhâra'da doğdu ve buhârî nisbesiyle şöhret buldu. hadîs-i şerîf ilminde en yüksek dereceye yükseldi. kur'ân-ı kerîmden sonra islâm dîninin en kıymetli kitabı olan buhârî-yi şerîf adıyla meşhur hadîs kitabını yazdı. 870 (h.256) senesi ramazan bayramı gecesi semerkant'ın bir kasabası olan hartenk'de vefât etti. cenâze namazı bayram namazından sonra kılınıp defnedildi.babası seçilmiş kimselerden ve hadîs rivâyet ehlinden idi. evliyânın büyüklerinden abdullah ibni mübârek ile sohbet etmiş ilim ve feyz almıştı. duâsı kabûl olanlardandı. hattâ birçok defâ; "yâ rabbî! ben...

nÂfile

nÂfile bağış, hibe, ganimet malı, zorunlu olmaksızın yapılan iş. farz veya vacib namazlar dışında kalan ve resûlullah (s.a.s)'ın kıldığına dair rivayet bulunan namazlar demektir. bunlar da sünnet olan nâfileler ve mendup olan nafileler olmak üzere ikiye ayrılır. sünnet olan nâfile, allah elçisinin yapmağa devam ettiği ve ancak nâdir olarak yapmadığı kuvvetli işlerdir. kimi zaman bu işleri yapmamasının sebebi insanlara farz olmadığını göstermektir. mendup olan nâfile ise, hz. peygamber'in bazan yapıp, bazan yapmadığı, kuvvetli olmayan sünnetlerdir. menduba müstehap da denir. fıkıh usûlünde nâfile, sünnet, tatavvu, müstehap ve ihsan terimleri "mendup"la eş anlamda kullanılır. nâfile ibadetleri aşağıdaki şekilde tasnif etmek mümkündür: müekked olan sünnetler: beş vakit namaza ve ...

namaz nasıl kılınır?

!!!!!!namaz nasıl kılınır!!!!!!!!. namaz nasıl kılınır? bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek şöyle kılınır: 1) sabah namazı sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya", diye niyet edilir. hemen eller yukarıya kaldırılıp "allahu ekber" diye tekbir alınır. ondan sonra eller bağlanır ve "sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük" okunur. arkasından "eûzübillahimineşşeytani'r-racim bismillahirrahmanirrahim" diyerek eûzü besmele çekilip fatiha suresi okunur sonra "amîn" denir ve bir mikdar dah...

namaz nasıl kılınır?

!!!!!!namaz nasıl kılınır!!!!!!!!. namaz nasıl kılınır? bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek şöyle kılınır: 1) sabah namazı sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya", diye niyet edilir. hemen eller yukarıya kaldırılıp "allahu ekber" diye tekbir alınır. ondan sonra eller bağlanır ve "sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük" okunur. arkasından "eûzübillahimineşşeytani'r-racim bismillahirrahmanirrahim" diyerek eûzü besmele çekilip fatiha suresi okunur sonra "amîn" denir ve bir mikdar dah...

abdülehad nÛrÎ

abdülehad nÛrÎ istanbul'da yetişen büyük velîlerden. ismiabdülehad nûrî bin muslîhuddîn mustafa safâî bin ismâil bin ebü'l-berekât, künyesi ebü'l-mekârim'dir. 1594 (h.1003) veya 1604 (h.1013) senesinde sivas'ta doğdu. annesi şemseddîn-i sivâsî'nin büyük kardeşi muharrem efendinin kızı safâ hâtundur. abdülehad nûrî efendi ilim tahsîline sivas'ta başladı. istanbul'da tamamlayıp zâhirî ve bâtınî ilimlerde yüksek derecelere ulaştı. 1651 (h.1061) senesi safer ayının ilk cumâ günü ikindi vaktine yakın vefât etti. cenâze namazı azîzzâde şeyh abdülbâkî efendi tarafından kıldırılıp eyüp nişancası'nda, mürşidi abdülmecîd sivâsî hazretlerinin türbeleri karşısına defnedildi. sevenlerinden yûsuf ağazâde mustafa efendi, kabrinin üzerine bir türbe yaptı...

insani kamil ve tarikatlar s o r u l a r

                                                    s o r u l a rs. - efendim, sahte mürşidi nasıl tanırız? c. - efendim, kâmil bir mürşid kimseyi dâvet etmez. kâmil bir mürşid, kendisine müracat eden bir kimseyi mürîdliğe hemencecik de kabûl etmez. yeteneğini ölçmeden, yeteneğini görmeden ona ileride bu hayatını da, âhiret hayatını zehir edecek yük yüklemez. yâni, gittiniz bir mürşid gördünüz, fevkalâde zât dediler gittiniz, "gel evlâdım! seni mürîdliğe kabûl ettim. bu geceden itibaren her gece 80.000 adet kelime-i tevhîd çekeceksin!"; yanın...

abdülehad nÛrÎ

istanbul'da yetişen büyük velîlerden. ismi abdülehad nûrî bin muslîhuddîn mustafa safâî bin ismâil bin ebü'l-berekât, künyesi ebü'l-mekârim'dir. 1594 (h.1003) veya 1604 (h.1013) senesinde sivas'ta doğdu. annesi şemseddîn-i sivâsî'nin büyük kardeşi muharrem efendinin kızı safâ hâtundur. abdülehad nûrî efendi ilim tahsîline sivas'ta başladı. istanbul'da tamamlayıp zâhirî ve bâtınî ilimlerde yüksek derecelere ulaştı. 1651 (h.1061) senesi safer ayının ilk cumâ günü ikindi vaktine yakın vefât etti. cenâze namazı azîzzâde şeyh abdülbâkî efendi tarafından kıldırılıp eyüp nişancası'nda, mürşidi abdülmecîd sivâsî hazretlerinin türbeleri karşısına defnedildi. sevenlerinden yûsuf ağazâde mustafa efendi, kabrinin üzerine bir türbe yaptırdı.abdülehad nûrî efendi, dah...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !