× "

hav hav sesi dinle

" arama sonuçları
.:nazlı ney'den dinle..

.:nazlı ney'den dinle..

   bişnev in ney çün hikâyet mîküned ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned dinle, bu ney neler hikâyet ediyor, ayrılıklardan nasıl şikâyet ediyor? ~ herkesî ez zann-i hod şüd yâr-i men vez derûn-i men necüst esrâr-i men herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu. içimdeki esrârı araştırmadı ~ sırr-ı men ez nâle-i men dûr nist lîk çeşm-i gûşrâ an nûr nîst benim sırrım feryâdımdan uzak değildir. lâkin her gözde onu görecek nûr, her kulakda onu işitecek kudret yoktur. ~ ten zi cân ü cân zi ten mestûr ...

akıllı eşek

  akıllı eşek kişiler çiftçi – öküz – eşek – köpek – iki işçi 1. perde (arka plã¢nda dağlar, tepeler ve ağaçların olduğu bir resim yer alır. çiftçi bir köşede oturmuş, yere mendilini sermiş yemek yer. bir yanında su testisi durur. köpeği yanında yatar. arkasında kürek ve tırmık vardır. az ötede eşek ve öküz yan yana otlar. ara sıra kafalarını kaldırıp birbirlerine bakarlar. çiftçi gülerek onları dinler.) (çiftçi başına siperli bir şapka takmıştır. süvari pantolon ve yelek giymiştir. ayağında deri çizmeler vardır. öküz, eşek ve köpek basit bir maske ile belirtilir.) öküz (şik...

selÂm vermek, eve girmek için izin istemek, aksırana karşılık du

selÂm vermek, eve girmek için izin istemek, aksırana karşılık du etmek ve bunlarla ilgili meseleler allah tealâ buyurmuştur: "evlere girdiğiniz zaman, allah katında mü­barek olan, hoş olan bir sağlık dileyişi ile kendinizden olanlara (mü'min-ıere) selâm verin" buyurmuştur[1] yine allah tealâ "bir selâmla selâmlandığımz zaman, ondan daha güzeli ile mukabele edin, yahut aynen karşılığını verin."[2] buyurmuştur. yine allah tealâ: "kendi evlerinizden başka evlere sahihlerinden izin istemedikçe ve on­lara selâm vermedikçe girmeyiniz" buyurmuştur.[3] "sizin çocuklarınız bulûğ çağına erince, onlardan önceki büyük kar­deşleri izin istedikleri gibi izin istesinler (de odalarınıza girsinler)" buyur­muştur.[4] yine allah tealâ: "(ey peygamber!) kendilerine ikramd...

selÂm vermek, eve girmek için izin istemek, aksırana karşılık du

selâm vermek, eve girmek için izin istemek, aksırana karşılık duâ etmek ve bunlarla ilgili meseleler allah tealâ buyurmuştur: "evlere girdiğiniz zaman, allah katında mü­barek olan, hoş olan bir sağlık dileyişi ile kendinizden olanlara (mü'min-ıere) selâm verin" buyurmuştur[1]yine allah tealâ"bir selâmla selâmlandığımz zaman, ondan daha güzeli ile mukabele edin, yahut aynen karşılığını verin."[2] buyurmuştur.yine allah tealâ:"kendi evlerinizden başka evlere sahihlerinden izin istemedikçe ve on­lara selâm vermedikçe girmeyiniz" buyurmuştur.[3]"sizin çocuklarınız bulûğ çağına erince, onlardan önceki büyük kar­deşleri izin istedikleri gibi izin istesinle...

mesnevi cilt -3- mesnevi'yi kınayana cevap

ey kınayan köpek sen hav ,hav edip duruyor da kuranı kınamakla hükmünden kendimi kurtarırım mı sanıyorsun. bu o aslan değil ki ondan canını halas etmeğe muvaffak olasın. yahut kahrının pençesinden imanını kurtarasın. kuran kıyamete kadar ey kendilerini bilgisizliğe feda edenler diye nida eder. der ki. “ siz beni masal sandınız da kınama ve kafirlik tohumunu ektiniz. fakat kınayıp da aslı yok masaldan ibaret dediniz. ama gördünüz ya siz yok oldunuz siz masal oldunuz. ben tanrının kelamıyım tanrıyla kaimim canım canına gıdayım arı duru parlak bir yakutum. ben güneşin nuruyum sizin üstünüze vurdum sizi aydınlattım. fakat güneşten ayrılmış değilim. bakın ben aşıkları ölümden kurtarmak için buracıkta akıp duran...

akıllı eşek

akıllı eşek (tiyatro oyunları, skeçler, piyesler, oratoryolar)kişilerçiftçi - öküz - eşek - köpek - iki işçi1. perde(arka plã¢nda dağlar, tepeler ve ağaçların olduğu bir resim yer alır. çiftçi bir köşede oturmuş, yere mendilini sermiş yemek yer. bir yanında su testisi durur. köpeği yanında yatar. arkasında kürek ve tırmık vardır. az ötede eşek ve öküz yan yana otlar. ara sıra kafalarını kaldırıp birbirlerine bakarlar. çiftçi gülerek onları dinler.)(çiftçi başına siperli bir şapka takmıştır. süvari pantolon ve yelek giymiştir. ayağında deri çizmeler vardır. öküz, eşek ve köpek basit bir maske ile belirtilir.)öküz (şik...

.:nazlı ney'den dinle..

   bişnev in ney çün hikâyet mîküned ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned dinle, bu ney neler hikâyet ediyor, ayrılıklardan nasıl şikâyet ediyor? ~ herkesî ez zann-i hod şüd yâr-i men vez derûn-i men necüst esrâr-i men herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu. içimdeki esrârı araştırmadı ~ sırr-ı men ez nâle-i men dûr nist lîk çeşm-i gûşrâ an nûr nîst benim sırrım feryâdımdan uzak değildir. lâkin her gözde onu görecek nûr, her kulakda onu işitecek kudret yoktur. ~ ten zi cân ü cân zi te...

akıllı eşek (tiyatro oyunları, skeçler, piyesler, oratoryolar)

 kişilerçiftçi - öküz - eşek - köpek - iki işçi 1. perde(arka plã¢nda dağlar, tepeler ve ağaçların olduğu bir resim yer alır. çiftçi bir köşede oturmuş, yere mendilini sermiş yemek yer. bir yanında su testisi durur. köpeği yanında yatar. arkasında kürek ve tırmık vardır. az ötede eşek ve öküz yan yana otlar. ara sıra kafalarını kaldırıp birbirlerine bakarlar. çiftçi gülerek onları dinler.)(çiftçi başına siperli bir şapka takmıştır. süvari pantolon ve yelek giymiştir. ayağında deri çizmeler vardır. öküz, eşek ve köpek basit bir maske ile belirtilir.)öküz (şikã¢yet ederek)— sen bütün g&uu...

akıllı eşek (tiyatro oyunları, skeçler, piyesler, oratoryolar)

kişilerçiftçi - öküz - eşek - köpek - iki işçi 1. perde(arka plã¢nda dağlar, tepeler ve ağaçların olduğu bir resim yer alır. çiftçi bir köşede oturmuş, yere mendilini sermiş yemek yer. bir yanında su testisi durur. köpeği yanında yatar. arkasında kürek ve tırmık vardır. az ötede eşek ve öküz yan yana otlar. ara sıra kafalarını kaldırıp birbirlerine bakarlar. çiftçi gülerek onları dinler.)(çiftçi başına siperli bir şapka takmıştır. süvari pantolon ve yelek giymiştir. ayağında deri çizmeler vardır. öküz, eşek ve köpek basit bir maske ile belirtilir.)öküz (şikã¢yet ederek)— sen bütün gün d...

mesnevi'yi kınayana cevap

ey kınayan köpek sen hav ,hav edip duruyor da kuranı kınamakla hükmünden kendimi kurtarırım mı sanıyorsun. bu o aslan değil ki ondan canını halas etmeğe muvaffak olasın. yahut kahrının pençesinden imanını kurtarasın. kuran kıyamete kadar ey kendilerini bilgisizliğe feda edenler diye nida eder. der ki. “ siz beni masal sandınız da kınama ve kafirlik tohumunu ektiniz. fakat kınayıp da aslı yok masaldan ibaret dediniz. ama gördünüz ya siz yok oldunuz siz masal oldunuz. ben tanrının kelamıyım tanrıyla kaimim canım canına gıdayım arı duru parlak bir yakutum. ben güneşin nuruyum sizin üstünüze vurdum sizi aydınlattım. fakat güneşten ayrılmış değilim. bakın ben aşıkları ölümden kurtarmak için buracıkta akıp duran...

divan şiirinde musiki

divan şiirinde musiki  mahmut kaplandoç. dr., celal bayar üniversitesi, fen-edebiyat fakültesi öğretim üyesigüzel sanatlar içinde hemen her insanın ilgisini çeken musiki, divan şairleri için de çok önemlidir. özellikle divanlarda musiki terimleri, beste ve çalgılar tevriye ve tenasüp yapmak amacıyla kullanılmıştır. geçmişin dünyasında müziğin kapsadığı alan, bugünkünden dar değildir. çünkü, "osmanlı mûsikîsi; tezhibi, nakşı, (minyatürü), halısı, hattı ve ebrusuyla, batılıların sublime art dedikleri ulvî bir güzellik olan osmanlı sanatının -mimaride taş yerine- seste billurlaşmış şeklidir".1 divanları incelediğimiz zaman m&u...

sözler

                                      birinci söz bismillâh her hayrın başıdır. biz dahi başta ona başlarız. bil ey nefsim! şu mübârek kelime islâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisân-ı haliyle vird-i zebânıdır. bismillâh ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle. şöyle ki: bedevî arab çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabîle reisinin ismini alsın ve himâyesine girsin -tâ şakî...

akıllı eşek

akıllı eşekkişilerçiftçi - öküz - eşek - köpek - iki işçi1. perde(arka plânda dağlar, tepeler ve ağaçların olduğu bir resim yer alır. çiftçi bir köşede oturmuş, yere mendilini sermiş yemek yer. bir yanında su testisi durur. köpeği yanında yatar. arkasında kürek ve tırmık vardır. az ötede eşek ve öküz yan yana otlar. ara sıra kafalarını kaldırıp birbirlerine bakarlar. çiftçi gülerek onları dinler.)(çiftçi başına siperli bir şapka takmıştır. süvari pantolon ve yelek giymiştir. ayağında deri çizmeler vardır. öküz, eşek ve köpek basit bir maske ile belirtilir.)öküz (şikâyet ederek)— sen bütün gün durmadan çalışmanın ne demek olduğunu biliyor musun?tam o canım otları ağzıma alırım, hevesim kursağımda kalır.eşek (merakla)— niyeee?öküz (biraz kızarak)— niye mi? niye olacak? ta...

mesnevi'yi kınayana cevap

mesnevi'den hikayeler 3.cilt mesnevi'yi kınayana cevap ey kınayan köpek sen hav ,hav edip duruyor da kuranı kınamakla hükmünden kendimi kurtarırım mı sanıyorsun. bu o aslan değil ki ondan canını halas etmeğe muvaffak olasın. yahut kahrının pençesinden imanını kurtarasın. kuran kıyamete kadar ey kendilerini bilgisizliğe feda edenler diye nida eder. der ki. “ siz beni masal sandınız da kınama ve kafirlik tohumunu ektiniz. fakat kınayıp da aslı yok masaldan ibaret dediniz. ama gördünüz ya siz yok oldunuz siz masal oldunuz. ben allahnın kelamıyım allahyla kaimim canım canına gıdayım arı duru parlak bir yakutum. ben güneşin nuruyum sizin üstünüze vurdum sizi aydınlattım. fakat güneşten ayrılmış değilim. bakın ben aşıkları ölümden kurtarmak için buracı...

necmüddin kübra [kaddesallahu sırrıhulaziz]

      necmüddin kübra [kaddesallahu sırrıhulaziz] türk dünyasında yaşayan tasavvufi hayatın " insana yönelik" ve " aksiyoner" karekteri ile sosyal hayatın tam ortasında yeraldığını; hatta, sosyal hayatı yönlendırdığine daha önce işaret etmiştik. böylece genel kanaatin aksine türk sufisi "pesifist" temayülleri olan "miskin bir mistik" değil; tesbih çekebildiği kadar kılıç da çekebilen, gönülleri olduğu kadar kaleleri de fethedebilen bir "mücahid"dir. yaygın kullanılan deyimlerle ifade edersek, "cihad-ı ekber" olan nefs ile savaşı yapma azmindeki bir mürşid için daha kolay olan "cihad-ı asgar"dan yüz çevirmek yani allah yolunda savaşmaktan geri kalmak düşünülemez. bunun en güzel örneğini göstersnlerden birisi türkistan'lı şeyh ve adıyla anılan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !