× "

hayallerle ilgili hikayeler

" arama sonuçları

ülkemizde hukukun vicdan ve ahlak sorunu

doç. dr. muhammet özekes** giriş hukuk kurallarıyla ahlak kuralları arasındaki temel farklılık, hukuk kurallarının ahlak kurallarına göre yaptırım gücünün yüksekliği, hukuk kurallarına aykırı davranıldığında devletin zor kullanma yoluyla bu aykırılığı gidermesi veya hakkı yerine getirmesidir. bunun dışında, hukuk da ahlak da toplumsal düzen kurallarıdır; her ikisi de toplumun birlikte yaşamasını sağlamaya, toplum düzenini ayakta tutmaya yarar. her ne kadar hukuk ve ahlak arasında farklılıklar bulunsa da, bu iki kural türü birbirini yok sayamaz. her şeyden önce ahlak, meşru oldukları sürece hukuk kurallarına uygun davranmayı emretmekte, birçok hukuk kuralının temelinde de tüm insanlığa veya o topluma mal olmuş ahlaki anlayışlar yatmaktadır. hukuk ve ahlakın ke...

edebi türler

edebi türler edebi türler;şekil ve biçim bakimindan ortak kurallara göre yazilmiş veya söylenmiş eserlerin siniflandirilmasinda kullanilan bir anlatimdir edebi türleri iki kisma ayirmak mümkündür: 1)sözlü edebiyat türleri:bu kısımda masal,destan,konferans,atasözü ve bazı tiyatro çeşitleri sayılabilir nazım ve nesir halinde olabilirler 2)yazılı edebiyat türleri: a-)nazım türleri:şiir b-)nesir türleri:tiyatro,roman,hikaye,edebi tarih,biyografya,hatıra,seyahat yazısı,tenkit(eleştiri), mektup,makale,fıkra,deneme,sohbet,hitabet(nutuk) bu kısımdadır şıır: insanda güzel duygular uyandıran sanat değeri taşıyan ölçülü ya da ölçüsüz,uyaklı ...

tanrı:tanrının doğum günü-3

tanrı      bunun yanıtını bilmen için, kozmozun ilham mekanizmasının nasıl işlediğini bilmen gerekir. ilham, rabb’ın frekansıdır. kozmosun yasalarına göre melekler, topluma görünemezler. rab, kitlelere sunacağı yeni açılımların ilhamını vermek üzere insanları seçer. kur’an’da peygambere kitabı getiren de, balarısına o balı ürettiren de aynı kelimedir: vahy. bu, kur’an dilinde bildiğin ilham kavramına karşılık gelir. vahy, sanatsal yaratıcılık için de geçerlidir. kimi sanatçılar, ilhama kanal olarak seçildiğinin farkında bile değildir. yeryüzünün tüm sanatsal güzelliklerinde rabbın gizli imzası vardır.      &...

divan edebiyatı

divan edebiyatı divan edebiyatı arap ve fars edebiyatlarının tesirinde gelişen bu edebiyatın ilk ürünlerinin daha ortaasya’da iken verildiğini (kutadgu bilig, atabet’ül hakayık) anlatmıştık. onun devamı olarak türkler anadolu’ya göçtüklerinde, yeni yurtlarında yeni bir edebiyat oluşturdular. elbette bu edebiyatın temelinde islam kültürü vardır. ancak tamamen dini konuları işleyen divan şiirleri, tasavvuf edebiyatı adı altında incelenir. bunu divan edebiyatından kesin hatlarla ayırmak mümkün değildir. şimdi anadolu’da gelişen divan edebiyatını yüzyıllarına göre inceleyelim.   13. yüzyıl bu yüzyılda türk edebiyatının, ünü sınırları aşan sanatçısı mevlana yet...

batı etkisinde gelişen türk edebiyatı

batı etkisinde gelişen türk edebiyatı          osmanlı devletinde batılılaşma hareketi  18. yüzyılda başlar.lale devri'nde(1718-1730)ilk meyvesini vermiş.matbaanın gelişi,ııı.selim dönemi,kabakçı ve alemdar mustafa paşa olayları, ıı. mahmut'un iktidarı,vakayı hayriye(1828), tanzimat fermanı'nın ilanı,ıslahat fermanı(1856), batı'ya öğrencilerin gönderilmesi, batı'dan öğretmenlerin getirilerek batı tarzında okulların açılması,çevirilerin yapılması,azınlık okullarının açılması, batı hayranlığıyla yetişen gençlerin çalışmaları,azınlık gazetelerinin çıkarılması batı kültürünün yaygınlaştırarak batı edebiyatını oluşturmuştur.1860'ta şinasi ile agah efend...

hayallerle yaşamak

  her şey hayalle başlıyor. çocukluğumda kurduğum ilk ciddi hayal yazar olmaktı. sonra komşumuzun kızından özenip yaz kurslarına gidince, tenis şampiyonu olmanın hayalini kurdum ve bu hayalin peşinde biraz uğraştım. çok yetenekli olduğuma sonsuz inancım olduğundan başlangıç seviyesindeki diğer çocuklarla bir hafta takıldıktan sonra, ikinci sınıfların arasına kaynayarak daha hızlı gelişeceğimi umdum. yaz sezonu sonunda yapılan turnuvalarda malesef ikinci sınıflarla yarıştım ve elendim. aslında biliyordum ki başlangıç grubundakilerle yarışsaydım birinci olurdum ve takıma seçilebilirdim. dünyanın en iyi tenisçisi olmak için biraz geç kalmıştım. orta okulda atletizimle uğraşırken 50 metre bayanlarda dü...

divan edebiyatı

divan edebiyatı arap ve fars edebiyatlarının tesirinde gelişen bu edebiyatın ilk ürünlerinin daha ortaasya’da iken verildiğini (kutadgu bilig, atabet’ül hakayık) anlatmıştık. onun devamı olarak türkler anadolu’ya göçtüklerinde, yeni yurtlarında yeni bir edebiyat oluşturdular. elbette bu edebiyatın temelinde islam kültürü vardır. ancak tamamen dini konuları işleyen divan şiirleri, tasavvuf edebiyatı adı altında incelenir. bunu divan edebiyatından kesin hatlarla ayırmak mümkün değildir. şimdi anadolu’da gelişen divan edebiyatını yüzyıllarına göre inceleyelim. 13. yüzyıl bu yüzyılda türk edebiyatının, ünü sınırları aşan sanatçısı mevlana yetişmiştir. ortaasya’d...

öğretmene faydalı bilgiler

felakete uğramış öğrencilerinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? 14 eylül, 1999 yaşamımızda kontrol edemediğimiz ya da önceden kestiremediğimiz olayların var olduğunu anlamak ve kabul etmek çocuklar için oldukça güçtür. en kötüsü de biz yetişkinlerin bir felaketi etkisiz hale getiremiyor, tekrar başımıza gelmesini önleyemiyor ve çaresiz kalıyor olmamızdır. giriş deprem, diğer pek çok doğal felaket gibi ani olması ve yarattığı sonuçlar açısından psikolojik anlamda bir travma olarak kabul edilmektedir. yurdumuzun marmara bölgesinde etkili olan ve “yüzyılın depremi” olarak anılan 17 ağustos 1999 depremi, binlerce can kaybına, pek çok ailenin evsiz kalmasına, yaralanmaya ve çok büyük miktarlarda mal kaybına yol açtı. pek çok aile ve çocuk evlerinden ve yaşadıkları yerlerden uzaklaşma...

düşün ve başar

    başarıya ulaşmanın formülleri “başarısızlık yapamamak değil, yapamayacağını sanmaktır. bizi düşüncelerimiz sınırlamazsa hiçbir yaratık sınırlayamaz.” muhammed bozdağ 1. büyük düşünmek: kaderimizin kanunu şudur: düşünceler eylemlere yol açarlar. eylemler alışkanlıkların nedenidir. alışkanlıklarımız bizim karakterimizi, kişiliğimizi belirler. karakterimiz ise kaderimizi örgüleyen en önemli nedendir. yaratıcımız geleceğimizi belirleme gücünü bize vermiştir. herkes yürüdüğü yolun sonunda var olana ulaşır. tırmandığınız merdivene bakarak sonunda nereye yükseleceğinizi anlayabilirsiniz. dolaysıyla büyük sonuca giden yol büyük düşünceden başlar. hayat nehri kızılırmak'tan daha kıvrımlı, niagara'dan daha akıntılı ve tehlikelidir. niagara nehri boyunca iler...

türk edebiyatı konu anlatımları - yeni sınav sistemine göre

türk edebiyatı tarihitürk edebiyatı tarihi, türklerin kültür değişimlerine göre üç ana grupta incelenir:islamiyetten önceki türk edebiyatıislam etkisindeki türk edebiyatıbatı etkisindeki türk edebiyatıelbette bu üç grubu kesin hatlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir. çünkü islam etkisine girince eski edebiyat tamamen yok olmadığı gibi batı etkisine girince de islami edebiyat bitmemiştir. ancak genel tercihin değişmesi, bu ayrımı ortaya koyar.bu ana grubun içinde de değişik anlayışların oluşturduğu ayrılmalar görülür. bunları bir şema halinde gösterelim:şimdi bu dönemleri ayrıntılarıyla görelim;islamiyetten önceki türk edebiyatıtarihin kara...

divan edebiyatı

divan edebiyatıdivan edebiyatıarap ve fars edebiyatlarının tesirinde gelişen bu edebiyatın ilk ürünlerinin daha ortaasya’da iken verildiğini (kutadgu bilig, atabet’ül hakayık) anlatmıştık. onun devamı olarak türkler anadolu’ya göçtüklerinde, yeni yurtlarında yeni bir edebiyat oluşturdular. elbette bu edebiyatın temelinde islam kültürü vardır. ancak tamamen dini konuları işleyen divan şiirleri, tasavvuf edebiyatı adı altında incelenir. bunu divan edebiyatından kesin hatlarla ayırmak mümkün değildir.şimdi anadolu’da gelişen divan edebiyatını yüzyıllarına göre inceleyelim.13. yüzyılbu yüzyılda türk edebiyatının, ünü sınırları aşan sanatçısı mevlana yetişmiştir. ortaasya’da , horasan’da doğmuş ve küçük yaşta ailecek oradan ayrılıp konya’ya yerleşmişl...

ülkemizde hukukun vicdan ve ahlak sorunu

doç. dr. muhammet özekes** giriş hukuk kurallarıyla ahlak kuralları arasındaki temel farklılık, hukuk kurallarının ahlak kurallarına göre yaptırım gücünün yüksekliği, hukuk kurallarına aykırı davranıldığında devletin zor kullanma yoluyla bu aykırılığı gidermesi veya hakkı yerine getirmesidir. bunun dışında, hukuk da ahlak da toplumsal düzen kurallarıdır; her ikisi de toplumun birlikte yaşamasını sağlamaya, toplum düzenini ayakta tutmaya yarar. her ne kadar hukuk ve ahlak arasında farklılıklar bulunsa da, bu iki kural türü birbirini yok sayamaz. her şeyden önce ahlak, meşru oldukları sürece hukuk kurallarına uygun davranmayı emretmekte, birçok hukuk kuralının temelinde de tüm insanlığa veya o topluma mal olmuş ahlaki anlayışlar yatmaktadır. hukuk ve ahlakın ke...

başarıya ulaşmanın formülleri

“başarısızlık yapamamak değil, yapamayacağını sanmaktır. bizi düşüncelerimiz sınırlamazsa hiçbir yaratık sınırlayamaz.” muhammed bozdağ1. büyük düşünmek:kaderimizin kanunu şudur: düşünceler eylemlere yol açarlar. eylemler alışkanlıkların nedenidir. alışkanlıklarımız bizim karakterimizi, kişiliğimizi belirler. karakterimiz ise kaderimizi örgüleyen en önemli nedendir. yaratıcımız geleceğimizi belirleme gücünü bize vermiştir. herkes yürüdüğü yolun sonunda var olana ulaşır. tırmandığınız merdivene bakarak sonunda nereye yükseleceğinizi anlayabilirsiniz. dolaysıyla büyük sonuca giden yol büyük düşünceden başlar.hayat nehri kızılırmak'tan daha kıvrımlı, niagara'dan daha akıntılı ve tehlikelidir. niagara nehri boyunca ilerlerken, bazı akıntı kollarının sizi inanılmaz güzell...

divan edebiyatı

  arap ve fars edebiyatlarının tesirinde gelişen bu edebiyatın ilk ürünlerinin daha ortaasya’da iken verildiğini (kutadgu bilig, atabet’ül hakayık) anlatmıştık. onun devamı olarak türkler anadolu’ya göçtüklerinde, yeni yurtlarında yeni bir edebiyat oluşturdular. elbette bu edebiyatın temelinde islam kültürü vardır. ancak tamamen dini konuları işleyen divan şiirleri, tasavvuf edebiyatı adı altında incelenir. bunu divan edebiyatından kesin hatlarla ayırmak mümkün değildir. şimdi anadolu’da gelişen divan edebiyatını yüzyıllarına göre inceleyelim. 13. yüzyıl bu yüzyılda türk edebiyatının, ünü sınırları aşan sanatçısı mevlana yetişmiştir. ortaasya’da , horasan’da doğmuş ve küçük yaşta ailecek oradan ayrılıp konya’ya yerleşmişlerdir. islam ilm...

divân edebiyatı

divan edebiyatı   arap ve fars edebiyatlarının tesirinde gelişen bu edebiyatın ilk ürünlerinin daha ortaasya’da iken verildiğini (kutadgu bilig, atabet’ül hakayık) anlatmıştık. onun devamı olarak türkler anadolu’ya göçtüklerinde, yeni yurtlarında yeni bir edebiyat oluşturdular. elbette bu edebiyatın temelinde islam kültürü vardır. ancak tamamen dini konuları işleyen divan şiirleri, tasavvuf edebiyatı adı altında incelenir. bunu divan edebiyatından kesin hatlarla ayırmak mümkün değildir.şimdi anadolu’da gelişen divan edebiyatını yüzyıllarına göre inceleyelim. 13. yüzyılbu yüzyılda türk edebiyatının, ünü sınırları aşan sanatçısı mevlana yetişmiştir. ortaasya’da , horasan’da doğmuş ve küçük yaşta ailecek oradan ayrılıp konya’ya yerleşmişlerdir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !