× "

hayvan hücresinin özellikleri

" arama sonuçları
virüslerin özellikleri

virüslerin özellikleri

elektron mikroskobu ile görülebilen organik bileşiklerdir.  virüsler gerçek bir organizma olmayıp, organik bir bileşim halindedir. dışta protein bir kılıf, içeride helezon (heliks = sarmal)  şeklinde bir nükleik asit (dna veya rna) iplikçiği bulunur. virüsler kimyasal bir madde halinde olup, ancak canlı organizma üzerinde (içinde)  çoğalabi­lirler.  zorunlu parazittirler, canlı organizmadan ayrı yerde cansız madde özelliği gösterirler, çünkü virüsler kristal hale getirilip, tekrar canlı vücudunda çoğaltılabilirler, bu yüzden virüsler hem canlı hem cansız sayılır.  virüsler için hayat denen şey sadece kend...

bitkilerin benzer ve farklı özellikleri neler

bitkilerin benzer ve farklı özellikleri neler

bitkilerin benzer ve farklı özellikleri nelerdir? bitkilerin genel özellikleri bütün canlılar hücre denen temel yapı birimlerinden oluşur. bitkiler ve hayvanlar gibi üstün yapılı canlılarda bu hücreler, her birinin ayrı bir işlevi olan organları ya da özelleşmiş dokuları oluşturacak biçimde bir araya top*lanmıştır. canlının yaşamını sürdürmesini sağlayan beslenme, büyüme, solunum ve üreme gibi temel işlevlerin yerine getirilmesinden bu organlar sorumludur. ama bu ortak özelliklere karşılık, hem hücre yapısı, hem de bazı yaşamsal işlevler açısından bitkiler ile hayvanlar arasında belirgin farklılıklar göze çarpar. örneğin bitki hücresinin, hayvan hücresinden ...

hayvan hücresinin maketi ve hayvan hücresi hakkında birkaç bilgi

hayvan hücresinin maketi ve hayvan hücresi hakkında birkaç bilgi

  hücre ve özellikleri canlıların yapısını oluşturan en küçük yapı birimi hücredir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur.bütün hücreler aynı özellikte değildir.mesela bir sinir hücresi ile bir kas hücresinin hem şekli hem de özelliği birbirinden farklıdır. hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri,sistemlerde canlıyı oluşturur. hücre gelişmişliğine göre 2 ye ayrılır. 1. prokaryot hücre: organellerinde ve çekirdeğinde zar yoktur.hücre zarı,sitoplazma ve ribozomu vardır.kalıtsal madde sitoplazmada dağınık bulunur. 2. ökaryot hücre: organelleri ve çekirdeği zarla çevrilidir.  hüc...

hayvanlar ve özellikleri

hayvanlar ve özellikleri : hayvanlar, iskelet sisteminin bulunup bulunmamasına göre; omurgalı ve omurgasız hayvanlar olarak iki grupta incelenir. a) omurgalı hayvanlar : iskelet sistemine sahip olan hayvanlara omurgalı hayvanlar denir. omurgalı hayvanlar kendi aralarında; balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak beş gruba ayrılırlar. bütün omurgalı hayvanlar; • iskelet sistemine sahiptir. • döllenme ile çoğalırlar. • döllenme sonucu yumurta veya doğurarak çoğalırlar. • dolaşım sisteminde kapalı dolaşım görülür. (kanın sadece damarlar içinde dolaşması). 1- balıklar : • solungaç solunumu yaparlar (suda çö...

bitki ve hayvan hücresi fark

  hücre canlıların yapısını oluşturan en küçük canlı birimidir. ilk defa 1665 yılında ingiliz bilim adamı robert hook, mantar dokusunda gözleyerek, boşluk anlamına gelen "hücre" sözcüğünü kullanmıştır. görülen, esasında hücrenin yalnız ölü çeperiydi. bohemyalı fizyolog purkinje, hücrenin iç kapsamına protoplazma adini vermiştir. hücre bilimine ilişkin ilk yayşnlar, bitkilerde schleiden (1838) ve hayvanlarda schawann (1838) île baslar. bu iki araştırıcı "hücre kuramı"nın kurucuları olarak kabul edilirler. ilk doku kültürünü ise amerikalı rass harrison (1907) semender hücreleriyle yapmayı başarmıştır. bir canlıyı oluşturan...

bitki ve hayvan hücresi

bitki ve hayvan hücresi

hücre canlıların yapısını oluşturan en küçük canlı birimidir. ilk defa 1665 yılında ingiliz bilim adamı robert hook, mantar dokusunda gözleyerek, boşluk anlamına gelen "hücre" sözcüğünü kullanmıştır. görülen, esasında hücrenin yalnız ölü çeperiydi. bohemyalı fizyolog purkinje, hücrenin iç kapsamına protoplazma adini vermiştir. hücre bilimine ilişkin ilk yayşnlar, bitkilerde schleiden (1838) ve hayvanlarda schawann (1838) île baslar. bu iki araştırıcı "hücre kuramı"nın kurucuları olarak kabul edilirler. ilk doku kültürünü ise amerikalı rass harrison (1907) semender hücreleriyle yapmayı başarmıştır. bir canlıyı oluşturan hücreler...

bitki ve hayvan hücresi

hücre canlıların yapısını oluşturan en küçük canlı birimidir. ilk defa 1665 yılında ingiliz bilim adamı robert hook, mantar dokusunda gözleyerek, boşluk anlamına gelen "hücre" sözcüğünü kullanmıştır. görülen, esasında hücrenin yalnız ölü çeperiydi. bohemyalı fizyolog purkinje, hücrenin iç kapsamına protoplazma adini vermiştir. hücre bilimine ilişkin ilk yayşnlar, bitkilerde schleiden (1838) ve hayvanlarda schawann (1838) île baslar. bu iki araştırıcı "hücre kuramı"nın kurucuları olarak kabul edilirler. ilk doku kültürünü ise amerikalı rass harrison (1907) semender hücreleriyle yapmayı başarmıştır. bir canlıyı oluşturan hücreler...

bitki hücresinin kökeni

bitkilerin ve hayvanların hücreleri, "ökaryot" olarak bilinen hücre tipini oluşturur. ökaryot hücrelerin en belirgin özellikleri, bir hücre çekirdeğine sahip olmaları ve genetik bilgilerini kodlayan dna molekülünün de bu çekirdeğin içinde yer almasıdır. öte yandan bakteriler gibi bazı tek hücreli canlıların ise hücre çekirdeği yoktur ve dna molekülü hücre içinde serbest haldedir. bu ikinci tip hücrelere "prokaryot" hücre adı verilir. bu hücre yapısı, bakteriler için ideal bir tasarımdır, çünkü bakteri popülasyonlarının yaşamları açısından son derece önemli bir işlem olan "plasmid tran...

bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar

bitki hücresi ve hayvan hücresi arasındaki farklar bitki hücresi: + hücre çeperi bulunur. + sitoplâzmada plastitler vardır. + kofullar çok ve büyüktür. + lisozom ve sentrozom bulunmaz. + anket yapamaz. hayvan hücresi: + hücre çeperi bulunmaz. + plastitler yoktur. + kofullar az ve küçüktür. + lisozom ve sentrozom bulunur. + anket organeli bulunur. kaynak: yunus.hacettepe.edu.tr bitki hücresi ve hayvan hücresi , bitki hücresinin özellikleri , hayvan hücresinin özellikleri , bitki ile hayvan hücresi arasındaki farklar ...

virüs ( nedir ,özellikleri ve türleri )

elektron mikroskobu ile görülebilen organik bileşiklerdir. virüsler gerçek bir organizma olmayıp, organik bir bileşim halindedir.dışta protein bir kılıf, içeride helezon (heliks = sarmal)  şeklinde bir nükleik asit (dna veya rna) iplikçiği bulunur.virüsler kimyasal bir madde halinde olup, ancak canlı organizma üzerinde (içinde)  çoğalabi­lirler. zorunlu parazittirler, canlı organizmadan ayrı yerde cansız madde özelliği gösterirler, çünkü virüsler kristal hale getirilip, tekrar canlı vücudunda çoğaltılabilirler, bu yüzden virüsler hem canlı hem cansız sayılır. virüsler için hayat denen şey sadece kendi kopyasını üretmekten ibarettir.halbuki no...

hücre ve özellikleri

hücre ve özelliklericanlıların yapısını oluşturan en küçük yapı birimi hücredir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur.bütün hücreler aynı özellikte değildir.mesela bir sinir hücresi ile bir kas hücresinin hem şekli hem de özelliği birbirinden farklıdır.hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri,sistemlerde canlıyı oluşturur.hücre gelişmişliğine göre 2 ye ayrılır.1. prokaryot hücre: organellerinde ve çekirdeğinde zar yoktur.hücre zarı,sitoplazma ve ribozomu vardır.kalıtsal madde sitoplazmada dağınık bulunur.2. ökaryot hücre: organelleri ve çekirdeği zarla çevrilidir. hücrenin kısımlarıhücre 3 kısımdan oluşur...

hücre ve özellikleri (6.sınıf)

hücre ve özelliklericanlıların yapısını oluşturan en küçük yapı birimi hücredir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur.bütün hücreler aynı özellikte değildir.mesela bir sinir hücresi ile bir kas hücresinin hem şekli hem de özelliği birbirinden farklıdır.hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri,sistemlerde canlıyı oluşturur.hücre gelişmişliğine göre 2 ye ayrılır.1. prokaryot hücre: organellerinde ve çekirdeğinde zar yoktur.hücre zarı,sitoplazma ve ribozomu vardır.kalıtsal madde sitoplazmada dağınık bulunur.2. ökaryot hücre: organelleri ve çekirdeği zarla çevrilidir. hücrenin kısımlarıhücre 3 kısımdan oluşur...

besinler ve özellikleri (besin grupları) besin çeşitleri ve gö

  besinler ve özellikleri  (besin grupları) besin çeşitleri ve görevleri besinler ve özellikleri   beslenme sırasında vücuda alınan yiyecek ve içeceklere besin denir. besin maddelerinin hücre ve vücutta kullanılmasına da beslenme denir. tüm canlılar beslenme özelliğine sahiptir. beslenmede kullanılan besin maddeleri  yardımıyla; vücudun büyümesi, hücrelerin çoğalması, yaralanan yerlerin onarılması yaşamsal enerji üretilmesi, organların çalışması… gibi canlılık faaliyetleri gerçekleştirilir. alınan besinin kaynağına göre de 2 çeşit beslenme gurubu bulunur. bitkisel beslenme : üretici canlılar olan bitkilerin  t&uum...

bakterilerin genel özellikleri

bakterileriler bakterilerin varlığı, ilk kez 17.yüzyılda saptanmış, ancak çeşitleri ve özellikleri 19.yüzyılın sonlarında anlaşılmıştır. bakteriler; toprak, hava, su, canlı vücudu, ölmüş bitki ve hayvan gibi her ortama uyum sağlamış en yaygın canlılardır. buzullar içinde bakteriler bulunur. bakteriler en küçük ve en ilkel hücre yapısına sahip canlılardır. bakterilerin çoğu, insan ve diğer canlılar için zararlı oldu halde bazıları yaralıdır. örneğin; bağırsaklarımızdaki bakteriler b ve k vitaminlerini üretir.   bakteriler, ışık mikroskobunda farklı şekillerde, tek tek veya gruplar halinde görülür. bakterilerin boyutları 1-10 arasında değişir. bakteri hücresinin en dışında karbonhidrat, yağ ve proteinlerden oluşan, karmaşık bir yapıda hücre çeperi bulunur. çeper mumsu bir yapıdadır. ...

hücrenin yapısı ve özellikleri?

hücre canlıların yapısını oluşturan en küçük canlı birimidir. ilk defa 1665 yılında ingiliz bilim adamı robert hook, mantar dokusunda gözleyerek, boşluk anlamına gelen "hücre" sözcüğünü kullanmıştır. görülen, esasında hücrenin yalnız ölü çeperiydi. bohemyalı fizyolog purkinje, hücrenin iç kapsamına protoplazma adini vermiştir. hücre bilimine ilişkin ilk yayşnlar, bitkilerde schleiden (1838) ve hayvanlarda schawann (1838) île baslar. bu iki araştırıcı "hücre kuramı"nın kurucuları olarak kabul edilirler. ilk doku kültürünü ise amerikalı rass harrison (1907) semender hücreleriyle yapmayı başarmıştır. bir canlıyı oluşturan hücrelerinde büyük çoğunluğu canlıdır. bazı canlılar tek bir hücre yapısındadırlar (bakteriler ve tek hücreliler). diğer bütün canlılar ise çok hücrelidir. canlıların vücut...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !