× "

hayvanların eşleşmesi

" arama sonuçları

yazı

    hücre bölünmesi ve üreme genel özellikler belli bir gelişme evresini tamamlayan hücreler bölünerek çoğalırlar. hücre bölünmesi hücre çekirdeğinin kontrolünde gerçekleştirilir. hücre bölünmesi büyüme ve üreme amaçlı gerçekleştirilir. kanserli hücreler devamlı bölünerek çoğalırlar. sinir hücreleri  bölünerek çoğalamazlar. yaralar hücre bölünmesi ile onarılır. hücreler büyüdükçe bölünmek zorunda kalırlar. hücre büyüdükçe yarıçapı artar hücre yüzeyi yarı&cce...

triplet yapıdaki nükleotidlerin sıralanışı

triplet yapıdaki nükleotidlerin sıralanışı   alperen gürbüzer           nasıl ki bir sanat sanatkâr sahibini gösteriyorsa bir harfte elbette ki kâtibine işaret eder. dolayısıyla  amino asitlerin dizilişi  dna’nın varlığını ortaya koymaktadır. buradan hareketle nükleotid dizilişinin anlam kazanabilmesi için dna ile birlikte incelenmesi gerekmektedir.  nitekim triplet yapıda nükleotidlerin dizilişi hakkında nrenberg, mathei ve khorona birbirlerinden bağımsız olarak çalışmışlar ve birbirlerini destekleyen sonuca ulaşmışlardır.            nrenberg,  tripletin ribozom içerisinde  belir...

dna ve genetik kod

    * kalıtsal bilgiler  kromatin iplik denilen yapının içinde yer alır. kromatin iplik hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomyapısını ve adını alır.  kromatin iplik yapısında : dna ve  proteinler bulunur   *dna’nın yapısı nasıl? *gen ne demek idi? dna’nın görevi ne olabilir? *james watson ve francis crick adlı bilim adamları dna’yı temsil eden modeli hazırlamaışlardır.   hücrede yapı ve canlılık olaylarının yönetimi nasıl sağlanır? *hücrede yapı ve canlılık olaylarının yönetimini nükleik ...

dna'nın kendini eşlemesi

dna replikasyonu watson ve crick, oğul dna molekülündeki zincirlerden birinin yeni sentezlendiğini ve diğerinin ana dna molekülünden geldiğini ileri sürdüler. yani dna molekülünden bir başka dna molekülünün sentezlenmesinde zincirlerin yarısı korunmakta ve diğer yarısı yeniden sentezlenmektedir. bu yüzden dna eşleşmesi olayı semikonservatiftir. matthew meselson ve franklin stahl tarafından bu hipotezi desteklemek amacıyla yapılan bir denemede azot kaynağı, olarak yalnız 15nh4c1 ihtiva eden bir ortamda e.coli birçok nesil üretilmiş, ardından bakteriler hemen normal azotlu (ı4n) bir ortama transfer edilmiştir. birbirini takip eden replikasyonlarda elde edilen dna'lardaki ı4n ve l5n dağılımı dansite gradie...

dna'nın kendini eşlemesi

dna replikasyonu watson ve crick, oğul dna molekülündeki zincirlerden birinin yeni sentezlendiğini ve diğerinin ana dna molekülünden geldiğini ileri sürdüler. yani dna molekülünden bir başka dna molekülünün sentezlenmesinde zincirlerin yarısı korunmakta ve diğer yarısı yeniden sentezlenmektedir. bu yüzden dna eşleşmesi olayı semikonservatiftir. matthew meselson ve franklin stahl tarafından bu hipotezi desteklemek amacıyla yapılan bir denemede azot kaynağı, olarak yalnız 15nh4c1 ihtiva eden bir ortamda e.coli birçok nesil üretilmiş, ardından bakteriler hemen normal azotlu (ı4n) bir ortama transfer edilmiştir. birbirini takip eden replikasyonlarda elde edilen dna'lardaki ı4n ve l5n dağılımı dansite gradie...

kırım kongo

kırım kongo son günlerde görülen kene ısırmalarıyla başlayan kırım kongo virüsü hakkında sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklama… , hayvanla sikişen kadın , a??za bo?alma ile hamile kal?n?r m? , atların eşleşmesi ve sikişmesi , insanlarda klinik ve subklinik olarak seyreden ve sayıları gittikçe artan arbovirüsler, artopodların vektörlük yaptığı ve insanlarda sendromlar halinde görülen önemli bir enfeksiyon hastalığı grubunu oluşturmaktadır. insanlarda başlıca ensefalitler, kısa süren ateşli hastalıklar, kanamalı ateşler, poliartrit ve raş ile ön plâna çıkan sendromlar şeklinde görülür. kanamalı ateşlerin, biyolojik silah olarak kullanım alanı bulmaları önemlerini daha da artırmaktadır. bu sendromlardan kanamalı ateşler grubunda yer alan kırım-kongo kanam...

kırım kongo//

kırım kongo son günlerde görülen kene ısırmalarıyla başlayan kırım kongo virüsü hakkında sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklama… insanlarda klinik ve subklinik olarak seyreden ve sayıları gittikçe artan arbovirüsler, artopodların vektörlük yaptığı ve insanlarda sendromlar halinde görülen önemli bir enfeksiyon hastalığı grubunu oluşturmaktadır. insanlarda başlıca ensefalitler, kısa süren ateşli hastalıklar, kanamalı ateşler, poliartrit ve raş ile ön plâna çıkan sendromlar şeklinde görülür. kanamalı ateşlerin, biyolojik silah olarak kullanım alanı bulmaları önemlerini daha da artırmaktadır. bu sendromlardan kanamalı ateşler grubunda yer alan kırım-kongo ka...

eşleşmeler

eşek eşleşmesi , at eşleşmesi , insan eşleşmesi , eşşeklerin eşleşmesi , atların eşleşmesi , köpeklerin eşleşmesi , maymunların eşleşmesi   hayvanların eşleşmelerine neden insanlar özenirki. onlar gibi pozisyon almak isterler. insan insan gibi davranmalı. ...

evrimsel biyolojiye giriş

ı. evrimsel biyolojiye girişa. evrim nedir?b. evrimle ilgili genel yanlış anlamalarc. genetik çeşitlenmeıı. soy içi evrima. genetik çeşitlenmeyi azaltan mekanizmalar1. doğal seçilim2. seçilimle ilgili genel yanlış anlaşılmalar3. cinsel seçilim4. genetik sürüklenmeb. genetik çeşitlenmeyi artıran mekanizmalar1. mutasyoni. mutant alellerin kaderiii. nötr alelleriii. zararlı alelleriv. yararlı aleller2. rekombinasyon3. gen akışıc. soy içi evrimin özetiııı. evrim kuramının gelişimia. genetiğin evrim kuramına katılmasııv. soylar arası evrima. makroevrimin şemasıb. ortak ata ve makroevrime kanıtc. makroevrimin mekanizmaları1. türleşme - biyolojik farklılaşmanın artmasıi. türleşme biçimleriii. gözleml...

canlıların temel bileşenleri

 tüm diğer maddeler gibi canlılarda temelde kimyasal sistemlerdir. bu kimyasal sistemler diğerlerin farklı olarak özel bir organizasyona sahiptir.canlılar kimyasal kompozisyonları farklı da olsa, tüm canlılarda ortak olarak bulunan kimyasal maddeler mevcuttur. inorganik besinler1. su:su dünyada bilinen tüm yaşamın sürekliliğinde büyük rol oynayan renksiz, tatsız ve kokusuz bir maddedir. suyun kimyasal özellikleri dünya üzerindeki canlı yaşamının sürekliliğinde büyük rol oynar. • su iyi bilinen bir çözücü olmasından dolayı özel bir maddedir. aslında birçok madde su içinde, diğer sıvılar içinde çözündüğünden daha iyi çözün...

canlıların temel bileşenleri

                                         canlıların temel bileşenleri1.inorganik bileşikler                                  2.organik bileşikler -su                                              ...

virüsler

 virüslervirüsler prokaryot değildir ve bugün bitki, hayvan ya da monera gruplarından hangisine sokulması gerektiği konusu münakaşalıdır. şimdiye kadar yapılan araştırmalar göstermiştir ki virüsler sadece canlı hücrelerde çoğalabilme yeteneğine sahiptirler. bu nedenle bir virüs konağından bahsedilmektedir. bu konak çok hücreli bir organizma olabilir. bazı durumlarda virüsler sadece belirli bir ortamda çoğalabilirler, mesela karaciğer b virüsü gibi.bazı durumlarda ise virüs kültür hücrelerinde çoğalabilir. bu hücreler ya prokaryot hücreleri veya ökaryot organizmadan gelen hücreler olabilir. virüsler büyük nükleoprotein molekülleridir. ...

ekosistemler

ekosistemler canlı ve cansız varlıklar yaşadığımız doğayı oluşturur. canlı ve cansız varlıklar arasındaki etkileşim çevremizdeki doğal koşulları oluşturur. doğadaki denge devam ettiği sürece canlı yaşamı da devam eder. yeryüzünde çok sayıda canlı türü yaşar. canlı organizmanın yaşama ve çoğalması cansız çevreyle olan etkileşimlerine bağlıdır. ortak bir atadan meydana gelen, benzer özelliklere sahip ve aralarında çiftleştiklerinde kısır olmayan bireyler oluşturan canlılara tür denir. insan, geyik, hamsi, kızılçam, ev kedisi, aslan, köpek, kartal, toprak solucanı, balık tenyası, kırmızı gül ve limon birer türdür. bunun yanında; bazı farklı türlerin eşleşmesi sonucunda tür melezleri oluşabilir. at ile eşeğin eşleşmesinden katır, kurt ile köpeğin eşleşmesinden kurt köpeği meydana gelebilir....

canlıların temel bileşenleri nelerdir?

tüm diğer maddeler gibi canlılarda temelde kimyasal sistemlerdir. bu kimyasal sistemler diğerlerin farklı olarak özel bir organizasyona sahiptir. canlılar kimyasal kompozisyonları farklı da olsa, tüm canlılarda ortak olarak bulunan kimyasal maddeler mevcuttur. inorganik besinler1. su: su dünyada bilinen tüm yaşamın sürekliliğinde büyük rol oynayan renksiz, tatsız ve kokusuz bir maddedir. suyun kimyasal özellikleri dünya üzerindeki canlı yaşamının sürekliliğinde büyük rol oynar. • su iyi bilinen bir çözücü olmasından dolayı özel bir maddedir. aslında birçok madde su içinde, diğer sıvılar içinde çözündüğünden daha iyi çözünür. bu suyun polar bir molekül olmasından kaynaklanır. yüklü gruplar içeren hemen tüm maddeler bu nedenle su içinde çözünme eğilimindedir. bu da hücre i...

güvercin

posta güvercinlerinin yollarını nasıl bulduklarını anlamak için yapılan bir gözlemde güvercinler bir süre karanlıkta bir kafesin içinde tutulmuşlardır. daha sonra serbest bırakıldıklarında, güvercinlerin bulutlu bir havada bile yüzlerce kilometre ötedeki güvercinliğin yolunu buldukları gözlenmiştir.__________________önce güvercinlerin ırklarından biraz bahsedelim! ilerleyen zamanlarda hastalıkları,malzemeleri,makaleler ve bilinmesi gereken birçok konu burda olacak. azman,kısa gagalı uçucu ırkların içerisinde denizli'de en yaygın ırktır. bangoda görülen köşeli kafa yapısı,patlak ve dışa çıkık gözler azman ırkında görülmez.bangolara oranla daha uzun boylu, sivri uçlu kanat yapısına sahip ve uçucudurlar. kafa yapısı incelendiğinde başın öne doğru bombe yaptığı ve iki göz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !