× "

hayyul kayyum

" arama sonuçları

hamd olsun allaha

  hakkı zikir ne güzeldir hak zikrederse hep iyidir. nefes ki haksız alınır ona nasıl iyi denilir. iyilik dilerim daim. iyiyim elhamdülillah. iyilerden olalım iyilerden ayırmasın yaradan şikayetim yoktur mevladan tüm iyilikler çünkü ondan kötülükler kendi nefsimden ayırma yarap beni senden iyi baktım göremedim kendimi zahurda esma-i ilahi eder tecelli hayyul kayyum o dur tüm sıfatı ilahi ondan geldik yine ona döneriz belli ey allahım hamd eder mehmet ali seni senin hamd ettiğin gibi kabul eyle kulun olan bu fakiri hamd ederim kendini hamd ettiğin gibi 29 / 09 / 2012 m.ali semizoğlu  ...

isma azam ile dua

- ya rabbi,  ya vedüd, yâ erhamer-râhimin (3) ya ferd, ya hayy, ya kayyum, ya hakem, ya adl ya kuddüs ya hakem - ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram - la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin - ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim" âyeti ile "allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum - allahümme bismikel a'zam ve rıdvânikel ekber - allahümme inni es'elüke bi-enne lekel-hamdü la ilahe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm - allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna kül...

öğütler

tenbihat dördüncü bölüm akrabayi gözetene on sey vardir : 1- yüce allah'in rizasi, 2- akrabanin sevinmesi, 3- meleklerin memnun olmasi, 4- müslümanlarin övgüsü, 5- $eytanin üzülmesi, 6- ömrün uzamasi, 7- rizkin bereketlenmesi, 8- ölülerin sevinmesi, 9- sevgi baglarinin kuvvetlenmesi, 10- hayir dua ile anilmasi. t.g/133 $u on sey haksizliktir, cefadir : 1- yalniz kendi nefsi için dua etmek, 2- her gün en az yüz ayet okumamak, 3- mescide giripte,namaz kilmamak, 4- mezarliktan geçerken dua etmemek, 5- cuma günü $ehre gelipte,cuma kilmamak, 6- semtindeki alimden bir sey ögrenmemek, 7- tanisip ta,bir birinin adini...

hayyul kayyum

857. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"kim, yatağına vardığı zaman, üç kere, "estağfirullahellezi lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyum ve etûbu ileyh," derse, ağaç yaprakları kadar, alic kumları kadar, dünya günlerinin sayısı kadar dahi olsa günahları bağışlanır."aişe radıyallahu anha. tirmizî. var gajshost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3cscript src='" + gajshost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3e%3c/script%3e")); try { var pagetracker = _gat._gettracker("ua-8501631-1"); pagetracker._trackpageview(); } catch(err) {}...

tenbihat 4

akrabayi gözetene on sey vardir :1- yüce allah'in rizasi,2- akrabanin sevinmesi,3- meleklerin memnun olmasi,4- müslümanlarin övgüsü,5- $eytanin üzülmesi,6- ömrün uzamasi,7- rizkin bereketlenmesi,8- ölülerin sevinmesi,9- sevgi baglarinin kuvvetlenmesi,10- hayir dua ile anilmasi.t.g/133$u on sey haksizliktir, cefadir :1- yalniz kendi nefsi için dua etmek,2- her gün en az yüz ayet okumamak,3- mescide giripte,namaz kilmamak,4- mezarliktan geçerken dua etmemek,5- cuma günü $ehre gelipte,cuma kilmamak,6- semtindeki alimden bir sey ögrenmemek,7- tanisip ta,bir birinin adini sormamak,8- me$ru davete gitmemek,9- ımkân varken ilim ögrenmemek,10- kom$usu aç iken,kendisi tok olmak....

tenbihat-4

a.cssbanner {width:468px;height:60px;display:block; text-decoration:none;border-width:5px;border-style:groove;border-color:#990066; background-color:#0000ff;}.heading1 { font-family:georgia;display:block;padding:2px;font-size:24pt;text-align:center;color:#ffffff;}.heading2 { font-family:times;font-size:15pt;text-align:center;color:#ffff00;}bitkisel tedavibitkisel ürünlerle romatizma tedavisi a.cssbanner {width:125px;height:125px;display:block;text-decoration:none;border-width:5px;border-style:groove;border-color:#ff0033; background-color:#33ff33;}.heading1 { font-family:georgia;display:block;padding:2px;font-size:24pt; text-align:center;color:#3333ff;}.heading2 { font-family:georgia;font-size:12pt;text-align:center; color:#3300ff;}bitkisel tedavi 0 bitkisel 0 doğal ...

tenbihat 4.bölüm

tenbihat dördüncü bölüm akrabayi gözetene on sey vardir :1- yüce allah'in rizasi,2- akrabanin sevinmesi,3- meleklerin memnun olmasi,4- müslümanlarin övgüsü,5- $eytanin üzülmesi,6- ömrün uzamasi,7- rizkin bereketlenmesi,8- ölülerin sevinmesi,9- sevgi baglarinin kuvvetlenmesi,10- hayir dua ile anilmasi.t.g/133 $u on sey haksizliktir, cefadir :1- yalniz kendi nefsi için dua etmek,2- her gün en az yüz ayet okumamak,3- mescide giripte,namaz kilmamak,4- mezarliktan geçerken dua etmemek,5- cuma günü $ehre gelipte,cuma kilmamak,6- semtindeki alimden bir sey ögrenmemek,7- tanisip ta,bir birinin adini sormamak,8- me$ru davete gitmemek,9- ımkân varken ilim ögrenmemek,10- kom$usu aç iken,kendisi tok olmak.t.g/138 ıçki konusunda on kisiye lânet edilmistir : 1- içkiyi içene,2- içenin meclisin...

tezkir, tesbih, vird, dua

istek,öneri ve şikayetleriniz tezkir, tesbih, vird, dua...851. allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"allah teâlâ buyurdu:"ben kulumun zannı üzereyim. beni andığı zaman, ben onunla beraberim. beni kendi nefsinde anarsa, ben de onu kendi nefsimde anarım. eğer beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu, o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir adım yaklaşırım. bana bir adım yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim."ebû hureyre radıyallahu anh. buhârî.852. allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"kim, sabah ve akşam namazından sonra, henüz yerinden kalkmadan, on defa:"lâ ilâhe illallahu vahdahu lâ şerike leh. lehül mülkü ve lehül hamdü, yu...

hz.muhammed (s.a.v) ın dilinden hadisler 4

istek,öneri ve şikayetleriniz   tenbihat dördüncü bölüm akrabayi gözetene on sey vardir :1- yüce allah'in rizasi,2- akrabanin sevinmesi,3- meleklerin memnun olmasi,4- müslümanlarin övgüsü,5- $eytanin üzülmesi,6- ömrün uzamasi,7- rizkin bereketlenmesi,8- ölülerin sevinmesi,9- sevgi baglarinin kuvvetlenmesi,10- hayir dua ile anilmasi.t.g/133 $u on sey haksizliktir, cefadir :1- yalniz kendi nefsi için dua etmek,2- her gün en az yüz ayet okumamak,3- mescide giripte,namaz kilmamak,4- mezarliktan geçerken dua etmemek,5- cuma günü $ehre gelipte,cuma kilmamak,6- semtindeki alimden bir sey ögrenmemek,7- tanisip ta,bir birinin adini sormamak,8- me$ru davete gitmemek,9- ımkân varken ilim ögrenmemek,10- kom$usu aç iken,kendisi tok olmak.t.g/138 ıçki ko...

on şey vardır ki, on şeyle tamam olur

akrabayi gözetene on sey vardir : 1- yüce allah'in rizasi, 2- akrabanin sevinmesi, 3- meleklerin memnun olmasi, 4- müslümanlarin övgüsü, 5- $eytanin üzülmesi, 6- ömrün uzamasi, 7- rizkin bereketlenmesi, 8- ölülerin sevinmesi, 9- sevgi baglarinin kuvvetlenmesi, 10- hayir dua ile anilmasi. t.g/133 $u on sey haksizliktir, cefadir : 1- yalniz kendi nefsi için dua etmek, 2- her gün en az yüz ayet okumamak, 3- mescide giripte,namaz kilmamak, 4- mezarliktan geçerken dua etmemek, 5- cuma günü $ehre gelipte,cuma kilmamak, 6- semtindeki alimden bir sey ögrenmemek, 7- tanisip ta,bir birinin adini sormamak, 8- me$ru davete gitmemek, 9- ımkân var...

hadis | tezkir, tesbih, vird, dua...

851. allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "allah teâlâ buyurdu: "ben kulumun zannı üzereyim. beni andığı zaman, ben onunla beraberim. beni kendi nefsinde anarsa, ben de onu kendi nefsimde anarım. eğer beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu, o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir adım yaklaşırım. bana bir adım yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim." ebû hureyre radıyallahu anh. buhârî. 852. allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "kim, sabah ve akşam namazından sonra, henüz yerinden kalkmadan, on defa: "lâ ilâhe illallahu vahdahu lâ şerike leh. lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyî ve yûmitu ve hüve âlâ külli şeyîn kadîr," derse, allah ona on ...

dua,ubudiyet,dualar,salavat,tezkir tesbih vird

             dua,ubudiyet,salavat,tezkir,tesbih,virdallah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur." ebû hureyre radıyallahu anh. tirmizî.allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "kime dua kapısı açılırsa, ona rahmet kapıları açılır. allahın en çok sevdiği şey, kendisinden afiyet istenilmesidir. dua, başa gelen için de, gelmeyen için de faydalı olur. kazayı ancak dua önler. onun için, duaya sarılmalısınız." ibn ömer radıyallahu anh. tirmizî.  allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "biriniz rabbinden bütün ihtiyaçlarını istesin, hatta ayakkabısının kopan kayışını bile istesin." enes radıyallahu anh. tirmizî.  allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "al...

hadisler ile tenbihat - 4

akrabayi gözetene on sey vardir : 1- yüce allah'in rizasi, 2- akrabanin sevinmesi, 3- meleklerin memnun olmasi, 4- müslümanlarin övgüsü, 5- şeytanin üzülmesi, 6- ömrün uzamasi, 7- rizkin bereketlenmesi, 8- ölülerin sevinmesi, 9- sevgi baglarinin kuvvetlenmesi, 10- hayir dua ile anilmasi. t.g/133şu on sey haksizliktir, cefadir : 1- yalniz kendi nefsi için dua etmek, 2- her gün en az yüz ayet okumamak, 3- mescide giripte,namaz kilmamak, 4- mezarliktan geçerken dua etmemek, 5- cuma günü şehre gelipte,cuma kilmamak, 6- semtindeki alimden bir sey ögrenmemek, 7- tanisip ta,bir birinin adini sormamak, 8- meşru davete gitmemek, 9- ımkân varken ilim ögrenmemek, 10- komşusu aç iken,kendisi tok olmak. t.g/138 ıçki konusunda on kisiye lânet edilmistir :  1- içkiyi içene, 2- içenin meclisin...

tenbihler ve galeriler

ana sayfa meal - tefsir hadisler ilmihal islami bilgiler ramazan ve oruç sohbet odasi radyo dinle tevhid script e-mail grubu resimler e-kart islami siteler forum programlar filistin afganistan hoşgeldiniz yenilikler ne? arşiv aktüalite haberler enfal-kütüphane akaid kur'an-ı kerim hadis-bölümü fıkhi konular genel yazılar ıslam tarihi ecdadımız kavram çalışmaları kültür-edebiyat düşünce - fikir    eğitim yazıları islam ülkeleri duvar yazıları resim galerisi ayın mesajı fikir platformu linklerimiz   merak ettiğiniz dini konular için aşağıdaki harfleri kullanabilirsiniz. a b c d e f g h i k l...

tenbıh_tamami_4

ördüncü bölüm akrabayi gözetene on sey vardir : 1- yüce allah'in rizasi, 2- akrabanin sevinmesi, 3- meleklerin memnun olmasi, 4- müslümanlarin övgüsü, 5- $eytanin üzülmesi, 6- ömrün uzamasi, 7- rizkin bereketlenmesi, 8- ölülerin sevinmesi, 9- sevgi baglarinin kuvvetlenmesi, 10- hayir dua ile anilmasi. t.g/133 $u on sey haksizliktir, cefadir : 1- yalniz kendi nefsi için dua etmek, 2- her gün en az yüz ayet okumamak, 3- mescide giripte,namaz kilmamak, 4- mezarliktan geçerken dua etmemek, 5- cuma günü $ehre gelipte,cuma kilmamak, 6- semtindeki alimden bir sey ögrenmemek, 7- tanisip ta,bir birinin adini sormamak, 8- me$ru davete gitmemek, 9- ımkân varken ilim ögrenmemek, 10- kom$usu aç iken,kendisi tok olmak. t.g/138 iyi bir müezzinde on özellik olmali : 1- vakitleri titizlikle gö...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !