× "

hazreti ömerin hayatı

" arama sonuçları

hazreti muhammedin hayatı

hazreti muhammedin hayatı  hz. muhammed (sav)'in hayatı  1-hz. muhammed (s.a.s.)'in hayatı      2-mekke ve kâbe      3-fil vak'ası     4-peygamberlikten önceki hayâtı      5-medine ziyâreti         6-hz. muhammed (s.a.s.)'in gençlik dönemi     7-hz. muhammed (s.a.s.)'in evlilik dönemi     8-hz. muhammed (s.a.s.)'in peygamberlik devri  ...

mısri divan 4

ezelden nârına aşkın yana geldim nihân içre, akıttım nîce dem yaşlar gözümden dolu kan içre. hak ile bînişân iken kamû canlara cân iken, düşürdü bî-mekân iken beni kevn-ü mekân içre. nice geldim, nice gittim nice doğdum,nice öldüm, nice açtım, nice soldum, şol gül gibi cihân içre. bulut olup göğe ağdım, matar olup yere yağdım, güneş olup gehi doğdum zemîn-ü âsümân içre. herkes ezelde ne ise burada da odur, hiçbir değişme veya değişiklik olmaz, yani burada kâmil olan ezelde ruhlar âleminde iken de kâmil idi. ârif olan burada da ârif olur, mü...

hz. ömerin hayatı hakkında gerekli bilgi

peygamberimiz hazreti ömerin hayat özeti ile ilgili bütün bilgileri okuyalım. evet hz ömerin hayatından kesitler bütün tüm bilgileri aşağıdan öğrenelim. hz. ömer; hayatı ve şahsiyetiyle ilgili bilgiler. adaleti, cesareti ve devlet yönetimindeki üstün başarısıyla meşhur olan hz. ömer (r.a), tüm insanlığa islam’ın kazandırdığı örnek ve eşsiz büyüklerden biridir. hz. ömer’in nesebi, peygamberimiz’in nesebi ile sekizinci cedde birleşir. babası hattab, annesi ise ebu cehil’in (amr b. hişam) kızkardeşi hanteme binti hişam’dır. en meşhur rivayete göre hicretten kırk sene evvel doğmuştur. buna göre, peygamberimiz’den 12 veya 13 yaş kü&cce...

hazreti peygamberın elçileri

islam tarihiana sayfahicretcahiliye dönemibedir savaşıcahiliyenin yaptıklarıkaynukaoğullarıfil vakasıuhud savaşıhz.muhammedin hayatımeune kuyusu olayıilk vahiynadiroğullarıverakaya gidişhendek savaşıilk abdest ve namazhudeybiye barışıtebliğhayber gavzesiilk müslümanlarhz.muhammedin elçilerihz.ömerin müslüman olmasımute savaşımekke dönemimekkenin fethihabeş hicretihuneyn savaşıakabe biatıtebük savaşıhazreti peygamberın elçilerihudeybiyeden dönüldükten sonra bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilen son peygamber hazreti peygamber tarafindan , ıslam dinine davet icin etraftaki hükümdarlara gönderilmek üzere , hicretin yedinci senesi muharrem ayında altı tane mektup yazıldı. h&...

hazreti muhammed in savaşları

islam tarihi ana sayfa hicret cahiliye dönemi bedir savaşı cahiliyenin yaptıkları kaynukaoğulları fil vakası uhud savaşı hz.muhammedin hayatı meune kuyusu olayı ilk vahiy nadiroğulları verakaya gidiş hendek savaşı ilk abdest ve namaz hudeybiye barışı tebliğ hayber gavzesi ilk müslümanlar hz.muhammedin elçileri hz.ömerin müslüman olması mute savaşı mekke dönemi mekkenin fethi habeş hicreti huneyn savaşı akabe biatı tebük savaşı ...

mutluluk 40 ayette gizli...

mutluluğun formülü 40 ayette saklı… isra 37              : kibirli olma, alçakgönüllü davran. müddesir 1-5    : kendini fazla abartma. tekvir 25-27     : her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma. bakara 156      : çaresizlik tuzağına düşme. her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma. beled 5-6         : her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme. hucurat 10       : büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma. muhammed 7  : iyiliğ...

dini filmler

imam-ı azam ebu hanifenin hayatı 18 bölüm kuran mucizeleri l vcd l ahır zaman mehdı/harun yahyadan/vcdrıp hz isa gelecek/harun yahyadan/vcdrıp hz muhammad legacy of prophet / 2002 /peygamberimizin hayatı ingilizce allah dostları 17 vcd {6 partcık} islam teroru lanetler belgesel tek link tikla indir budizm yanılgısı /harun yahyadan/vcdrıp kur'an'ın şifresi dvdrip xvid 700 mb + caps harun yahyadan aydınlatıcı filmler/vcdrıp kuranın şifresi vcd (belgesel) türkçe mukaddes yolculuk (vcd) belgesel türkçe peygamberimize salavatlar 7-vcd (dursunali erzincanli) din dersinde gösterilen ve velilerden tepki toplayan film ashab-ı kehf - mağara arkadaşları (12 vcd) - ramazana özel kaptan ömer incili yorgan inci adası hz. davud ve calud sonsuza yolculuk k...

ibretlik yazılar 2

bugün cuma.  bugün dualar için ellerin açıldığı gün.  bugün bir sonraki cumaya erişip erişemeyeceğimizi bilmediğimizden sanki son cumamızmış gibi yolunu gözlediğimiz gün. bugün; rahman, rahim ve kullarına karşı çok merhametli olan rabbil aleminin dualarımıza icabet etmek için sunduğu fırsatlardan nurdan bir kapı. bugün cuma. “kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. o halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” ( bakara suresi 186. ayet)  hiç şüphesiz, biz herşeyi bir kadere göre yarattık. (kamer suresi, 49)&nb...

can muhammed(s.a.v) canan muhammed(s.a.v)

can muhammed(s.a.v) canan muhammed(s.a.v)der aktuelle feed enthält ınhalte, die häufig aktualisiert werden. wenn sie einen feed abonnieren, wird dieser zu der gemeinsamen feedliste hinzugefügt. aktualisierte ınhalte des feeds werden automatisch auf den computer heruntergeladen und können in ınternet explorer und anderen programmen angezeigt werden. weitere ınformationen über feedsfeed abonnierencan muhammed(s.a.v) canan muhammed(s.a.v)şefkat ve merhametiiyilik ve merhamette o'nun seviyesine kimse ulaşamaz. kuvvetli ve zayıf, fakir ve zengin hallerinde, bu iyilik ve merhamet vasıfları dâima o'nun büyük şahsiyetinin aynası olmuştur. rahmet, kendilerini ihata etmiş, iyilik ve merhametin önderi olmuş ve:        - ...

ilimhazinem hepimize yeter > peygamberimiz (s.a.v.)'in sü

ilimhazinem hepimize yeter > peygamberimiz (s.a.v.)'in sünneti,örnek hayatı ve hadis-i şerifleri > (s.a.v.)'in ashab-ı kiramı pda tüm versiyonu göster : (s.a.v.)'in ashab-ı kiramı hz. ebubekr ve dirilen şehid hz. nevfelsevmek için sevilmek gerekirsalebegurura karşı ilaçcabir ra ın evinde vuku bulan mucizezülbicadeyn ve şehadetgönlünden nereye kaçarsın?bir saatiniz kalsa ölüme ne yaparsınız?zıhâraşere-i mübeşşere‘ye benzemekhesap vereceksin!hz. esma'nın fedakarlığı (r.a.)gokyuzu mavi aglarlal !!!zahmet buyurdunuz ya resulullah!hz. ömer (r.a.)'dan nasihatlerkurtuluş yolu, yalnız eshâbımın gittiği yoldureshabi-kiram (sahabeler) efendilerimiz ebookşükredenlerden suheyb,sabredenlerden hifa.....

hz.muhammedin elçileri

  ana sayfa      islam dini      dualar islami resimler   sağlık rehberi      dini hikayeler   islami şiirler   islam ve bilim      hadisi şerifler   sorularla islamiyet   islamda kadın      ilahi ve ezgiler   bioenerji   evrim teorisi doğrumu      yemek tarifleri   makaleler   islam dini nedir ...

hz.muhammedin hayatı

  ana sayfa      islam dini      dualar islami resimler   sağlık rehberi      dini hikayeler   islami şiirler   islam ve bilim      hadisi şerifler   sorularla islamiyet   islamda kadın      ilahi ve ezgiler   bioenerji   evrim teorisi doğrumu      yemek tarifleri   makaleler   islam dini nedir ...

rasûl-i ekremin zevceleri

rasûl-i ekremin zevceleri         rasûl-i ekrem efendimizin altmışüç yıllık hayatı içinde, nikahlanmış olduğu zevceleri oniki idi: 1) hazreti hadîce 2) hazreti şevde, 3) hazreti âişe 4) hazreti hafsa 5) huzeyme kızı: hazreti zeyneb 6) hazreti ümmü seleme 7) cahş kızı: hazreti zeyneb 8) hazreti ümmü habîbe. 9) hazreti cüveyriye, 10) hazreti safiyye, 11) hazreti mâriye 12) hazreti meymûne isimlerinde idi.         bunlardan safiyye: israil cinsinden, mâriye: mısırlı, diğerleri arabdı. arab zevcelerinin altısı, mekkeli kureyş kabilesindendi.       &n...

rasûl-i ekrem'in çok evlenme sebebleri

rasûl-i ekrem'in çok evlenme sebebleri         islâm düşmanları tarafından, rasûl-i ekremin yalnız şehvetini (!) tatmin için bir çok kadınla evlenmiş olduğu ileri sürülmekte ve yanlış fikirler ortaya konulmuş bulunmaktadır. tarihî hakikatler, ilim ışığı altında, tarafsızca, derinden derine incelenecek olursa, bütün bu iddiaların ne kadar yanlış hükümler olduğu, ancak gizli bir kine dayanan bâtıl fikirlerden ibaret bulunduğu meydana çıkmaktadır.        rasûl-i ekrem efendimiz, gençlik hayatının en hararetli bir çağında, asya'nın en sıcak bölgesi olan mekke şehrinde yirmibeş yaşına kadar, hemşehrileri arasında iffet ve ismetin, şeref ve namusun en yüksek.bir mümessili olarak tanındı. halbuki, arabistan, gibi bir m...

hazreti peygamberın elçileri

 editör kıyamet alametlerikur'an-ı kerim kurana göre evrim islam tarihihzmuhammedi(s.a.v) kendini bilmek kabeyi muazzama islamda kadıncanlı ilahi dinle peygamberler tarihi osmanlı imparatorluğu   tasavvuf şiirlerimevlid kandiliashab sevgisi hz.ebubekir(r.a.) tasavvuf  bid'at ve hurafeler hz.haticetül kübra tasavvuf sohbetleri ana sayfa hicret cahiliye dönemi bedir savaşı cahiliyenin yaptıkları kaynukaoğulları fil vakası uhud savaşı hz.muhammedin hayatı meune kuyusu olayı ilk vahiy nadiroğulları verakaya gidiş hendek savaşı ilk abdest ve namaz hudeybiye barışı tebliğ hayber gavzesi ilk müslümanlar hz.muhammedin elç...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !