× "

hematoloji rbc

" arama sonuçları

kimler kan verebilir? anemi - kan nasıl verlir?- kan uyuşmazlığı

 kan grupları ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan kan grubu sistemleri, abo ve rh sistemleridir. abo grup sistemine göre kan grupları, a, b, ab ve o grubu diye dörde ayrılırken, rh sistemine göre ise, rhd pozitif ve rhd negatif diye ikiye ayrılır. her iki sistem birlikte kullanıldığından, ortaya sekiz farklı kan grubu çıkar. ancak kan grupları, sadece bununla sınırlı değildir. bazı kişilerde hem abo grup sistemine ait alt gruplar (a1,a2,gibi) ve hem de rh sistemine ait alt gruplar (d, d, c, c, e, e... gibi) bulunmaktadır. bir kanın "rh negatif" diye nitelenebilmesi için bu alt grup antijenlerinden hiçbirinin bulunmaması gerekir. ülkemizde cd pozitifliğine oldukça sık rastlanırken, de pozitifliği daha nadirdir.genel olarak bakıldığında...

hematoloji ve koagülasyon

50100 hemogram (24 parametre + manuel formül) 50200 hemogram (24 parametre + plt) 50250 hemogram (18 parametre + plt) 50300 eritrosit sayımı (rbc) 50380 lökosit formülü (mikroskobik inceleme) 50400 retikülosit sayımı, manuel 50420 retikülosit sayımı, otomatik 50460 trombosit sayımı (plt) 50480 eritrosit sedimantasyon hızı (esr) 50500 kan grubu (abo-rh) 50520 kan grubu, yenidoğan (abo-rh ve coombs) 51020 aktive protein c direnci (apcr) 51040 anti globulin testi (direkt coombs) 51050 anti globulin testi (ındirekt coombs) 51060 antitrombin (at ııı), aktivite 51100 aptt 51110 aptt, karışım 51120 d-dimer, kantitatif 51220 faktör v, aktivitesi 51240 faktör vıı, aktivitesi 51260 faktör vııı, aktivitesi 51...

sağlık:tıbbi tahlil sonuçları

anemiler1 - anemili hastaya yaklaşım prof.dr. osman ilhan aütf, ibni sina hastanesi, iç hastalıkları abd, hematoloji bilim dalı, ankara anemi, hemoglobin (hb) miktarının hastanın yaş ve cinsiyetine göre normal kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. dünya sağlık örgütü kriterlerine göre erişkinlerde erkeklerde 13 g/dl'nin, kadınlarda 12 g/dl'nin altı anemi olarak kabul edilir. 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda 11 g/dl'nin, 6-14 yaşlarında ise 12 g/dl'nin altı anemidir. tablo-1'de normal kırmızı küre değerleri görülmektedir. tablo- 1: normal kırmızı küre değerleri kırmızı küre sayısı             erkek   5.5 1.0 x 1012 /l         kadın   4.8 1...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !