× "

heredot nedir

" arama sonuçları

efrasyap nedir - alp er tunga destanı inceleme

  efrasyap kelime anlamı itibariyle “tanrının kamçısı” anlamına gelir. yani büyük yaratıcının yeryüzündeki yaşayan, azmışları yola getireceği aracıdır. azmış kavimleri dindireceği, adaleti sağlayacağı, hırsızı, soyguncuyu, uğursuzu yola getireceği aracıdır "efrasyap"... efrasyap adı tarihi kaynaklarda çokça karşımıza çıkar. örneğin alp er tunga destanında yiğit alp er tunga’ya islam kaynaklarında efrasyap denilmektedir. asur kayıtlarında “maduva”, heredot da ise “madyes” denilir. ayni zamanda alp er tunga bir iran destanı olan şehname'de efsanevi turan hükümdarı "efrasyap" olarak geçmektedir... alp ...

petrol,petrol nedir,tarihçesi

 ödev konum olan petrolle ilgili bulduğum önemli bilgiler; bilindigi kadariyla, petrol binlerce yil önceleri de kullanilmaktaydi.çinliler ve misirlilar da dahil ,eski toplumlarin çogu, petrolden tip alaninda, ilaç olarak yararlanirlardi. hiristiyanlik döneminden çok önce, hindistan`da petrolü yakmayi biliyorlardi. beyazlar amerika`ya gelmeden önce, kizilderililer petrolü çesitli amaçlarla kullanmaktaydilar. tarih kayraklarina göre,eski babil`de sehirlerin surlarini kuvvetlendirmek için harç yerine asfalt uygulanirdi. hz.musa annesi tarafindan bir sepetin içinde nil nehrinin sularina terk edilmeden önce,annesi su alip da batmasin diye sepeti katranla kaplam...

lidyalılar hakkında bilgiler özellikler kültüleri nedir

lidyalılar lidyalıların aynı bölgede yaşadıkları kayda geçmiş meonyalılarla henüz kesinleştirilememiş bir ilişkisi bulunmaktadır. homeros bu bölgeyi anarken lidyalılardan değil tmolos dağı (bozdağ) eteklerinde yaşayan meonyalılardan söz eder. nitekim antik çağ boyunca lidya'da meonia isimli bir kent varlık göstermiştir. bu isim kula'ya bağlı halihazırdaki adı gökçeören olan köyün yakın geçmişe kadar geçerli kalmış ismi olan menye yolu ile günümüze kadar da ulaşmıştır. meonialıların, lidyalılar için kullanılmış daha eski isim olduğu, veya lidyalılardan önce bu bölgede yaşamış, daha sonra da frigyalıların bir uç kolu olarak tarihte beliren lidya halkı ile...

tarih nedir?

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : osmanlı ...

dünyanın 7 (yedi) harikası nelerdir/nedir/nerededir? resimleri v

dünyanın yedi harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlar. ayrıca antik dönemin yedi harikası adıyla da anılırlar. ilk olarak m.ö. 5. yüzyılda tarihçi heredot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. m.ö. 4. yüzyılda sidon'lu antipatros tarafından ilk olarak "dünya'nın yedi harikası üzerine" (περὶ τῶν Ἑπτὰ θεαμάτων) adlı eserle oluşturulmuştur. günümüzde geçerli kabul ettiğimiz 7 harika listesi, m.ö. 2. yüzyılda son şeklini almıştır. günümüzde, dünyanın yedi harikası'ndan sadece keops piramidi ayaktadır. diğerleri yangın ya da deprem gibi nedenlerle...

tarih nedir tanımı

tarih   tarih, araştırma alanı olarak, insan kayıtlarına, yazılı ya da sözlü kaynaklara dayanır. tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin bilinenlerin, tarihe ilişkin güncel düşünce çerçevesiyle yorumlanmasıyla oluşur.tarih sebep-sonuç ilişkisi içerir. tarih kelimesinin batı dillerindeki tüm karşılıkları grekçe istoria, istorien sözcüğünden gelmektedir. (latince: his-toria, italyanca: storia, fransızca: histo-rie, ingilizce: history, almanca: histo-rie). iyonya lehçesinde bildirme, haber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılan kelime, attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğ...

mikrobiyoloji nedir?

mikrobiyoloji nedir?   mikrobiyolojimikrobiyoloji, tıp ve tıp ile ilgili tüm meslek grupları için temel bir bilim dalıdır. mikroorganizmalarla oluşan hastalıklar, dünyada ve ülkemizde halen önemini korumaktadır. infeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde, ekip olarak, tüm sağlık personeline önemli görevler düşmektedir. bu görevleri yerine getirmede, daha bilinçli ve başarılı olmak için, mikrobiyolojik bilgilerin en iyi şekilde öğrenilip, uygulanması gereklidir.mikrobiyoloji sözcüğü mikros, bios ve logos kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. yunanca'da mikros küçük, bios yaşam, logos bilim anlamına gelmektedir. mikrobiyoloji, birçoğu ancak ...

necronomicon nedir?

"arabın kitabı" , "ölülerin çağrı kitabı" ,"ölü isimlerin kitabı" , "çıldırtan kitap" gibi birçok isim takılmış olan mistik bir kitap bu.yazarının adı el hazret ya da el azif.şamlı bir arap kendisi. gerçek bir büyü kitabı necronomicon. bazılarına göre hiç var olmadığı , birileri tarafından insanları korkutmak için uydurulduğu ; bazılarına göre ise var olduğu fakat yerini kimsenin bilmediği bir kitap bu. yedi cilt ve 900 sayfanın üzerinde olduğu söyleniyor.m.s. 700 yılında şam'da yazıldığı biliniyor.kitap içinde el hazret hakkında da bilgi var .zaten kendisi hakkında bilgileri de buradan elde ediyoruz. iskenderiye'den pencap'a kadar dolaşmış.çok okurmuş.onlarca dil konuşup &...

tarih nedir?

araştırma alanı olarak, tarih insan kayıtlarına, yazılı ya da sözlü kaynaklara dayanır. tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin bilinenlerin, tarihe ilişkin güncel düşünce çerçevesiyle yorumlanmasıyla oluşur. tarih kelimesinin batı dillerindeki tüm karşılıkları grekçe istoria, istorien sözcüğünden gelmektedir. (latince: his-toria, italyanca: storia, fransızca: histo-rie, ingilizce: history, almanca: histo-rie). iyonya lehçesinde bildirme, haber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılan kelime, attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta giderek doğa bilgis...

yamyamlığın eski insan toplumundaki yeri nedir?

yamyamlığın  eski insan toplumundaki yeri nedir?   bu soruyu, önyargılara fazla bağlı kalmadan yanıtlamak gerekiyor.   eski toplumu, en doğal haliyle tanımadan, bütün  o ‘ruh’ adı verilen, ‘duygu dünyası’na yöneltilen  açıklamaların pek değeri olmaz.   insan kurbanı üzerine yeterince bilgiye sahibiz. heredot sırasında bile, med’lerde, orta asya  topluluklarında  dini toplantılarda, özellikle  «ölüler ruhuna» yapılan ayinlerde, insan kurban edildiği ve bu kurbanın yenildiğine ilişkin bilgiler var.   insan, çocuk kurbanlarına tevrat’da, kuran’da da rastlıyoruz zaten.   o zaman soru, şöyle ortaya  konulmalı...

efrasyap nedir - alp er tunga destanı - edebiyat tarihi

efrasyap kelime anlamı itibariyle “tanrının kamçısı” anlamına gelir. yani büyük yaratıcının yeryüzündeki yaşayan, azmışları yola getireceği aracıdır. azmış kavimleri dindireceği, adaleti sağlayacağı, hırsızı, soyguncuyu, uğursuzu yola getireceği aracıdır "efrasyap"... efrasyap adı tarihi kaynaklarda çokça karşımıza çıkar. örneğin alp er tunga destanında yiğit alp er tunga’ya islam kaynaklarında efrasyap denilmektedir. asur kayıtlarında “maduva”, heredot da ise “madyes” denilir. ayni zamanda alp er tunga bir iran destanı olan şehname'de efsanevi turan hükümdarı "efrasyap" olarak geçmektedir... alp er tunga kimdir? sakalar dönemine âit alp er tunga ve şu olmak üzere iki destan tesbit edilmiştir. alp er tunga, m.ö. vıı. yüzyı...

tarih nedir ?tarih öncesi devirler.uygarlıklar.

tarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneğin : osmanlı siyasi tarihiuygarlık tarihi : bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.örneğin : çin uygarlığıtarih anlayışları...

sarımsak nedir - sarımsağın faydaları nelerdir - sarımsak üretil

latince adı 'allium sativum' olan sarımsak, yüzyıllardan beri bütün dünyada hem sofraların vazgeçilmez bir yiyeceği olarak, hem de çeşitli hastalıklar için şifa amacıyla kullanılıyor. anavatanı hindistan olan ve mutfağımızdan eksik etmediğimiz sarımsağın tarihi, insanlık kadar eski.sarımsağın tarihiarkeolojik kayıtlardan, tarihin ilk çağlarında sümerler'in, sarımsağı bildikleri ve ilaç olarak kullandıkları anlaşılırken, eski mısırlılar'ın da sarımsağı yedikleri ve ilaç olarak kullandıkları belirtiliyor. tarihi kayıtlardan, gizek piramidi'ni yaptıran firavun keops'un (ıv. hanedan) inşaat sırasında işçilere bol miktarda yedirdiği sarımısağın, israil oğulları tarafından mısır'dan filistin'e getirildiği, oradan anadolu ve iyonya'ya yayıldığı biliniyor. haçlı...

matematik tarihi nedir? matematik nasıl bulunmuştur?en iyi matem

matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. onlar için önemli olan, yapılan işin derinliği, kullanılan yöntemlerin yeniliği, estetik değeri ve matematiğin kendi içinde bir işe yaramasıdır. matematik, başka...

tarih nedir? tarih çeşitleri nelerdir?

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : osmanlı siyasi tarihi uygarlık tarihi : bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler. örneğin : çin uygar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !