× "

heterojen dens nedir

" arama sonuçları

başlıkhayat bilgisi dersinde öğrencilerin farklı baskın zek gru

  makalenin adı:  hayat bilgisi dersinde öğrencilerin farklı baskın zekâ gruplarında yer almalarının proje başarıları ve tutumlarına etkisi yazar: mustafa bektaş kaynak : sakarya üniversitesi, eğitim fakültesi dergisi, sayı:14, nisan 2005   özet gardner “çoklu zekâ” kavramını kullanırken “çoklu” sözcüğü ile bilinmeyen sayıda birbirinden farklı ve bağımsız yetenekleri anlatmaktadır. bu yetenekler, müzik zekâsından, kendini anlamaya yönelik içsel zekâya kadar geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır (akboy, 2005). eğitim sistemi içinde hem bireylerde ortak davranışların oluşturulmasına hem de özel yeteneklerin keşfedilip geliş...

ebru: suya düşen damlalar

geleneksel türk sanatı olan "... ...kaynak : heterojen.blogcu.com...

ebru: suya düşen damlalar

geleneksel türk sanatı olan " ebru" her dönem insanların ilgisini çekmiş ve insanların kendini bu sanatla ifade ermek istemiştir. öncelikle ebru nun tarihine şöyle bir göz atalım.   ebru sanatının ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıktığı bilinmemekle beraber bu sanatın doğu ülkelerine özgü bir süsleme sanatı olduğu düşünülmektedir. bazı iran kaynaklarında hindistan'da ortaya çıktığı yazılıdır. bazı kaynaklara göre de türkistan'daki buhara kentinde doğmuş ve iran yoluyla osmanlılar'a geçmiştir. batıda ebru "türk kağıdı" ya da "mermer kağıt" olarak adlandırılmaktadır. ebru, geven otunun özsuyundan elde edilen kitre veya...

protistler nedir vikipedi

protistler ? protistler terliksi hayvan : protista alemine ait en önemli gruplardan olan silliler şubesinde yer alan bir tür. bilimsel sınıflandırma üst âlem: ökaryot âlem: protista haeckel, 1866 ...

madde ve özellikleri - kimya

madde ve özellikleri    kimya:dünyada yer alan canlı ve cansız tüm varlıklar kimyanın inceleme alanına girerler giyecek,yiyecek,temizlik maddesi,yapı malzemesi,plastik,ilaç ve boya gibi kullandığımız bütün maddelerin,üretiminde kimyadan yararlanırlar...madde nedir?:kütlesi ve hacmi olan her şeye  madde denir. somut olan herşeye made denir,  dokunabileceğimiz her şey maddedir. örneğin:su,şeker,tuz,tebeşir'de maddedir.ışık,ses ve elektrik gibi bazı şeyler madde değildir.ısı,ışık,ses ve elektriğin kütlesi ve hacmi olmadığı için madde değil bir tür enerji çeşitidir.  maddeler homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.  her yerinde aynı özellikleri gösteren maddeler...

karışım çeşitleri

karışım çeşitleri :karışımlar, görünümlerine göre homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere iki çeşittir.a) heterojen (basit = adi) karışımlar :karışımı oluşturan farklı cins tanecikler yani farklı cins elementler (atomlar) veya farklı cins moleküller (elementler veya bileşikler) karışımın her yerine eşit olarak dağılmamışsa (ve birbirlerinden ayrı duruyorlarsa) böyle karışımlara heterojen (adi veya basit) karışımlar denir.özelliği her yerinde aynı olmayan (farklı olan) ve karışımı oluşturan maddelerin ayrı ayrı görülebildiği karışımlara heterojen karışımlar denir. birbiri içerisinde çözünemeyen maddelerin oluşturduğu karışıma heterojen karışım denir.heterojen karışımlar, (karışımı oluştura...

rakı homojen mi heterojen bir madde midir

rakı homojen bir madde midir? su ile karıştırılırsa oluşan karışım homojen midir? rakı alkol derecesi %30'un üzerinde olduğunda homojen, alkol derecesi düşürüldüğünde heterojen bir maddedir. homojen madde, özellikleri her yerinde aynı olan madde anlamına gelirken heterojen demek, birleşen maddelerin özelliklerini kaybetmemesi ya da farklı özelliklerin birleşmesi demektir. rakı da, uçucu anason yağıyla aromatize edilmiş damıtık bir içkidir. rakıda %93-94'lik alkol damıtma işlemine tabii tutulur ve anoson katılarak yapılan damıtma sonrasında elde edilen orta ürün (ki, bu orta urun oldukça temiz etil alkoldür ve rakı olarak kullanılan kısımdır.) yapılacak rakı tipine göre sulandırılır ve alkol derecesi iste...

madde ve özellikleri

kimya : maddenin yapısını, özelliklerini, bir maddenin diğer maddelerden oluşumunu, maddelerin birbirine dönüşümünü inceleyen bilim dalıdır. kimyanın konusu maddedir. madde : kütlesi ve hacmi olan her şeydir. hava, toprak, su birer madde örneğidir. cisim : maddenin şekil verilmiş halidir. örneğin ; altın bir madde, altın yüzük bir cisimdir. maddenin özelliklerimaddenin özellikleri fiziksel ve kimyasal özellikler olmak üzere iki grupta incelenebilir. fiziksel özellikler : bir maddenin başka bir maddeye dönüştürülmeden ölçülebilen veya gözlenebilen özellikleridir. bu özelliklerin çoğu maddenin dış görünüşü ile ilgilidir. maddenin fizik...

kimya dersi

                                                                  madde                                saf maddeler                                    &nbs...

heterojen ( teknik özellikler )

nera columbiatoplam kalınlık (mm)en 4282.45aşınma yüzeyi (mm)en 4290.70ağırlık (g/m2)en 4302815rulo uzunluğu (cm / ml)en 426200/20 - 400/20kullanım sınıfıen 685 / en 64934 - 43yangın sınıfıpr en 11925 part 2/9239 part1bfı dın 4102b1 nfp 92506m3 as/nz 1530.30/6elektrik direnci (kv)en 1815≤ 2kayma direnci (kuru)pr en 13893≥ 0.3kayma direnci (ıslak)dın 51130r9aşınma dayanımı (mm)en 660-1≤ 0.08aşınma grubuen 649tboyutsal sabitlik (%)en 434≤ 0.4çukurlaşma (mm)en 433≤ 0.01ses izolasyonu (db)en ıso 717-28termal rezistans (m2k/w)nfx 10 021/dın 56612≈ 0.02renk dayanımıen20 105-b02≥ 6kimyasallara dayanımen 423 iyinera contract pixeltoplam kalınlık (mm)en 4282.2aşınma yüzeyi (mm)en 4290.70ağırlık (g/m2)en 4302815rulo uzunluğu (cm / ml)en 42...

rakı homojen mi heterojen bir madde midir?

rakı homojen bir madde midir? su ile karıştırılırsa oluşan karışım homojen midir?rakı alkol derecesi %30'un üzerinde olduğunda homojen, alkol derecesi düşürüldüğünde heterojen bir maddedir. homojen madde, özellikleri her yerinde aynı olan madde anlamına gelirken heterojen demek, birleşen maddelerin özelliklerini kaybetmemesi ya da farklı özelliklerin birleşmesi demektir. rakı da, uçucu anason yağıyla aromatize edilmiş damıtık bir içkidir. rakıda %93-94'lik alkol damıtma işlemine tabii tutulur ve anoson katılarak yapılan damıtma sonrasında elde edilen orta ürün (ki, bu orta urun oldukça temiz etil alkoldür ve rakı olarak kullanılan kısımdır.) yapılacak rakı tipine göre sulandırılır ve alkol derecesi isteni...

maddelerin sınıflandırılması(mutlaka bakın)

maddelerin sınıflandırılması kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan, uzayda yer kaplayan her şeye madde denir. çevremizde sayılamayacak kadar çok madde vardır. bu maddelerden bazılarını çıplak gözle görebilmekteyiz(su, toprak, taş), fakat bazıları ise ancak mikroskoplarla görülebilmektedir.(mikroplar, bakteriler, virüsler).         bir maddenin sahip olduğu bazı özellikler vardır. bu özelliklerden bir kısmı maddeyi tanımaya ve ayırt etmeye yarar. bu özelliklere ayırt edici özellikler denir. maddenin ortak özellikleri  maddenin ayırt edici özellikleri kütle özkütle(yoğunluk) hacim  erime ve kaynama noktası eylemsizlik  genleşme tanecikli yapı  esneklik     çözünürlük   &...

temel kavramlar

1. girişkimyanın öz bir tanımı şöyle yapılabilir:kimya, maddenin atomik ve moleküler sistemlerin bileşimini, yapısını, özelliklerini ve reaksiyonlarını inceleyen bir bilim dalıdır.madde ile enerji arasındaki etkileşim, maddelerin yapılarında ve davranışlarında değişimler meydana getirir. kimyacının ana amacı ise, maddelerin yapılarını, davranışlarını, etkileşimlerini ve değişmelerini yorumlamaktır. yani maddeler arasındaki etkileşimin türünü ve gerekçesini yorumlayabilmek için, kimyanın temel kavramlarının bilinmesi şarttır. bu ünitenin amacı, kimyanın temel kavramlarını öz olarak vermek ve okuyucuyu bundan sonraki ünitelere hazırlıklı kılmaktır.2. madde ve maddenin hallerielement, bileşik veya karışım olabilen ve etrafımızda algıladığımız her şeyi oluşturan "madde", ağırlık, hacim, re...

homojen ve heterojen karışımlar

karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırlar.homojen karışımlar: her tarafında aynı özelliği gösteren,tek bir madde gibi davranan karışımlara denir.homojen karışımlara genel olarak çözeltiler de denir.tuzlu su,hava,kolonya,24 ayar altın örnektir.metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara ise alaşım denir.bakır+çinko= pirinç kurşun+kalay= lehim bakır+kalay=tunç altın+bakır=bilezik alaşımı krom+nikel+karbon+demir=çelikbir çözeltide çözünen(tuz gibi) ve çözücü(su gibi) olmak üzere iki madde vardır. örneğin; şekerli suda şeker çözünen,su çözücüdür.bir çözeltide çözücü fazla çözen az ise buna seyreltik çözelti,çözücü az çözünen fazla ise buna da derişik çözelti denir.heterojen karışımlar:her yerinde aynı özellikleri göstermeyen karışımlara denir. heterojen ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !