× "

hint uygarlığı ve özellikleri

" arama sonuçları

gezi yazısı ve özellikleri

gezi (seyahat) eskiden gezi yazılarına seyahatname, seyahat yazıları denirdi. gezip gören insana da seyyah denirdi. bugün gezen gören kimseye gezgin, onların gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara da gezi yazıları denmektedir.  gezi yazılarında verilen bilgiler doğru ve gerçek olmalıdır. bu bakımdan gezi yazıları tarih, coğrafya, edebiyat, toplum bilimi vb. bakımından yararlı kaynaklardır.  en eski ve uzun bir geçmişi olan yazı türünün önemli ve tanınmış iki ismi venedikli gezgin marco polo ile arap gezgin ibni batuta' dır.  bizim edebiyatımızda ilk gezi kitabı ünlü denizcilerimizden seydi ali reis' in miratül-memalik (ülkelerin aynası) adlı e...

<b>hint uygarlığı ve özellikleri</b>

hint uygarlığı ve özellikleri

    hindistan oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen ilkçağ’da burada güçlü bir devlet kurulamamıştır. bunun temel sebebi farklı milletler tarafından sürekli işgal edilmesi ve burada varlığını sürdüren “kast sistemi” dir. kast sistemi hindistan’da yaşayanların milletleşmesini engellemiştir. burada din adamlarının yönettikleri feodal prenslikler hüküm sürmüştür.    kast sistemine göre halk beş gruba ayrılırdı. bunlar:   * brahmanlar: din adamları   * kşatriyalar: asiller ve askerler   * vaysiyalar: sanatkar ve tüccarlar   * südralar: köylüler ve işçiler ...

nazi ufoları ve teknolojik sırlar

nazi ufoları ve teknolojik sırlar

          nazi ufolarıyla ilgili resimler   7 haziran 1945 tarihli new york times gazetesindeki haber şöyleydi: "uçan daireler bir gizli silahtır. almanlar tarafından üretilmiş ve ülkenin batı sınırında ortaya çıkmıştır. amerikan hava kuvvetlerinin verdiği bilgiye göre , almanya göklerinde uçan gümüş balonlar görülmüştür.hatta bunların bazıları neredeyse saydam yapıdadır." haberi izleyen günlerde ufoların alman yapımı silahlar olduğu dedikodusu hızla yayıldı.alman silah endüstrisinin bu garip nesneleri ürettiğine inanılıyordu.ufo gözlemleri hızla artarken,özellikle iskandinavya gökleri sık sık u&cced...

ilkçağ tarihi ve uygarlıkları

tarih öncesi ve ilkçağ tarihi tarih öncesi ilk devir kaba taş devridir. ilk araçlarda bu devirde yapılmıştır. 1- ilk resim ve heykel yontma taş devrinde yapılmaya başlanmıştır. 2- ateş ilk defa taş devrinde bulundu. 3- insanlar ilk defa yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçtiler. 4- insanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş devrinde öğrendiler. 5- insanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar. 6- ilk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur. 7- ilk bulunan maden bakırdır. 8- ilk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır. 9- tarihte ilk defa aile hukuku hititlerde görülmüştür. 10- anadoluda kurulan ilk uygarlık hititlerdir. ...

ilk uygarlıklar hint ve çin uygarlıkları

uygarlıkların ortaya çıkışı medeniyetlerin doğuşu toplumlar arası ortak değerler düzeyine yükselmiş olan anlayış, davranış ve yaşama araçlarının tamamına medeniyet adı verilir. yeryüzünde coğrafi şartlara bağlı olarak ırk, din, dil, yaşam tarzı, bakımından birbirinden farklı medeniyetler doğmuş ve gelişmiştir.   medeniyetlerin ortaya çıkmasında; ·         buzul devirlerin sona ermesi ·         iklim koşullarının düzelmesi ·         ateşin bulunması ·         verimli tarım alanları ·   ...

lise coğrafya kitabı ders özetleri ve etkinlik cevapları, konu a

1.sera etkisi nedir ? açıklayınız.  güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp ısı enerjisi haline dönüşmesi sırasında, bu enerjinin uzaya yayılmasını önleyen ve bir manto gibi görev yapan, karbon dioksit, tozlar, su buharı, partiküller v.s. maddelerin ısıyı abzorbe ederek, dünyanın giderek ısınmasına sebep olduğu olaydır. sera gazları: h2o, ch4, no2, cfc gibi sera etkisini oluşturan gazlardır.2.sumatra’nın toba dağı’nda 73 bin yıl önce meydana gelen volkanizmanın sonuçları nelerdir?sumatra’daki toba dağı yaklaşık 73.000 yıl önce patlamış ve atmosfere yoğun bir şekilde kül ve gaz yayılmıştır. patlamanın şiddetiyle gökyüzünün karardığı ve bölgede sıcaklık değerlerinin &ou...

öss tarih konu anlatımı - 1 devirler ve medeniyetler, tarih önce

tarihdevirler ve medeniyetlerzamana göre: ilkçağ uygarlıkları fatih devri.mekana göre: orta asya türk tarihi, anadolu tarihi, avrupa tarihi.konuya göre: siyasi tarih, kültür tarihi, iktisat tarihi, bilim tarihi.tarihin özellikleri* tarihi olaylarda kesinlikle deney-gözlem yapılamaz.* tarihi olayda üç önemli unsur olmalıdır;     yer – zaman – insan (toplum)* tarihçi objektif olmalıdır. olayları, zamanına ve şartlarına göre değerlendirmeli.* “tarih yada tarih çağları ne zaman başlamıştır?” gibi bir soruya nasıl cevap verebiliriz?* yazının icadı, kil tabletler, yazılı belgelerin bulunması ile, sümerlerin yazıyı bulması.* tarih öncesi medeniyetler, devirleri ...

hint uygarlıkları ve hint uygarlıklarının özellikleri

hindistan, çin’den sonra dünyanın en kalabalık ülkesidir. dünya üzerindeki en eski uygarlıklardan birine sahip olan hindistan’ın ilk dönem tarihine ait bilgiler arkeolojik verilere dayanır. yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda, indus vadisi’nin batısında m.ö. 3500′lerde yaşamış yarı göçebe topluluklar ortaya çıkmıştır. daha sonra toprak ekiminin gelişmesiyle m.ö. 2500′lü yıllarda yerleşik köy yaşamına geçilmiştir.m.ö. 2300′lerde indus vadisi çevresinde gelişmiş kentlerin ortaya çıktığı bir uygarlık yükselmiştir. bu dönemde düzenli bir plâna göre kurulan kentlerde, evlerin yanı sıra, tapınak, hamam, dükkân ve at&o...

hint uygarlığının özellikleri

 hint uygarlıkları ve hint uygarlıklarının özellikleri            kast sistemini uygulamışlardır. kast sistemine göre insanlar 4 sınıfa ayrılıyorlardı.·                    brahmanlar ·                    asker ve asiller ·                    zanaatkarlar , tacirler , köylüler ·                    işçiler...

öss tarih konu anlatımı - 1 devirler ve medeniyetler, tarih önce

tarihdevirler ve medeniyetlerzamana göre: ilkçağ uygarlıklarıfatih devri.mekana göre: orta asya türk tarihi, anadolu tarihi, avrupa tarihi.konuya göre: siyasi tarih, kültür tarihi, iktisat tarihi, bilim tarihi.tarihin özellikleri* tarihi olaylarda kesinlikle deney-gözlem yapılamaz.* tarihi olayda üç önemli unsur olmalıdır;yer – zaman – insan (toplum)* tarihçi objektif olmalıdır. olayları, zamanına ve şartlarına göre değerlendirmeli.* “tarih yada tarih çağları ne zaman başlamıştır?” gibi bir soruya nasıl cevap verebiliriz?* yazının icadı, kil tabletler, yazılı belgelerin bulunması ile, sümerlerin yazıyı bulması.* tarih öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır....

lise 4. sınıf coğrafya sayfa–30 ölçme ve değerlendirme sor

 soru-1-aşağıdaki tabloda mezopotamya uygarlığına ait bazı özellikler verilmiştir. diğer uygarlıklara ait özellikleri ön bilgilerinizden faydalanarak kutucuklara yazınız? uömısırindusakdenizçinmayaiklimmısır yazlar uzun, sıcak ve kuru (nil deltası ve iskenderiye nemli), kışlar da kısa ve yumuşak geçer. sulama ihtiyacı nil ırmağından karşılanmışindus nehri'nin ve kollarının suladığı pencap ve sind ovaları önemli tarım alanlarıdır.karasal ikilim, muson iklimi görülüryazlar sıcak kurak kışlar ılık ve yağışlı. ürün yetişmesine elverişli özellikle kış ılıklığı seven ürünler.dört mevsimi ülkenin çeşitli bölgelerinde görebilirsiniz. güney bölgesinde yarı-tropikal iklim g&o...

öss tarih konu anlatımı - 1 devirler ve medeniyetler, tarih önce

tarihdevirler ve medeniyetlerzamana göre: ilkçağ uygarlıkları fatih devri.mekana göre: orta asya türk tarihi, anadolu tarihi, avrupa tarihi.konuya göre: siyasi tarih, kültür tarihi, iktisat tarihi, bilim tarihi.tarihin özellikleri* tarihi olaylarda kesinlikle deney-gözlem yapılamaz.* tarihi olayda üç önemli unsur olmalıdır;     yer – zaman – insan (toplum)* tarihçi objektif olmalıdır. olayları, zamanına ve şartlarına göre değerlendirmeli.* “tarih yada tarih çağları ne zaman başlamıştır?” gibi bir soruya nasıl cevap verebiliriz?* yazının icadı, kil tabletler, yazılı belgelerin bulunması ile, sümerlerin yazıyı bulması.* tarih öncesi medeniyetler, devirleri ...

gezi (seyahat) ve özellikleri

istek,öneri ve şikayetleriniz gezi (seyahat) eskiden gezi yazılarına seyahatname, seyahat yazıları denirdi. gezip gören insana da seyyah denirdi. bugün gezen gören kimseye gezgin, onların gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara da gezi yazıları denmektedir. gezi yazılarında verilen bilgiler doğru ve gerçek olmalıdır. bu bakımdan gezi yazıları tarih, coğrafya, edebiyat, toplum bilimi vb. bakımından yararlı kaynaklardır. en eski ve uzun bir geçmişi olan yazı türünün önemli ve tanınmış iki ismi venedikli gezgin marco polo ile arap gezgin ibni batuta' dır. bizim edebiyatımızda ilk gezi kitabı ünlü denizcilerimizden seydi ali reis' in miratül-memalik (ülkelerin aynası) adlı eseridir. edebiyatımızın gezi türünde en önemli eseri ü...

ülkeler ve özellikleri

abd hawai adaları, kolarado kanyonu (büyük kanyon), oscar ödülleri (hollywood), dısneyland, florida’daki cap canavarel uzay üssü (nasa), new york şehri, superior gölü, beyaz saray, pentagon, yellowstone milli parkı, kızılderililer, abd’nin simgesi deniz kartalı, san fransisko havaalanı, yosemite ve niagara şelaleleri,san fransisko köprüsü (golden gate) , las wegas, new orleans (caz müziğinin merkezi) los angelos (hollywood) şehirleri, harward,yale üniversiteleri,wall street (new york borsası) , coca cola,pepsi, mac donalds,general motors,ford,microsoft firmaları,valley kayalıkları (arizona çölü),güney dakotadaki dört amerikan başkanının büstünün bulunduğu rushmoure dağı,jack london,ernest hemingway,john steinbeck gibi yazarlar, marilyn monroe,jane fonda,e.taylor,m.b...

bazı ülkeler ve özellikleri

vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara commonwealth of australiaavustralya ingiliz krallığı bayrak arma slogan: advance australia ulusal marş: advance australia fairkraliyet marşı: god save the queen başkent canberra35°15′ s 149°28′ e en büyük şehir sidney resmi dil ingilizce devletkraliçegenel valibaşbakan anayasal monarşi (federal)elizabeth ıımichael jefferyjohn howard bağımsızlıkanayasawestminster statüsüavustralya kanunu birleşik krallık'tan1 ocak 190111 aralık 19313 mart 1986 yüzölçümü • toplam • su (%)  7,741,220 km² (6.)1% nüfus • 2006 tahmini • 2001 sayımı • yoğunluk  20,555,300 (53.)18,972,350 (-)2.6/km² (...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !