× "

hizbul bahr okunuşu

" arama sonuçları

hizbul bahr duası doğru okuması

üç mesajı dikkatle okuyun kardeşler farklı yerlerde sadece okunuşu yazılan hizbul bahr duasının doğru ve niş açıklaması buradadır bu duadan istifade edebilmek için 3 gün oruç tutup helâl lokma ile iftar etmeli, ve sonra gusül abdesti alarak temiz elbise giyerek kıbleye karşı oturmalı. duadan evvel iki rekât allah rızası için namaz kılıp duaya öyle başlamalı. , hizbilbahir'in evvelâ mukaddemesini okumalı. sonra hizbi adedince okumalı. tarifesinde şöyle yazılı:   http://www.lahutii.com/hacet-dualari-lahuti/12559-hizbul-bahr-duasi-dogru-okumasi.html...

hizbul bahr duası ve fazileti

bismillahirrahmanirrahim. allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke hasbi . fe nı'mer rabbü rabbi ve nı'mel habsü hasbi. tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes'elükel ısmete fil harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünuni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub. fe kadibtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şedida. ve iz yekulül münafiküne vellezine fi kulubihim meradün ma veadenallahü ve rasulühu illa ğurura. fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra li musa ve saharten nara li ibrahime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahha...

en etkili dualar

salât-ı tefriciye duası ve fazileti ism-i a’zam duası büyük hacet duası hacet namazı kenzül arş duası, fazileti ve arapça - türkçe okunuşu hizbul bahr duası dua-i şahmeran hizbü'n-nasr duası tesbih-i imam-ı azam berhetiyye duası ve sırları dert sıkıntı gideren mucizevi dua cennet'ül esma duaları havvas-ı fatiha-i şerife cünnetül esma hacet duası nur duası evrad-ı bahaiyye ism-i azam duası tercüman-ı ismi azam duası münâcâtü’l-kur’ân (ayetler) hizb-i muhammed (s.a.v) ...

dilek duaları

bir dileğiniz var mı? istihare duası salât-ı tefriciye duası ve fazileti büyük hacet duası hacet namazı kenzül arş duası, fazileti ve arapça - türkçe okunuşu tevbe suresi 129. ayet hizbul bahr duası dua-i şahmeran selamun kavlem-mirrabbirrahim 14lü secde ayetleri...dilek için... kalp gözünün açılması ve her türlü hacet için ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !