× "

horonun oynanış şekli nasıldır

" arama sonuçları

horon ve çalgılarımız

türkler, tarihin akışı içinde orta asya'dan batı dünyasına doğru akarken, hiç kuşkusuz sosyal kültürel özelliklerini de birlikte götürmüşlerdir. yoğun göç dalgaları ve tutulan yeni "yurtluklar-vatan"da karşılaşılan değişik ulus ve halklarla da etkileşimde bulunmuşlardır. 1071 öncesi ve sonrasında anadolu'ya akmaya başlayan türk-budun-boy ve oymakları çok kısa bir zaman diliminde anadolu'yu türkleştirip, islamlaştırırlar. yalnız türkler, anadolu'nun ötesindeki türk ellerinde islamiyet’i her ne kadar benimsememişlerse de eski "gök dinleri" ya da "şamanist" inanışlarının kalıntılarını çağımıza dek yaşatabilmişlerdir. ...

laz halk dansları - horonlar

laz halk dansları - horonlar

    doğu karadeniz'de oynanan halk oyunlarına genel olarak horon denilmektedir. hora, grek kökenli kelimedir ve anadolu dillerine geçmiştir.(1) laz dilinde bu kelime 'horon oynamak' anlamına gelen "oxoronu" fiili ile ifade edilirken, lazca bilmeyenler arasında horon tepmek, horon oynamak, horon kırmak, horon vurmak şeklinde kullanılmaktadır. doğu'da hopa-pazar arası, batı'da ise çayeli ve trabzon arasındaki bölge, tarihsel, kültürel ve dilsel olarak farklılıklar taşır. bu; horona, kullanılan enstrümanlara, oyunların ritm ve figür özelliklerine de yansımıştır. rize'den itibaren trabzon ve giresun yörelerinde enstrürnan olarak kemençe, davul-...

horonun kralı enişdibinde

ilgili aramalar: müzik - video - tv...

horon'un kökeni ve kelime anlamı

türkler, tarihin akışı içinde orta asya'dan batı dünyasında doğru akarken, hiç kuşkusuz sosyal kültürel özelliklerini de birlikte götürmüşlerdir. yoğun göç dalgaları ve tutulan yeni ''yurtluklar-vatan''da karşılaşılan değişik ulus ve halklarla da etkileşimde bulunmuşlardır. 1071 öncesi ve sonrasında anadolu'ya akmaya başlayan türk-*budun-boy ve oymakları çok kısa bir zaman diliminde anadolu'yu türkleştirip, islamlaştırırlar. yalnız türkler, anadolu'nun ötesindeki türk ellerinde islamiyet'i her ne kadar benimsememişlerse de eski ''gök dinleri'' ya da ''şamanist'' inanımlarının kalıntılarını çağımıza dek yaşatabilmişlerdir. bugün anadolu'nun kırsal ve dağlık kesimlerinde, o...

tulum kemençe horon

tulum kemençe horontulum                 divan’da tim: şarap dolu tulum. divan’da tulkuk: tulum, ürülmüş ve şişirilmiş tuluk. (divani lügat-it-türk tercümesi, kaşgarlı mahmut, çeviren besim atalay) (bu kitabın yazımı, 1072 yılında bitirilmiştir)            kazakça tulıp: hayvan yavrusunun derisi yüzüldükten sonra içine ot veya hava doldurulmuşu. (s. 278, kazak türkçesi sözlüğü) eski uygur türkçesinde tuluk: tulum. (s. 252, eski uygur türkçesi sözlüğü) moğolca tulum: tulum. (s. 1299, moğolca-türkçe...

horon nedir

türkler, tarihin akışı içinde orta asya'dan batı dünyasında doğru akarken, hiç kuşkusuz sosyal kültürel özelliklerini de birlikte götürmüşlerdir. yoğun göç dalgaları ve tutulan yeni ''yurtluklar-vatan''da karşılaşılan değişik ulus ve halklarla da etkileşimde bulunmuşlardır. 1071 öncesi ve sonrasında anadolu'ya akmaya başlayan türk-­budun-boy ve oymakları çok kısa bir zaman diliminde anadolu'yu türkleştirip, islamlaştırırlar. yalnız türkler, anadolu'nun ötesindeki türk ellerinde islamiyet'i her ne kadar benimsememişlerse de eski ''gök dinleri'' ya da ''şama...

işte horonun kıralı

<object width="450" height="450"><param name="movie" value="http://www.vidivodo.com/videoplayershare.swf?lang=tr&vidıd=91375&vcode=v200712051138120091375&dura=45&file=vidservers/server01/videos/2007/12/05/11/v200712051138120091375.flv"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.vidivodo.com/videoplayershare.swf?lang=tr&vidıd=91375&vcode=v200712051138120091375&dura=45&file=vidservers/server01/videos/2007/12/05/11/v200712051138120091375.flv" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="450" height="450"></embed></object>  ...

horonun kökeni ve kelime anlamı

horonun kökeni ve kelime anlamı : türkler, tarihin akışı içinde orta asya'dan batı dünyasında doğru akarken, hiç kuşkusuz sosyal kültürel özelliklerini de birlikte götürmüşlerdir. yoğun göç dalgaları ve tutulan yeni ''yurtluklar-vatan''da karşılaşılan değişik ulus ve halklarla da etkileşimde bulunmuşlardır. 1071 öncesi ve sonrasında anadolu'ya akmaya başlayan türk-&shy;budun-boy ve oymakları çok kısa bir zaman diliminde anadolu'yu türkleştirip, islamlaştırırlar. yalnız türkler, anadolu'nun ötesindeki türk ellerinde islamiyet'i her ne kadar benimsememişlerse de eski ''gök dinleri'' ya da ''şamanist'' inanımlarının kalıntılarını çağımıza dek yaşatabilmişlerdir. bugün anadolu'nun kırsal ve dağlık kesimlerinde, orta as...

trabzon yöresi halkoyunları

    trabzon hakkında halk oyunları bakımından horon yöresindedir. karadeniz’in bu şirin kentinde danslar kadın ve erkekler tarafından ayrı ayrı yada birlikte icra edilir.erkek danslarındaki hareketli,sert figürler kadın danslarında aynı hareketlilikte fakat daha yumuşaktır. türkler doğu karadeniz bölgesine yerleştiklerinde yabancı olmadıkları bir doğa parçasıyla karşılaşırlar. yöre çok engebeli, sarp, dik ve dağlıktır. öte yandan bölgeyi kuzey yönünde baştan başa kuşatan, sürekli dalgalı ve hırçın bir deniz vardır. bu acımasız özellikleri içeren bir doğa üzerinde mücadele veren insanların tipik, yöreye özgü folkloru ve halk oyunları da böylece oluşur. doğu karadeniz yöresindeki oyunların özgün çalgısı kemençedir. ancak horonlar açık yerlerde ve köy meydanlarında cura, dav...

lazeburi - geleneksel laz müziği arşivi'nden seçki

bu hafta, birol topaloğlu'nun yaptığı kayıtlardan oluşan 2 cd'lik "lazeburi geleneksel laz müziği arşivi" albümünden yapılmış bir seckiyi dinliyoruz. dinlediğimiz kayıtlar furtuna (fırtına) içindeki topluca (meanu), dikkaya ( mekaliskiriti) ve çatırdüzü (gvandi) köylerinde yapılmış. bu yerleşim yerleri hala, yüzyıllardan bu yana süregelen, geleneksel yaşam biçimini sürdürüyor; aralarında lazca konuşuyorlar. aşağıdaki bölüm birol topaloğlu'nun web sitesinden alınmıştır:laz müziğinde türlerbirol topaloğlulazuri destani (lazca destanlar)enstrümanların bulunmadığı ortamlarda tek ya da koro şeklinde icra edildiği gibi, kemençe, tulum ve kaval eşliğinde de söylenir. onbir heceli uzun dörtlükler halinde icra edilir. konuları daha çok aşk, ölüm, doğa, gurbet, askerlik ve mahpusluktur....

halk oyunları

horon: insan topluluklarının insanlık tarihi kadar eski, gelenek ve göreneklerinden biri de horondur, insanların karakter yapılarının yaşantı biçimine yansıması ile birden fazla insanların isteği dahilinde birtakım hareketlerin oluşturduğu ahenk biçimidir. horon genellikle davul, zurna, kemence veya az da olsa kaval eşliğinde insanların kol kola tutuşarak sağa doğru hareket etmek suretiyle, çalgı aletlerinin ritmine uyularak dizlerin gevşeyip toplanmasıyla oluşturulan kıvrak ve canlık hareketler topluluğu sonucu meydana gelir. "horon tepme" şeklinde konuşulur. komutla oynandığı gibi kız (ba­yan) horonlarında komuta bağlı kalınmadanda oynanır. yayla şenliklerinde şenlik merkezine doğru gidilirken, tek ayak hareketleriyle ileri doğru canlı fakat az yol alınarak hareket edilir....

horonun merkezi 'rize'

yüzölçümü: 3.922 km² nüfus: 365.938 (2000) il trafik no: 53 telefon kodu: +90 464ilçeleri: rize (merkez), ardeşen, çamlıhemşin, çayeli, derepazarı, fındıklı, güneysu, hemşin, ikizdere, iyidere, kalkandere, pazar. ilgi çekici yerler: andon ve çamlık orman içi dinlenme yerleri, ayder, cimil, çat, başhemşin, ovit ve palovit yaylaları, ayder kaplıcası, andon ve şimşirli içmeleri, rize, çayeli ve pazar (kız kulesi) kaleleri, kale-i balâ, islam paşa, gülbahar, cafer paşa camileri. komşuları: bayburt, erzurum, artvin, trabzon  ...

trabzon - akçaabat horonu

  trabzon akçaabat horonunu öğrenmek isteyen arkadaşlar buyrun. (tabi bu videoyla olacak şey değil. sadece horon alt yapısı olan arkadaşlara seslendim.) oynayanlar;  i.t.ü devlet kons. türk halk oyunları bölümü mezunu ve şu anda eğitmenlik yapan arkadaşlarımızdan selim ve aydın hocalar. izlemeye ve kaydetmeye değer... http://www.youtube.com/watch?v=wzvmrilprnw akçaabat erkek horonu   horon horon müz. doğu karadeniz bölgesinde samsun ili sınırlarından gürcistan sınırına kadar olan bölgede kız, erkek veya karma olarak düğün, asker uğurlama, nişan ve yayla şenlikleri gibi toplu eğlencelerde kaval (of, sürmene, hopa kemalpaşa), davul-zurna (ordu, giresun, trabzon, gümüşhane), kemençe (ordu, giresun, trabzon, rize, gümüşhane), akordeon (borçka, şavşat) veya tulum (ri...

horon

                                             ḫoron müz. doğu karadeniz bölgesinde samsun ili sınırlarından gürcistan sınırına kadar olan bölgede kız, erkek veya karma olarak düğün, asker uğurlama, nişan ve yayla şenlikleri gibi toplu eğlencelerde kaval (of, sürmene, hopa kemalpaşa), davul-zurna (ordu, giresun, trabzon, gümüşhane), kemençe (ordu, giresun, trabzon, rize, gümüşhane), akordeon (borçka, şavşat) veya tulum (rize, artvin) eşliğinde oynanan geleneksel dans çeşitlerinin adı. yörede tek başına oynanılan köçek (rumca köçekika) ve kolbastı oyunları horon kate...

horonun kökeni ve kelime manası

horonun kökeni ve kelime anlamı :   türkler, tarihin akışı içinde orta asya'dan batı dünyasında doğru akarken, hiç kuşkusuz sosyal kültürel özelliklerini de birlikte götürmüşlerdir. yoğun göç dalgaları ve tutulan yeni ''yurtluklar-vatan''da karşılaşılan değişik ulus ve halklarla da etkileşimde bulunmuşlardır. 1071 öncesi ve sonrasında anadolu'ya akmaya başlayan türk-­budun-boy ve oymakları çok kısa bir zaman diliminde anadolu'yu türkleştirip, islamlaştırırlar. yalnız türkler, anadolu'nun ötesindeki türk ellerinde islamiyet'i her ne kadar benimsememişlerse de eski ''gök dinleri'' ya da ''şamanist'' inanımlarının kalıntılarını çağımıza dek yaşatabilmişlerdir. bugün anadolu'nun kırsal ve dağlık kesimle...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !