× "

hutbeyi kim okur

" arama sonuçları

cuma'nız cümleten mubarek olsun..amin

cuma'nız cümleten mubarek olsun      cuma namazının fazileti ve edepleri      (ihya-i ulumi'd-din)  büyük bir beldede iki cami bulunduğunda, faziletli olan imamın arkasında kılmak, daha faziletlidir. eğer fazilette eşit olurlarsa, camilerden daha eski olanda kılmayı tercih etmek iyidir. bunda da eşit olurlarsa, daha yakın olan camide kılmak tercih edilir. ancak uzak olan camide ilim dinlemek, ilim öğretmek veya öğrenmek gibi, bir niyet varsa, o zaman o tercih edilir. cuma namazının, büyük camide kılınması daha faziletlidir. büyük cami demek, müslümanların çoğunluğunun toplandığı cami demektir. bununla beraber cuma namazı, bu camilerden hangisinde kılın...

cum'a namazı ve cum`a günü

cum'a günü öğlen namazı vakti içinde bir hutbeden sonra cemaatle ve cehren kılınan iki rekat farz-ı ayn namaz. cum'a arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir (zebidî, tâcu'l-arüs, v, 306; kurtubî, el-câmi'li ahkâmi'l-kur'ân, xvııı, 97, 98). hafta günlerine islâm'da...

cum'a namazı

cum'a namazı       cum'a günü öğlen namazı vakti içinde bir hutbeden sonra cemaatle ve cehren kılınan iki rekat farz-ı ayn namaz.   cum'a arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir (zebidî, tâcu'l-arüs, v, 306; kurtubî, el-câmi'li ahk&aci...

ibrahim suresi safvetü't tefasir 1.sayfa

ibrahim süresi mekke'de inmiştir. 52 âyettir. sûreyi takdim bu mübarek sûre allah'a, peygamberliğe, öldükten sonra dirilmeye ve hesaba iman gibi temel inanç konularını kapsar. hemen hemen sûrenin başlıca ağırlık merkezi, peygamberlik ve peygamberdir. sûre peygamberle­rin davetini geniş bir şekilde ele alır; peygamberin görevini açıklar ve se­mavî dinlerin birliğinin ne demek olduğunu îzâh eder. şüphesiz peygam­berler (a.s) iman kalesini yükseltmek, bütün mahlûkâtin kendisine boyun eğdiği gerçek ilâhı insanlara tanıtmak ve onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gelmişlerdir. her ne kadar det...

hutbe

  hutbe   konuşma, cemaate konuşma yapmak, allah'a hamd, rasûlüne salat ve selam getirmek ve müminlere duadan ibaret olan bir zikirdir. hutbe farzdır ve cuma ve bayram namazlarının yerine getirilme şartlarından birisidir. cuma ile ilgili, "ey iman edenler, cuma günü namaz için çağırıldığınız zaman hemen allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın" (cuma, 62/9). âyette sözü edilen zikr bilginlere göre hutbedir veya hutbe ile birlikte namazdır. buna göre hutbe de cuma namazı gibi farzdır ve hutbe okunmayan cuma namazı eda edilmiş sayılmaz (molla hüsrev, dürerü'l hukkâm, istanbul 13...

cum'a namazı

cum'a namazı cum'a günü öğlen namazı vakti içinde bir hutbeden sonra cemaatle ve cehren kılınan iki rekat farz-ı ayn namaz.cum'a arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir (zebidî, tâcu'l-arüs, v, 306; kurtubî, el-câmi'li ahkâmi'l-kur'ân, xvııı, 97, 98).hafta günlerine islâm'dan önce verilen isimler şimdiki isimler olmayıp cum'a gününe "yevmu'l-arube" denirdi (kurtubî, tefsir, xvııı, 99). süheylî'ye göre bu isim süryânîce olup "rahmet" manasına gelmektedir. cum'...

cuma namazı

[ x. cuma namazı ]   cuma, islâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma günü, daha önce yahudi ve hıristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak belirlenmiş, fakat onlar bunu değiştirerek yahudiler cumartesiyi, hıristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişler; son olarak cuma günü, müslümanlar için yeniden haftalık ibadet günü kılınmıştır. cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak hz. peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: "güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gü...

cuma günü

alemlerin rabbi, rahman ve rahim olan allah (c.c.)'a hamd olsun. salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz hz. muhammed mustafa (s.a.v.) ve tüm inananlarin üzerine olsun. cum'a namazı ve cum`a günü cum'a günü öğlen namazı vakti içinde bir hutbeden sonra cemaatle ve cehren kılınan iki rekat farz-ı ayn namaz. cum'a arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplan...

hutbe

hutbe konuşma, cemaate konuşma yapmak, allah'a hamd, rasûlüne salat ve selam getirmek ve müminlere duadan ibaret olan bir zikirdir. hutbe farzdır ve cuma ve bayram namazlarının yerine getirilme şartlarından birisidir.cuma ile ilgili, "ey iman edenler, cuma günü namaz için çağırıldığınız zaman hemen allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın" (cuma, 62/9). âyette sözü edilen zikr bilginlere göre hutbedir veya hutbe ile birlikte namazdır. buna göre hutbe de cuma namazı gibi farzdır ve hutbe okunmayan cuma namazı eda edilmiş sayılmaz (molla hüsrev, dürerü'l hukkâm, istanbul 1307, 1, 138). ayrıca ümmetin bu konuda icma'ı da bulunmaktadır. çünkü hz. peygamberden g...

cum'a namazı

cum'a namazı cum'a günü öğlen namazı vakti içinde bir hutbeden sonra cemaatle ve cehren kılınan iki rekat farz-ı ayn namaz.cum'a arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir (zebidî, tâcu'l-arüs, v, 306; kurtubî, el-câmi'li ahkâmi'l-kur'ân, xvııı, 97, 98).hafta günlerine islâm'dan önce verilen isimler şimdiki isimler olmayıp cum'a gününe "yevmu'l-arube" denirdi (kurtubî, tefsir, xvııı, 99). süheylî'ye göre bu isim ...

hutbe

hutbe konuşma, cemaate konuşma yapmak, allah'a hamd, rasûlüne salat ve selam getirmek ve müminlere duadan ibaret olan bir zikirdir. hutbe farzdır ve cuma ve bayram namazlarının yerine getirilme şartlarından birisidir. cuma ile ilgili, "ey iman edenler, cuma günü namaz için çağırıldığınız zaman hemen allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın" (cuma, 62/9). Âyette sözü edilen zikr bilginlere göre hutbedir veya hutbe ile birlikte namazdır. buna göre hutbe de cuma namazı gibi farzdır ve hutbe okunmayan cuma namazı eda edilmiş sayılmaz (molla hüsrev, dürerü'l hukkâm, istanbul 1307, 1, 138). ayrıca ümmetin bu konuda icma'ı da bulunmaktadır. çünkü hz. peygamberden günümüze kadar, cuma namazları hutbeli olarak kılma gelmiştir. hutbe'nin cuma günü ve namazı için son ...

cum'a namazı

cum'a namazı cum'a arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir (zebidî, tâcu'l-arüs, v, 306; kurtubî, el-câmi'li ahkâmi'l-kur'ân, xvııı, 97, 98). hafta günlerine islâm'dan önce verilen isimler şimdiki isimler olmayıp cum'a gününe "yevmu'l-arube" denirdi (kurtubî, tefsir, xvııı, 99). süheylî'ye göre bu isim süryânîce olup "rahmet" manasına gelmektedir. cum'a'dan sonraki günler de "şeyar: cumartesi", "evvel: pazar", "ehve...

x. cuma namazı

sayfa:53/91[ x. cuma namazı ]cuma, islâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma günü, daha önce yahudi ve hıristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak belirlenmiş, fakat onlar bunu değiştirerek yahudiler cumartesiyi, hıristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişler; son olarak cuma günü, müslümanlar için yeniden haftalık ibadet günü kılınmıştır.cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak hz. peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: "güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. kıyamet de cuma günü kopacaktır" (müslim, “cum‘a...

cuma namazı

cuma, islâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma günü, daha önce yahudi ve hıristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak belirlenmiş, fakat onlar bunu değiştirerek yahudiler cumartesiyi, hıristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişler; son olarak cuma günü, müslümanlar için yeniden haftalık ibadet günü kılınmıştır.cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak hz. peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: "güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. kıyamet de cuma günü kopacaktır" (müslim, ?cum`a?, 18). başka bir hadiste bu günde yapılan d...

cum'a namazı

cum'a namazı cum'a günü öğlen namazı vakti içinde bir hutbeden sonra cemaatle ve cehren kılınan iki rekat farz-ı ayn namaz.cum'a arapça bir isim olup, "toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk" anlamlarına gelir. sözlükte cumua ve cumea şeklinde de okunur. bir terim olarak perşembe günü ile cumartesi arasındaki günün adı olduğu gibi, aynı gün öğle vaktinde kılınan iki rekat farz namazın da adıdır. cum'a gününe, müslümanların ibadet için mescidde toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir (zebidî, tâcu'l-arüs, v, 306; kurtubî, el-câmi'li ahkâmi'l-kur'ân, xvııı, 97, 98).hafta günlerine islâm'dan önce verilen isimler şimdiki isimler olmayıp cum'a gününe "yevmu'l-arube" denirdi (kurtubî, tefsir, xvııı, 99). süheylî'ye göre bu isim ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !