× "

hz muhammedin babası

" arama sonuçları

hz. muhammedin amcaları

hz. muhammedin amcaları hz. muhmmed’in amcaları hakkında bilgi verebilmek için efendimizin hakkında  bazı ailevi bilgilerin verilmesi gerekir. peygamber efendimizin babasının on erkek kardeşi bulunduğu belirtilmiştir ve 9 amcası vardır, amcalarının isimleri şöyledir; haris,  zübeyr,  ebu leheb,  kusem,  ebu talib,  dırar,  hacl,  hz. abbas  hz. hamza hz. muhmmed’in amcaları  huzaalılardan kâbe emanetlerini idaresine alıp kabilesinin saygın bir konuma sahip olmasını sağlayan kusay bin kilab’ın torunlarıdır. kusay bin kilab’ın kabilesine toplamak ve birleştirmek anlamına gelen “kureyş” ad...

hz. muhammedin annesi

hz. muhammedin annesi hz. muhammed’in annesi, hz. amine, hatemül-enbiya muhammed mustafa’nın (s.a.v.) annesidir. babası vehb b abdülmenaf kureyş kabilesi’nin beni zühre koluna, annesi berre bint abdüluzza da aynı kabilenin beni abdurrar koluna mensuptur. babası ve annesi de mekke’lidir. hatemül- enbiya’nın, silsile-i nesebinden kılıb’da hz. amine ile soyu birleşir. hz. amine kureyş nezdinde yalnız haseb ve neseb itibari ile değil, ayrıca zamanında kaynakların nakline göre ahlakı, fiziki yapısı, zekası ve inancı itibari ile de ayrı bir özelliğe sahipti. h.z amine’nin doğum tarihi ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamakta, ancak çok genç yaşta evlendiği tahmin edilmektedir. a...

hz muhammedin hayatı

hz muhammedin hayatı

hz. muhammed (s.a.v) 571 yılında mekke de dünyaya geldi. doğmadan önce babası vefat etti. doğduktan kısa bir süre sonra annesini kaybetti. sonra dedesi abdulmuttalip in himayesini girdi. onun ölümünden sonra da amcası ebu talibin yanında kalmaya başladı. küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı. mekkede yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıkıyordu. bu nedenle o insanlardan uzak kalmak için sürekli gözlerden uzak hira mağrasına çekiliyordu. bu arada ilk eşi h.z haticeyle evlendi. hazreti haticeden kasım, abdullah, zeynep, rukiye, ümmü gülsüm, fatıma adında altı çocuğu oldu kasım ve abdullah küçük yaştayken vefat etti. yine bir gün hira mağrasına çeki...

hz muhammedin sav babası

        hz muhammedin sav babası ...

hz muhammedin hayatı / hz muhammed kimdir ?

hz. muhammed 571 yılında mekke şehrinde dünyaya geldi. babasının adı abdullah, annesinin adı amine dir. hz. muhammed küçük yaşta önce babasını daha sonra da annesini kaybetti. önce dedesi abdülmuttalib, o da ölünce amcası ebu talib in yanında kaldı. amcası ile beraber ticaretle uğraştı. küçük yaşından itibaren çevresinde doğruluğu, güvenirliliği ile ün kazandı. kendisi çevresindeki insanlar gibi putlara hiç ilgi duymuyor, sık sık hira dağına çıkıp yalnız kalıyordu. yine böyle bir zamanda hira mağrasında düşünceler içerisinde iken vahiy meleği cebrail ilk vahyi getirdi. (yaradan rabbi!nin adı ile oku!-alak süresi). bu şekilde hz.muhammed'in peygamber...

hz muhammedin hayatı: - 571 yılında mekke’de doğdu. annesinin a

hz muhammedin hayatı: 1.- 571 yılında mekke’de doğdu. annesinin adı âmine, babasının adı abdullah’tır. 2.- babası doğmadan öldü, ona dedesi abdülmuttalib baktı. dedesi ölünce bu kez amcası ebu talib baktı. 3.- hz. muhammet amcası ile ticaret yaptı. güvenirliğinden dolayı “muhammed’ül emin” (güvenilir muhammed) adıyla anıldı. 4.- 25 yaşında hz. hatice ile evlendi. 5.-40 yaşına doğru toplumdan uzaklaşarak zamanın çoğunu hira mağarasında geçirmeye başladı. burada cebrail (a.s) ona ilk vahiyi getirdi ve peygamberliği başladı. (611) 6.- hz. muhammed’e ilk inananlar: -hz.hatice  -hz.ali  -hz.ebubekir   -zeyd b. h...

hz muhammedin hayatı: - 571 yılında mekke’de doğdu. annesinin a

hz muhammedin hayatı: 1.- 571 yılında mekke’de doğdu. annesinin adı âmine, babasının adı abdullah’tır. 2.- babası doğmadan öldü, ona dedesi abdülmuttalib baktı. dedesi ölünce bu kez amcası ebu talib baktı. 3.- hz. muhammet amcası ile ticaret yaptı. güvenirliğinden dolayı “muhammed’ül emin” (güvenilir muhammed) adıyla anıldı. 4.- 25 yaşında hz. hatice ile evlendi. 5.-40 yaşına doğru toplumdan uzaklaşarak zamanın çoğunu hira mağarasında geçirmeye başladı. burada cebrail (a.s) ona ilk vahiyi getirdi ve peygamberliği başladı. (611) 6.- hz. muhammed’e ilk inananlar: -hz.hatice  -hz.ali  -hz.ebubekir   -zeyd b. h...

hz.muhammedin hayatı

  hz. muhammedin hayatı peygamberımızın dogumu peygamberimiz fil vakasından 50 gün sonra ,rebiullevvel ayinin on ikinci pazartesi günü,tan yeri ağarırken, mekke`de doğdu. peygamberımız doğduğunda bazı hadıseler vuku a geldı peygamberimiz doğduğunda bazı hadiseler vuku a geldi,bunlardan bazılarını söyle sıralayabiliriz:peygamberimiz ,anadan sünnetli ve göbeği kesik olarak doğdu. peygamberimiz doğarken, çocukların yere düştükleri gibi düşmeyip ellerini ,yere dayamış başını semaya kaldırmış olarak doğdu.peygamberimiz doğduğu zaman ,bir yıldız doğmuş ve bilginler, bu yıldızın doğduğu gece,ahmed doğmuştur dediler.bir çok yahudi ali...

hz.muhammedin hayatı

hz. muhammed'in hayatı hz. muhammed hicret’ten 52 yıl önce (milâdi 570), rebiülevvel ayının 17. gününde mekke şehrinde dünyaya gelmişlerdir. babası, hz. abdullah daha hz. muhammed dünyaya gelmeden, 25 yaşlarında vefât etmiştir. annesi, hz. Âmine’yi ise 6 yaşında iken kaybetmiştir. küçük yaşta babasını ve annesini kaybeden hz. muhammed’i, dedesi abdülmuttâlib himayesine aldı ve o zamana kadar kimseye verilmemiş olan muhammed adını kendisine verdi. o da bir yıl sonra vefât edince, hz. muhammed’i amcalarından, hz. ali’nin babası hz. ebû tâlib yanına alıp büyütmüştür. hz. muhammed mekke’nin en büyük ailesi olan hâşimiler’dendi. peygamberler, peygamber olarak dünyaya gelirler ve o vazife için yaratılmışlardır. peygamberlik gibi ağır bir emaneti yüklenmek için bir hazırlık devresi ge...

hz muhammedin hayatı.

islam merkezihz. muhammed (s.a.s.)'in hayatı (571-632)hz. muhammed (s.a.s.) mekke'de doğdu. 40 yaşında peygamber oldu. 23 yıllık peygamberlik hayâtının 13 yılı mekke'de, 10 yılı da medine'de geçti. medine'de 63 yaşında vefât etti. bu sebeple: hz. muhammed (s.a.s.) 'in hayâtı (571-632): a) peygamberliğinden önceki hayâtı (571-610), b) peygamberlik devri (610-632) olmak üzere iki kısma ayrılır. peygamberlik devri de: a) mekke devri (510-622) b) medine devri (622-632) olarak iki döneme ayrılır. bu sebeple siyer ve islâm târihi ile ilgili kitaplarda, rasûlullah (s.a.s.)'in hayâtı, "peygamberlikten (bi'setten) öncesi" ve "peygamberlik devri" diye iki devreye ayrılarak incelenmiştir. peygamberlikten önceki hayatını d...

hz.muhammedin babası izle indir

hz.muhammedin babası ı  büyültmek için ekranın üzerine iki kere tıklayın... hz.muhammedin babası ııı izle download hz.muhammedin babası ıı izle download hz.muhammedin babası ı download...

hz.muhammedin hayatı

hz.muhammedin hayatıpeygamberımızın dogumu peygamberimiz fil vakasından 50 gün sonra ,rebiullevvel ayinin on ikinci pazartesi günü,tan yeri ağarırken, mekke`de doğdu.peygamberımız doğduğunda bazı hadıseler vuku a geldıpeygamberimiz doğduğunda bazı hadiseler vuku a geldi,bunlardan bazılarını söyle sıralayabiliriz:peygamberimiz ,anadan sünnetli ve göbeği kesik olarak doğdu. peygamberimiz doğarken, çocukların yere düştükleri gibi düşmeyip ellerini ,yere dayamış başını semaya kaldırmış olarak doğdu.peygamberimiz doğduğu zaman ,bir yıldız doğmuş ve bilginler, bu yıldızın doğduğu gece,peygamberimiz doğduğu gece kisranin sarayından on dört şerefe yıkıldı iranlıların,bin yıldan beri hiç sönmeden yanan atesgedeleri sön&u...

hz. muhammedin hayatı

islamiyetten önce arabistan 1 - giriş peygamberimiz hz. muhammed (s.a.s.) arap yarımadasının hicaz bölgesinde, mekke şehrinde doğdu. o’nun hayâtını ve insanlık târihinde yaptığı büyük inkılâbı kavrayabilmek için, yaşadığı asırda arabistan’ın genel durumunun ve arapların yaşayışlarının, ana hatları ile de olsa, bilinmesinde fayda vardır. islâmiyet’ten önce araplar, henüz millet hâline gelemedikleri için; kabîleler hâlinde yaşıyorlardı. her kabîle, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. kabîle başkanına “şeyh” deniyordu. hicaz ve yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da, genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayâtı geçiriyorlardı. hicaz bölgesinde üç önemli şehir, mekke, yesrib (medine) ve tâif’ti. mekke’de kureyş kabîlesi, tâifte sakîf kabîle...

hz muhammedin hayatı

hz. muhammedin hayatı peygamberımızın dogumu peygamberimiz fil vakasından 50 gün sonra ,rebiullevvel ayinin on ikinci pazartesi günü,tan yeri ağarırken, mekke`de doğdu. peygamberımız doğduğunda bazı hadıseler vuku a geldı peygamberimiz doğduğunda bazı hadiseler vuku a geldi,bunlardan bazılarını söyle sıralayabiliriz:peygamberimiz ,anadan sünnetli ve göbeği kesik olarak doğdu. peygamberimiz doğarken, çocukların yere düştükleri gibi düşmeyip ellerini ,yere dayamış başını semaya kaldırmış olarak doğdu.peygamberimiz doğduğu zaman ,bir yıldız doğmuş ve bilginler, bu yıldızın doğduğu gece,ahmed doğmuştur dediler.bir çok yahudi alimi tevrat tan inceleme ile peygamberimizin bu gecede doğduğunu yakınlarına bildirmişlerdir. peygamberimiz doğduğu gece kisranin sarayından on dört şerefe yıkıl...

hz.muhammedin hayatı

  ana sayfa      islam dini      dualar islami resimler   sağlık rehberi      dini hikayeler   islami şiirler   islam ve bilim      hadisi şerifler   sorularla islamiyet   islamda kadın      ilahi ve ezgiler   bioenerji   evrim teorisi doğrumu      yemek tarifleri   makaleler   islam dini nedir ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !