× "

iç çevre analizi

" arama sonuçları

türkiye'nin çevre sorunları dersi çevre terimleri sözlüğü

-a- acı su : hafif tuzlu su. açıga çöp dökme: atıkların rahatsız edici kokulara, su, toprak ve hava kirliliğine yol açacak biçimde açık alanlara dökülmesi. açık alan: ya imar görmemiş ya da konutlardan ve diğer yapılardan nispeten arınmış toprak parçası; insanın faaliyet gösterdiği çevrenin karşıtı olan arazi de bu kavrama dâhildir. açık boşaltım:işlem görmüş yâda görmemiş atık suyu ya da diğer sıvı atıkları doğrudan doğruya alıcı ortama ileten taşıyıcı ya da boru hattı. açık maden ocağı işletmeciligi: kömürün yâda diğer madenlerin sığ derinliklerden toprağın ve kayanın üst katmanı kaldırılarak çıkarılmas...

kamu idarelerinde iç kontrol sistemi ve uygulamaları

aralık 2003’te yayınlanan ve mali anayasa olarak tabir edilen 5018 sayılı “kamu mali yönetimi ve kontrolü kanunu”nun 55 – 67 maddelerinde ‘iç kontrol sistemi’ anlatılmıştır. yine bu kanununun uygulamalarını açıklamak üzere “iç kontrol ve ön mali kontrol usul ve esaslara ilişkin yönetmelik” yayınlanmıştır.n�nmaliye bakanlığı’nın belirlediği şablona göre kamu idareleri 2009 yılı haziran ayı sonuna kadar yayınlanan standartlara göre ”iç kontrol eylem planlarını” hazırlamışlardır. hazırlanan ve onaylanan eylem planları, maliye bakanlığına gönderilmiş ve idareler, temmuz 2009 itibariyle eylem planlarını hayata geçirmeye başlamışlardır.n�nyayınlanan iç kontrol standartları 5 bileşen, 18 standart ve 79 genel şart olarak belirlenmiştir. bu standartlara göre kamu idarelerinde sağlıklı bir iç kontro...

s.w.o.t. analizi nedir ?

birey ya da örgüt, kendisi ve çevresi ile ilgili bilgileri dikkate alıp aralarındaki ilişkileri değerlendirerek kendisinin ve çevresinin genel bir resmini çizebilir. bireyin ya da örgütün çevre ile ilişkilerinin belirlenip ve bunun ne anlam taşıdığının anlaşılabilmesi için bireysel değerlerle çevresel faktörlerin sistematik olarak değerlendirilmesi gerekir. bu sayede bireyin ya da örgütün çevresini anlamak ve yönetmek mümkün olur. swot analizi bunu gerçekleştirmenin bir yoludur. bu bakımdan swot analizi, bireyin ya da örgütün bulunduğu çevreyi anlamak ve yönetmek üzere topladığı bilgileri kullanarak sistematik olarak kendisini değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. bu değerlendirmeler çoğunlukla kişisel yargılardan, anlayıştan etkilenir. örnek olarak gümrük duvarlarının alçaltılması bazı...

swot analizi ne işe yarar ?

birey ya da örgüt, kendisi ve çevresi ile ilgili bilgileri dikkate alıp aralarındaki ilişkileri değerlendirerek kendisinin ve çevresinin genel bir resmini çizebilir. bireyin ya da örgütün çevre ile ilişkilerinin belirlenip ve bunun ne anlam taşıdığının anlaşılabilmesi için bireysel değerlerle çevresel faktörlerin sistematik olarak değerlendirilmesi gerekir. bu sayede bireyin ya da örgütün çevresini anlamak ve yönetmek mümkün olur. swot analizi bunu gerçekleştirmenin bir yoludur.bu bakımdan swot analizi, bireyin ya da örgütün bulunduğu çevreyi anlamak ve yönetmek üzere topladığı bilgileri kullanarak sistematik olarak kendisini değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. bu değerlendirmeler çoğunlukla kişisel yargılardan, anlayıştan etkilenir. örnek olarak gümrük duvarlarının alçaltılması bazı yö...

sistem yaklasimi analizi

gazi üniversitesi ıktisadi ve ıdari bilimler fakültesi ısletme bölümü konu : sistem yaklasimi analizi sistem analizi     1.    sistem kavramı     2.    genel sistem kuramının temel özellikleri     3.     yönetimde sistem yaklaşımı     4.     örgüt sistemi çevresi     5.     karar verme süreci     6.     karar verme sürecinde uygulanacak yöntemler     7.    sistem analizi metodolojisi     8.    problem tanımı     a.    p...

beyaz esya sektörünün analizi

  türk ekonomisi büyüyor...üretiyor,satıyor, türkiye büyüyor.ekonomik büyüme, içinde bulunduğumuz 2003 yılının ikinci çeyreğinde hız kesse de devam ediyor. 2003 yılının yüzde 8 e yakın bir büyüme oranıyla tamamlanacağına dair umutlar her geçen gün biraz daha yeşeriyor. yani, zaman yerinde sayma değil yatırım yapıp büyüme zamanı. türkiye açısından dayanıklı tüketim malları sektörünün ülke genelindeki büyüme içerisindeki rolü ve önemi yalnızca ilgili kişi ve kurumlarca değil tüm toplumsal kesin tarafından bilinmektedir.     sektörün durumu   sektör temsilcilerinden...

iş analizi nedir

  iş analizi     iş analizi,belirli bir iş hakkında,işin türünü,iş için harcanan zamanı,kullanılan alet ve makinaları,işin yapılması sırasında üstlenilen sorumlulukları ve yetkileri,ilişkide olunan birimleri ve bu işi yapacak kişide aranan nitelikleri kapsayan güvenilir bilgilerin elde edilmesidir. iş analizlerine ilişkin özellikler aslında onun yapılma amacına göre ortaya çıkmaktadır.çünkü iş analizleri çok değişik amaçlarda kullanılmaktadır.bazı çalışmalarda genel bir tanım yapma,bazı çalışmalarda işlemlere inen ayrıntıları inceleme “iş analizi” sözcüğü ile ifade edilmektedir.en doğru kullanım biçimi,amaç belirtilerek...

swot analizi

swot analizi nedir?   kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur. bu tekniklerden biri olan "swot analizi", firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. destek ve kredi bekleyen kobi´lere yönelik kosgeb´den yakın zaman önce yapılan ve belli ölçüde sitem içeren "biz firmaların swot analizini çıkaralım, siz firmanızla ilgili doğru bilgile...

çevre sözlüğü

  çevre sözlüğü a a katmanı [ a-horizon ] organik madde bakımından zengin yüzey toprağı. a-ağırlıklı ses düzeyi [ a-weighted sound level ] insan kulağının daha kolaylıkla işitebileceği orta frekanslara daha fazla ağırlık veren, ses basınç düzeylerinin ölçülmesi yöntemi. a-ölçekli ses düzeyleri db(a) olarak yazılır. abs 1. alkil benzen sulfonat: deterjanlara eklenen, biyo- bozulmaya dirençli, kararlı bir yüzey aktif madde. 2. akrilonitril-butadien-stiren (bir tür plastik madde). acı su [ brackish ] hafif tuzlu su. açığa çöp dökme [ open dumping ] atıkların rahatsız edici kokulara, su, toprak ve hava kirliliğine yol açacak bi...

swot analizi

yönetim, örgütün iç, endüstri ve makro çevreleri hakkında topladığı ham bilgilerden örgütün çevresinin genel bir resmini çizer. ancak örgütün çevrelerinin yorumlanabilmesi ve bunların örgüt için ne anlama geldiklerinin anlaşılabilmesi için çevresel faktörlerin sistematik olarak değerlendirilmesi gerekir. bu sayede örgütün çevresini anlamak ve yönetmek mümkün olur.swot analizi bunu gerçekleştirmenin bir yoludur. bu bakımdan swot analizi, örgütün faaliyette bulunduğu çevreyi anlamak ve yönetmek üzere topladığı bilgileri kullanarak sistematik olarak kendisini değerlendirmesi olarak tanımla...

çevre ve arıtma sözlüğü -c-

çevre ve arıtma sözlüğü -c- c ca [ carbon absorption or adsorption ] karbon soğurması. cansız çevre [ abiotic environment ] doğadaki fiziksel ve cansız kimyasal unsurlar. örnek: toprak, su, atmosfer. cbd [ central business district ] merkezi iş bölgesi. cbsr [ carcinogen bioassay in small rodents ] küçük kemirgenlerde kanser yapıcı biyo-denemesi. ccc [ countercurrent chromatography ] ters akım kromatografisi. cfc [ chlorofluorocarbon ] kloroflüorokarbon. cıva [ mercury ] besin zincirlerinde, özellikle tatlı su ve deniz organizmalarında yoğun olarak bulunabilen ve zararlı etkilere yol açan zehirli metalik eleman. cnr [ composite noise rating ] bileşik gürültü ölçü...

tbmm çevre komisyonu başkanı'ndan umut verici sözler

ömer madra: bugün akp ankara milletvekili ve aynı zamanda tbmm çevre komisyonu başkanı haluk özdalga konuğumuz. hoşgeldiniz haluk özdalga: hoşbulduk, hayırlı sabahlar diliyorum. öm: sizi burada tekrar görmek bizim için keyif verici. hö: teşekkür ederim, ben de büyük zevkle geldim, benim için de büyük zevk burada bulunmak. öm: türkiye’nin, özellikle siyasi karar alıcılar nezdinde ve bürokrasi nezdinde çevre koruma mücadelesi nasıl gidiyor? hö: türkiye’de çevre bilinci, daha gelişmiş batı ülkelerine kıyasla daha zayıf, bunu kabul etmemiz gerekiyor, fakat çok sevindirici bir iki husus var. birincisi bu bilinç çok hızlı bir şekilde yükseliyor türkiye’de. hemen her geçen sene çevre bilincinin yükseldiğini ve toplumdan gelen taleplerin arttığını görüyoruz. ikincisi ise benim da...

swot analizi

amaç: iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir. swot analizi iki durum analizinden oluşur. 1- iç durum analizi a) güçlü yönlerb) zayıf yönler 2- dış durum analizi a) fırsatlarb) tehditler swot analizinin faydası nedir? swot analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar 1- iç durum analizi: kuruluşun iç analizi yapılırken güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulur. temel amaç, mevcut performansı ve sorunları da dikkate alarak potansiyelleri belirlemektir. belirlenecek güçlü yönler hedeflere ışık tutacak, zayıf yönler ise alınacak tedbirlere baz teşkil edecektir. kuruluş i...

swot analizi

swot analizi nedir?     kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur. bu tekniklerden biri olan "swot analizi", firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. destek ve kredi bekleyen kobi´lere yönelik kosgeb´den yakın zaman önce yapılan ve belli ölçüde sitem içeren "biz firmaların swot analizini çıkaralım, siz firmanızla ilgili doğru bilgileri vermeyin, sonra da kredi isteyin" şeklindeki demeçten sonra swot analizi konusunda kamuoyunda bir bilgilenme ist...

swot analizi

kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur. bu tekniklerden biri olan swot analizi, firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.swot analizi   kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur. bu tekniklerden biri olan "swot analizi", firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konum...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !