× "

iç guatr ameliyatı izle

" arama sonuçları

başarı nedir? başarı ve dış başarı kavramları nelerdir?

hangi başarıdan alırdınız?n nbaşarılı olmak; önemli olmak ve mutlu olmakla özdeşleştirilir. başarı, kutsanan bir hedef gibi sanki… çünkü başarılı olmuş insanların hayatı hep önümüze model olarak konur. başarılı olmamız öğütlenir.n�nbeynimize emirler yağar. “düşün ve başar.” “çalış ve başar.” “azmet ve başar.” iradeli ol ve başar.” “sabırlı ol ve başar.” “ısrarlı ol ve başar.”n�nson günlerde moda olan kişisel gelişim kitapları bize başarılı insan olmanın sihirli formüllerini açıklıyor hep. bize aklımızı, zamanımızı, duygularımızı verimli kullanarak başarı merdivenlerini nasıl süratle çıkacağımızı anlatıyor.n�nbaşarı denilince genellikle servet, şöhret, makam gibi konularda herkesin varmak istediği hedefler gösterilir. ve bunlara sahip olunca mutlu olacağımız, sevileceğimiz, önemli olacağımı...

başarı nedir? başarı ve dış başarı kavramları nelerdir?

hangi başarıdan alırdınız?n nbaşarılı olmak; önemli olmak ve mutlu olmakla özdeşleştirilir. başarı, kutsanan bir hedef gibi sanki… çünkü başarılı olmuş insanların hayatı hep önümüze model olarak konur. başarılı olmamız öğütlenir.n�nbeynimize emirler yağar. “düşün ve başar.” “çalış ve başar.” “azmet ve başar.” iradeli ol ve başar.” “sabırlı ol ve başar.” “ısrarlı ol ve başar.”n�nson günlerde moda olan kişisel gelişim kitapları bize başarılı insan olmanın sihirli formüllerini açıklıyor hep. bize aklımızı, zamanımızı, duygularımızı verimli kullanarak başarı merdivenlerini nasıl süratle çıkacağımızı anlatıyor.n�nbaşarı denilince genellikle servet, şöhret, makam gibi konularda herkesin varmak istediği hedefler gösterilir. ve bunlara sahip olunca mutlu olacağımız, sevileceğimiz, önemli olacağımı...

kamu sektöründe denetim (kullanılamayan ve geliştirilemeyen)

  pefa (expenditure and financial accountability, kamu harcama ve finansal hesap verebilirlik programı) bünyesindeki 107 ülkede, kamu iç denetim sisteminin 21 performans kriteri doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda sadece iki ülke a, dört ülke b, yüz bir ülke ise c veya d skoru almıştır.  norveç gibi yüksek gelir düzeyine sahip bir ülkede bile skor d olarak belirlenmiştir. bu değerlendirmeden yola çıkarak global düzeyde, kamu sektöründe iç denetimin, henüz dış denetimde olduğu gibi köklü bir şekilde kurulamadığını söylemek mümkündür. bu durumun bazı önemli nedenleri aşağıda sıralanmaktadır: kamu yönetiminin yapısı; en önemli...

kamu idarelerinde kontrol sistemi ve uygulamaları

aralık 2003’te yayınlanan ve mali anayasa olarak tabir edilen 5018 sayılı “kamu mali yönetimi ve kontrolü kanunu”nun 55 – 67 maddelerinde ‘iç kontrol sistemi’ anlatılmıştır. yine bu kanununun uygulamalarını açıklamak üzere “iç kontrol ve ön mali kontrol usul ve esaslara ilişkin yönetmelik” yayınlanmıştır.n�nmaliye bakanlığı’nın belirlediği şablona göre kamu idareleri 2009 yılı haziran ayı sonuna kadar yayınlanan standartlara göre ”iç kontrol eylem planlarını” hazırlamışlardır. hazırlanan ve onaylanan eylem planları, maliye bakanlığına gönderilmiş ve idareler, temmuz 2009 itibariyle eylem planlarını hayata geçirmeye başlamışlardır.n�nyayınlanan kontrol standartları 5 bileşen, 18 standart ve 79 genel şart olarak belirlenmiştir. bu standartlara göre kamu idarelerinde sağlıklı bir kontro...

kontrol sistemi nasıl oluşturulur?

alanında bilge olan üstad dr bertan kaya'nın yazısı: son birkaç aydır irtibat kurduğum, eğitim verdiğim veya danışmanlık hizmetleri sağladığım pek çok özel sektör işletmesi ile kamu idaresinde iç kontrole ilişkin bir husus dikkatimi çekiyor. bu şirket ve kurumların yöneticilerinde iç kontrole ilişkin farklı algılamalar olduğunu görüyorum. iç kontrolün ne olduğu, ne işe yaradığı ve iç kontrol sistemlerinin nasıl kurulabileceği konusunda oldukça farklı düşüncelere sahip olduklarını tecrübe ediyorum. düşünce algılamalardaki bu farklılık, özellikle de iç kontrol sistemlerinin kurulmasının zorunlu olduğu kamu idareleri için bir risk teşkil ediyor...

kamuda etkin bir denetim in temel şartlar

hayrullah keleş maliye bakanlığı muhasebat başkontrolörü hkeles2@muhasebat.gov.tr      giriş   kamu yönetim sistemine “iç denetim” kavramı ilk olarak 10.12.2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile girmiştir. kamu mali yönetim yapısını yeniden düzenleyen bu kanun, 22.12.2005 tarihinde kabul edilen 5436 sayılı kanunla değiştirilmiştir. kanun, kamu mali denetiminde kapsamlı düzenlemeler içermektedir. kanunun iç denetime ilişkin hükümleri 01.01.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. bu çalışmada; türk kamu denetim yapısı genel hatlarıyla belirtilecek, kurumsal yönetimin bir unsuru ol...

kamu kontrol standartları tebliği cafer ergen

kamu iç kontrol standartları tebliği           bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun beşinci kısmında "iç kontrol sistemi" düzenlenmiştir. bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiş...

kamu kontrol standartları tebliği cafer ergen

kamu iç kontrol standartları tebliği           bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun beşinci kısmında "iç kontrol sistemi" düzenlenmiştir. bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiş...

kamu kont. stand. teb.

          26 aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazete'de yayınlandı. denetimde standardizasyon anlamında önemli. maliye bakanlığından: kamu iç kontrol standartları tebliği         bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun beşinci kısmında "iç kontrol sistemi" düzenlenmiştir. bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kont...

savaşa mı sürükleniyoruz?

1800’lü yılların başından itibaren bütün osmanlı coğrafyasında yaşanan savaşlarda türkler büyük bedeller ödedi. tarihçi mc carthy’ye göre o yıllarda toplam 5 milyon türk öldürülmüştür. daha fazlası ise anadolu’ya göçmek zorunda kalmıştır. bugün anadolu’da bağımsız bir türk devleti’nin yaşamasını sağlayan ödenen bu ağır bedel olmuştur.     “türk-kürt savaşı” tehlikesi bir savaşa mı gidiyoruz? son günlerde en çok tartışılan konu bu. tüm türkiye bir savaşa dönüşecek bir türk-kürt kavgasının başlamasından endişeleniyor. malum, ortada kürtlük temelinde örgütlenen bir bölücü terör örgütü var ve 25 yıldır türk milleti bu bölücü teröre evlatlarını kurban veriyor. bu bölücü terör, türk köylerini basmakta, türklerin bindiği minibüsl...

kontrol ve ön malÎ kontrole ilişkin usul ve esaslar cafer erg

resmi gazete tarihi: 31.12.2005 resmi gazete sayısı: 26040 iç kontrol ve ön malÎ kontrole ilişkin usul ve esaslar   birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar                 amaç ve kapsam                 madde 1- bu usul ve esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kontrol ve ön malî kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.  dayanak madde 2- bu usul ve esaslar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu malî yönetimi ve kontrol kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak...

denetim koordinasyon kurulunun çalışma usul ve esasları hakkı

resmi gazete tarihi: 08.10.2005 resmi gazete sayısı: 25960 iç denetim koordinasyon kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik   birinci bölüm amaç, dayanak ve tanımlar                 amaç                 madde 1 — bu yönetmeliğin amacı; denetim koordinasyon kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemektir.                 dayanak                 madde 2 — bu yönetmelik, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun ...

gelinlik giyim

derya baykal deryali günler derya gibi sanalorgu ,gelin çamaşırı gelinlik altı çamaşırı gelin çamaşırları satan yerler bursa - izmir - ankara - istanbul - trabzon - rize - çanakkale - burdur - antalya - mersin - adana - uşak - aydın -tekirdağ - bodrum - marmaris - konya - kayseri - edirne - kırklareli - gelibolu - biga - diyarbakır - van - muş - gaziantep - kadıköy - çorum - mardin - bitlis - bolu - bartın - zonguldak - amasya - bilecik giyim tanga sleep atlet don kilot sütyen,derya baykal deryali günler derya gibi sanalorgu gelin çamaşırı gelinlik altı çamaşırı gelin çamaşırları satan yerler - milano penti dagi ayyıldız fantazi giyim tanga sleep derya baykal deryali günleradapazarı - sakarya - elazığ - erzurum erzincan - giresun - gümüşhane - kastamonu - kütahya ...

çamaşırları

iç giyim 2007 de bayan çamaşırları 2007 çamaşırı 2007 çamaşırları anıl çamaşır anıl çamaşırları ay yıldız çamaşırı ay yıldız çamaşırları ayyıldız çamaşır ayyıldız çamaşırları bayan ic camasiri bayan giyim. ajda jartiyer ajda pekkan jartiyer ajda pekkan jartiyerli akin corap akın corap alpin corap. iç çamaşırı 2007 iç çamaşırı markalari çamaşiri modelleri çamaşiri resimleri çamaşır çamaşır com çamaşır defile çamaşır defileleri çamaşır defilesi çamaşır dünyası çamaşır fabrikaları çamaşır firmaları iç çamaşır fiyatları çamaşır fotoğrafları çamaşır görüntüleri çamaşır imalatçıları çamaşır imalatı çamaşır markaları çamaşır markası çamaşır mağazaları çamaşır mağazası. aytug corap az...

uluslararası denetim standartları

nitelik standartları   1000 - amaç, yetki ve sorumluluklar    iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, standartlarla uyumlu olan ve denetim komitesi ve yönetim kurulunca da onaylanan bir yönetmelikte açıkça tanımlanmalıdır. 1000.a1 - kuruma sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği denetim yönetmeliğinde tanımlanmalıdır. eğer kurum dışından taraflara güvence hizmeti temin edilecekse, bunların niteliği de yönetmelikte tanımlanmalıdır. 1000.c1 - danışmanlık hizmetlerinin niteliği, denetim yönetmeliğinde tanımlanmalıdır. 1100 - bağımsızlık ve objektiflikiç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve denetçiler görevlerini yaparken objektif davranmalıdır. 1110 - kurum içi bağımsızlık iç denetim yöneticisinin, kurum içinde, deneti...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !