× "

iç ve dış kuvvetler nelerdir

" arama sonuçları

türkiye’nin yerşekilleri ve genel özellikleri nelerdir?

türkiye’nin yerşekilleri ve genel özelliklerinelerdir? ülkemizin yer şekilleri de dünyadaki diğer yerler gibi iç ve dış kuvvetlerle oluşmuştur. iç kuvvetler: volkanizma, depremler ve tektonikhareketlerdir. bunlar yeryüzünü çok hızlı şekillendirirler ve büyük yer şekilleri oluştururlar. bu kuvvetlerin sonucunda yer şekilleri yükselir, kıvrılır yada kırılır, yeni dağlar yada çukur alanlar oluşur v.s. dış kuvvetler: akarsular, buzullar, rüzgarlar, dalgalar gibi aşındırıcı güçlerdir. bu güçler yavaş şekillendirme yaparlar. iç kuvvetler yeryüzüne engebe kazandırırken dış kuvvetler onları törpüleyip aşındırarak aşınan malzemeyi &cc...

osmanlı kültür ve medeniyeti

merkez teşkilatıpadişah a)-padişahların başa geçmesi(veraset sistemi): osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütünerkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahtageçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli roloynuyordu.eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına nedenoluyordu.veraset sistemindeki değişmeler:* fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname düzenledi. bu kanunla fatih'in amacı: 1 -taht kavgasına son vererek,ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak, 2- en güçlü olanın padişah olmasını sağlamaktı.* ı.ahmet zamanında yapılan değişikli...

iç ve dış kuvvetler nelerdir?

iç ve dış kuvvetler - enerjisini yerin içinden alan kuvvetlere iç kuvvetler denir. (dağ oluşumu, kıta oluşumu ve volkanizma dır.) - enerjisini güneşten alan kuvvetlere ise dış kuvvetler denir. (akarsular, rüzgarlar, dalgalar) - iç ve dış kuvvetler birbiriyle sürekli mücadele halindedir. - iç kuvvetler yeryüzünün kabartılarını meydana getirirken; dış kuvvetler ise bunları aşındırarak ortadan kaldırmaya ve seviyesine yakın az engebeli düzlüklere (peneplen) dönüştürürler. - dış kuvvetlerin yer yüzünün yüksek kesimlerinin aşındırmasıyla elde ettiği malzemeler yer yüzünün çukur yerlerinde (okyanus, deniz) biriktirmesi ile jeoseklinaller oluşur. bunların...

2. murat dönemi olayları nelerdir?

altıncı osmanlı sultanı. babası çelebi sultanmehmed, annesi dulkâdir âilesinden emine hâtun olup, 1404’teamasya’da doğdu. çocukluğu amasya, bursa ve edirne’de geçti. küçüklüğünden îtibâren devrin büyük âlimlerinden okuyarak yetişti. 1415’te on iki yaşındayken idârî ve askerî bilgileri öğrenip, tecrübe sâhibi olması için, lalası yörgüç paşanın yanında amasya vâliliğine tâyin edildi.şehzâde murâd, ilk vazîfe yeri amasya’dayken, 1416’da âsi börklüce mustafa isyânını bastırdı. 1421’de anadolu beylerbeyi hamza bey ile isfendiyaroğullarından samsun&rsquo...

iç ve dış kuvvetler nelerdir?

iç ve dış kuvvetler - enerjisini yerin içinden alan kuvvetlere iç kuvvetler denir. (dağ oluşumu, kıta oluşumu ve volkanizma dır.) - enerjisini güneşten alan kuvvetlere ise dış kuvvetler denir. (akarsular, rüzgarlar, dalgalar) - iç ve dış kuvvetler birbiriyle sürekli mücadele halindedir. - iç kuvvetler yeryüzünün kabartılarını meydana getirirken; dış kuvvetler ise bunları aşındırarak ortadan kaldırmaya ve seviyesine yakın az engebeli düzlüklere (peneplen) dönüştürürler. - dış kuvvetlerin yer yüzünün yüksek kesimlerinin aşındırmasıyla elde ettiği malzemeler yer yüzünün çukur yerlerinde (okyanus, deniz) biriktirmesi ile jeoseklinaller oluşur. bunların...

2. murat dönemi olayları nelerdir?

altıncı osmanlı sultanı. babası çelebi sultanmehmed, annesi dulkâdir âilesinden emine hâtun olup, 1404’teamasya’da doğdu. çocukluğu amasya, bursa ve edirne’de geçti. küçüklüğünden îtibâren devrin büyük âlimlerinden okuyarak yetişti. 1415’te on iki yaşındayken idârî ve askerî bilgileri öğrenip, tecrübe sâhibi olması için, lalası yörgüç paşanın yanında amasya vâliliğine tâyin edildi.şehzâde murâd, ilk vazîfe yeri amasya’dayken, 1416’da âsi börklüce mustafa isyânını bastırdı. 1421’de anadolu beylerbeyi hamza bey ile isfendiyaroğullarından samsu...

osmanlı kültür ve medeniyeti

  osmanlı kültür ve medeniyetimerkez teşkilatıpadişaha)-padişahların başa geçmesi(veraset sistemi):osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütünerkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahtageçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli roloynuyordu.eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına nedenoluyordu.veraset sistemindeki değişmeler:* fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen birkanunname düzenledi.bu kanunla fatih'in amacı:1 -taht kavgasına son vererek,ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak,2- en güçlü olanın padişah olmasını sağlamaktı.* ı.ahmet...

osmanlı kültür ve medeniyeti

osmanlı kültür ve medeniyeti merkez teşkilatı padişah a)-padişahların başa geçmesi(veraset sistemi): osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütün erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahta geçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu.eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına neden oluyordu. veraset sistemindeki değişmeler: * fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname düzenledi. bu kanunla fatih'in amacı: 1 -taht kavgasına son vererek,ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak, 2- en güçlü olanın padişa...

toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir?

1. toprağın fiziksel özellikleri toprağın fiziksel özelliklerini, toprağın katı fazını oluşturan maddelerin boyutları, bunların birbirlerine bağlanma durumları, agregat sistemleri, agregat veya toprak parçalarının diziliş ve duruş şekilleri teşkil etmektedir. toprağın fiziksel özellikleri, toprakta havalanma, suyun toprağa sızması ve alıkonulması, köklerin nüfuzunu, toprakta bitki besin maddelerinin tutulmasını önemli ölçüde tayin etmektedir. mesela kil gibi ince unsurlu maddelerden oluşan toprak kütlesinin havalanması ve suyun sızması güç olmaktadır. buna karşılık taneli bir yapı gösteren topraklarda havalanma ve su dolaşımı mükemmel olarak cereyan eder. 1.1. toprağın bünyesi (tekstür) toprağın katı fazını kil, mil ve kum boyutundaki malzemeler oluşturmaktadır. bu boyuttaki malzemele...

atatürk'ün yaptığı yenilikler nelerdir - siyasi ve sosyal al

1. cumhuriyetçilik: cumhuriyet halkın yönetime katılması ve milli iradenin egemenliğidir. atatürk’ün deyimiyle; “cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” 2. milliyetçilik: milli birlik ve beraberlik anlamına gelmektedir. atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık yoktur. atatürk milliyetçiliği ülke birliği ve ortak geçmiş ve geleceği öngörmektedir. 3. halkçılık: cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. halkçılık herkesin kanun önünde eşit olmasını öngörmektedir. 4. laiklik: din ve devlet işlerinin ayrıldığını öngören laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. temel bir ilke olan laiklik akıl ve bilimi esas alır. 5. devletçilik: ekonomik , kültürel ve sosyal kalkınmada devlete düşen görevleri belirlemek için atatürk’ün koyduğ...

toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir?

1. toprağın fiziksel özellikleri toprağın fiziksel özelliklerini, toprağın katı fazını oluşturan maddelerin boyutları, bunların birbirlerine bağlanma durumları, agregat sistemleri, agregat veya toprak parçalarının diziliş ve duruş şekilleri teşkil etmektedir. toprağın fiziksel özellikleri, toprakta havalanma, suyun toprağa sızması ve alıkonulması, köklerin nüfuzunu, toprakta bitki besin maddelerinin tutulmasını önemli ölçüde tayin etmektedir. mesela kil gibi ince unsurlu maddelerden oluşan toprak kütlesinin havalanması ve suyun sızması güç olmaktadır. buna karşılık taneli bir yapı gösteren topraklarda havalanma ve su dolaşımı mükemmel olarak cereyan eder. 1.1. toprağın bünyesi (tekstür) toprağın katı fazını kil, mil ve kum boyutundaki malzemeler oluşturmaktadır. bu boyuttaki malzemeleri...

güneşin dünya çevresine etkileri nelerdir?

evreni anlama ve kavramamız her geçen gün biraz daha artmaktadır. bunun en önemli iki nedenini geliştirilen aletlerin hassasiyetlerinin sürekli iyileşmesine ve aynı zamanda evreni elektromanyetik spektrumun bütün dalgaboylarında gözlememize bağlayabiliriz. insanoğlu evren hakkında bir şeyler öğrenmeye son derece meraklıdır; büyük keşifler duymayı heyecen verici görüntüler görmeyi her zaman istemişizdir. ancak doğal çevrenin teknolojik ilerleme ile birlikte hızla bozulması astronomların çalışmalarını sekteye uğratmakta ve halkın merak ve beklentilerini de bir ölçüde söndürmektedir.yerden yapılan gözlemler için ışık kirliliği artık uzayın net ve berrak gözlenmesini ciddi boyutlarda engellemektedir. uzay tabanlı gözlemler de gerek uzaya bırakılan uydu kalıntılarından gerekse haberleşmenin ort...

|coğrafya dersi| dünyamızın katmanları nelerdir?

dünya üzerinde yaşadığımız katman gibi tamamen katı maddelerden oluşmamıştır.dünya 5 katmandan oluşmuştur.bunlar:1.atmosfer(gaz katmanı)2.hidrosfer(su katmanı)3.litosfer(yer kabuğu)4.pirosfer(magma katmanı)5.barisfer(çekirdek katmanı)1.atmosfer(gaz katmanı)yerküreyi çevreleyen gaz tabakasıdır,hava küre adı da verilir.gaz,su buharı ve toz taneciklerden oluşur. gaz örtüsünün dünya etrafında bulunmasının temel nedeni de yer çekimi kuvvetidir.atmosfer renksiz, kokusuz, tatsız, çok hızlı hareket edebilen, akışkan, elastik, sıkıştırılabilir, sonsuz genleşmeye sahip, ısı geçirgenliği zayıf ve titreşimleri belli bir hızda ileten bir yapıya sahiptir. tam olarak yüksekliği saptanamamıştır. fakat alt tabanının yere olan uzaklığı yaklaşık 700 km’dir. ayrıca; “homojen atmosfer (homosfer)...

iç ve dış kuvvetler nelerdir?

iç ve dış kuvvetler - enerjisini yerin içinden alan kuvvetlere iç kuvvetler denir. (dağ oluşumu, kıta oluşumu ve volkanizma dır.) - enerjisini güneşten alan kuvvetlere ise dış kuvvetler denir. (akarsular, rüzgarlar, dalgalar) - iç ve dış kuvvetler birbiriyle sürekli mücadele halindedir. - iç kuvvetler yeryüzünün kabartılarını meydana getirirken; dış kuvvetler ise bunları aşındırarak ortadan kaldırmaya ve seviyesine yakın az engebeli düzlüklere (peneplen) dönüştürürler. - dış kuvvetlerin yer yüzünün yüksek kesimlerinin aşındırmasıyla elde ettiği malzemeler yer yüzünün çukur yerlerinde (okyanus, deniz) biriktirmesi ile jeoseklinaller oluşur. bunların kalınlığı binlerce metreyi bulur. yer kabuğunun hareketleri : - yer kabuğu bir bütün değildir. çatlaklardan ve kırık boşluklard...

2. murat dönemi olayları nelerdir?

altıncı osmanlı sultanı. babası çelebi sultanmehmed, annesi dulkâdir âilesinden emine hâtun olup, 1404’teamasya’da doğdu. çocukluğu amasya, bursa ve edirne’de geçti. küçüklüğünden îtibâren devrin büyük âlimlerinden okuyarak yetişti. 1415’te on iki yaşındayken idârî ve askerî bilgileri öğrenip, tecrübe sâhibi olması için, lalası yörgüç paşanın yanında amasya vâliliğine tâyin edildi.şehzâde murâd, ilk vazîfe yeri amasya’dayken, 1416’da âsi börklüce mustafa isyânını bastırdı. 1421’de anadolu beylerbeyi hamza bey ile isfendiyaroğullarından samsun’u aldı. babasının vefâtıyla 25 haziran 1421’de bursa’da tahta çıktı.sultan ikinci murâd han 1422’de osmanlı devleti için büyük tehlike arz eden bizans’ın entrika...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !